Anda di halaman 1dari 13

PETUA CUACA MANUSKRIP MSS 2588

1. Jikalau kita lihat AWAN itu ada berpokok hitam berkeliling tiadalah lapangnya, jika kita
berlangkah pada saat itu alamat kena ribut.

2. Jikalau berlangkah malam, maka hendaklah kelihatan BINTANG kepada tujuh lekur hari
bulan turun angin dan kepada delapan lekur sampai kepada tiga puluh hari bulan lekur.
3.
BULAN ZULKAEDAH
BIL HARI PERISTIWA
1-7 Teduh
8 Turun Angin
9 Teduh
10-13 Turun Angin
14 Teduh
15 Turun Angin
16-4 lekur Teduh
5 (L) - 6 (L) Turun Angin
7 (L) 30 Teduh
4.
BULAN ZULHIJJAH
BIL HARI PERISTIWA
1-9 Turun Angin
10 Teduh
11 Turun Angin
12- 1 (L) Teduh
2 (L) 3 (L) Turun Angin
4 (L) 30 Teduh

ALAMAT ANGIN TURUN


KEADAAN/ ALAMAT
WAKTU
Pagi-pagi sebelum matahari naik kepada pihak masyriq (timur) iaitu matahari
naik, maka kita tiliklah rupa awan kepada tempat matahari hendak naik itu,
Pagi/ apabila ada rupa awan itu berterus naik dan berpangkal-pangkal kemudian,
Angin Turun maka awan itu merupa akan dirinya seperti rupa binatang atau seperti rupa
burung atau seperti rupa (h)ayam atau seperti rupa ular, inilah alamatnya
angin akan turun.
Petang Kemudian tatkala akan masuk matahari petang-petang, maka kita tilik pula
kepada pihak maghrib (barat) iaitu matahari jatuh kepada tempat matahari itu,
apabila ada juga kita lihat rupa awan itu seperti rupa awan daripada pihak
masyriq (timur) yang kita lihat pagi-pagi itu, maka hendaklah kita ingat-ingat,
inilah tanda alamat rebut besar akan turun, nescaya pada malam itu juga
turunnya.
Pagi/ Angin Jikalau kita lihat alamat angin itu pagi ada di sebelah masyriq, maka tatkala
Sebelah Timur petang-petangnya itu kita lihat di sebelah maghrib tiada alamat angin itu.
Alamatnya turun juga ribut itu, tetapi sampi dua hari.
Petang/Angin Jikalau kita lihat pagi-pagi disebalah masyriq itu tiada alamat angin itu, maka
Sebelah Barat waktu petang-petang itu kita lihat di sebelah maghrib ada alamat angin itu,
maka turunlah ribut itu habis lamanya sehari semalam, maka turunlah ia.

5. Jikalau ada kita lihat pagi-pagi itu ada alamat angin akan turun, pada hari itu terang cuaca,
maka jangan syak lagi pada malam itu turunlah ribut.

6. Jikalau kita lihat alamat angin itu pada waktu petang-petang, maka pada malam itu terang
cuaca, maka jangan syak lagi kepada waktu tengah malam atau dini hari atau pagi-pagi hari
esoknya nescaya turunlah ribut itu.

7. Dan lagi syaratnya apabila pagi-pagi hari kita lihat sebelah pihak masyriq itu adalah berupa
awan seperti pohon kayu, kemudian maka adapun awan itu seperti rupa binatang atau
seperti rupa burung, maka bergantung ia kepada awan yang seperti pohon kayu itu, maka
itu pun alamat ribut akan turun juga, tetapi tiada berapa besar.

8. Dan lagi, jikalau petang-petang, maka kita lihat disebelah maghrib itu ada alamat awan itu
seperti yang kita lihat disebelah masyriq pagi-pagi itu, alamat ribut akan turun juga, tetapi
tiada besar.

9. Jikalau kita lihat itu pagi-pagi pun ada alamat angina itu disebelah masyriq dan petang pun
ada alamat angin itu disebelah maghrib, maka alamat turun ribut itu besarlah .

10. Jikalau kita lihat itu ada disebalah maghrib, maka disebelah masyriq tiada alamatnya, maka
tiadalah besar ribut itu. Demikianlah lagi jikalau ada sebelah masyriq, maka sebelah
maghrib itu tiada, alamatnya ribut.

11. Jikalau kita lihat alamat awan yang akan menjadi ribut itu pagi-pagi di sebelah masyriq
itu tiada dan pada kita petang-petang kita lihat disebelah maghrib pun tiada alamat ribut
itu, insyaAllah Taala. Lambat kepada malam itu, jika bagaimana sekalipun kelabu, guruh,
kilat serta dengan kilat petir, lautan itu putuslah tiada turun ribut itu, jangan syak lagi
kerana tiada alamat awan itu akan turun ribut.
FASAL PADA MENYATAKAN ALAMAT ANGIN TURUN MEMBAWA HUJAN

12. Tatkala pagi-pagi hari belum naik matahari, kita tilik kepada pihak masyriq itu apabila ada
warna awan itu seperti danu laga-laga perut berlemak rupanya. Itulah tanda alamat angin
membawa hujan. Demikianlah jikalau waktu petang kita melihat pada pihak maghrib,
maka ada kita lihat warna awan itu seperti yang ada kita lihat pagi-pagi di sebelah masyriq
itu, maka itupun alamat angin itu turun serta membawa hujan.

13. Jika kita lihat bintang di langit itu terlalu banyak, itu pun alamat hendak besar juga akan
turun.

*Sekalian alamat tanda angin yang terdapat ada naskhah ini kepada barang bulan pun serupa.
Apabila ada alamat angin dan hujan itu kita lihat tanda yang demikian itu, nescaya turunlah angin
dan hujan itu. Jikalau di dalam bulan lima sekalipun, turun juga angin dan hujan itu.
*Maka syaratnya kita melihat alamat angin dan hujan itu kepada waktu juga iaitu pagi-pagi
sebelum lagi naik matahari, jikalau petang tatkala hendak jatuh matahari. Itulah ketikanya
kita lihat apabila sudah naik matahari hingga sampai kepada waktu asar, tiadalah boleh kita lihat
alamatnya.
*Jikalau malam pun, demikianlah juga yang boleh kita buat alamat itu. Tatkala hendak masuk
matahari itu, apabila sudah masuk waktu maghrib hingga masuk waktu subuh, tiadalah
boleh kita lihat.
14. Dan jikalau kita lihat pagi pada pihak masyriq itu tiada kelihatan tanda alamat angin akan
turun, maka kepada waktu tengah hari itu datang kobar-kobar pohon hitam rupanya, insyaAllah
Taala tiada mengapa, jangan takut, tiada turun besar ribut itu, sekadar kobar laut.
15. Jikalau kita kita lihat tatkala akan jatuh matahari itu, tiada kelihatan tanda alamat angin
akan turun, maka pada waktu maghrib itu datanglah kobar atau tengah malam dini hari
datang kobar, insyaAllah Taala tiada turun ribut, sekadar angin sedikit-sedikit dan kobar hujan
itulah sahaja. Itupun kalau ada kita lihat tanda hujannya, jikalau tiada, sekadar koba ritulah, jangan
syak.
Fasal pada menyatakan tanda alamat ini kita lihat kepada waktu pagi-pagi belum naik
matahari sebelah masyriq, maka pada waktu petang itu ada pula kita lihat di sebelah
maghrib. Maka jikalau ada yang demikian itu kita lihat, jikalau pada sebarang bulan pun
turunlah angin besar itu, lalu menjadi dan segala kuala pun tertutuplah. Jikalau tiada lagi
kita lihat tanda alamat itu, jikalau sampai di dalam bulan tiga belas pun belum lagi turun
angin yang menjadi itu
16. Maka kita melihat alamat besar itu, iaitu pagi-pagi sebelum naik matahari dan petang, iaitu
ketika lihat rupa awan itu kepada pihak masyriq, apabila kita lihat rupa awan kepada tempat
matahari hendak naik itu bersegi-segi seperti langit bersegi tatkala ikan hendakkan itu, tetapi ia itu
merah berpelangi, ada merah hitam ada putih ada kuning warnanya dan berparas-paras berpangkal-
pangkal penuh kepada tempat matahari hendak naik itu, maka apabila petang hari hendak waktu
matahari hendak jatuh, maka kita lihat pula kepada pihak maghrib, maka ada pula kelihatan
alamat tanda angin itu di sebelah matahari jatuh itu tiada bersalahan lagi rupa awan itu juga
rupanya, maka janganlah kita berlayar, inilah alamat angin besar itu. Jika kita sudah akan turun
habis, lamanya sehari semalam, maka turunlag angin besar itu. Jika kita sudah di laut, maka ada
kita lihat alamat itu, maka hendaklah kita cari tempat kita berteduh seperti kuala negeri-negeri.

FASAL MENGETAHUI TANDA ALAMAT ANGIN BESAR SEBELAH MANA


17. Kita melihat kepada bulan 10 kedua kepada bulan 11, ketiga pada bulan 12, kerana di dalam
bulan itu tiada lazim menjadi bah.
- Syaratnya apabila pagi-pagi hari belum naik matahari, maka kita tilik apabila naik matahari itu,
maka adalah awan di bawah matahari itu berpangkal-pangkal seperti bukit, maka apabila
naik matahari itu kira-kira segalah, maka awan itu tinggal di bawah matahari itu, maka
kita lihatlah awan itu, kita ke mana hanyutnya, jikalau hanyut kesebelah laut, alamat kuat
angina sebelah laut, jikalau ia hanyut ke sebelah darat, alamat kuatlah angin sebelah darat
dan bahnya kurang lah besar.
- Apabila hari petang tatkala hendak jatuh matahari, maka kita lihat di sebelah maghrib itu kemana
hanyut awan itu, ke darat juga. Itulah alamat terlalu kuat angin darat itu dan hujan darat pun jadi
jikalau hanyutnya ke sebelah laut awan itu. Dan awan sebelah masyriq itu pun hanyut ke laut,
alamatnya kuat angin laut dan bah pun besarlah.
- Jikalau awan di sebelah maghrib itu hanyut ke darat, alamatnya bah tiada besar kerana tiada
mafqut hanyutnya itu. Demikian lagi awan di sebelah maghrib itu hanyut ke laut dan awan yang
disebelah masyriq itu hanyut ke darat, alamatnya kuatlah angin darat, tetapi bah tiada besar.
- Apabila pagi-pagi itu kita lihat di sebelah masyriq itu, awan yang di bawah matahari itu tiada
hanyut ke darat dan ke laut hingga tetap di setempat itu, alamatnya di dalam tahun itu angin tiada
bertetap dan jahatlah angin.

FASAL PADA MENYATAKAN ANGIN TURUN SETIAP BULAN


18. Apabila ada alamat itu kita lihat, maka iaitu alamat angin besar akan turun, isyaratnya pagi-
pagi, belum lagi naik matahari
- Maka kita lihat sebelah masyriq rupa awan kepada tempat matahari hendak naik itu. Apabila ada
awan itu berupa seperti rupa binatang atau seperti rupa angkus. Itulah alamat angin besar.
- Adalah rupa awan yang terlebih besar angin itu apabila ada seperti rupa gajah, kemudian maka
ia bergeser ke sebelah laut atau ke sebelah darat, berkeliling dan berbelalai-belalai rupanya
itu, hanyut ke barat atau ke timur lagi seperti terbang rupanya, deras pengaraknya itu. Itulah
alamat angin besar akan turun.
- Maka apabila hari petang maka kita lihat pula di sebelah maghrib itu, maka adapun alamatnya
seperti yang kita lihat di sebelah masyriq itu, maka di sebelah maghrib tiada sampailah sehari
semala. Maka turun angin itu.
- Jikalau ada kita lihat di sebelah maghrib, maka di sebelah masyriq tiada, maka sampailah esok
harinya, maka turun angin itu. Maka syaratnya kita lihat laku awan itu. Apabila deras pengarak
awan itu dari timur lalu ke barat, terbang rupanya, maka alamat angin timurlah akan turun
itu.
- Dan lagi, lihat alamat awan thabit, tatkala pagi-pagi dan petang-petang itu, kemana condong
kepalanya. Jikalau condongnya ke barat semata-mata, dan mengarak pun dari timur lalu ke bara,
alamatnya angin timur akan turun lagi besar anginnya. Demikianlah jikalau kita melihat apabila
deras pengarak awan itu dari timur lalu ke timur terbang rupanya, kemudian kita lihat alamat
awanya.
- Tatkala pagi-pagi dan petang-petang itu ke sebelah mana condong kepalanya. Jika condong ke
barat kepalanya, itulah alamat angin barat akan turun besarlah anginnya.
- Dan lagi apabila kita lihat barang ke mana deras pengarak di atas itu dan kepada awan-awan itu
pun condong ke sana. Maka angin itulah alamatnya akan turun barang di mana baik.
- Dan lagi apabila kita lihat pengarak itu deras dari timur ke barat dan kepada awan-awan itu pun
condong ke barat, tetapi anginnya barat, alamatnya angin barat itu hendak teduh dan angin timur
hendak turun.
- Demikian lagi apabila kita lihat pengarak itu deras dari barat ke timur dan kepalanya awan-awan
itu pun condong ke timur, tetapi anginnya timur, alamatnya angin timur itu hendak teduh dan angin
barat hendak turun. Demikianlah alamatnya.
- Dan lagi kita melihat alamat penagrak awan-awan dan kepala awan-awan itu dua waktu juga,
iaitu pagi-pagi dan petang-petang seperti syarat yang dahulu.

BAB PERI MENGETAHUI ALAMAT ANGIN RIBUT BERAPA HARI


19. Apabila pagi-pagi hari kita lihat di sebelah maysriq itu segala awan-awan itu berpangkal-
pangkal ada hitam ada kuning, maka ada kelihatan di atas kepala awan itu berpangkal-pangkal itu
ada merahseperti mega. Alamatnya angin itu akan turun serta membawa hujan. Tiadalah lama
habis. Lambatnya sehari semalam.
- Jikalau kita lihat di bawah kaki awan itu merah seperti mega juga, tetapi ia itu alamatnya berbaris-
baris, sampailah dua hari, maka turun angin itu.
- Dan lagi jikalau petang-petang itu ada kita lihat di sebelah maghrib ada alamat seperti yang kita
lihat di sebelah masyriq itu. Maka itu pun demikian alamatnya.
- Dan jikalau kita lihat di sebelah maghrib itu petang waktu hendak jatuh matahari itu, maka di
atas awan itu yang perpangkal-pangkal itu jauhnya dengan awan itu kira-kira seperti waktu
matahari bertengah asar. Adapun awan itu baris merah warnanya seperti mega alamatnya sampai
tiga, empat hari. Maka turun angin itu.

FASAL MENYATAKAN ANGIN HENDAK TEDUH


20. Alamat angin hendak teduh, iaitu mula-mula itu turun angin sehari atau 2 hari atau 3 hari atau
4 hari atau 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, ikutlah berapa-berapa hari turunnya. Kemudian waktu
pagi hari atau petang hari, maka kita lihat disebelah utara itu, lalu ke timur laut dan lalu ke barat
laut itu putih rupa tahi angin itu lagi berbaris Panjang. Maka di atas putih buruk warnanya tahi
angin itu lagi berdebulah putih langit itu tiadalah bercampur dengan warna yang lain lagi. Inilah
alamat angin tanda hendak teduh. Lamalah teduhnya sampai 7 hari atau 10 hari. Jikalau ada alamat
yang demikian itu, kita lihat kepada sebarang bulan pun teduh anginnya.
- Jikalau di dalam bulan 13 sekalipun, teduh juga angin itu, tetapi tiadalah lamanya habis teduh itu
3 hari atau 7 hari teduh itu.

FASAL PADA MENYATAKAN ALAMAT ANGIN AKAN TURUN


21. Kita lihat warna air laut itu. Apabila jernih sangat warnanya, rupanya, maka iaitu alamat angin
akan turun, kedua perkara kita lihat pula rupa sifat lautan itu. Apabila kita lihat tinggi air laut itu
ke sebelah laut dan teduh ke sebelah darat, inilah alamat angin besar akan turun.
- Dan lagi kita lihat rupa lautan itu. Apabila berdebu dan berasap rupanya, maka segala pulau dan
daratan pun tiada kelihatan, itu pun alamat angin hendak turun juga. Syaratnya kita lihat di sebelah
mana asal asap itu datangnya dan dari mana tebal tempat asap itu. Maka di sanalah pohon angin
itu turunnya.
- Kita lihat kepada kelakuan ikan. Apabila kita berlayar, maka ikan itu banyak mengikut perahu
kita itu serta ia timbul dan tenggelam, iaitu seperti ikan gelama dan ikan bawai. Itulah alamat angin
hendak turun.
- Fasal pada menyatakan alamat ombak. Syaratnya apabila ombak pantai itu berbunyi di sebelah
utara, maka iaitu alamat hendak hujan, jika ia berbunyi di sebelah timur alamat ombak itu hendak
besar dan angin pun turun. Jika ia berbunyi di sebelah barat, alamat ombak itu hendak teduh dan
angin pun hendak teduh.
FASAL PADA MENYATAKAN TANDA ALAMAT ANGIN AKAN TURUN

BULAN BIL HARI PERISTIWA


1-10 Teduh
11 Ada angin sedikit
12 Teduh
Muharram 13-14 Turun pula angin
15-20 Teduh anginnya
Selekur-3 lekur Turun pula anginnya
4 lekur-habis bulan Teduh
1-3 Turun
4 Teduh
5 Berangin
Safar 6-15 Teduh
16-17 Turun angin
18- 7 lekur Teduh
8 lekur-9 lekur Turun Angin
30 Teduh
1-3 Turun Angin
4 Teduh
5 Turun Pula
Rabiul 6-15 Teduh
Awwal 16-17 Turun Angin
18- 6 Lekur Teduh
7 Lekur-8 Lekur Turun Angin
9 Lekur-30 Teduh
1-2 Teduh
3 Turun Angin
4 Teduh
5 Turun Angin
Rabiuul 6 Teduh
Akhir 7 Turun Angin
8 -17 Teduh
18-20 Turun Angin
Selekur-6 lekur Teduh
7 Lekur-9 Lekur Turun Angin
30 Teduh
1-4 Teduh
5-8 Turun Angin
9 Teduh
Jamadil 10-11 Turun Angin
Awwal 12-selekur Teduh
2 Lekur Turun Angin
3 Lekur-6 Lekur Teduh
7 Lekur-9 Lekur Turun Angin
30 Teduh
1-9 Teduh
10-11 Turun Angin
12-13 Teduh
Jamadil Akhir 14 Turun Angin
15-3 Lekur Teduh
4 Lekur-5 Lekur Turun Angin
7 Lekur-9 Lekur Turun Angin
30 Teduh
1-8 Teduh
9-10 Turun Angin
11-13 Teduh
Rejab 14 Turun Angin
15 Teduh
19-2 Lekur Angin
3 Lekur-30 Teduh
1-11 Teduh
12-13 Turun Angin
Syaban 14-18 Teduh
19-6 Lekur Turun Angin
7 Lekur-30 Teduh
1-2 Teduh
3-10 Turun Angin
11-12 Teduh
Ramadhan 13-19 Turun Angin
20 Teduh
1 Lekur Angin
2 Lekur-30 Teduh
1-2 Teduh
3-6 Turun Angin
7-9 Teduh
Syawal 10 Turun Angin
11-16 Teduh
17 Turun Angin
18-4 Lekur Teduh
5 Lekur- ..
HARI, NABI DAN BINTANG MSS 2588
HARI BINTANG NABI PERISTIWA
-Allah mengampunkan sekalaian nyawa daripada
Syams jantung dan menjadikan tujuh petala langit dan
Ahad (Matahari) Nabi Adam AS bumi dalam hari Ahad.
-Barang siapa hendak buat rumah, maka
berbuatlah dalam hari itu.
-Allah SWT menurunkan kitab taurat dan Quran
kepada paru-paru. Dan menjadikan matahari dan
Isnin Qamar Nabi Musa AS bulan di dalam hari itu.
(Bulan) -Sifatnya keduanya itu berjalan. Maka
barangsiapa yang hendak berpergi-pergian, maka
pergilah ia dalam hari tersebut.
Selasa Marikh Nabi Sulaiman AS -Allah SWT menjadikan kayu dan batu, iaitu
Israfil (Malaikat) hempedu-hempedu di dalam hari itu.
Khamar (Jin) -Maka barang siapa hendak bertanam-tanaman,
maka bertanam-tanamanlah pada hari itu.
-Allah SWT menjadikan laut dan darat dan
sungai, iaitu otak.
Nabi Ibrahim AS -Maka barangsiapa hendak membakar dan
Arba Utarid Samail (Malaikat) bercukur dan mengerat kuku, maka berbuatlah
Barah Qan (Jin) dalam hari itu.
-Kata setengah dijadikan Allah cahaya di dalam
hari itu. Maka haruslah kita minum ubat dan air
kepada hari itu.
-Allah SWT menjadikan buah-buahan iaitu hati
Nabi Nuh AS dan menjadikan syurga dan neraka.
Khamis Musytari Mikail (Malaikat) -Dan barangsiapa berkehendak sebarang hajatnya
Membaras (Jin) kepada Allah, atau kepada sama makhluk ini,
maka pintaklah di dalam hari itu atau malam itu,
nescaya tiada tertolak pintanya diperoleh.
Jumaat Zuhrah Nabi Muhammad -Allah SWT menjadikan sekalian nabi, iaitu buah
SAW hati dan menjadikan Nabi Allah Adam dan Siti
Inail (malaikat) Hawa di dalam hari itu dan mengawinkan dia.
Dawing (Jin) -Barangsiapa berkehendak akan nikah, maka
nikahlah ia di dalam hari itu atau pada malamnya.
-Allah SWT mengeluarkan air dari dalam syurga,
Sabtu Zuhal Nabi Daud AS iaitu lemak dan hari tipu dan daya.
Izrail (Malaikat) -Maka barangsiapa yang berkehendak pergi
Nastain (Jin) berburu sekalian binatang dan angkasa maka
pergila ia pada hari itu.
FASAL IKHTIAR SAAT YANG SEMPURNA
HARI KEDUDUKAN PERISTIWA
Pertama, pagi-pagi pada ketika Syams iaitu 28 tapak Orang kaya baik.
bayang. Kata sesetengah 80 tapak bayang-bayang pagi,
kata setengah 40 tapak bayang-bayang pagi, kata
setengah 20 tapak bayang-bayang pagi
Kedua, ketika Zuhrah, iaitu 8 tapak bayang-bayang Membuang darah, mebentuk
anak orang baik.
Ketiga, ketika Utarid, iaitu 9 tapak bayang-bayang Membeli dan menjual baik
Keemapat, ketika Qamar, tapak bayang-bayang, kata Sebarang pekerjaan baik
setengah 10 tapak bayang-bayang diperbuat
Kelima, ketika Zuhal, iaitu 3 tapak bayang-bayang Pada saat itu jahat, barang
siapa dikerjakan
Keenam, ketika Musytari, iaitu tengah 3 tapak bayang- Maha utama kerja pada saat
bayang itu.
Ketujuh, ketika Marikh, iaitu 3 tapak bayang-bayang Berubat atau mengubati
Ahad orang pun terlalu baik.
Ketika Syams iaitu 6 tapak bayang-bayang petang Baik batang yang dikerjakan
pada saat itu
Ketika Zuhrah, iaitu 9 tapak bayang-bayang petang Membeli dan berjual beli
atau menyerang pun baik
atau melihat orang sakit pun
baik.
Ketika Utarid, iaitu 18 tapak bayang-bayang petang Kepada saat itu jahat barang
yang dikerjakan dengan
diperbuat.
Ketika Qamar, 28 tapak bayang-bayang petang, Pada saat itu maha utama
barang yang dikerjakan
Ketika Zuhal, 80 tapak bayang-bayang petang Saat itu maha jahat segala-
gala.
Pada hari Isnin pagi-pagi pada ketika Qamar, iaitu 80 Pada ketika itu, berbuat kerja
tapak bayang-bayang pagi rahsia baik
Ketika Zuhal, iaitu 40 tapak bayang-bayang pagi Perempuan baik
Isnin Ketika Utarid, iaitu 40 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, maha jahat
sebarang pekerjaan
Ketika Qamar, iaitu 80 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu sebarang
pekerjaan jangan diperbuat.
Pagi-pagi ketika Utarid, iaitu 80 tapak bayang-bayang Pada saat itu menyerang
pagi musuh ataus erang pun baik
Ketika Qamar, iaitu 40 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu sebarang
Arba pekerjaan baik
Ketika Zuhal, iaitu 20 tapak bayang-bayang pagi. Pada saat itu maha jahat
sebarang pekerjaan, tiada
harus
Ketika Musytari, iaitu 10 tapak bayang-bayang pagi, Pada saat itu, maha baik
sebarang pekerjaan
Ketika Marikh, iaitu 5 tapak bayang-bayang pagi. Pada saat itu, sebarang
pekerjaan tiada harus
Ketika Syams, iaitu tengah 3 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu, sebarang
pekerjan baik.
Ketika Zuhrah, iaitu tengah 3 tapak bayang-bayang Pada saat itu, kerja kahwin
petang baik.
Ketika Utarid, iaitu 5 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, sebarang
pekerjaan jahat.
Ketika Qamar, iaitu 10 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, maha baik
sebarang pekerjaan
Ketika Zuhal, iaitu 20 tapak bayang-bayang petang. Pada saat itu. Baik sebarang
pekerjaan
Ketika Musytari, iaitu 40 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu berjual beli
baik.
Ketika Marikh, iaitu 80 tapak bayang-bayang petang. Pada saat itu maha jahat
sebarang pekerjaan.
Pagi-pagi ketika Musytari, iaitu 80 tapak bayang- Pada saat itu, berjual beli
bayang pagi. baik
Ketika Marikh, iaitu 40 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu maha jahat
sebarang pekerjaan
Ketika Syams, 20 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu, baik sebarang
pekerjan
Ketika Zuhrah, iaitu 10 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu sebarang
pekerjaan tiada harus
Ketika Utarid, iaitu 5 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu, maha utama
berjual beli baik
Ketika Qamar, iaitu tengah 3 tapak bayang-bayang Pada saat itu, baik berlayar
Ketika Zuhal, iaitu tengah 3 tapak bayang-bayang Pada saat itu, sebarang
Khamis petang pekerjaan tiada harus
dikerjakan
Ketika Musytari, iaitu 5 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, maha utama
pada sebarang pekerjaan
Ketika Zuhrah, iaitu 10 tapak bayang-bayang petang Saat itu, sebarang pekerjaan
baik
Ketika Syams, iaitu 20 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, maha jahat
sebarang pekerjaan
Ketika Zuhrah, iaitu 40 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, sebarang
pekerjaan maha baik
Ketika Utarid, 28 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, sebarang
pekerjaan tiada harus
dikerjakan
Pagi-pagi ketika Zuhrah, iaitu 80 tapak bayang-bayang Sebarang pekerjaan amat
pagi sempurna
Ketika Utarid, 40 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu baik lagi
sempurna
Ketika Qamar, 20 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu, amat baik.
Ketika Zuhal, iaitu 10 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu, nahas-nahas
besar.
Ketika Musytari, iaitu 5 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu, baik
Jumaat Ketika Marikh, tengah 3 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu amat jahat.
Ketika Syams, iaitu tengah 3 tapak bayang-bayang Pada saat itu, nahas
petang
Ketika Zuhrah, iaitu 5 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, amat baik lagi
sempurna
Ketika Utarid, iaitu 10 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, baik
Ketika Zuhal, iaitu 40 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, amat jahat.
Ketika Musytari, iaitu 80 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu baik.
Pagi-pagi ketika Zuhal, iaitu 80 tapak bayang-bayang Pada saat itu pekerjaan amat
pagi jahat.
Ketika Musytari, iaitu 40 tapak bayang-bayang pagi Pada saati itu sebarang
pekerjaan baik
Ketika Marikh, iaitu 20 tapak bayang-bayang pagi Pada saat itu jahat sebarang
pekerjaan
Ketika Syams, iaitu 10 tapak bayang-bayang pagi. Pada saat itu, amat sempurna
kebajikkan.
Ketika Zuhrah, iaitu 5 tapak bayang-bayang pagi. Pada saat itu, sebarang
Sabtu pekerjaan amat baik
Ketika Utarid, tengah 30 tapak bayang-bayang pagi Saat itu tiada baik sebarang
pekerjaan
Ketika Qamar, tengah 3 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu, sebarang
pekerjaan amat sempurna
Ketika Zuhal, iaitu 5 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu nahas besar.
Ketika Musytari, iaitu 10 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu baik
Ketika Marikh, iaitu 20 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu amat jahat
Ketika Syams, iaitu 40 tapak bayang-bayang petang Pada saat amat sempurna
Ketika Zuhrah, iaitu 80 tapak bayang-bayang petang Pada saat itu baik.

FASAL PADA MENYATAKAN LANGKAH ..


HARI PERISTIWA
Ahad 10 tapak bayang-bayang kera seolah-olah ular
Isnin 6 tapak bayang-bayang harimau seolah-olah rusa
Selasa 2 tapak bayang-bayang singa seolah-olah gajah
Rabu 14 tapak bayang matahari seolah-olah bulan
Khamis 12 tapak bayang-bayang kucing seolah-olah tikus
Jumaat 12 tapak bayang-bayang anjing seolah-olah pelanduk
Sabtu 12 tapak bayang-bayang ular seolah-olah katak

Anda mungkin juga menyukai