Anda di halaman 1dari 36

REFLEKSI I

TADARRUS FATHUL QULUB


Oleh.
Muhammad Wiharto,MA
BAITUL ARQAM AUM KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, 12-13 AGUSTUS 2011

Refleksi & Tadarus Fathul Qulub

M. Wiharto S.Sy.,S.Pd.I.,M.A
Majelis Pendidikan Kdaer PP.Muhammadiyah

JADILAH GENERASI ISLAM YANG CERDAS DAN MEMBANGGAKAN, HIDUP DI DUNIA HANYA SEKALI UNTUK BERTARUH

13 August 2011 2
Muhammad Wiharto
S1 Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yk,
S1 Kependidikan Islam UIN S-Ka Yk
S2 Magister Studi Islam (Psikologi Pendidikan Islam )
S3 Ulumul Quran Prog.Doktoral PPs UIN S-Ka Yk
a. DaI MTDK PP Muhammadiyah (1998-2003),
b. Ketua MTDK PDM Kota Yk (2005-2010),
c. Sekretaris PDM Kota Yk (2010 -2015)
d. Tim Fatwa Majelis Tarjih & Tajdid PWM DIY
d. MPK PP Muhammadiyah (2010-2015)
Perum Pendowo Asri Pendowoharjo Sewon ,
HP 081227736355 / 0274 6466207
tadzwie@yahoo.com
Facebook : muhammad wiharto
KH AR FAHRUDIN

Kyai Ahmad Dahlan mendirikan


Muhammadiyah, bukan sekadar untuk
memperbanyak sekolah dan perguruan tinggi,
bukan pula sekadar untuk memperbanyak
rumah sakit, rumah yatim, balai pengobatan
Tetapi Kyai mendirikan Muhammadiyah untuk
menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam,
sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia
dapat mewujudkan masyarakat utama, adil
makmur berjalan menurut garis yang
diridloi oleh Allah
Menegakkan dan menjunjung tinggi
agama Islam sehingga terwujid
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya
PEDOMAN AMAL USAHA DAN PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya,


bergerak membangun di segala bidang dan lapangan
dengan menggunakan cara serta menempuh jalan
yang diridlai Allah.
EMPAT GOLONGAN SDM

1 2
Yang mampu & yang mau Yang tidak mampu, tapi
bekerja mau bekerja

3 4
Yang mampu, tapi tidak Yang tidak mampu & tidak
mau bekerja mau bekerja
REFLEKSI

RENUNGAN

TADARRUS FATHUL
QULUB
Oleh
Muhammad Wiharto,M.A
APA YANG KITA PEROLEH HARI INI

Pre-Test, Orientasi, & Kontrak Belajar


Sesi 1 : Paham Agama dalam
Muhammadiyah
Sesi2 : Muqoddimah Anggaran Dasar &
Kepribadian Muhammadiyah
Refleksi malam ini mendalami fathul Qulub
Apa yang harus kita perbuat?

Kita syukuri
Semoga ilmu yang diperoleh
bermanfaat
Jadilah yang terbaik untuk
selanjutnya ..
KEBAJIKAN

BA AUM KESEHATAN MPK PP


Muhammadiyah 2011
Qs. al Baqoroh (2):177


()177
Kebaktian itu bukanlah semata-mata menghadapkan
wajahmu ke arah Timur dan Barat, akan tetapi
sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah,
Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi
dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-
minta; (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat
dan menunaikan zakat; orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.
Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan
mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.
(QS. al-Baqarah/2:177)
Buat skema pemikiran dari ayat ini !
Kebajikan itu ialah:
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Hari Akhir
3. Iman kepada para malaikat - Kerabat

4. Iman kepada kitab-kitab suci - Anak-anak yatim


- Fakir miskin
5. Iman kepada para nabi dan rasul
- Musafir
6. Menafkahkan hartanya kepada:
- Peminta
7. Mendirikan shalat - Yang sedang kesusahan
8. Menunaikan zakat - ( 8 golongan)

9. Menepati janji yang dibuat


10. Sabar di kala senang maupun susah
11. Jujur
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Hari Akhir
3. Iman kepada para malaikat
4. Iman kepada kitab-kitab suci
Iman
5. Iman kepada para nabi dan rasul

1. Menafkahkan hartanya kepada:


2. Mendirikan shalat
Amal Saleh
3. Menunaikan zakat
4. Menepati janji yang dibuat
5. Sabar di kala senang maupun susah
6. Jujur
TAQWA

Inti kebajikan adalah kemampuan untuk


menggabungkan antara iman dan amal saleh. Dan
itulah TAQWA yang sebenar-benarnya.

)102(
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah
dengan sebenar-benar taqwa, dan janganlah sekali-kali
kamu mati melainkan dalam keadaan ber-Islam.
(Q, s. Al Imrn/3:102)
Inti kebajikan adalah kemampuan
untuk menggabungkan antara iman
dan amal saleh

ISTIQAMAH, yaitu upaya yang terus-menerus untuk tetap


dalam ketaqwaan. Sebab, kurang dari salah satunya akan
berakibat pada ketidaksempurnaan ketaqwaan kita.
Hadits Nabi :

Dari Sufyan ibn Abdullah r.a bahwa ia berkata: Aku bertanya


kepada Rasulullah S.a.w, wahai Rasul, tunjukkanlah
kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak
akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Rasulullah pun
menjawab: Katakanlah Aku beriman kepada Allah dan
istiqomahlah (dengan imanmu itu). (HR. Muslim)
ISTIQOMAH
=
Tidak bosan menjadi
orang baik
Iman dan istiqomah, atau keyakinan dan
tindakan merupakan bentuk lain dari iman dan
amal saleh. Al-Quran, dalam keseluruhan
ayatnya, hampir selalu merangkai kata iman
dan amal saleh: man wa amils
shliht (Lihat, misalnya: Q, s. Al-Asr /103:3,
al-Tn /95:6, dsb), sebagaimana pula
rangkaian kata tegakkanlah shalat dan
tunaikanlah zakat: aqms shalt wa tz
zakh (Lihat, misalnya: Q, s. Al-Baqarah /2:43,
110, 177, dsb)
Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah S.a.w bersabda:
Bergegaslah dalam beramal saleh karena ia akan menjadi fitnah
bagimu seperti potongan malam yang gulita, seorang lelaki paginya
beriman dan sorenya kafir, (atau) sorenya beriman lalu paginya
menjadi kafir, ia menjual agamanya dengan secuil dunia. (HR.
Muslim)
Sekali beriman, tetap beriman
IMAN SEPANJANG HAYAT
Iman & Maksiat : tidak mungkin bercampur !!!

Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi S.a.w bahwasanya Beliau


bersabda: Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia sedang
beriman, dan tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia sedang
beriman. (HR. Bukhari)
Iman + Maksiat = Munafik

Munafik >< Iman

Muslim = Munafik ?
KESIMPULAN
Kita harus berbuat kebajikan
Kebajikan adalah menyatunya iman dan amal
saleh
Berbuat bajik butuh keteguhan hati (istiqamah)
Keteguhan hati perlu dilatih, diolah dan
didayagunakan
Kita harus berusaha menjadi orang beriman yang
istiqamah: muslim yang benar-benar muslim,
bukan muslim musiman.
Jangan
bosan
menjadi
orang baik
Bila masih mungkin kita menorehkan bhakti
Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas
Mumpung masih ada kesempatan buat kita
Mengumpulkan bekal perjalanan abadi
Kita pasti ingat tragedi yang memilukan
Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap
Tentu ada hikmah yang harus kita petik
Atas nama jiwa mari heningkan cipta
Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu
Entah sampai kapan tak ada yang bakal dapat menghitung
Hanya atas kasihNya hanya atas kehendakNya
Kita masih bertemu matahari
Kepada rumput ilalang kepada bintang gemintang
Kita dapat mencoba meminjam catatannya
Sampai kapan kah gerangan
Waktu yang masih tersisa
Semuanya menggeleng semuanya terdiam
semuanya menjawab tak mengerti
Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud
Mumpung kita masih diberi waktu
BERSIH
MILIKI RASA MALU
Tampil Menarik

BERPAKAIAN BERGAUL BERBICARA


Mengisi Abad ke-2 Muhammadiyah
Dengan Dakwah & Tajdid
Jadilah kader

Muhammadiyah yang
istiqomah
Besarkan Muhammadiyah, maka kalian akan
Menjadi Orang yang besar dan Mulia

Mengisi Abad ke-2 Muhammadiyah Dengan


Dakwah & Tajdid
Matur nuwun
Wasalam
LAKSANAKAN !!!

Anda mungkin juga menyukai