Anda di halaman 1dari 3

Postest Matematika Kelas X ( TRIGONOMETRI )

NAMA / KELAS :

NO SOAL PENYELESAIAN
WAJIB PEMINATAN
1 tan (450) + sin 1200 + cos 2250 cos 300 = Bentuk sederhana dari
1 1
A. 2 + 2 2
1 1
B. 2 2 2 adalah..
1 1
C. 2 2 2
1
D. 1 2 2 A. sin4 A
E. 1
1
2 B. sin3 A
2
C. sin2A
D. sin A
E. Sin5 A
2 3 3
cos 2 6 sin 2 4 + 8 sin 4 cos 4 = Bentuk sederhana dari +
1
A. 4 4
B. 3
3 adalah
4
1
C. 4 4 A. 2sin A
D. 4 B. 2cos A
E. 3 C. 2sin2 A
D. 2cosec A
E. 2 sec A

3 Gambar garafik fungsi dibawah ini adalah Buktikan Kebenaran Identitas


Trigonometri berikut :
4 ( cos + sin )2 2 sin cos = 1

1800 3600
-4

A. y = sin 4x
B. y = 4 sin x
1
C. y = 4 sin x
D. y = sin x + 4
E. y = sin x 4
4 Jika 0 < a < 90 dan tan a0 =
5
, maka sin a0 = Buktikan Kebenaran Identitas
11

A. 5
Trigonometri berikut :
6 3 + 5 sin2x = 8 5 cos2x
1
25 11
B. 36
36
E.
1
C. 6
11
D. 5
36

5 Jika cos =
1
3 dan sudut terletak pada kuadran Buktikan Kebenaran Identitas
2
1 Trigonometri berikut :
II, maka sin (x + 2
)+ tan (180 +) + cos ( x) =
tan y + cot y = sec y . cosec y
(A) 3
1
(B) 9
3
1
(C) 2
1
(D) 3
3
(E) 3

6 Segi empat ABCD siku-siku di A dan di C, ABD = Buktikan Kebenaran Identitas


DBC = . Jika AD = p, maka BC = Trigonometri berikut :
A. p cos cos 1
B. p sin cos = cos 2 x
1 tan 2 x
cos D
C. p
sin
C
sin
D. p P
sin
sin
E. p
cos A
B

9 Dari gambar di samping, segi tiga ABC siku-siku di C, Buktikan Kebenaran Identitas
panjang AB = 25 cm dan AD = 16 cm. Maka tan A Trigonometri berikut :
adalah 1 sin 2 y
A. 4
1 = cot 2 y
1 cos 2 y
2
B. 4
3
C. 4
5 C
D. 4
7
E. 4
A B
10 D 3
Jika sin x + cos X = , hitunglah nilai
2
dari sin3 x + cos3 x!