Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
SD NEGERI MANCAGAHAR 1
Alamat : Jl. Cilauteureun Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk

Ulangan Akhir Semester (UAS) I


Tahun Pelajaran 2015 2016

No : ..................................................
Nama : ..................................................
SD : ..................................................

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda


Kelas/ Semester : I (Satu)/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 90 menit

ieu bayu

1 4

5
2

Sebatkeun nomerna ku hidep

Sampean bayu nomer.

Soca bayu nomer.

Taar bayu nomer.

Damis bayu nomer..

Panangan bayu nomer.


Sebatkeun ku hidep

1. Ieu..kanggo

2. ieu.kanggo

3. Ieukanggo

4. Ieu.kanggo.

5. Ieu.kanggo.

Salin make aksara serat

1. buku

2. patlot

3. tas sakola

4. abdi meser pamupus

5. abdi gugah kasiangan

Anda mungkin juga menyukai