Anda di halaman 1dari 8

BAB VII

AL-Quran Surah Yunus,10:101


Dan
Surah AL-Baqarah,2:164

A.Surah yunus,10:101 tentang Iptek


101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah
bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi
orang-orang yang tidak beriman".
1.Bacaan dan penjelasan bacaan
BACAAN HUKUM BACAAN CARA ALASAN
MEMBACA AN
Ikhfa haqiqi Quling zuru Nun mati
menghadai huruf
ikhfa za
Mufakhkhmah Wal ardi Rasukun dan
(tebal) sebelumnya
berharakat fathah
Mad asli Wa ma (panjang Fathah pada huruf
dua harakat ) mim menghadapi
alif mati
Gunnah Wannuzuru(di Nun bersyiddah
baca dengan
dengung
3.penjelasan dan kesimpulan
Al-quran adalah himpunan firman allah,sebagai pedoman hidup bagi umat manusia
agar mereka memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat.
Ayat-ayat barkaitan dengan iptek selain surah yunus,10:101 juga surah ar-rahman 55:33
yang artinya : hai golongan jin dan manusia,jika kamu sanggup menembus(melintasi)
penjuru langit dan bumi , maka lintasilah,kamu tidak dapat menembusnya selain
dengan kekuatan.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari surah yunus, 10:101 adalah :


1. suruhan allah swt agar umat manusia mengadakan
pengajian,penelitian,dan pengamatan terhadap bumi,langit serta segala isinya
dari segi iptek
2. umat manusia hendaknya mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan
allah swt dan mengambil peringatan (tazkir) yang di sampaikan para rasul.

Apakah umat manusia di abad ke 20 ini sudah memenuhi suruhan allah untuk
mendalami dan mengembangkan iptek? Jawabannya dapat kalian saksikan
sendiri melalui teknologi roket dan pengandalian elektronik yang canggih,
manusia tlah berhasil mencapai permukaan bulan dan kembali ke bumi.

Ayat-ayat al-quran selain surat yunus,10:101 dan al-baqarah:164, antara lain:

1. Yang berkaitan dengan geologi(ilmu pengetahuan tentang bagaimana


bentuk dan terjadinya bumi) surah al-anbiya,21:30,surah fussilat,41:9 dan
11-12, surah al-muluk,67:3-5.
2. Yang berhubungan dengan geografi (ilmu bumi) surah yasin, 36:38-40 dan
3. surah yunus, 10:25
B. Surah al-baqarah, 2:162 tentang dorongan untuk mengembangkan iptek
1. bacaan dan penjelasan bacaan