Anda di halaman 1dari 5

Perancangan Tahunan Panitia Bahasa Melayu

Sekolah Agama Al-Islahiyah, Bohor Mali, Simpang Empat


Tahun 2018
Program & Aktiviti Objektif Sasaran Masa & Tempoh Tindakan Kos Catatan
Pelaksanaan
1. Program Bulan Meningkatkan Pelajar Oktober/Novemb
Bahasa dan Sastera kemahiran berbahasa sekolah er
para pelajar
Guru
Melatih pelajar dalam
pengucapan awam
Panitia Bahasa RM800
Mencungkil bakat Melayu, Bahasa
yang boleh Inggeris, Bahasa
dipertengahkan dalam Arab
aktiviti bahasa
peringkat negeri

1
2. Program koakademik Melatih para peserta Pelajar April Latihan
bahasa Melayu dalam berhadapan sekolah lebih awal
peringkat negeri dengan peserta bagi
sekolah lain memudahka
- bahas ala parlimen n pencarian
Melatih diri dalam bakat
- pesta pantun pengucapan awam Panitia Bahasa
Melayu
- forum remaja

- pidato Mencungkil bakat

- deklamasi puisi

- shahiba

- bicara berirama

- syarahan

3. Program Cakna Lebih ramai pelajar Guru Januari Guru bahasa


Bahasa menggunakan bahasa guru Oktober
dengan betul
Diadakan semasa Pelajar
perhimpunan pagi sekolah

Pengajaran dan
pembelajaran
dijalankan dengan

2
menggunakan bahasa
yang betul

Melatih pelajar dalam


menggunakan kosa
kata yang betul

4. Teknik Menjawab Meningkatkan Pelajar Sebelum Guru bahasa RM300


Soalan PT3 & SPM pengetahuan pelajar tingkatan 3 percubaan dan
dalam membina dan sebelum
karangan dan soalan Tingkatan peperiksaan
tatabahasa 5 sebenar

Mendapat makluman
terkini tentang kosa
kata

5. Program Kelas Meningkatkan Guru Febuari Guru bahasa


Intensif pemahaman tentang guru Oktober
sesuaru topik
pelajaran Pelajar

Mengenal pasti
masalah pelajar
dalam menjawab
soalan secara

3
individu

6. My Buddy Membantu murid Guru SPM Oktober Guru bahasa -


yang lemah dengan November
dibantu oleh murid
yang cemerlang
Murid
Tingkatan
Lima
Mendekatkan lagi
guru dengan murid
yang lemah

7. Guru Muda Mendekatkan lagi Guru September Guru bahasa


murid yang lemah bahasa November
Melayu

Membantu murid
yang lemah dalam Murid
mengarang dan Tingkatan
tatabahasa Lima

Rakan cemerlang
membantu rakan
yang lemah

4
8. PdP Alam Maya Mendedahkan murid Murid Januari - Guru mata
dengan lebih cepat kelas November pelajaran
Guru memberi Tingkatan
maklumat 5
berkaitan Guru mata
tatabahasa yang Murid lebih berminat pelajaran
diperoleh melalui dan lebih banyak
alam maya persoalan
contohnya
whatssup

9. Kelas Silang Memberi pendedahan Murid Januari - Guru mata 5 Abu


yang lebih dalam kelas November pelajaran Daud
Bertukar-tukar bidang yang guru Tingkatan -cikgu
guru bahasa mahir 5 Maliza
Melayu semasa Guru mata (mahir
PdP pelajaran tatabahasa)

5 Sumaiyah
-cikgu
Rashilah
(mahir
karangan)