Anda di halaman 1dari 5

SK KEB SUNGAI ARA, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG

PELAN OPERASI (2018)


BIDANG KURIKULUM
PANITIA: PENDIDIKAN SENI VISUAL
Nama Projek: Pertandingan melukis dan mewarna
Objektif: 1) mencungkil bakat murid dalam bidang melukis
2) memperkenalkan warna sekunder,primier dan tertiar
3) menghasilkan lakaran dan hasil kerja yang cantik
Tempoh: Ogos
Kumpulan Sasaran: Semua murid dan warga sekolah.
Guru terlibat: Mesyuarat kali pertama:
Pelantikan AJK guru
Bidang tugas AJK
Proses Kerja: Agenda Mesyuarat :
Kata-kata alu-aluan Ketua Panitia, objektif mesyuarat
Pembentangan program yang akan dijalankan :
- Tarikh, masa dan pemilihan tajuk untuk pertandingan melukis dan mewarna
- Agihan tugas guru
- Anggaran kos perbelanjaan
Lain-lain hal (penyedian kertas lukisan dan warna)
Pelaksanaan pertandingan melukis dan mewarna
Penilaian dan pemberian hadiah
Laporan oleh setiausaha program

Kekangan: Kesukaran guru untuk mengenal pasti pelajar yang berminat dan berkebolehan.
Pemantauan: Aspek penilaian meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/ Ketua Panitia/ Guru PSV dengan menggunakan instrumen yang
dibina.
Penilaian: Penilaian dijalankan selepas hasil kerja murid dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan
program:
1) hasil karya melukis dan mewarna

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan latihan pada masa hadapan

Penambahbaikan: Pemantau dibuat olehGuru Besar/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras Program


Penilai dijalankan selepas hasil kerja murid dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
berdasarkan hasil penilai penambahbaikan dilalui pada tahun akan datang
SEK KEB SUNGAI ARA, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
PELAN OPERASI (2018)
BIDANG KURIKULUM
PANITIA: PENDIDIKAN SENI VISUAL
Nama Projek: Pertandingan Melukis Poster / Mewarna
Objektif: 1) Menghasilkan poster dan mewarna.
2) Memberi pendedahan kepada murid semangat patriotisme.

Tempoh: Julai - September


Kumpulan Sasaran: Semua murid tahap 2
Guru terlibat: 1) Ketua Panitia
2) Guru Pendidikan Seni Visual
Proses Kerja: 1) Mesyuarat kali pertama :
Pelantikan AJK guru
Bidang tugas AJK
2) Agenda Mesyuarat :
Kata-kata alu-aluan Ketua Panitia, objektif mesyuarat.
Pembentangan program yang akan dijalankan :
- Tarikh dan masa
- Agihan tugas guru
- Anggaran kos perbelanjaan
Perlaksanaan aktiviti
3.1 Membahagikan murid kepada kumpulan.
3.2 Mengenalkan teknik-teknik yang baru dalam penghasilan poster yang mudah difahami oleh murid.
3.3 Latihan kumpulan dan maklum balas murid.
3.4 Penilaian dan pemberian hadiah
3.5 Laporan oleh setiausaha program
Kekangan: 1) Kesukaran guru untuk mengenal pasti pelajar yang berminat dan berkebolehan.
2) Kesukaran untuk mendapatkan bahan.

Pemantauan: Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh guru Besar/ Ketua Panitia/ Guru PSV dengan menggunakan instrumen yang dibina.
Penilaian: Penilaian dijalankan selepas hasil kerja murid dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
1) Keberkesanan pengunaan bahan
2) Kemahiran yang diperoleh dapat diaplikasikan oleh peserta
Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaik keberkesanan latihan pada masa hadapan.
SEK KEB SUNGAI ARA, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
PELAN OPERASI (2018)
BIDANG KURIKULUM
PANITIA: PENDIDIKAN SENI VISUAL
Nama Projek: Pameran Seni
Objektif: 1) Menghasilkan hasil seni.
2) Memberi pendedahan kepada berkaitan bidang seni visual.

Tempoh: Feb
Kumpulan Sasaran: Semua murid
Guru terlibat: 1) Ketua Panitia
2) Guru Pendidikan Seni Visual
Proses Kerja: 1) Mesyuarat kali pertama :
Pelantikan AJK guru
Bidang tugas AJK
2) Agenda Mesyuarat :
Kata-kata alu-aluan Ketua Panitia, objektif mesyuarat.
Pembentangan program yang akan dijalankan :
- Tarikh dan masa
- Agihan tugas guru
- Anggaran kos perbelanjaan
Perlaksanaan aktiviti
3.1 Membahagikan murid kepada kumpulan.
3.2 Mengenalkan teknik-teknik yang baru dalam penghasilan bahan yang mudah difahami oleh murid.
3.3 Latihan kumpulan dan maklum balas murid.
3.4 Penilaian dan pemberian hadiah
3.5 Laporan oleh setiausaha program
Kekangan: 1) Kesukaran guru untuk mengenal pasti pelajar yang berminat dan berkebolehan.
2) Kesukaran untuk mendapatkan bahan.

Pemantauan: Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh guru Besar/ Ketua Panitia/ Guru PSV dengan menggunakan instrumen yang dibina.
Penilaian: Penilaian dijalankan selepas hasil kerja murid dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
1) Keberkesanan pengunaan bahan
2) Kemahiran yang diperoleh dapat diaplikasikan oleh peserta
Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaik keberkesanan latihan pada masa hadapan.
SEK KEB SUNGAI ARA, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG.
PELAN OPERASI (2018)
BIDANG KURIKULUM
PANITIA: PENDIDIKAN SENI VISUAL
Nama Projek: Pameran Inspirasi Seni Murid
Objektif: 1) Menghasilkan hasil seni.
2) Memberi pendedahan kepada berkaitan bidang seni visual.

Tempoh: Oktober
Kumpulan Sasaran: Semua murid tahun 6
Guru terlibat: 1) Ketua Panitia
2) Guru Pendidikan Seni Visual
Proses Kerja: 1) Mesyuarat kali pertama :
Pelantikan AJK guru
Bidang tugas AJK
2) Agenda Mesyuarat :
Kata-kata alu-aluan Ketua Panitia, objektif mesyuarat.
Pembentangan program yang akan dijalankan :
- Tarikh dan masa
- Agihan tugas guru
- Anggaran kos perbelanjaan
Perlaksanaan aktiviti
3.1 Membahagikan murid kepada kumpulan.
3.2 Mengenalkan teknik-teknik yang baru dalam penghasilan bahan yang mudah difahami oleh murid.
3.3 Latihan kumpulan dan maklum balas murid.
3.4 Penilaian dan pemberian hadiah
3.5 Laporan oleh setiausaha program
Kekangan: 1) Kesukaran guru untuk mengenal pasti pelajar yang berminat dan berkebolehan.
2) Kesukaran untuk mendapatkan bahan.

Pemantauan: Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh guru Besar/ Ketua Panitia/ Guru PSV dengan menggunakan instrumen yang dibina.
Penilaian: Penilaian dijalankan selepas hasil kerja murid dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program
1) Keberkesanan pengunaan bahan
2) Kemahiran yang diperoleh dapat diaplikasikan oleh peserta
Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaik keberkesanan latihan pada masa hadapan.