Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

DATO' UNDANG MUSA AL.HAJ


71600 KUALA KLAWANG, JELEBU, NEGERI SEMBILAN
Tel / Fax: +606 613 6225 / +606 61"3 8161

*' EA0025/500-3/1 3 1 (20)


lj'I, ffi : i?T,tj::BiJ/N

Dr. Muhamad Shakirin Bin Mispan


lnstitut Sains Biologi , Fakulti Sains
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur

Tuan,

JEMPUTAN MENGADAKAN CERAMAH KERJAYA BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI SMK DATO'
UNDANG MUSA AL HAJ
Dengan segala hormatnya perkara diatas dirujuk.

2. Sukacitanya memaklumkan bahawa Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Dato' Undang Musa Al
Haj dengan kerjasama Bidang Sains & Matematik dan Bidang Teknik & Vokasional akan menganjurkan
Pameran Kerjaya dengan objektif memberi maklumat kerjaya dan mencetus minat menceburi bidang
sains dan teknologi seterusnya melahirkan murid yang kreatif dan inovatif di masa akan datang.

3. Sehubungan dengan itu, saya menjemput tuan untuk memberi ceramah pada ketetapan berikut:

Bit Aktiviti Catatan


1 Ceramah Tarikh :13 April2017
Masa : 9.00 pagi
Tempat : Dewan Perdana, SMK DUMA

4. Sebarang perbincangan boleh dikemukakan kepada Puan Nor lsmawati Bt lshak di nombor
0173297131. Kerjasama dan sokongan daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.


..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

SMK Dato' Undang Musa Al Haj


7'1600 Kuala Klawang
Jelebu, Negeri Sembilan
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
DATO' UNDANG MUSA AL.HAJ
7L6OO KUALA KLAWANG, JELEBU, NEGERI SEMBII-AN
Tel / Fax: +606 61,3 6225 / +606 613 8L61

3I (20)
f;1,,[i*'
'

Dr. Muhamad Shakirin Bin Mispan "?ttjgBiJ/NEA0025/500-3/1


lnstitut Sains Biologi , Fakulti Sains
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur

Tuan,

JEMPUTAN MENGADAKAN CERAMAH KERJAYA BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI SMK DATO'
UNDANG MUSA AL HAJ
Dengan segala hormatnya perkara diatas dirujuk.

2. Sukacitanya memaklumkan bahawa Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Dato' Undang Musa Al
Haj dengan kerjasama Bidang Sains & Matematik dan Bidang Teknik & Vokasional akan menganjurkan
Pameran Kerjaya dengan objektif memberi maklumat kerjaya dan mencetus minat menceburi bidang
sains dan teknologi seterusnya melahirkan murid yang kreatif dan inovatif di masa akan datang.

3" Sehubungan dengan ltu, saya menjemput tuan untuk memberi ceramah pada ketetapan berikut:

Bit Aktiviti Catatan


1 Ceramah Tarikh '.13 April2017
Masa : 9.00 pagi
Tempat : Dewan Perdana, SMK DUMA

4. Sebarang perbincangan boleh dikemukakan kepada Puan Nor lsmawati Bt lshak di nombor
0173297131. Kerjasama dan sokongan daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.


..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''

Saya yang menurut perintah,

rN MOHD AMrN)

SMK Dato' Undang Musa Al Haj


71600 Kuala Klawang
Jelebu, Negeri Sembilan