Anda di halaman 1dari 4

TEMA Bumi Indah Rakyat Bertuah PENGISIAN KURIKULUM :

TAJUK Lestarikan Bumi Kita Kontekstual : Mengaplikasi,


KELAS 4 Wawasan memindahkan maklumat
HARI Isnin (12 Oktober 2015) Konstruktivisme :
MASA 8.00 pagi 9.00 pagi mengembangkan idea
STANDARD Fokus Utama Fokus Sampingan
PEMBELAJARAN 1.6.1 5.2.3 EMK:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: Mencintai Alam Sekitar
i. Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang gramatis. BAHAN BANTU BELAJAR :
ii. Menyatakan 2 contoh Kata Ganti Nama yang betul. Buku teks
AKTIVITI 1. Murid menonton tayangan video mengenai Lestarikan Bumi Kita.
2. Murid bersoal jawab dengan guru terhadap tayangan video. REFLEKSI :
3. Murid melakukan aktiviti dalam kumpulan mengenai Lestarikan Bumi Kita.
4. Murid mendengar penerangan mengenai Kata Ganti Nama.
5. Murid membuat rumusan pengajaran.

TEMA Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial EMK:


TAJUK Kekeluargaan Kreativiti dan Inovasi
KELAS 1 Wawasan
HARI Isnin (12 Oktober 2015) BAHAN BANTU BELAJAR :
MASA 11.00 pagi 11.30 pagi Buku teks
STANDARD Fokus Utama
PEMBELAJARAN 2.3.4, 2.3.5 REFLEKSI :

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Menyatakan cara menghormati ibu bapa dan ahli keluarga.
AKTIVITI 1. Murid mendengar penerangan guru mengenai cara menghormati ahli
keluarga.
2. Murid bercerita mengenai cara menghormati ahli keluarga.
3. Murid membuat simulasi cara menghormati ahli keluarga.
TEMA Lestarikan Bumi Kita PENGISIAN KURIKULUM :
TAJUK Selamatkan Bumi Kontekstual : Mengaplikasi,
KELAS 5 Wawasan memindahkan maklumat
HARI Isnin (12 Oktober 2015) Konstruktivisme :
MASA 11.30 pagi 12.30 tengah hari mengembangkan idea
STANDARD Fokus Utama Fokus Sampingan
PEMBELAJARAN 1.5.2 10.1.1 EMK:
Mencintai Alam Sekitar
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat:
i. Bercerita mengenai sesuatu perkara dengan betul dan tepat. BAHAN BANTU BELAJAR :
ii. Menyatakan cara menangani bahaya dengan membuat perancangan Buku teks
sebelum memulakan perjalanan.
AKTIVITI 1. Murid melihat tayangan video mengenai selamatkan bumi. REFLEKSI :
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai tajuk.
3. Murid mendengar penerangan guru mengenai selamatkan bumi.
4. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan.
5. Murid mendengar penerangan guru mengenai perancangan sebelum
bertolak.
6. Murid membuat rumusan pengajaran.
PEPERIKSAAN JAWI DAN BAHASA ARAB
13 OKTOBER 2015
14 OKTOBER 2015 (RABU)
TEMA Bumi Indah Rakyat Bertuah PENGISIAN KURIKULUM :
TAJUK Lestarikan Bumi Kita Kontekstual : Mengaplikasi,
KELAS 5 Wawasan memindahkan maklumat
HARI Khamis (15 Oktober 2015) Konstruktivisme :
MASA 7.30 pagi 8.30 pagi mengembangkan idea
STANDARD Fokus Utama Fokus Sampingan
PEMBELAJARAN 1.6.1 5.2.3 EMK:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: Mencintai Alam Sekitar
I. Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang gramatis. BAHAN BANTU BELAJAR :
II. Menyatakan 2 contoh Kata Ganti Nama yang betul. Buku teks
AKTIVITI 1. Murid menonton tayangan video mengenai Lestarikan Bumi Kita.
2. Murid bersoal jawab dengan guru terhadap tayangan video. REFLEKSI :
3. Murid melakukan aktiviti dalam kumpulan mengenai Lestarikan Bumi Kita.
4. Murid mendengar penerangan mengenai Kata Ganti Nama.
5. Murid membuat rumusan pengajaran.
TEMA Lestarikan Bumi Kita PENGISIAN KURIKULUM :
TAJUK Selamatkan Bumi Kontekstual : Mengaplikasi,
KELAS 4 Wawasan memindahkan maklumat
HARI Khamis (15 Oktober 2015) Konstruktivisme :
MASA 10.30 pagi 11.30 pagi mengembangkan idea
STANDARD Fokus Utama Fokus Sampingan
PEMBELAJARAN 2.4.3 10.1.1 EMK:
Mencintai Alam Sekitar
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat:
I. Bercerita mengenai sesuatu perkara dengan betul dan tepat. BAHAN BANTU BELAJAR :
II. Menyatakan 2 contoh kata ganda separa imbuhan. Buku teks
AKTIVITI 1. Murid melihat tayangan video mengenai selamatkan bumi.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai tajuk. REFLEKSI :
3. Murid mendengar penerangan guru mengenai selamatkan bumi.
4. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan.
5. Murid membuat rumusan pengajaran.
TEMA Bumi Indah Rakyat Bertuah PENGISIAN KURIKULUM :
TAJUK Lestarikan Bumi Kita Kontekstual : Mengaplikasi,
KELAS 4 Wawasan memindahkan maklumat
HARI Jumaat (16 Oktober 2015) Konstruktivisme :
MASA 7.45 pagi 8.45 pagi mengembangkan idea
STANDARD Fokus Utama Fokus Sampingan
PEMBELAJARAN 3.7.1 5.2.3 EMK:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: Mencintai Alam Sekitar
I. Menyatakan 2 contoh kata ganda separa berimbuhan.
BAHAN BANTU BELAJAR :
AKTIVITI 6. Murid menonton tayangan video mengenai Lestarikan Bumi Kita. Buku teks
7. Murid bersoal jawab dengan guru terhadap tayangan video.
8. Murid melakukan aktiviti dalam kumpulan mengenai Lestarikan Bumi Kita. REFLEKSI :
9. Murid mendengar penerangan mengenai Kata ganda .
TEMA Lestarikan Bumi Kita PENGISIAN KURIKULUM :
TAJUK Selamatkan Bumi Kontekstual : Mengaplikasi,
KELAS 5 Wawasan memindahkan maklumat
HARI Jumaat (16 Oktober 2015) Konstruktivisme :
MASA 10.15 pagi 11.15 pagi mengembangkan idea
STANDARD Fokus Utama Fokus Sampingan
PEMBELAJARAN 1.5.2 10.1.1 EMK:
Mencintai Alam Sekitar
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat:
I. Bercerita mengenai sesuatu perkara dengan betul dan tepat.
BAHAN BANTU BELAJAR :
AKTIVITI 1. Murid melihat tayangan video mengenai selamatkan bumi.
Buku teks
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai tajuk.
3. Murid mendengar penerangan guru mengenai selamatkan bumi.
REFLEKSI :
4. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan.
5. Murid membuat rumusan pengajaran.