Anda di halaman 1dari 16

SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) TAHUN

NAMA : SEKOLAH:
JAWATAN : GRED :

BIL DIMENSI / ELEMEN / ASPEK SKOR DOKUMEN / SEMAKAN BAHAN

D1 NILAI PROFESIONAL (20%)


E1 E1 PROFESIONALISME (6%)
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
E2 SAHSIAH (4%)
Senarai Program Kecemerlangan
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN Buku Program
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
POTENSI (4%)
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN Perancangan Strategik
A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN Laporan Program
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN Senarai Latihan & Kursus Pegawai
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF Senarai Hasil Inovasi
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS Fail Meja & MPK
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas
JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%) 0.00
D2 TUGASAN TAMBAHAN (10%)
E1 HUBUNGAN LUAR (4%)

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(Networking & Linkages) Senarai Program (Networking & Linkages)

E2 TUGASAN SAMPINGAN (6%)


A2.1 TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKI Senarai Tugas Sampingan
JUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%) 0.00
D3 SUMBANGAN (10%)
E1 SUMBANGAN (10%)
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring) Senarai Program Bimbingan & Konsultasi

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL Senarai Sumbangan Profesional & Sosial
JUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%) 0.00
D4 FUNGSIONAL (60%)
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL (25%)

A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN Senarai Rekod pencapaian


(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

A1.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN Senarai Program Pembangunan PdP


Rekod Mesyuarat/Perjumpaan/Taklimat
A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
A1.4 PENYELIAAN & PEMANTAUAN Jadual & Analisa Pencerapan
A1.5 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN Rekod Penghantaran RPH
E2 PENGURUSAN (25%)
A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS Laporan Program Peningkatan Ilmu
Salinan Sijil Audit/ Laporan Kewangan
A2.2 KEWANGAN (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL Laporan Aset (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

A2.4 SUMBER MANUSIA Laporan LDP/e-SPLG


Sistem Pengurusan Fail
A2.5 MAKLUMAT (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
E3 DASAR-DASAR KERAJAAN
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI Brosur (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN Data Post-Mortem/ Impak Program
JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%) 0.00
JUMLAH SKOR KOMPETENSI (90%) 0.00
KEBERHASILAN (10%)
1.1 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN Instrumen Keberhasilan
JUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%) 0.00

JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP 0.00

* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN
FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PP1 / PP2 TANDATANGAN PYD


PBPPP BAGI PT(A) TAHUN

/X CATATAN
MAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) /

TANDATANGAN PYD
SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) TA

NAMA :
JAWATAN :

BIL DIMENSI / ELEMEN / ASPEK SKOR

D1 NILAI PROFESIONAL (20%)


E1 E1 PROFESIONALISME (6%)
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
E2 SAHSIAH (4%)

A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK


A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
POTENSI (4%)
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%) 0.00
D2 TUGASAN TAMBAHAN (10%)
E1 HUBUNGAN LUAR (4%)

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(Networking & Linkages)
E2 TUGASAN SAMPINGAN (6%)
A2.1 TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKI
JUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%) 0.00
D3 SUMBANGAN (10%)
E1 SUMBANGAN (10%)
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL


JUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%) 0.00
D4 FUNGSIONAL (60%)
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL (25%)

A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN


A1.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN

A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN

A1.4 PENYELIAAN & PEMANTAUAN


A1.5 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
E2 PENGURUSAN (25%)
A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS

A2.2 KEWANGAN

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL

A2.4 SUMBER MANUSIA

A2.5 MAKLUMAT
E3 DASAR-DASAR KERAJAAN
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI
A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN
JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%) 0.00
JUMLAH SKOR KOMPETENSI (90%) 0.00
KEBERHASILAN (10%)
1.1 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN
JUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%) 0.00

JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP 0.00

* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (
FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PP1 / PP2


SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) TAHUN

SEKOLAH:
GRED :

DOKUMEN / SEMAKAN BAHAN /X CATATAN

Senarai Program Kecemerlangan


(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Buku Program

Perancangan Strategik
Laporan Program
Senarai Latihan & Kursus Pegawai
Senarai Hasil Inovasi

Fail Meja & MPK


Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas

Senarai Program (Networking & Linkages)

Senarai Tugas Sampingan

Senarai Program Bimbingan & Konsultasi

Senarai Sumbangan Profesional & Sosial

Senarai Rekod pencapaian


(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Senarai Program Pembangunan PdP

Rekod Mesyuarat/Perjumpaan/Taklimat
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Jadual & Analisa Pencerapan
Rekod Penghantaran RPH

Laporan Program Peningkatan Ilmu


Salinan Sijil Audit/ Laporan Kewangan
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Laporan Aset (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Laporan LDP/e-SPLG
Sistem Pengurusan Fail
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Brosur (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Data Post-Mortem/ Impak Program

Instrumen Keberhasilan

DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) /


ERTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PYD
SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) T

NAMA :
JAWATAN :

BIL DIMENSI / ELEMEN / ASPEK SKOR

D1 NILAI PROFESIONAL (20%)


E1 E1 PROFESIONALISME (6%)
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
E2 SAHSIAH (4%)

A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK


A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
POTENSI (4%)
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%) 0.00
D2 TUGASAN TAMBAHAN (10%)
E1 HUBUNGAN LUAR (4%)

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(Networking & Linkages)
E2 TUGASAN SAMPINGAN (6%)
A2.1 TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKI
JUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%) 0.00
D3 SUMBANGAN (10%)
E1 SUMBANGAN (10%)
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL


JUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%) 0.00
D4 FUNGSIONAL (60%)
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL (25%)
A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A1.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN

A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN

A1.4 PENYELIAAN & PEMANTAUAN


A1.5 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
E2 PENGURUSAN (25%)
A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS

A2.2 KEWANGAN

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL

A2.4 SUMBER MANUSIA

A2.5 MAKLUMAT
E3 DASAR-DASAR KERAJAAN
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI
A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN
JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%) 0.00
JUMLAH SKOR KOMPETENSI (90%) 0.00
KEBERHASILAN (10%)
1.1 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN
JUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%) 0.00

JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP 0.00

* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN
FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PP1 / PP2


SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) TAHUN

SEKOLAH:
GRED :

DOKUMEN / SEMAKAN BAHAN /X CATATAN

Senarai Program Kecemerlangan


(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Buku Program

Perancangan Strategik
Laporan Program
Senarai Latihan & Kursus Pegawai
Senarai Hasil Inovasi

Fail Meja & MPK


Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas

Senarai Program (Networking & Linkages)

Senarai Tugas Sampingan

Senarai Program Bimbingan & Konsultasi

Senarai Sumbangan Profesional & Sosial


Senarai Rekod pencapaian
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Senarai Program Pembangunan PdP

Rekod Mesyuarat/Perjumpaan/Taklimat
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Jadual & Analisa Pencerapan
Rekod Penghantaran RPH

Laporan Program Peningkatan Ilmu


Salinan Sijil Audit/ Laporan Kewangan
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Laporan Aset (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Laporan LDP/e-SPLG
Sistem Pengurusan Fail
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Brosur (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Data Post-Mortem/ Impak Program

Instrumen Keberhasilan

DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) /


RTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PYD
SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) T

NAMA :
JAWATAN :

BIL DIMENSI / ELEMEN / ASPEK SKOR

D1 NILAI PROFESIONAL (20%)


E1 E1 PROFESIONALISME (6%)
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
E2 SAHSIAH (4%)

A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK


A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN
POTENSI (4%)
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (6%)
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
JUMLAH MARKAH NILAI PROFESIONAL (20%) 0.00
D2 TUGASAN TAMBAHAN (10%)
E1 HUBUNGAN LUAR (4%)

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


(Networking & Linkages)
E2 TUGASAN SAMPINGAN (6%)
A2.1 TUGASAN LAIN SELAIN TUGASAN HAKIKI
JUMLAH MARKAH TUGASAN TAMBAHAN (10%) 0.00
D3 SUMBANGAN (10%)
E1 SUMBANGAN (10%)
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (Coaching & Mentoring)

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL


JUMLAH MARKAH SUMBANGAN (10%) 0.00
D4 FUNGSIONAL (60%)
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL (25%)
A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A1.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN

A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN

A1.4 PENYELIAAN & PEMANTAUAN


A1.5 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
E2 PENGURUSAN (25%)
A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS

A2.2 KEWANGAN

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL

A2.4 SUMBER MANUSIA

A2.5 MAKLUMAT
E3 DASAR-DASAR KERAJAAN
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI
A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN
JUMLAH MARKAH FUNGSIONAL (60%) 0.00
JUMLAH SKOR KOMPETENSI (90%) 0.00
KEBERHASILAN (10%)
1.1 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN
JUMLAH SKOR KEBERHASILAN (10%) 0.00

JUMLAH SKOR MARKAH PBPPP 0.00

* PYD PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN
FAIL PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PP1 / PP2


SENARAI SEMAK PBPPP BAGI PT(A) TAHUN

SEKOLAH:
GRED :

DOKUMEN / SEMAKAN BAHAN /X CATATAN

Senarai Program Kecemerlangan


(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Buku Program

Perancangan Strategik
Laporan Program
Senarai Latihan & Kursus Pegawai
Senarai Hasil Inovasi

Fail Meja & MPK


Senarai Aplikasi TMK dalam Tugas

Senarai Program (Networking & Linkages)

Senarai Tugas Sampingan

Senarai Program Bimbingan & Konsultasi

Senarai Sumbangan Profesional & Sosial


Senarai Rekod pencapaian
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Senarai Program Pembangunan PdP

Rekod Mesyuarat/Perjumpaan/Taklimat
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Jadual & Analisa Pencerapan
Rekod Penghantaran RPH

Laporan Program Peningkatan Ilmu


Salinan Sijil Audit/ Laporan Kewangan
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Laporan Aset (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Laporan LDP/e-SPLG
Sistem Pengurusan Fail
(Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)

Brosur (Sekolah/Kurikulum/HEM/KoKum)
Data Post-Mortem/ Impak Program

Instrumen Keberhasilan

DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN BAHAN PENILAIAN (SENARAI / LAMPIRAN) /


RTERUSAN (PPPB)

TANDATANGAN PYD