Anda di halaman 1dari 21

Di bawah ini adalah contoh borang soal selidik sejarah Pt3 2016 yang boleh anda jadikan sebagai

skrip ketika melakukan temubual kelak.

Semak Contoh Borang Soal Selidik Sejarah Pt3 2016

Maklumat Asas :

1. Nama : _______________ (Nama orang yang anda temu ramah)


2. Umur : _______________ (Umur individu yang ditemuramah)
3. Alamat : ______________ ( Lokasi tempat yang dikaji)
Skrip Temuramah

Saya : Saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik / Puan
kerana sudi diwawancara mengenai bangunan bersejarah iaitu ..

Tokoh wawancara : Ini tidak memberi sebarang masalah kepada saya

Saya : Pada tahun bilakah bangunan ini diasaskan dan didirikan dan siapakah pula pengasasnya?

Tokoh : ________________

Saya : Bolehkah encik / puan menceritakan tentang lokasi bangunan ini ?

Tokoh : ________________

Saya : Apakah kegunaan atau fungsi bangunan ini sebelum tahun 1957 (merdeka)?

Tokoh : ________________

Saya : Adakah terdapat perbezaan untuk kegunaan atau fungsi bangunan ini sekarang? Jika ada,
bolehkah anda nyatakan kegunaannya pada masa kini.

Tokoh : ________________
Saya : Pada pandangan atau pendapat anda, mengapakah fungsi kegunaannya berubah / tidak
berubah?

Tokoh : ________________

Saya : Berdasarkan pengamatan dan pemerhatian encik / puan, apakah perubahan yang
dilaksanakan baik untuk memantapkan dan memperbaiki kegunaan bangunan ini ?

Tokoh : _________________

Saya : Pada pendapat anda, apakah bahan binaan utama untuk bangunan ini ?

Tokoh : Kayu, batu dan simen merupakan antara bahan asas seperti bangunan-bangunan lain di
Malaysia. Bangunan ini terkandung pada seni binaannya yang menggambarkan warisan budaya
Malaysia (Contoh seperti Masjid Negara yang bercirikan binaan Islamik)

Saya : Adakah bangunan bersejarah ini akan tetap teguh dan kekal lama ?

Tokoh : ________________

Saya : Pada pendapat anda, adalah penting bagi negara kita, Malaysia agar kita mengekalkan dan
memelihara warisan bangunan lama bersejarah ini ?

Tokoh : ________________

Saya : Bagaimanakah kita memainkan peranan kita sebagai duta dalam memperkenalkan warisan
negara bersejarah ini ke mata dunia dan dikenali ramai ?

Tokoh : Sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kita haruslah mempunyai pengetahuan
sejarah yang luas berkenaan bangunan di negara kita sendiri. Kita juga hendaklah mengamalkan
budaya dan amalan mulia pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan lama dan bersejarah di
Malaysia.

Saya : Bagi pendapat encik / puan, apakah yang dimaksudkan dan kenapakah kita harus
mengekalkan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan ini.
Tokoh : Pemeliharaan bangunan adalah bertujuan untuk menjaga bangunan lama terutamanya
bangunan tinggalan sejarah supaya ia tetap berdiri dengan teguh dan utuh, sekaligus menjadi
lambang kebanggaan dan keagungan rakyat Malaysia. Pemuliharaan pula boleh dimaksudkan
dengan menjaga dan memperbaiki bahagian bangunan yang telah rosak agar bangunan ini tetap
kekal dan utuh buat masa sekarang dan juga pada masa-masa seterusnya. Contohnya seperti
Stadium Merdeka, Pasar Budaya dan banyak lagi bangunan-bangunan di Malaysia yang telah
dipelihara dan dipulihara.

Saya : Apakah perasaan encik/puan, apabila bangunan bersejarah ini dinobatkan sebagai antara 150
bangunan Warisan Kebangsaan? (sila semak senarai bangunan warisan kebangsaan untuk
memastikan bangunan yang dikaji termasuk di dalam senarai ataupun tidak)

Tokoh : Saya sungguh berasa bangga dengan keistimewaan dan pengiktirafan oleh KeKKWa
(Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan). Saya sangat berharap lebih banyak lagi
bangunan bersejarah akan diwartakan di bawah senarai warisan kebangsaan.

Saya : Ribuan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada encik/puan kerana sudi diwawancara.
Terima kasih juga sudi meluangkan masa bersama dengan saya untuk slot ini.

Tokoh : Sama-sama kembali.

p/s : Semoga dengan perkongsian contoh borang soal selidik sejarah PT3 2016 ini sedikit sebanyak
dapat membantu para pelajar untuk melakukan soal selidik dan menemu ramah individu penting untuk
dimasukkan di dalam kajian Kerja Kursus Sejarah pt3 2016 anda kelak. Semoga berjaya!
Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 : Turutan Tarikh?

Hari 1 (Isnin) 22 Jun 2015

Menerima soalan dan panduan rubrik pelaksanaan kajian


Tajuk : Kegiatan ekonomi di kawasan kajian
Berbincang dengan guru bentuk pelaksanaan yang hendak dilakukan

Hari 2 (Selasa) 23 Jun 2015

Taklimat tentang kajian


Membuat catatan hasil penerangan guru

Hari 3 (Rabu) 24 Jun 2015

Mula mengumpul maklumat dalam internet mengenai konsep di makmal komputer dengan
bimbingan guru
Berbincang dengan guru hasil maklumat yang diperoleh

Hari 4 (Khamis) 25 Jun 2015

Menyediakan borang temubual atau borang soal selidik dengan bimbingan guru
Waktu petang membuat soal selidik dengan jiran-jiran dan penduduk setempat mengenai
kegiatan ekonomi di kawasan kajian

Hari 5 (Jumaat) 26 Jun 2015

Waktu petang membuat temubual atau soal selidik dengan jiran dan penduduk mengenai
kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk dimajukan di kawasan kajian

Hari 6 (Sabtu) 27 Jun 2015

Meneruskan lagi aktiviti soal selidik dengan komuniti dan penduduk dengan pekerjaan dan
kegiatan ekonomi yang mereka jalankan dan diusahakan di kawasan kajian

Hari 7 (Isnin) 28 Jun 2015

Membuat analisis daripada temubual atau soal selidik dengan 10 responden yang diperoleh
Menghasilkan bahan grafik yang sesuai

Hari 8 (Selasa) 30 Jun 2015

Menulis laporan daripada hasil kajian di hadapan guru

Hari 9 (Rabu) 1 Julai 2015

Menulis laporan daripada hasil kajian yang dijalankan di hadapan guru


Menyemak laporan kajian dan bahan grafik

Hari 10 (Khamis) 2 Julai 2015

Membuat penambaikan
Menghantar hasil kajian dan tugasan Geografi PT3 kepada guru

2 hingga 9 Julai 2015

Adalah tempoh yang mana guru akan mula membuat pentaksiran

RUJUKAN KLIK SINI : Contoh


Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3 2016 : Jawapan Kerja Kursus Sejarah

contoh kerangka kasarMasih ada lagi kalangan pelajar yang merupakan calon PT3 kebingungan untuk
memulakan Kerja Kursus Sejarah. Tidak mengapa. Itu perkara biasa. Jadi untuk membantu, Mypt3 telah
siapkan untuk anda antara contoh kerangka kasar sejarah Pt3 bagi kerja Kursus Sejarah yang boleh
dijadikan untuk anda panduan bagi memudahkan anda memahami apa yang dimahukan dan mengikut
format Sejarah Pt3 kali ini.

Untuk bahagian ini apa yang perlu anda fahami ialah ia adalah sebagai draf awal kepada tugasan Sejarah
Pt3 2016 anda untuk ditujukkan kepada guru anda sebelum memulakan huraian lengkap dan penuh
dalam kajian Kerja Kursus Sejarah kelak.

Ini kerana guru anda perlu melakukan semakan terlebih dahulu supaya tiada kesilapan besar anda
lakukan kelak dan juga bagi memastikan anda mengikut format yang ditetapkan termasuklah daripada
segi susunan isi penting dan corak penulisan yang anda bakal muatkan dalam Kerja Kursus anda kelak.
Jika ada berlaku kesilapan guru Sejarah anda boleh membetulkan dan menegur di peringkat awal lagi.

Lakukan dan siapkannya di rumah anda. Tunjukkan hasil awal kepada guru anda di waktu kelas. Markah
untuk kerangka kasar Sejarah Pt3 ini besar. 10 markah. Jadi jangan sia-siakan markah yang
diperuntukkan untuk bahagian ini. Cuba sehabis baik untuk dapatkan full mark.

Anda akan jelaskan dan menulis secara ringkas untuk kerangka kasar Sejarah Pt3 ini yang mana contoh
kerangka kasar Sejarah Pt3 yang terbaik ada Mypt3 kongsikan seperti di bawah ini.

Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3 2016 : Jawapan Kerja Kursus

Nahini pula jawapan sejarah PT3 merujuk kepada dia Contoh Kerangka Kasar Sejarah seperti di bawah
ini yang boleh anda semak satu persatu.Sila SEMAK 2 gambar di bawah :
Objektif Kajian Sejarah Pt3 2016

Untuk menyedari peranan dan tanggungjawab setiap individu dalam usaha memelihara dan memulihara
bangunan-bangunan bersejarah

Untuk memahami tujuan, objektif dan fungsi bangunan bersejarah pada suatu masa duhulu dan juga
masa kini

Untuk mengetahui nama bangunan bersejarah dan gelarannya di tempat tinggal saya

Untuk mengetahui latar belakang bangunan dan sebab pembinaan bangunan bersejarah yang
berkenaan di tempat saya.

Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pihak masa kini dalam pemeliharaan dan pemuliharaan
bangunan bersejarah.

Untuk mempelajari cara atau kaedah yang sesuai dalam mencari dan mengumpulkan maklumat.

Senarai Kaedah Kajian Sejarah Pt3 dan Jenis-Jenis Kaedah?

Perkara Butiran

Senarai kaedah yang digunapakai a) Kaedah Temubual

Contoh : Saya telah menebual penduduk tempatan dan penduduk di sekitar kawasan ini berkenaan.

b) Kaedah Rujukan

Contoh : Saya telah membuat beberapa rujukan menerusi pencarian di internet, bahan bacaan di
perpustakaan dan majalah.

c) Kaedah Pemerhatian

Contoh : Saya berjalan-jalan dan meronda-ronda kawasan bangunan dan saya mendapati terdapat..

d)Kaedah Soal Selidik

Contoh : Seramai 40 orang responden telah diberikan borang soal selidik mengenai.
p/s : Semoga entri yang ringkas berkenaan kaedah kajian berikut dapat membantu anda untuk menulis
dan menyiapkan tugasan PT3 anda iaitu kerja kursus Sejarah PT3 2016 anda.