Anda di halaman 1dari 1

Raudatun Jana

XI.IPA.1

Asam Kuat : Asam lemah : Basa kuat : Basa lemah :


1. Asam klorida (HCl)
2. Asam nitrat (HNO3) 1. Asam format (HCOOH) 1. Litium hidroksida (LiOH) 1. Amonium hidroksida (NH4OH)
3. Asam sulfat (H2SO4) 2. Asam asetat (Asam cuka) 2. Natrium hidroksida (NaOH) 2. Aluminium hidroksida (Al(OH)3)
4. Asam bromida (HBr) (CH3COOH) 3. Kalium hidroksida (KOH) 3. Besi (III) hidroksida (Fe(OH)3)
5. Asam iodida (HI) 3. Asam fluorida (HF) 4. Kalsium hidroksida (Ca(OH)2) 4. Amoniak (NH3)
4. Asam karbonat (H2CO3) 5. Besi (II) hidroksida (Fe(OH)2)
6. Asam klorat (HClO3) 5. Rubidium hidroksida (RbOH)
5. Asam sitrat (C6H8O7) 6. Karbosium hidroksida (CA(OH)3)
7. Asam perklorat (HClO4) 6. Stronsium hidroksida (Sr(OH)2) 7. Nikel hidroksida (Ni(OH)2)
6. Asam sianida (HCN) 7. Sesium hidroksida (CsOH)
7. Asam nitrit (HNO3) 8. Seng hidroksida (Zn(OH)2)
8. Barium hidroksida (Ba(OH)2) 9. Kadmium hidroksida (Cd(OH)2)
8. Asam borat (H2Bo3) 9. Magnesium hidroksida (Mg(OH)2) 10. Bismut hidroksida (Bi(OH)3)
9. Asam silikat (H2SIO3) 10. Berilium hidroksida Be(OH)2) 11. Perak hidroksida (Ag(OH))
10. Asam antimonit (H2SbO3) 12. Emas (I) hidroksida (Au(OH))
11. Asam antimonat (H2SbO4) 13. Emas (III) hidroksida (Au(OH)3)
12. Asam stanat (H2SnO3) 14. Tembaga (I) hidroksida (Cu(OH)2)
13. Asam stanit (H2SnO2) 15. Tembaga (II) hidroksida (Cu(OH))
14. Asam plumbat (H2PbO3) 16. Raksa (I) hidroksida (Hg(OH))
15. Asam plumbit (H2PbO4) 17. Raksa (II) hidroksida (Hg(OH)2)
16. Asam oksalat (H2C2O4) 18. Timah (II) hidroksida (Sn(OH)2)
17. Asam benzoat (C6H5COOH) 19. Timah (IV) hidroksida (Sn(OH)4)
18. Asam hipoklorit (HClO) 20. Timbal (II) hidroksida (Pb(OH)2)
19. Asam sulfit (H2SO3) 21. Mangan hidroksida (Mn(OH)2)
22. Kobalt (III) hidroksida (Co(OH)3)
20. Asam sulfida (H2S)
23. Kobalt (II) hidroksida (Co(OH)2)
21. Asam fosfit (H3PO3) 24. Anilia (C6H5NH2)
22. Asam fosfat (H3PO4) 25. Dimetilamina ((CH3)2 NH)
23. Asam arsenit (H3AsO3) 26. Hidrasim (H2NNH2)
24. Asam arsenat (H3AsO4) 27. Hidroksilamida (HONH2)
25. Asam flosianat (H5CN) 28. Metilamina (CH3 NH2)
26. Asam finol (C6H5OH) 29. Urea (H2NCONH2)
27. Asam askorbat (C5HO6) 30. Glukosa (C6H2O6)
28. Asam laktat (C3H5O3) 31. Metil hidroksida (CH3OH)