Anda di halaman 1dari 9

STRUKTUR LATIHAN

Sesi pemanasan badan

Sesi pembangunan kemahiran

Penggunaan kemahiran di dalam suasana sebenar permainan

Permainan kecil & ubah suaian

Memajukan asas prestasi

Sesi Memanaskan Badan

Sesi ini juga disebut sebagai persediaan untuk pegerakan.

Sesi ini melibatkan latihan dalam regangan otot-otot, latihan am dan latihan khusus.

Sesi Pembangunan Kemahiran

Dalam sesi latihan ini, para pemain diperkenalkan akan sesuatu kemahiran baru.

Latihan ditumpukan pada perlakuan yang bermula daripada peringkat awal hingga ke peringkat
situasi permainan.

Latihan lanjutan dan pembangunan kemahiran telah dipelajari meyusuli selepas kemahiran itu di
perkenalkan dan sudah mula dikuasai pemain.
Penggunakan Kemahiran Di Dalam Suasana Sebenar Permainan

Dalam sesi ini para permain didedahkan dengan latihan dalam suasana permainan, menggunakan
teknik-teknik yang telah diperkenalkan.

Pemahaman dan kemahiran dalam teknik-teknik ini dibenarkan perhatian.

Permainan Kecil & ubah Suaian

Permainan kecil ialah latihan menggunakan kemahiran dan peraturan permainan yang telah
diubahsuai.

Begitu juga dengan saiz gelanggang yang telah di kecilkan.

Permainan Kecil & ubah Suaian

Permainan kecil ialah latihan menggunakan kemahiran dan peraturan permainan yang telah
diubahsuai.

Begitu juga dengan saiz gelanggang yang telah di kecilkan.

Memajukan Asas Prestasi

Pada peringkat ini, para pelatih diharapkan telah mampu melakukan beberapa gerakan atau
kemahiran asas, dan tumpuan struktur latihan ini ialah untuk meningkatkan kemahiran mereka ini
agar prestasi juga ditingkatkan.
Contohnya. Ialah peningkatan kelajuan, kekuatan daya tahan dan kusa permain

PEMILIHAN LATIH TUBI

Tentukan sama ada kemahiran / teknik itu baru diperkenalkan atau yang diperkembangkan yang
lalu

Jenis latihan yang dimasukan di dalam sebuah latih tubi yang dipilih hendaklah ditentukan

Penglibatan permain secara maksimum hendaklah dipastikan

Kebolehan setiap permain dalam melakukan latih tubi yang dipilih perlu diambil kira

Kemudahan/alatan yang ada untuk menjayakan latih tubi hendaklah ditentukan

PENDEKATAN STRUKTUR KEARAH PENGAJARAN BOLA TAMPAR

Antara Susunan Pengajaran Kemahiran Bola Tampar:

Hantaran Atas

Hantara Bawah

Servis cedok atau servis bawah tangan

Rejaman bola Adangan Bola

Latihan memakan masa untuk membentuk satu-satu pasukan bola tampar dan kemahiran pemain.

KAEDAH PENGNALAN BOLA TAMPAR BAGI PEMAIN-PEMAIN BARU

Menilai prestasi fizikal setiap pemain

Mengurangkan perasaan takut permain terhadap bola. Membiasakan dengan aktiviti bola tampar.

Memperkenalkan kaedah yang paling mudah untuk memperlajari kemahiran-kemahiran asas


Memperkenalkan latihan yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan fizikal untuk mengekalkan
kemungkinan kesakitan, kecederaan dan kebosanan.

Memperkenalkan sebanyakmungkin situasi permainan permulaan seberapa awal yang boleh


apabila permain dapat menguasai hantaran dan servis. Permainan kecil digunakan pada akhir setiap
sesi latihan.

Memupuk minat terhadap bola tampar dengan mempelbagaikan latihan.

Mengunakan aktiviti sukan yang lain untuk meningkatkan kebolehan fizikal.

Permain-permain tidak dipaksa melakukan latihan secara berterusan sepajang sesi latihan.

RANGKA LATIHAN BOLEH TAMPAR

Tempoh transisi: Penilaian terhadap latihan dari sudut kekuatan fizikal, teknik, ketahanan
mental, semangat berpasukan.

Tempoh latihan: pemain seharusnya cuba memajukan kekuatan fizikal yang diperlukan untuk
bermain bola tampar.

Tempoh penyempurnaan: memberi peluang kepada pemain untuk bermain didalam suasana
permainan sebenar.

Tempoh Pertandingan: permain perlu mengekalkan tahap kekuatan fizikal dan ketahanan
mental yang tingg

adual latihan tahunan

Picture

Jadual latihan untuk latihan dua jam

Picture

Jadual latihan harian

Picture

JURULATIH

Seorang jurulatih perlu memberi perhatiankepada pekara-pekara berikut:


Masa (berapa lama) untuk setiap bahagian latihan

Aktiviti yang sesuai bagi setiap bahagian

Menyusun persembahan latihan megikut tingkat tertentu

Jelaskan tentang apa yang ingin dicapai di dalam sesi latihan.

Tahu akan cara-cara untuk mempersembahkan aktiviti-aktiviti

Menentukan alat-alat dan kemudahan yang diperlukan disediakan dengan lengkap.

LATIHAN MEMBUAT SERVIS

Latihan membuat servis perlu dilakukan pada permulaan, pertengahan, dan akhir sesi latihan untuk
menyesuaikan diri pemain dengan suasana permainan sebenar

Latihan servis perlu dilakukan secara berpasangan. Bola dipukul melepasi jaring. Servis bermula
pada jarak yang dekat diikuti jarak yang jauh.

Servis mestilah dihantar ke suatu kawasan atau sasaran tertentu. Rakan pasangan ditugaskan
untuk mengutip bola dan bertukar peranan setiap lima servis atau kutipan.

Pemain pertama membuat servis pada sasaran sudut bertentangan di kawasan permainan lawan.
Pemain perlu membuat servis laju dan tidak terlalu tinggi.