Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)


EDISI
PEGAWAI
NAMA PEGAWAI YANG DINILAI[PYD] ________________________________________________________________________________________ PENILAI[PP]

NOMBOR KAD PENGENALAN : _______________________________ NAMA SEKOLAH : ____________________________________________________

NAMA PEGAWAI PENILAI [PP2]: _________________________________________________________________


BIL KRITERIA SOALAN MARKAH DISKRIPSI MARKAH KAEDAH PENILAIAN EVIDEN
D1 PROFESIONALISME

E1 NILAI PROFESIONALISME [6%]


A.1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 Pemerhatian
-Penilaian berdasarkan pemerhatian secara
langsung dan tidak langsung terhadap
tingkah laku & amalan kerja harian mengikut
etika garis panduan yg berkuatkuasa.
A.1.2 HUBUNGAN DENGAN 2 Semakan bahan
PELANGGAN - E-mel,surat,memo,media social,foto,
video,keratan akhbar,bahan-bahan lain
Temubual
-Bagaimana melayan pelanggan
Pemerhatian
-Pemerhatian secara langsung dan tidak
langsung
E2 SAHSIAH
A.2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 Semakan bahan
-audio,video,bahan bercetak,bahan-bahan yg
sesuai
Pemerhatian
-Pemerhatian secara langsung dan tidak
langsung
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 Semakan bahan
-audio,video,bahan bercetak,bahan-bahan
lain yg sesuai
Temubual
-Berapa lamakah masa yang diambil utk
1
menyelesaikan tugasan yg diberikan
Pemerhatian
-Pemerharian secara langsung & tidak
langsung
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & 5 Pemerhatian
KEYAKINAN DIRI -Secara langsung & tidak langsung

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 Semakan bahan


-audio,video,bahan bercetak, bahan-bahan
yg sesuai
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 Semakan bahan
-Kamera litar tertutup
-Soal selidik
-Bahan-bahan yg berkaitan
Temubual
-Adakah anda sentiasa mengutamakan
pelanggan
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
E3 POTENSI [4%]
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & 8 Semakan bahan
MEMBUAT KEPUTUSAN -Audio,video,bahan bercetak & bahan lain yg
sesuai
Temubual
-Adakah keputusan yg dibuat memberikan
impak kpd organisasi
-Adakah anda faham dengan hala tuju
organisasi
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 Semakan bahan
-audio,video,bahan bercetak,bahan yg sesuai
Temubual
-Bagaimanakah anda menerapkan elemen
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi KBAT dlm PdP
Pemerhatian
--Secara langsung & tidak langsung
A3.3 KEINGINAN MENIMBA 10 Semakan bahan
PENGETAHUAN -Audio,video,bahan bercetak, SPL,bahan lain
yg sesuai.
Pemerhatian
--Secara langsung & tidak lsg

2
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF & INOVATIF 11 Semakan bahan
-Audio,video,bahan bercetak & bahan yg
sesuai
Temubual
-Apakah bentuk inovasi yang telah anda
laksnakan dalam organisasi
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
E4 KEILMUAN & PENGETAHUAN [6%]
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 Temubual
-Jelaskan anjakan-anajakan dalam PPPM
- Soalan tentang dasar-dasar kerajaan yg lain
A4.2 PERATURAN & PEKELILING 13 Semakan bahan
-Dokumen profil individu
- Surat-surat pekeliling
- Bahan-bahan yg sesuai
Temubual
Jelaskan kandungan surat pekeliling tentang
etika berpakaian penjawat awam
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 Semakan bahan
-Kertas cadangan, kertas kerja, laporan
program, gambar,video, bahan lain yg
berkaitan
Temubual
-Bagaimanakah anda menggunakan
kepakaran anda untuk membantu rakan
sejawatan
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & 15 Semakan bahan
KOMUNIKASI[TMK] -Blog,Frog VLE,e-mail,brosur,memo dalaman
& bahan yg sesuai
Temubual
-Bagaimanakah anda mengaplikasikan TMK
dlm bidang tugas.
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak lngsg
E5 KESEDIAAN & KEWIBAWAAN [10%]
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN 16 Semakan bahan
ARAHAN/TUGAS-TUGAS LAIN -Surat,sijil,video,brosur,gambar & bahan yg
sesuai.
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung

A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN 17 Semakan bahan


BIMBINGAN & PEMENTORAN -Buku log pementoran,catatan refleksi

3
guru,dokumen PLC, portfolio
PPPB,gambar,video & bhn yg sesuai
Pemerhatian
-Secara langsung & tidak langsung
D2 PENGLIBATAN

E1 HUBUNGAN LUAR [5%]


A1.1 JALINAN & JARINGAN 18 Semakan bahan
Gambar,video,laporan program, brosur &
bahan lain yg sesuai
E2 SUMBANGAN [5%]
A2.1 SUMBANGAN 19 Semakan bahan
PROFESIONALISME -sijil,surat,gambar,video,laporan
program,keratan akhbar,brosur,cenderamata
& bahan lain yg sesuai
D3 KEMAHIRAN

E10. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL [25%]


A10.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20 Semakan bahan
-Buku laporan /brosur. Laporan minit
mesyuarat, maklum balas. Rekod/analisis
pencapaian, petunjuk Prestasi[KPI], semakan
SKT,kertas kerja, Sijil/anugerah, laporan
pelaksanaan,& dokumen berkaitan.
A10.2 PERANCANGAN & 21 Semakan bahan
PEMBANGUNAN PENGAJARAN -SKT,kertas kerja & laporan
PdP,RPT,RPH,BBM,instrument
pemantauan/jadual. Rekod pencapaian
matapelajaran & dokumen berkaitan.
A10.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & 22 Semakan bahan
PENGALAMAN -Laporan program, minit curai/minit
mesyuarat, catatan perjumpaan,
jurnal/artikel,sijil,perkongsian bacaan
buku,gambar,kertas kerja & dokumen
berkaitan.
A 10.4 PENYELIAAN & PEMANTAUAN 23 Semakan bahan
-borang pencerapan, buku lpg/fail meja,
jadual pencerapan & penyeliaan, minit
mesyuarat, takwim aktiviti, rancangan
tahunan, dokumen bimbingan & dokumen
berkaitan.

A10.5 PEMBELAJARAN & PENGAJARAN 24 Semakan bahan.


-Sukatan pelajaran,HSP,Ranc Pgjran

4
Tahunan/Kalender Akademik,Buku
Persediaan Mengajar,Borang
pencerapan/pemantauan PdP,laporan
pencerapan,jadual waktu & dokumen
pencerapan
E11 PENGURUSAN [25%]
A11.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25 Semakan bahan
-Fail meja,jadual waktu,minit
mesyuarat,takwim,kertas kerja/dokumen
penambahbaikan,laporan peningkatan ilmu &
kefahaman tentang bidang tugas, & dokumen
yg berkaitan.
A11.2 KEWANGAN 26 Semakan bahan
-Anggaran belanja mengurus, fail
kewangan,laporan audit, dokumen kawal
selia, kertas kerja & dokumen yg berkaitan
A11.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27 Semakan bahan
-Rekod pembangunan fizikal,asset &
penyelenggaraan dlm bidang berkenaan,
inventori asset dalam bidang berkenaan,
minit mesyuarat, fail & dokumen yg
berkaitan.
A11.4 SUMBER MANUSIA 28 Semakan bahan
Waran/sijil kelulusan perjawatan, fail
perkhidmatan, takwim latihan staf, laporan
LDP/SPL KPM & dokumen berkaitan
A11.5 MAKLUMAT 29 Semakan dokumen
Sistem pengurusan fail, sis pengkalan
data,minit mesyuarat, laporan & dokumen
berkaitan
E12. KEPIMPINAN [10%]
A12.1 HALA TUJU ORGANISASI 30 Semakan bahan
-visi,misi,minit mesyuarat,brosur,papan
kenyataan,pemidang & dokumen berkaitan
A12.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31 Semakan Bahan
-Takwim,perancangan strategic,post
mortem,laporan,minit mesyuarat &
dokumen yg berkaitan

DATIN HJH MARIANI BINTI HJ YAHAYA [PEN PPD- PENGURUSAN SEKOLAH PPDMT]