Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA PANITIA BAHASA INGGERIS

Learning Hut for Pupils

1.0 PENDAHULUAN
Persatuan Bahasa Inggeris SK Sri Tangkak telah bersepakat untuk
mengubah-suai dan menceriakan sebuah pondok lama sebagai sebuah
pondok bacaan berinformasi untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah
selain berfungsi sebagai tempat mengadakan sesi perbincangan guru-guru
Bahasa Inggeris pada setiap minggu. Di samping itu, program transformasi
pada pondok tersebut adalah bertujuan untuk melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti- aktiviti yang
memerlukan murid-murid melakukan pergerakan di ruang yang lebih kondusif
seperti Language Arts program dan Fun Learning program.

2.0 LATAR BELAKANG:

2.1 Cadangan tempat di mana pondok bacaan ini di ubah-suai ialah di antara
bangunan di tepi Prasekolah dan berhampiran dengan Blok C Sk Sri
Tangkak.

2.2 Keluasan transformasi dan pengubahsuaian yang dicadangkan untuk


pondok bacaan ini adalah dalam anggaran 250 kaki persegi.

2.3 Reka bentuk pondok bacaan yang dicadangkan adalah sebagaimana


contoh yang dilampirkan.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Melaksanakan dan melengkapkan aktiviti murid yang dirancangkan dalam


sesi pembelajaran dan pengajaran di luar kelas.

3.2 Mengeratkan hubungan mesra antara guru-guru dan murid-murid

3.3 Mengaplikasikan pembelajaran Alaf 21.


4.0 RASIONAL

4.1 Memberi satu aktiviti yang sihat kepada murid pada waktu pembelajaran
yang yang menyeronokkan (didik hibur).

4.2 Dapat memberi peluang dan ruang untuk murid menyerlahkan bakat dan
minat yang mnedalam terhadap aktiviti berbhasa khasnya Bahasa Inggeris.

5.0 PERANCANGAN

5.1 Satu projek jangka panjang yang boleh diguna pakai untuk murid-murid
sekolah yang belajar di Sk Sri Tangkak.

5.2 Tempat yang lebih kondusif untuk aktiviti-aktiviti Bahasa Inggeris seperti
public speaking, Language Arts dan juga kerja atau aktiviti berkumpulan
murid.

5.3 Tempat pertemuan dan perbincangan guru-guru Bahasa Inggeris


bersama Mentor Program Penutur Jati.

6.0 SUMBER KEWANGAN

6.1 Anggaran Perbelanjaan

BIL PERKARA HARGA


1 Soft Board RM 280
2 Peralatan Mengecat RM 325
3 Perhiasan alas meja , kain skirting , carta bergambar , RM 150
4 Penunjuk Arah RM 500
JUMLAH RM 1255
7.0 RUMUSAN

Transformasi melaksanakan projek ini adalah untuk meralisasikan Program


Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukukan Bahasa Inggeris (MBMMBI) di
peringkat sekolah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan
menuju ke arah wacana Sekolah Alaf 21.

Disediakan oleh , Disemak oleh :

_______________ _________________

(PN.SUHAILI BINTI RAZALI) (PN.BALBIR A/P AJEET)


Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris Ketua Panitia Bahasa
Inggeris Sk Sri Tangkak Sk Sri
Tangkak

Disahkan oleh :

______________

(EN.HARON BIN HARRIS )


Guru Besar

Sk Sri Tangkak

LAMPIRAN :

Pelan Lokasi

Public
Knowledge
Speaking
Corridor
Stage

Meja Berinformasi

Recycle Projects

Anda mungkin juga menyukai