Anda di halaman 1dari 3

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK,


31400 IPOH, PERAK

BORANG REKOD BMI DAN SEGAK


(BORANG INI HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN)

NAMA MURID TAHUN 5 KAMIL

NO. K. P. UMUR 11 TAHUN

PERKARA PENGGAL 1 (PRE TEST) PENGGAL 2 (POST TEST)

TINGGI (cm) TINGGI (cm)


BODY MASS
INDEX BERAT BADAN (kg) BERAT BADAN (kg)
(BMI)
BMI = Berat BMI = Berat
Tinggi X Tinggi Tinggi X Tinggi

UJIAN NAIK TURUN UJIAN NAIK TURUN


BANGKU (3 minit) BANGKU (3 minit)
(Kiraan Nadi selama 1 minit) (Kiraan Nadi selama 1 minit)

UJIAN TEKAN TUBI UJIAN TEKAN TUBI


(1 minit) (1 minit)

UJIAN
SEGAK
UJIAN RINGKUK TUBI UJIAN RINGKUK TUBI
SEPARA (1 minit) SEPARA (1 minit)

UJIAN JANGKAUAN UJIAN JANGKAUAN


MELUNJUR MELUNJUR

Tarikh: .. Tarikh: ..

.. ..
(Nama Penuh (Nama Penuh
Guru) Guru)

PENGESAHAN
GURU PJPK
(Cap & Nama Guru) (Cap & Nama Guru)

Tarikh: .. Tarikh: ..
Tandatangan Murid,

. Catatan: ** Murid Berkeperluan Khas Dikecualikan


sagpk182018
** Sila tanda () jika berkenaan.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO HAJI MOHD TAIB
JALAN SEKOLAH, 31200 CHEMOR, PERAK

BORANG REKOD BMI DAN SEGAK


(BORANG INI HENDAKLAH DIISI OLEH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN)

NAMA MURID TINGKATAN

NO. K. P. UMUR

PERKARA PENGGAL 1 (PRE-TEST) PENGGAL 2 (POST-TEST)

TINGGI (cm) TINGGI (cm)


BODY MASS
INDEX BERAT BADAN (kg) BERAT BADAN (kg)
(BMI)
BMI = Berat BMI = Berat
Tinggi X Tinggi Tinggi X Tinggi

UJIAN NAIK TURUN UJIAN NAIK TURUN


BANGKU (3 minit) BANGKU (3 minit)
(Kiraan Nadi selama 1 minit) (Kiraan Nadi selama 1 minit)

UJIAN TEKAN TUBI UJIAN TEKAN TUBI


(1 minit) (1 minit)

UJIAN
SEGAK
UJIAN RINGKUK TUBI UJIAN RINGKUK TUBI
SEPARA (1 minit) SEPARA (1 minit)

UJIAN JANGKAUAN UJIAN JANGKAUAN


MELUNJUR MELUNJUR

Tarikh: .. Tarikh: ..

.. ..
(Nama Penuh (Nama Penuh
Guru) Guru)

PENGESAHAN
GURU PJPK
(Cap & Nama Guru) (Cap & Nama Guru)

Tarikh: .. Tarikh: ..

Tandatangan Murid,
Catatan: ** Murid Berkeperluan Khas Dikecualikan
** Sila tanda () jika berkenaan.
.
sagpk182018