Anda di halaman 1dari 6

PERSEMBAHAN DARI PAUDJATENG

http://kurikulumpaud.xahzgs.com
DOA SEHARI-HARI
1. Doa Ketika Akan TidurBISMIKALLAHUMMA AHYA WA BISMIKA AMUUT
Ya Allah dengan menyebut namaMu aku hidup dan dengan menyebut
namaMu aku mati

2. Doa Ketika Bangun Tidur


ALHAMDULILLAHIL LADZII AHYAANAA BADA MAA AMAATANAA WA
ILAIHIN NUSHUUR
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami
dimatikan dan kepadaNya kami akan kembali

3. Doa Ketika Masuk Kamar Mandi (WC)ALLAHUMMA INNII AUUDZU BIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAAITSI
Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan jantan
dan setan betina

4. Doa Ketika Keluar Kamar Mandi (WC)


ALHAMDULILLAHIL LADZII ADZHABA ANNIL ADZA WA AAFANII
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah
membuatku sehat

5. Doa Ketika Masuk MasjidALLAHUMMAF TAHLII ABWAABA ROHMATIKA
Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatMu

6. Doa Ketika Keluar MasjidALLAHUMMA INNII AS ALUKA MIN FADLLIKA
Ya Allah sesungguhnya aku mohon anugerahMu

7. Doa Ketika Mengenakan Pakaian

ALLAHUMMA INNII ASALUKA MIN KHAIRIHI WA KHAIRIMAA HUWA
LAHU, WA AUUDZU BIKA MIN SYARRIHII WA SYARRI MAA HUWA LAHU
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu dari kebaikan pakaian
ini dan kebaikan sesuatu yang ada padanya. Dan aku berlindung
kepadaMu dari keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang ada
padanya

8. Doa Ketika Melepas Pakaian
BISMILLAHIL LADZII LAA ILAAHA ILLA HUWA
Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia

9. Doa Ketika Bercermin
ALHAMDULILLAH, ALLAHUMMA KAMAA HASANTA KHALQII FAHASSIN
KHULUQII
Segala Puji Bagi Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah
memperindah tubuhku maka perindahkanlah pula akhlaqku

10. Doa Ketika Menyisir Rambut
ALLAHUMMA HARRIM SYARII WA BASYARII ALAN NAAR
Ya Allah, halangilah rambut dan kulitku dari api neraka

11. Doa Sebelum MakanBISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM
ALLAHUMMA BAARIK LANAA FIIMAA RAZAQTANAA WA QINAA
ADZAABAN NAAR
Ya Allah berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau berikan
kepada kami, dan periharalah kami dari siksa api neraka

12. Bacaan Lupa Baca Doa Makan
BISMILLAHI AWWALUHU WA AAKHIRUHU
Dengan Menyebut nama Allah dari permulaan hingga
penghabisannya

13. Doa Setelah MakanALHAMDULILLAHIL LADZII ATHAMANAA WA SAQAANA WA JAALANA
MUSLIMIIN
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum
serta menjadikan kami seorang muslim

14. Doa Akan Keluar Rumah

BISMILLAHI TAWAKKALTU ALALLAH, LAA HAULA WA LAA QUWWATA
ILLAA BILLAH
Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Dan
tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah
semata

15. Doa Akan Masuk Rumah


BISMILLAHI WALAJNA WA BISMILLAHI KHARAJNA WA ALAA RABBINA
TAWAKKALNA
Dengan menyebut nama Allah aku masuk rumah, dengan nama Allah
pula aku keluar dan kepada Allah pula aku berserah diri

16. Doa Ketika Bersin


Orang Yang Bersin


ALHAMDULILLAH
Segala puji bagi Allah

Orang Yang Mendengar

YARHAMUKALLAH
Semoga Allah Merahmatimu

Orang Yang Bersin Menjawab
YAHDIIKUMULLAH
Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu

17. Doa Ketika Ada Petir
SUBHAANALLADZI YUSABBIHUR RADU BIHAMDIHI WAL MALAAIKATU
MIN KHIIFATIHI
Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujiNya, begitu
juga para malaikat, karena takut kepadaNya.

18. Doa Ketika Turun HujanALLAHUMMA SHAYYIBAN NAAFIA
Ya Allah, (jadikan hujan ini) hujan yang membawa manfaat
(kebaikan)

19. Doa Memohon Anak Sholeh


. .

RABBI HABLI MINAS SHOLIHIN
Ya Rabbi, wahai tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan
(seorang anak) yang termasuk orang-orang yang sholeh

20. Doa Sebelum Belajar


,

RODLIITU BILLAAHIROBBAA, WABIL ISLAAMIDIINA, WABIMU_HAMMADIN
NABIYYAWWAROSUULAA, ROBBII ZIDNII ILMAA, WARZUQNII FAHMAA
Aku ridlo Alloh sebagai Tuhanku, Dan agama Islam itu sebagai
agamaku, Dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Utusan Alloh, Ya
Alloh Tambahkanlah aku ilmu, Dan berilah aku karunia untuk dapat
memahaminya

21. Doa Sesudah Belajar

,

AALLOHUMMA ARINAL_HAQQO _HAQQON WARZUQNATTIBAAAHU. WA
ARINALBAATHILA BAA-THILAN WARZUQNAJTINAABAHU
Ya Alloh, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehinggga kami dapat
mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami
dapat menjauhinya

22. Doa untuk kedua orang tuaALLOOHUMMAGHFIRLII WALIWAALIDAYYA WAR HAMHUMAA KAMA
RABBAYAANII SHAGIIRAA
Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan Ibu Bapakku, sayangilah mereka
seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil

23. Doa Memohon Umur Panjang


ALLOOHUMMA INNAA NAS-ALUKA THUULAL UMURI BITH THAA ATI
WAKHTIMLANAA BIL AMAALISH SHAALIHATI
Wahai Tuhanku, kami memohon kepada Engkau umur panjang dengan
selalu digunakan untuk taat dan akhirilah umur kami dengan
melakukan perbuatan yang baik

24. Doa Ketika Lupa.
SUBHAANA MAN-LAA YAS-HUU WA LAA YANAAM
Maha suci Dzat yang tidak lupa dan tidak tidur

25. Doa Melihat Keindahan Alam
.
RABBANAA MAA KHALAQTA HAADZAA BAATHILAN SUBHAANAKA FAQINAA
ADZAABAN NAAR
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha
Suci Engkau, maka periharalah kami dari siksa neraka.

26. KEBAIKAN DUNIA AKHIRAT


ROBBANAA AATINAA FIDDUN-YAA _HASANAH, WAFIL-AAKHIROTI
_HASANAH, WAQINAA ADZAABANNAAR
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, Ya Tuhan kami, berilah
kami kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka
27. DOA AKHIR MAJLIS


SUB_HAANAKALLOHUMMA WABI_HAMDIKA. ASYHADU ANLAA ILAAHA
ILLA ANTA. ASTAGHFI-RUKA WA ATUUBU ILAIK.
Maha suci Engkau Ya Alloh dan dengan memujiMu. Aku bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunanMu dan aku bertaubat
padaMu.

Untuk Doa Islam | Kumpulan Doa Sehari Hari Ajaran Rasulullah


Kunjungi

http://doaislam.xahzgs.com