Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN A 10 MARKAH

JAWAB SEMUA SOALAN. BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL.


1. Campuran warna biru dan kuning akan menghasilkan warna ________ .
A. hijau C. ungu
B. jingga D. merah

2. Melukis pemandangan di tepi pantai adalah contoh dalam bidang


A. menggambar C. membentuk dan membuat binaan
B. mengenal kraf tradisional D. membuat corak dan rekaan

3. Warna yang bersebelahan dalam roda warna dan mewujudkan suasana selesa
dan tenang dalam sesebuah karya dinamakan ____________ .
A. warna panas C. warna sejuk
B. warna harmoni D. warna penggenap

4. Antara media berikut, yang manakah media basah untuk menghasilkan karya
catan?
A. kertas warna C. pen teknikal
B. oil pastel D. cat tempera

5. Alat pertahanan diri tradisional di Malaysia adalah __________ .


A. pistol C. keris
B. pisau D. gunting

6. Di antara berikut, yang manakah rupa geometri?

A. C.

B. D.

7. Apakah karya yang terhasil apabila menggunakan bahan seperti kain, ram,
benang emas, gunting, mempulur dan jarum.
A. asemblaj C. arca timbul
B. tekat D. stabail

1
8. Lukisan teknik basah atas kering sesuai menggunakan ____________.
A. warna poster C. pen teknikal
B. tanah liat D. berus

9. Apakah teknik yang paling sesuai dalam stabail?


A. poster C. tiupan
B. binaan D. kolaj

10. Hasilan seni tekat biasanya digunakan dalam ______________


A. sukan sekolah C. majlis hari lahir
B. majlis perkahwinan D. bilik darjah

BAHAGIAN B. SOALAN STRUKTUR 20 MARKAH


Jawab semua soalan di bawah dengan jawapan yang sesuai.

mencapah orkid membuat corak dan rekaan

menggambar berpancar berserabut

kekwa pucuk paku mengenal kraf tradisional


membentuk dan membuat binaan

1. Pendidikan Seni Visual mempunyai empat modul iaitu ____________________________,

___________________________, _____________________________ dan ___________________.

2. Contoh motif tekat yang selalu digunakan ialah bunga _____________________,

_________________ dan bunga _______________________.

3. Teknik tiupan akan menghasilkan kesan _____________________, _____________________

dan __________________________.

2
BAHAGIAN C 30 MARKAH
Hiaskan gambar botol di bawah dengan corak terancang menggunakan
bentuk geometri atau organik. . Kemudian, warnakan corak tersebut.

Anda mungkin juga menyukai