Anda di halaman 1dari 1

Dissolved Oxygen = 11,7 mgO2/L

pH = 9
Temperatur lumpur aktif = 23,6oC

2. Data penentuan MLVSS

No. Nama Jumlah


1 Cawan Pijar (a) 40,6365 gr
2 Kertas saring (b) 0,8701 gr
3 Cawan pijar + kertas saring + endapan yang dipanaskan 41,5303 gr
dalam Oven (c)
4 Cawan pijar + kertas saring + endapan yang dipanas kan 40,6558 gr
dalam Oven kemudian Furnace (d)
5 Volume sampel 40 mL
Tabel 4.3 Data penentuan MLVSS

2.1 Menentukan kandungan MLVSS


()
TSS = x 106

()
VSS (MLVSS) = x 106

FSS = TSS VSS


=