Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : BENGKEL KECEMERLANGAN & MOTIVASI


BERFOKUS CALON UPSR 2017

2. Tarikh : 14 Julai 2017

3. Hari / Masa : Jumaat / 10.00 am 12.00 tgh

4. Tempat : Makmal Komputer SK Parit Bakar Darat, Muar

5. Objektif :
I. Membimbing dan menyedarkan murid tentang
tangungjawab mereka sebagai pelajar dalam
menimba ilmu pengetahun.
II. Melahirkan murid yang mempunyai azam dan
iltizam untuk lulus dengan cemerlang dalam
UPSR.
III. Memberikan semangat dan kekuatan mentaliti
serta emosi pelajar untuk menghadapi UPSR .

6. Sasaran : Murid-murid Tahun 6 2017

7. Butiran aktiviti :
I. Aktiviti ini adalah hasil usaha kerjasama antara Pegawai SISC+
Matematik dan pihak sekolah.
II. Penceramah membimbing dan menyedarkan murid tentang
tangungjawab mereka sebagai pelajar dalam menimba ilmu
pengetahun
III. Penceramah memberi kesedaran dalaman kepada murid-murid.
IV. Penceramah mencungkil potensi murid dan memotivasikan murid
untuk meningkatkan keyakinan dan kecemerlangan.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :


I. Kumpulan kecil murid memudahkan penceramah berinteraksi dengan
murid.
II. Kerjasama yang baik antara Pejabat Pelajaran Daerah Muar dan pihak
sekolah

8.2 Kelemahan Program : Kehadiran murid tidak 100%

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


I. Program perlu dilaksanakan secara berkala.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

9. Dokumentasi Bergambar : ada

Disediakan : Disemak : Disahkan :

. ..
(Pn Salmie Binti Ramli)
Penyelaras Program
Bengkel Kecemerlangan & Motivasi
Berfokus Murid-murid Tahun 6 2017

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

ULASAN GURU BESAR/PENTADBIR

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai