Anda di halaman 1dari 12

LINGKARAN

MOHAMED NAIM DAIPI

KLIK
ARAHAN :
Bentuk perkataan
yang berawalkan dan
berakhirkan huruf

A
yang diberi. perkataan
yang terbentuk hen-
daklah berdasarkan
panduannya.
Semak jawapan
dengan mengklik
p
panduan.

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam
4 suatu sikap

A BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR
BERAKHIRKAN A

1 pasangan duda
2 dua kali
3 sebelum malam

A
4 suatu sikap

BERAWALKAN A

5 lawan beri
6 maaf
7 rapat
8 udara yang bergerak

PENCONTOH : MOHD NAIM DAIPI


SUMBANGAN : NORHARIYA ANIZAR