Anda di halaman 1dari 5

TAKWIM KELAB OLAHRAGA 2016

MINGGU TAJUK AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI

Pendaftaran ahli yang terdiri Semua murid terlibat dengan a. Mengumpul murid.
dari murid-murid tahun 4 aktiviti kokurikulum. b. Memberi taklimat.
dan murid-murid yang baru. c. Pengagihankan pelajar.

1 Pendaftaran

Pembentukan ahli
jawatankuasa.
Memberi pendedahan tentang
olahraga.
a.
b.
Melantik ahli jawatankuasa.
Membincangkan tugas-tugas ahli
jawatankuasa.
c. Membincangkan program-program
yang hendak dijalankan.
Pendaftaran

Memberi taklimat secara Memberi pendedahan dan a. Mengumpul murid.


teori cara-cara teknik permainan. b. Memberi taklimat.
c. Menyalin nota.

2 Pendedahan Teknik

Undang-undang
Memberi taklimat undang-
undang lari pecut
Memberi pendedahan tentang
undang-undang.
a.
b.
Memberi taklimat
Menyalin nota.
Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran dalam a. Mengadakan latihan

3
permulaan lari pecut. - kedudukan kegarisan
- Gaya berdiri - kedudukan sedia
- kedudukan berlepas
b. Mengadakan latihan sacara individu
Lari Pecut dan kumpulan.

Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran dalam a. Mengadakan latihan


permulaan lari pecut. - kedudukan kegarisan
- kedudukan sedia

4
Mencapai kemahiran dalam - kedudukan berlepas
permulaan lari pecut b. Mengadakan latihan sacara individu
Lari Pecut menggunakan blok permulaan. dan kumpulan
- Gaya dekam c. Mengadakan latihan permulaan lari
pecut dengan menggunakan blok
permulaan.
d. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

5
Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan tentang teknik
berlari yang betul tangan dan pergerakan kaki yang
- Gaya tangan betul.
- Pergerakan kaki b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan
Lari Pecut

Memberi taklimat secara Kemahiran memegang baton a. Mengadakan latihan tentang teknik

6
teori dengan betul memegang baton dengan cara yang
betul.
Latihan secara praktikal Cara serahan baton yang betul b. Melatih cara serahan baton yang
betul.
Lari berganti b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan
Memberi taklimat secara Memberi pendedahan dan a. Memberi taklimat.
teori cara-cara teknik lompatan. b. Menyalin nota.
- Gaya gunting
(scissors).

7
- Gaya guling barat
Lompat Tinggi (western roll).
- Gaya timur
- Gaya guling pelana
(straddle).
- Gaya flop

Memberi taklimat undang- Memberi pendedahan tentang a. Memberi taklimat


undang lompat tinggi undang-undang. b. Menyalin nota.

Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.

8
- Gaya gunting - penuju
(scissors). - lonjakan
- layangan
Lompat Tinggi - pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.

9
- Gaya guling barat - penuju
(western roll). - lonjakan
- layangan
Lompat Tinggi - pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan
Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.

10
- Gaya timur - penuju
- lonjakan
- layangan
Lompat Tinggi - pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya guling pelana - penuju
(straddle). - lonjakan
- layangan
Lompat Tinggi - pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu

11
dan kumpulan

Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya flop - penuju
- lonjakan
- layangan
Lompat Tinggi - pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan
c. Ansur maju dipertekankan.
- Taklimat secara teori - Mengetahui teknik- a. Memberi taklimat teknik-teknik
- Taklimat undang- teknik lompat dengan lompatan secara teori
undang lompat Jauh betul. b. Memberi taklimat undang-undang

12
- Memberi pendedahan c. Menyalin nota yang berkaitan.
tentang undang- undang
Lompat Jauh

Lompat Jauh Latihan secara praktikal - Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan.


teknik lompat jauh b. Mengadakan latihan sacara individu
dengan betul. dan kumpulan