Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KELANA

MATA PELAJARAN: REKABENTUK DAN TEKNOLOGI


GURU: EN. MAZLAN BIN HAJI TALIB

TAJUK
BIL Nama Jantina
1 2 3
1 Adilah bt Hussin L 4 4 5
2 Aiman bin Iskandar L 6 6 6
3 Ali bin Abu L 3 3 5
4 Amran bin Abu L 4 1 6
5 Ann Sen a/l Lee Seng P 6 3 5
6 Asnan bin Abu L 4 4 4
7 Asrul bin Abu L 5 3 5
8 Chan Sen a/l Lee Seng L 4 4 4
9 Cunalan a/l Kunasingam L 6 6 6
10 Kala Dev a/l Sri Rangga L 1 2 3
11 Khairi bin Abu L 4 1 5
12 Kogila a/l Sri Rangga L 6 3 5
13 Kolinathan a/l Sri Rangga L 1 2 4
14 Kunalan a/l Kunasingam L 5 3 5
15 Kuttisamy a/l Sri Rongga L 4 4 5
16 Kutty a/l Sri Rangga L 6 6 6
17 Lai Seng a/p Lee Seng L 3 3 5
18 Man Tong a/l Lee Tong L 4 1 6
19 Munirah bt. Ahmad L 6 4 5
20 Muthu a/l Kunasingam L 4 4 4
21 Nathan a/l Sri Rangga P 5 4 5
22 Padma a/p Nathan P 4 4 4
23 Pumavaty a/l Kunasingam P 6 6 6
24 Pumavaty a/l Segaran P 1 2 3
25 Pundecerry a/l Kunasingam L 4 1 5
26 Ramanathan a/l Sri Rangga L 6 3 5
27 Rashidah bt. Rahman L 1 2 4
28 Rasibaha bt. Rahman L 5 3 5
29 Rasmina bt. Affan P 4 4 5
30 Rasmuna bt. Rahman P 6 6 6
31 Rizuan b. Hashim P 3 3 5
32 Roshidah bt. Roslan P 4 1 6
33 Rosila bt Ahmad P 5 4 5
34 Rosilawati bt Ahmad P 4 4 4
35 Rosilawati bt Bahari P 5 3 5
36 Rosli bin Ahmad P 4 4 4
37 Roslina bt. Kamarul L 6 6 6
38 Roslina bt. Roslan L 1 2 3
39 Rosman b. Kadir L 4 1 5
40 Rosmarina bt. Ramlan L 6 3 5
41 Rozita bt. Roslan P 1 2 4
42 Seealan a/l Kunasingam P 5 4 5
43 Shaimi bin Abu P 4 4 5
44 Siew Sena/p Lee Sena P 6 6 6
45 Siti Hawa bt Wan Mohd P 3 3 5
46 Siti Maimunah bt. Borhan P 4 1 6
47 Siti Maisarah bt. Rosli P 6 4 5
48 Siti Rokiah bt. Adam P 4 5 4
49 Siti Zuraidah bt. Aliman P 5 4 5
50 Soh Seng a/p Lee Seng P 4 5 4
51 Sri Ram a/l Sri Rangga P 6 6 6
52 Tiew Seng a/l Lee Seng P 1 2 3
53 Tong Leng a/l Lee Seng L 4 3 5
54 Zairi bin Abu L 6 3 4
55 Zamri bin Abu L 1 2 4
56 Zulhelmi bt. Osman L 5 4 5
ANA
KNOLOGI
TAHUN :4 HIJAU

TAJUK
4 5 PURATA TP
2 3
5 5
5 6
4 6
4 5
3 5
6 5
5 6
6 6
5 6
6 6
5 6
4 5
6 5
6 6
6 6
5 6
4 6
4 5
3 5
6 5
5 6
6 6
5 6
6 6
5 6
4 5
6 5
6 6
6 6
5 6
4 6
4 5
3 5
4 5
5 6
6 6
5 6
6 6
4 6
4 5
6 5
6 6
4 6
5 6
4 6
4 4
3 5
6 5
5 6
6 6
5 6
6 6
5 6
4 4
6 5
1 Organisasi dan Keselamatan Bengkel
1 Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.
2 Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.
3 Membuat jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.
4 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan bahan.
5 Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel.
6 Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel.

2 Asas Teknologi
1 Membaca manual kit model berfungsi.
. Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan yang digunakan untuk
2 memasang dan membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen kit model.
3 Memasang komponen kit model berpandukan manual.
4 Membuat pengujian kefungsian kit model.
5 Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit model.
6 Mengesahkan kit model berfungsi dengan lancar dan membuka dan menyusun
komponen kit model dengan sistematik.

3 Reka Bentuk
1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.
2 Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah
3 Membina projek eksperimental
4 Menguji projek eksperimental dan menambah baik projek eksperimental .
5 Mempersembahkan projek eksperimental secara lisan
6 Mendokumentasikan projek eksperimental.

4 Penghasilan Projek
1 Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek.
2 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk membuat
projek.

3 Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen elektrik dan mengukur,
menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek.
4 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.
Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat dan
5 membuat penyambungan litar elektrik pada projek dengan kemas.
serta menguji kefungsian projek.
Mengesahkan projek berfungsi dan mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan
6 penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.

5 Sains Rumah Tangga


1 Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel
jahitan.
2 Menerangkan dua fungsi alatan jahitan .
3 Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan memindahkan tanda pola ke fabrik.
4 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.
5 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.
6 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreatif.
1 Organisasi dan Keselamatan Bengkel
2 Asas Teknologi
3 Reka Bentuk
4 Penghasilan Projek
5 Sains Rumah Tangga
PELAPORAN PENCAPAIAN MURID
SK SERI KELANA, AMPANGAN, 70100 SEREMBAN
MATA PELAJARAN: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN : 4 MUTIARA

NAMA: Adilah bt Hussin

NO TAJUK TP

1 Organisasi dan Keselamatan Bengkel 4

2 Asas Teknologi 4

3 Reka Bentuk 5

4 Penghasilan Projek 2

5 Sains Rumah Tangga 3

PURATA 4

Disahkan oleh,

( EN. MAZLAN BIN TALIB )


Guru Mata Pelajaran

Tarikh Saturday, 25 November, 2017

Anda mungkin juga menyukai