Anda di halaman 1dari 13

Pelan Strategik Olahraga

SJK ( C ) Lai Meng


2016-2018
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG

Matlamat :

1. Mencungkil bakat pelajar dalam olahraga dan untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi.
2. Menanam minat pelajar terhadap olaharaga.

Objektif :
1. Meningkatkan jumlah keahlian.
2. Mempertingkatkan kualiti kaedah latihan penguasaan kemahiran olahraga.
3. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli tentang peraturan-peraturan olahraga.
4. Meningkatkan keyakinan dan semangat berpasukan melalui interaksi antara ahli.
5. Memastikan kemudahan dan peralatan mencukupi untuk aktiviti olahraga.
6. Melatih pemain yang berbakat untuk diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi.
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
sPeCt Bidang/Unit Kokurikulum Akhir Tahun 2016

Isu / Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah (Susun Eliminate Raise Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
Ikut Jurang Terbesar) (Hapuskan) (Tambah) Isu / Cabaran)
Kemudahan infrastruktur yang tidak
1. 1 Latihan Semasa Cuti Sekolah
lengkap
Kebanyakan murid yang berpotensi Kemudahan
2. tinggi telah mengambil bahagian Tiada Infrastruktur dan 2 Pemilihan melalui Sukantara
dalam aktiviti sukan yang lain peralatan
Banyak ahli olahraga yang belum
3. menguasai kemahiran asas dalam
olahraga.

Reduce Create
(Kurangkan) (Wujudkan)
Latihan Semasa Cuti
Tiada
Sekolah

Sustain (Kekalkan)
Aktiviti Kokurikulum
(Olahraga)

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC) BIDANG: Sukan Olahraga


Perancangan Strategik SJK C LAI MENG

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- % kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum W1- Kemudahan infrastruktur dan
yang tinggi peralatan yang kurang memuaskan
S2- Guru yang berpengalaman bidang olahraga W2- Masih ada murid menggunakan
S3- Mempunyai murid yang berpotensi dalam alasan kelas tambahan untuk tidak
bidang kokurikulum menghadiri aktiviti kokurikulum.
Luaran

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


O1- Sokongan kewangan dan kerjasama daripada (S1 + 03) (W1 + 01)
PIBG 1. Meningkatkan penglibatan murid dalam 1.Menambah baik tahap pencapaian
O2- Ibu bapa dan penjaga memberi kerjasama dan aktiviti olahraga. murid dengan meningkatkan
dorongan kepada anak-anak untuk melibatkan (S2 + 02) kemudahan infrastruktur.
diri dalam semua penyertaan dan
1. Mengadakan latihan semasa cuti sekolah
pertandingan.
O3- Pihak pentadbir sekolah sering bekerjasama untu semua murid untuk meningkatkan
bagi melaksanakan program tahap pencapaian murid.

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1- Murid-murid terpaksa menjalani aktiviti (S2 + C1+ C3) (W2 + C2)
olahaga di bawah cuaca yang panas. 1. Memastikan aktiviti olahraga dapat 1. Menarik minat murid supaya
C2- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi dijalankan dengan kemudahan mereka dapat melibatkan diri
C3- Masih ada murid yang tidak menguasai
infrastruktur yang sedia ada. secara aktif dalam aktiviti
kemahiran asas kerana masa latihan yang
2. Membentuk pasukan olahraga sekolah olahraga.
kurang mencukupi.
dan menambah masa latihan.
3. Memastikan murid minum air yang
mencukupi dan mempunyai masa
rehat yang cukup.
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
PELAN STRATEGIK SJK C LAI MENG TAHUN 2016-2018
NKRA Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. JADUAL 1
Sub NKRA Sekolah berprestasi tinggi LM/SR-PS/01
Bidang Keutamaan PPM Kokurkulum dan pentafsiran
Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Lai Meng
Bidang/Unit Kokurikulum/ Sukan & Permainan/ Olahraga
Matlamat Peningkatan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti olahraga
Isu Strategik Penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti olahraga boleh ditambah baik.
KPI Sekolah Peratus penglibatan dan kemenangan murid dalam aktiviti olahraga

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2016 2017 2018
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan
strategik) BK atau fungsi organisasi) PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di indikator yang boleh
organisasi/SWOC) JPN/PPD) diukur)

Penglibatan murid 1. Kekurangan keahlian Meningkatkan Meningkatkan penglibatan Meningkatkan


dalam bola tampar untuk olahraga penglibatan murid murid dalam aktiviti sukan peratus 85% 88% 90% 95%
kurang memuaskan. dalam olahraga dan permainan penglibatan murid
2.Penglibatan murid dalam aktiviti
yang kurang aktif. olahraga
Meningkatkan penglibatan
murid dalam pertandingan
Pencapaian prestasi 1.Kekurangan Meningkatkan sukan bola tampar dan Meningkatkan 85% 88% 90% 95%
murid dalam bola pengetahuan murid pencapaian prestasi seterusnya meningkatkan peratus
tampar kurang tentang kemahiran murid dalam olahraga pencapaian. penglibatan ahli
cemerlang olahraga. -Pertandingan peringkat sukan olahraga
sekolah dalam
2.Ahli-ahli sukan olahraga pertandingan.
kurang pengalaman dalam
pertandingan olahraga.
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
*taip mana yang berkenaan
Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan
tertera.
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
PELAN TAKTIKAL TAHUN 2017
NKRA Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. JADUAL 2
Sub NKRA Sekolah berprestasi tinggi LM/SR-PT/02
Bidang Keutamaan PPM Kokurkulum dan pentafsiran
Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Lai Meng
Bidang/Unit Kokurikulum/ Sukan & Permainan/ Olahraga
Matlamat Peningkatan penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti olahraga
Isu Strategik Penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti bola tampar boleh ditambah baik.
KPI Sekolah Peratus penglibatan dan kemenangan murid dalam aktiviti olahraga

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Latihan Semasa Cuti Sekolah Meningkatkan S/U Sukan Februari-Mac RM 100 / Koku % murid terlibat dalam 80% 90%
penglibatan Guru penasihat aktiviti sukan olahraga
murid dalam olahraga
aktiviti sukan
olahraga

Pemilihan melalui Sukantara Meningkatkan S/U Sukan % murid terlibat dalam


2. Oktober hingga RM 200 / Koku pertandingan olahraga 85% 90%
peratus Guru penasihat November 2017
penglibatan olahraga
ahli sukan
olahraga
dalam
pertandingan

Nota Jadual 2:

1. Perlu dibina setiap tahun.


2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari
tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2016 -2018
Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Lai Meng JADUAL 3
Bidang Kokurikulum/ Sukan & Permainan/ Olahraga LM/SR-PO/03
Program/Projek Santai bersama Bola Tampar
Objektif Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sukan olahraga
Tarikh/Tempoh Februari-Mac 2017
Kumpulan Sasaran Murid- Murid Tahun Satu hingga Enam
Tanggungjawab Guru Penasihat Olahraga
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa diadakan.
-bentang kertas kerja
-Lantikan J/kuasa
-tetapkan tarikh
-anggaran kos
-agihan tugas
2. Taklimat kepada yang terlibat
3. Mempromosikan program
- surat pemberitahuan dan jemputan
4. Penyediaan bahan dan tempat
5. Pelaksanaan program
6. Penilaian dan post mortem

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
1. Kemudahan infrastruktur yang kurang lengkap

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Pemantauan dilakukan oleh GPK Kokurikulum secara pemerhatian.

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
PELAN OPERASI TAHUN 2016-2018
Sekolah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Lai Meng JADUAL 3
Bidang Kokurikulum/ Sukan & Permainan/ Olahraga LM/SR-PO/03
Program/Projek Pertandingan bola tampar peringkat seolah
Objektif Meningkatkan peratus penglbatan ahli sukan olahraga dalam pertandingan
Tarikh/Tempoh Oktober hingga November 2017
Kumpulan Sasaran Murid Tahun Satu hingga Enam
Tanggungjawab Guru Penasihat Olahraga
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa diadakan.
-bentang kertas kerja
-Lantikan J/kuasa
-tetapkan tarikh
-anggaran kos
-agihan tugas
2. Taklimat kepada yang terlibat
3. Mempromosikan program
- surat pemberitahuan dan jemputan
4. Penyediaan bahan dan tempat
5. Pelaksanaan program
6. Penilaian dan post mortem

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
1. Kemudahan infrastruktur yang kurang lengkap

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Pemantauan dilakukan oleh GPK Kokurikulum secara pemerhatian.

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
Pelan Operasi 1 Latihan Semasa Cuti Sekolah
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Pelan Operasi 2 Pemilihan melalui Sukantara

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 3:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.
Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2017

Sekolah SJKC LAI MENG JADUAL 4


Bidang/Unit Kokurikulum/ Sukan & Permainan/ Olahraga SJKC-PS/05
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Latihan Semasa Februari-Mac .
Cuti Sekolah 2017
2 Pemilihan melalui Oktober
Sukantara hingga
November
2017

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


Perancangan Strategik SJK C LAI MENG
PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2016-2018

Meningkatkan penglibatan, taraf pencapaian dan kualiti dalam JADUAL 5


Meningkatkan penglibatan dan pencapaian
MISI bidang sukan VISI SJKC-PS/05
dalam aktiviti bola tampar
Sekolah SJKC LAI MENG
Bidang Kokurikulum/ Sukan & Permainan/ OlahragA
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI
TOV 2016 2017 2018 Program/Projek 2016 2017 2018 Catatan
Meningkatkan penglibatan peratus penglibatan Meningkatkan 88% 90%
murid dalam aktiviti murid dalam sukan 85% 88% 90% 95% penglibatan murid dalam
sukan bola tampar bola tampar aktiviti sukan dan
permainan
-Santai bersama Bola
Tampar

Meningkatkan peratus peratus penglibatan 85% 88% 90% 95% Meningkatkan peratus
penglbatan ahli sukan ahli sukan bola tampar penglbatan ahli sukan 88% 90%
bola tampar dalam dalam pertandingan bola tampar dalam
pertandingan pertandingan .
-Pertandingan
peringkat sekolah

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:


Perancangan Strategik SJK C LAI MENG

Anda mungkin juga menyukai