Anda di halaman 1dari 184

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA


()
6

2015
Cetakan Pertama 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

./.

iii
iv

1.2 (i) 100 . 1


1.3 (i) ; ; . 7
,
, , , ,
1.3 (iv) 13
.
,
2.1 (i) . 18

,
2.2 (i) . 23


2.3 (i) . 30


3.1 (i) ; . 40


4.1 (i) . 46

, , , , ,
, , , , ,
5.1 (ii) 58 - 80
.

6.1 (i) 12 24 . 83

6.2 (i) . 89


6.3 (i) . 95

, , ,
7.1 (i) . 104

8.1 (i) ; 114
.
./.
8.1 (ii) . 122
,
8.2 (i) , 127
.
,
8.3 (i) 134
.9.1 (i) . 145
a:b

10.1 (i) ) . 151
) .
)12.1 (i) . 163

,
12.1 (ii) , , 166
.

(KSSR)
.
, , ,
. ,
21 ,

.


, , , ,
.
, ,
.


. KSSR , KSSR

. ,
,

.

,
. ,
. ,

.

, ,

.


. .
.,

.

.
,

.


,
.
.
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA


()
6

2015
6

: 1.2

: i) 100 .

: 60

1. . 1 20 1 20
.

:

3 7 12 18
.
.3 = 31 7 =17

= 13 =71

12 = 12 1 18 = 1 18

= 1 12 = 18 1

= 43 = 29

= 34 = 92

= 26 = 36

= 62 = 63

1
6

2. 1
. 1 100
.
2, 3, 5, 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
.
.
. 1 -

. 2 20 2,3,5 7

. (4,6,8 9

.
.

. :
i. .
ii. .
iii.

.
. .
1: 11 201


.
11
2
6


1


12


. 100
13 20

.
.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

.
3.
.


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ,
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
.
.
:

2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

i. /

3
6

ii. 1
.

i
ii.
iii. .

: 1

2 10
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


4. 1 2
.
. .

.
.

4
6

2 50

84 3797 62

99 29

73 61

83 14

5
6

1. 100 .

97

6
6

: 1.3 .

: i)
; ; .

: 60

1. .
.

2.03


8.12
.

.
.
.


i)
ii)
. ()
,
.

2. .
.

: .

7
6

4.915 9.62

0.5 5.8

.
, .
:

3. i.
.
. .

: ii.
i.
. .
ii.
.
iii.


.

5 . 7 0 1
. 4 5 2 .
2 9 . . 7
4 . 6 3 3
8 5 . 0 .
0 . 4 1 7
0 8 . 0 1

8
6

:

5.701

4. . 3 5 i.
.
.
.
. ii. .

,
.

9
6

: ___________________________________ :__________________

1)

7.34

2)
0.023

3)
6.04

4)
8.21

5) 0.503

6) 8.8

7)
2.013

10
6

1)

2)

3)

4)

5)

6)

11
6

2.45
1)

0.076
2)

1.05
3)

3.79
4)


1)


2)

3)

4)

12
6

: 1.3

: (iv) ,
, , , ,

.

: 90

1. .
:
.

0.16

. .
,


.
60

.

.

.

.

.

0.16 ____ = 60 000

13
6

.
.

.

.

. ,

.

2. . ,
. .

.
..
, 1/2
, 1/4

.

?
.

.
.

. 1 000 000
.

.
.

14
6

3. 5
. .


.
0.7

kg

.
.
536 kg


.


.


..
0.1
.
0.5 .
.
0.89

. .

2579
.
1/4

15
6


0.095

.
100

.?

0.169

.
1 000
.

?

4. . 6
.

. . .

.
.

, , ,

16
6

:__________________________ :__________________

1. 0.5

, .
?

2. 2.67 .

3. , 0.025 . 100
1.7
?

4.
.
. , .
2.75 ,
?

5. ,
. 0.034
, 25
?

17
6

:
: 2.1

: i) ,
.

: 90

1.

.

1 3

2 4

.
.
.

.

1
2 .

3
8

18
6

. () ()
.

2. .

.

1 3 1 3 3
= =
2 4 2 4 8

. ()

.

.
.

3. .
,

.
.
,
1:


5 .
i.
6
5 3 5 3 15
= =
6 7 6 7 42

15 3 5
= =
42 3 14


i)
5 1
3 5 1 5 .
= = =
6 7 2 7 14
2

2 3 2 (5 1) + 3
ii. 1 =
3 5 3 5
2 8
=
3 5
16 1
= =1
15 15

19
6

. 5 . ii)1


2 .


.

.
.
.

.

4. .
. .

.
.
.

, ,

20
6

1 4
1) =
5 5

5 3
2) =
9 7

7 9
3) 3 =
9 4

4 8
4) =
7 9

21
6

: ................................................... : ....................................

: ....................................................

2 1 1 6
1) = 6) =
3 5 6 7

1 6 2 3
2) = 7) 6 =
6 7 3 5

3 4 3 1
3) 5 = 8) 1 =
4 7 5 3

8 8 2 5
4) = 9) =
9 9 5 7

3 1 1 7
5) = 10) 4 =
5 6 7 9

22
6

: 2.2

: i) ,
.

: 60

1. .
. .

. 4

. ?

.

. .

.
.

2. . 6
2
.
1

1 4
.
.


.

3
.

23
6

1
.
4
3 1

. 12
.

.

.

.
.

1 1
3 =
4 12

.

1
2
3
.

3 .

1

3
.


2
.

1

6
.

24
6

.


.

3. .

.

1: () () .
2
4 =
5 4
4
1
2 4 .
=
5 1
() () 4
2 1 2 1 1
= = 1
5 4 20 10 .
4
2:
2
4 =
5

2 4 x 5

5 1 x 5

2 20 2 1
= =
5 5 20 10

.


.

:
1 1
=
3 2

25
6

2
3

.
,


.
1: () ()
.
3 2
=
8 3

3 3 9
=
8 2 16

2: .

3 2
=
8 3

3 x 3 2 x 8
3 x 8 =
8 x 3

26
6

9 16 9
=
24 24 16

. 9
.

.
.

.

.

4. .
10 .

.
,
.

.

,

.


.
, , ,
, .

27
6

1 2 8
1 1 3
4 3 4
6
4 4 5
7
3 4
2 2
3
7
1 4
4 5
5
3

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

28
6

10

1. .
.

1 1 1 1
) = ) =
2 4 4 5

2 1 2 1
) = ) =
3 2 5 3

2. .

1 1 1 1 3 1
) = ) = ) =
5 2 4 8 7 7

2 1 4 2 1 1
) = ) = ) =
3 9 5 5 5 10

29
6

: 2.3 .

: (i)
.

: 90

1. . i.
.
. .
. .
1:

.
.
ii.


.

. iii


. .
. .

.

.


.

.

.

.

.

.

30
6

2:


,
.
?

.
() .

i.
ii. .
iii.
iv.

i
ii
iii
iv

2.
2

.
4 5 .

.

.

.
.
.

.

.

3. .

.
.
.
.

31
6

.
.

4.
.

.
.
.
.
. .
. ,

.
.
.


A 1 2 B


D 4 3 C

, , , ,
.

32
6

Nama :__________________________________

: 1

- 4

nam

33
6

: 2

) :

) :

34
6


1
2
.
:
.
, 2 2

5 3
?
B
A


4 3
:
4 1 :
1 3
9 2 5
3 4

35
6

: 1

: 1

3 1 2

: 1

1.

2. 1
?

36
6

37
6

3:


Type equation here.

4: kg
, kg
?

38
6

5: m .

. m
,
?

39
6

: 3.1 .

: i)
; .

: 60

1. .

. ()
.
.
.

. .

.

2. . .
i. $2,

?
(RM)
AUD 3.177 ii. $3,

SGD 2.521
BDT 0.038 ?
INR 0.058
USD 3.089 iii. 4

.
?
.

.

.

.
. : 4

40
6

.

?
.
.
.

4 x 2.521 2 = 5.042

. .
11
.

. .

3. . .
2 .

1

.


3 ?

.
10

.
. .

4. . 12 .
.
.
. .


.
.
.

, .
.

41
6

1
(CURRENCY)
(CODE) (RM)
DZD 0.039
ARS 0.647
AUD 3.177
BHD 8.112
BOB 0.439
BRL 1.505
GBP 4.963
BND 2.521
CAD 3.139
CNY 0.493
HRK 0.529
ETB 0.17
EUR 4.005
JOD 4.363
KWD 10.991
LVL 5.701
QAR 0.84
RSD 0.035
SGD 2.521
CHF 3.310
USD 3.089

42
6

11

1) 8 x 1.321 2 =

2) 5 x 3.3 4 =

3) 3.75 x 5 6 =

4) 4.35 x 4 8 =

5) 4.628 4 x 3 =

43
6

1. 2 x 0.452 4 =

2. 3.245 5 x 6 =

3. 12 x 2.403 6 =

1. 6.724 x 3 4 =

2. 8.264 4 x 7 =

3. 6 x 3.052 4 =

1. 9.024 x 3 2 =

2. 1.436 2 x 8 =

3. 0.008 x 3 6 =

1. 6 x 5.3 8 =

2. 4 x 2.431 4 =

3. 3 x 1.961 3 =

44
6

12

: ___________________________________

: ________________

1) 2.403 x 5 3 =

2) 9.025 x 7 5 =

3) 2.368 4 x 14 =

4) 2.36 x 4 5 =

5) 4.25 x 3 6 =

45
6

: 4.1

: (i)
.

: 60

1. .

.

.

.

.
.

. .
RM5 .
.
RM3
.

.
. ,
.

. .

.

.
.
.
.


RM10 000 8% RM800 RM10 800

46
6

.

.

.

.
i. 7%
ii. 10%
iii. 12%
.
1
.

.
2.
.

(BSN)


2010 : 2.5%
2011 : 2.3%
2012 : 2.4% ?

( SD)


2010 : 6.5%
2011 : 6.6% 2012
2012 : 6.8%


..

.
. 2
.

. 3

.

47
6

3. :
=
=

.
. 4
.
.

1.
.
.
.
.
.
.

.
. .

4. 13
15 .
.


.
.

, ,
.

48
6

49
6

( )

50
6

( )

2000 9.75%

2001 7.00%

2002 7.00%

2003 7.25%

2004 7.25%

2005 7.25%

2006 7.30%

2007 8.00%

2008 7.00%

2009 7.30%

2010 7.50%

51
6

(%)
1 3 6 12

Maybank 2.25 2 2.3 2.1 2.35 2.1 2.75 2.5
CIMB 2.25 2 2.3 2.1 2.35 2.1 2.6 2.5
Public Bank 2.25 2 2.25 2 2.35 2.1 2.6 2.5
RHB 2.25 2 2.25 2 2.25 2 2.6 2.5
Hong Leong 2.25 2 2.3 2 2.35 2 2.75 2.5
Affin 2.25 2 2.3 2.1 2.45 2.75 2.75 2.5

52
6

53
6

RM4 000 .

RM3 000 5% .

. ?

. ?

. ?

. RM4 000

54
6

13


4% 10%
3% 8%
2% 12%

1. ?

2. ?

3. RM230 000 .
, ?

4. RM50 000 .
? ?

5. RM440 000
, ?

6. RM5 000 .

. ,
.

. .

55
6

14

: ______________________

: ______________________

.
.
(RM) (RM)
(RM) (RM) (%) (RM)
1 2 400 2 400 9 216 2 616

2 2 400 2 616 5 016 8 5 417

3 2 400 5 417 7817 547 8 364

4 2 400 8 364 10 764 6 11 409

5 2 400 7

1. .

2. .

3. ?

4. .

56
6

15

: ______________________

: ______________________

2013
.
(RM) (RM)
(RM) (%) (RM) (RM)
2013 4 800 4 800 7 336 5 136

2014 4 800 5 136 9 936 6 10 532

2015 4 800 8

2014 2015
.

57
6

: 5.1

: (ii) , , , , ,
, , , , ,

.

: 60

1. 1. . (Bil) i.
(TNB) ?

ii. (ASTRO)
. ?

.

.

. iii.
. .
.


iv.
.

?
TNB
Astro

58
6

.


.

.
.

..

2. .
.

i. :

RM500
.

, RM200
.
?

ii.
.

.
.

iii.

.

2. . 16
i. .
.

59
6

ii. 16 .

iii.
.

iv.
.

v. .

i.
:


RM100


RM473.00
.
?


RM500

RM1800


?

ii.
.


.

iii.

.

.
3.
i. 1
.

ii.
.

60
6

iii.
i.
. .

1:

RM110
.
?

1:

RM110 x12 = RM1 320

2:

RM110 + RM110 + RM110 + RM110


+ RM110 + RM110 + RM110 +
RM110 + RM110 + RM110 + RM110
+ RM110 = RM1320

3:

1 RM110
2 RM220
4 RM440
8 RM880
12 RM1 320

2:

RM126.30

RM5.45 .

?
1:
= RM126.30
= RM126.30 + RM5.45

RM 126.30 RM 126.30
+ RM 5.45 +RM 131.75
RM 131.75 RM 258.05

2:

RM 126.30 RM 252.60
+ RM 126.30 + RM 5.45
RM 252.60 RM 258.05

61
6

iv.
.
v.

.

. .
i.
:

RM17.80,
RM27.42. RM20

.

?

ii. .

4. . .

i. 17 .

ii.
.

i. 18 .

ii.
.

. ,

.

62
6

16

: _______________________________ : ____________________

. .

1. RM ___________ ,
RM _____________ .
?

2. , RM _____________ , RM______________,
, RM _________ .
?

. .


TNB RM126.86
RM135.00

63
6

17

RM49.70

RM323.15 RM40.20

1. ,
?

2. ,
?

3. ?

4. RM8.75 ,
?

5. RM12.50
. ?

64
6


RM48.65 .

?

.
RM126.30 .
RM5.45
.
?

65
6

18


RM150

A B C

1. . C . RM250
. ?

2.
. 9A , 5B
, 3C .
?

3. RM7 000 .
3A , B C
, B C
?

66
6

: 5.1 .
.
: (ii)
, , ,

: 60

1. . 1.
.

i. ,


(

ii.
.

iii.

.


i.PTPTN (

).

,

67
6

ii.
.
iii.

iv.
( )


v.
.


.
( )

2.

( 1 )
1. RM148 000 5
RM 283 000

RM148 000
RM283 000

RM283 000 RM148 000 =

( 2 )
2. RM58 727RM39 000


RM58 727 RM39 000


RM58 727 RM39 000 =

3.
.

68
6

3. .

:

.
. RM2000.
;
?
PTPTN RM150

RM530
RM480 ?

. .

. RM38 274
.
. 10%

.
.

?

4. . 19
.


.

.

69
6

19

RM RM
100 000 200 000
(KWSP) 24 000 (KWSP) 35 000
20 000 40 000
? ?
RM RM
PTPTN 6000 PTPTN 100 000
18 000 15 000
40 000 80 000
? 20 000
? ?
?

i) .

ii) ? .

i)
.

ii) .

RM

RM

70
6

: 5.1

: (ii) , , , , ,
, , , , ,

.

: 60

1. .

i.
ii. .

iii. .

. .

.
( )

i.

71
6

ii. .
(GST)

2. . .

i.

ii. i.

ii.

RM48 000
iii.

iii.
iv.

v. iv.


RM78 000 v.

6.5%
,

.

vi.


.
vii.

(
)

72
6

.
i. 1
.

ii.

3. . . i.
i. RM48 000

7 9 ii.

.
iii.
4% 4%
RM13,400 RM17,280
iv.
RM61,440 RM65,280


ii.

.
i. 2

ii.

iii.

4. . .

i. 4
19 20


ii.

73
6

iii.

http://www.bankinginfo.com.my/

. .
i. 5

ii.

iii.

iv.

74
6

19

1. RM180 000


3.8% 25 4.5% 20


RM180 000

75
6

20

2. RM50 000


2.6% 2.8%

: :

76
6

77
6

: 7 2016 : 09

: 01234


(RM) (RM)
2 4.50 9.00
2 3.00 6.00
1 2.50 2.50
17.50

(10%) 1.75

19.25
50.00

30.75

78
6

21


(RM)
1 12.50
2 3.50
3 15.50
4 5.50
5 3.00
6 5.00
7 4.00
8 4.00
9 4.50
10 6.50
: 6.5%

i.

ii.

iii.

iv.

79
6

(6.5%)

80
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA


()
6

2015
6

: 6.1 24
.
: i) 12 24
.

: 60

1. .
. .

.
.

3:00
3:00

10:10
10:10

83
6

2. . 12 24

.

A.M P.M


a.m p.m0001 1201
1159 2359
12:01 12:01
11:59 11:59

12:00 12:00

1200 2400

.
24
.

84
6

1:
24 12
0000 12:00
0100 1:00 a.m
0200 2:00 a.m
0300 3:00 a.m
0400 4:00 a.m
0500 5:00 a.m
0600 6:00 a.m
0700 7:00 a.m
0800 8:00 a.m
0900 9:00 a.m
1000 10:00 a.m
1100 11:00 a.m
1200 12:00
1300 1:00 p.m
1400 2:00 p.m
1500 3:00 p.m
1600 4:00 p.m
1700 5:00 p.m
1800 6:00 p.m
1900 7:00 p.m
2000 8:00 p.m
2100 9:00 p.m
2200 10:00 p.m
2300 11:00 p.m
2400 12.00

2:
24 12
0010 12:10 a.m
0110 1:10 a.m
0210 2:10 a.m
0310 3:10 a.m
0410 4:10 a.m
0510 5:10 a.m
0610 6:10 a.m
0710 7:10 a.m
0810 8:10 a.m
0910 9:10 a.m
1010 10:10 a.m
1110 11:10 a.m
1210 12:10 p.m
1310 1:10 p.m
1410 2:10 p.m
1510 3:10 p.m
1610 4:10 p.m
1710 5:10 p.m
1810 6:10 p.m
1910 7:10 p.m
2010 8:10 p.m
2110 9:10 p.m
2210 10:10 p.m
2310 11:10 p.m

85
6

3.


.
.

. ,


12 24

.

. ,

.
:

11:20pm
2320

. -
.

.

.
4.
. 22 23 .

. .
.


.
.
.

86
6

22

0005 7:45 p.m

1945 5:35 a.m

2400 12:05 a.m

0535 12:00

1205 1:25 p.m

1159 8:40 p.m

2040 12:05 p.m

1325 11:59 a.m

87
6

23

12 24

2:40 a.m

0325

11:20 a.m

8:30 p.m

12:05 a.m

2245

0945

2325

11:59 p.m

1515

12:00

0005

1200

10:30 p.m

0245

88
6

: 6.2
.
: i) .

: 60

1. .

. ?

1550
1645 12
.

2. . :
: 1550 ( 3:50 p.m.) .
: 1645 ( 4:45 p.m.)
.
.
. . .

.
.
1:
1645 1550
55


2:

4:45 3:50
55
1 = 60

89
6

. .

3:
1550 + 55

= 1645

4:
3:50 + 55

= 4:45 p.m.

. .

5:
1645 - 55

= 1550

6:
4:45 - 55

= 3:50 p.m.

. .
10 10 10 10 10 5

3:50 4:00 4:10 4:20 4:30 4:40 4:45


= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5
= 55

.
.
3 0400 5 1200

90
6

.
.
i
ii
iii
iv

.

3. .
. ()

.
.
: .
45
6:35 a.m
11:45 p.m
2
3:30 p.m 15

35

1330
2215 2

1
30
1630

4. . 24 25 .
.
. .

.

.
.
.

91
6

24
.

1). 0510 0345 =

2) 2235 ______ = 25

3) 1525 ______ = 1 10

4) 3:50 p.m 12:45 p.m =

5) 10:15 a.m ______ = 4 15

92
6

25

2, 0300 5, 1200

10, 0800 13, 1900

13, 1115 16, 1900

4, 2100 6, 1115

21, 2300 22, 0900

93
6

94
6

: 6.3 .

: i)
.

: 180

1. ) .
.?


( )
7.30
20


7.4520 .

.
.
.

.
7.45


?

.

: :7.00
7.10 ?
6.50

95
6

2. 1:
:

.
24 . 24
.

GMT (Greenwich Meridian Time)


.
1884
.

.

2
.

.:
8,
8.

12 12
.
8 8
.

.
:


+1
12.00
+6
12.00
-2
12.00
-1
12.00

.

12.00

.
.
.

96
6

2: ,
.
. ?
.

: 23
2002

,

?
.

: 2
. 2002
.

,
.

.
?
.
.
(i)
.

.
(ii)

.

97
6

3:
.
.
.
,
.

3.00 pm .
7
.


.
.

3.

.
.

. (
)

1:

2:

98
6

3:

4:

4. ) 26 27 i.
.
.
)
.
.

.

.

99
6

26

1. 26
. 14 .

2. 11 6 . 2
. 3 .
?

3. . 5 9 .
1 2 .
.

4. 12. 10 8 .
11 10 ?

5. 8:35

. .

20 .
2 .

6. J K 16 30
. J
9:50p.m. K
?

100
6

7. 9.20 p.m .

10 . , 10

.
.

8. 11, .


11

80%
. 55
.
..............

9. 3, . 20 2016
.

7:00 p.m. 1:30 a.m.


( 20, 2016) ( 21, 2016)
11:00 p.m.
( 20, 2016) ( 20, 2016)

. 20
2016 ?

101
6

27

1,
.

102
6

5353 km 0340 1010


( 4 2013 ) ( 4 2013 )

3876 km 0010 0610


( 25 2013 ) ( 25 2013 )

10586 km 0900 2200


( 11 2013 ) ( 11 2013 )

2478 km 2030 0220


( 6 2013 ) ( 7 2013 )

: ______________________________

: ______________________________

8 ,
?

103
6

: 7.1 , ,

: i) , , ,
.

: 120

1.
.

.
?

?

?
(
)
.

.

.
.


?
( )

?
(
?).

104
6

2.
. ..


( 1 )
?

. ?

500 000 + 650


=. 650
.

.
300 .

.

300 + 650

:
6
180 000
. . 3


?

105
6

3.
1.
( ) ..
.

.

4. .

, , , ,

106
6

1. .
2. .
3. 30 .
4. .
5. .
6. 1 .
7. , .
1 .

107
6

28

1. 1, .

300 650
1

ml .

2. 2, 50 000 .

. , 1
?

108
6

3. 80 000 . 50 000
.
.

4. 150 170
.
.

5. 175 .
5
. ,
?

6. 20 587 .
.

109
6

7. 1.5 . 2
. ?

8. 4, 5 kg .

10 kg ?

9. 5 kg 4 000 ml
. 3
?

10 . 250 ml 2
. 6 l ?

110
6

1. 2 23 000 31 000
. 2
?

2. 15 000
.
?

3. 80 000 . 50 000
.
?

4. 43 000 . 27 000
.
?

5. 6 5kg . 600
5kg ?

6. 24 500 . 2
.

7. 250 ml 2 .
2000 ?

111
6

300 200 000

650

1000

112
6

500 000
300 000


20 000

113
6

: 8.1
.
: (i)
; .

: 60

1. . .
.
?
:

.

?
: ,
,

.
. ?

i.
. ii.
. : iii.
iv.
v.
vi.

2. . .

. :

i) 1 3

ii) 2 4

iii) 3 5

114
6

iv) 4 6


v) 5 7

vi) 6 8
.
A4
. .
?
. i) 3

.

.
.
ii)
. ,

. .

.

3. ..

.
.

115
6

. 3 8

;
.

.
.

.
.

.
. .

. PQR

. :
P

Q R

Q
.

i. Q . . ,

ii. PQ
. .

iii. Q
.

116
6

.

.

4. . .
.
.
.
.


.
.

, ,

117
6

118
6

119
6

29

, .

1.

A = ______
A

2.

B = ______
B

C
3.

C = ______

D = ______

120
6

4.

E E = ______

5.

F = ______

G = ______

6. H

H = ______

121
6

: 8.1

: (ii) .

: 60

1. . , .
.
. .
:
?
(
)
.
,
.
,
.
?
.

.

.
.
i.
ii.
iii.

2. . i.
.

. ?

.

122
6

. ii.

..
.

.

3. .
. : i.

.

ii. ,
, ,

.
.

, 5 , 5
5

. .

.
30 .

. ,
iii.
.
.
.

.

.

123
6

4. . 31 i.
.
.
.
.


.
.

, , .

124
6

30
:___________________________

125
6

31

:_________________________________________

:_________________________________________

5
1 5
5

3
2 3
0

4
3 4
2

7
4 7
14

8
5 8
20

6
6 6
9

126
6

: 8.2
.
: (i) ,
,
.

: 120

1. . :
. 1.

.
.
.

.


8
10
6
4 2.
7


.
.
.

2. . :

.

. .


.

.

127
6

. :
1.
.


. ?

. 2.


?

3. :
2cm 1.
4cm


9cm 5cm
5cm
4cm
11cm

5cm

4cm 3cm
.

3cm 6cm

7cm

11cm

. :
i) .
ii) .

.

.

128
6

30m

14m
12m

i) .
.

?
ii) .
?

. .

.

. .
.

.

.

15 cm

40 cm


.
.

i) 4 .
ii) 5
.

129
6

.
.

P T U Q 2.

7m X Y

S V R

10 m

, PQRS
. PUVS TUYX
. TU = UQ.

i.
.
ii.
m- .

4. . . :
1.
.

. ?


?

32 33 .

, , ,

130
6

32
.

1. . 3 H
. 2 .
3H .
3cm

4cm
5cm
11cm

4cm

2. 1, .
30m

5m
11m

22m

12m 5m

10m
1
. . 6
. 6
.

3. , .

5cm

4cm

131
6

33

1. , .
2 .
70 m 22 m .

) m .

) m2 .

2. . .
2 3 .

40 m

80 m

40 m

) 270 m.
?

)
?

132
6

3. . .
.

P
Q

R S

8m 6m

P S 2 .

) 52 m.
.

) . .

133
6

: 8.3

: i)
,
.

: 90

1. .
.

. ,
, , ,
, .

.


.

:
= ______
= ______
= ______
.


.

bongkah.mp4
2. . ,
.
:

.

.

.
/

134
6

4 2
.

4 cm
2 cm

4( 4 cm 2 cm) = 4 8 cm = 32 cm

2 cm

2 cm

2 (2cm 2cm) = 2 4cm = 8 cm

,
32cm + 8cm = 40cm

=

4 cm

2 cm

2 cm


4 cm 2 cm 2 cm = 16 cm

3. .

.
.: .


4 cm
A .

2 cm B 4 cm

135
6.


.

,
A
.
B
.

,
A
B

(
)
.

.

4. .
. .
. .


.
.

. .

.
..

.

, , , ,

136
6

34

= __________
= __________
= __________

= __________
= __________
= __________

= __________
= __________
= __________

= __________
= __________
= __________

= __________
= __________
= __________

= __________
= __________
= __________

137
6

35

:__________________________

:__________________

1. .

5 cm

cm , .

( 1 )

2. .

3m

m, .

( 1 )

138
6

3. .

3 cm
2 cm
6 cm

cm, .

( 1 )

4. .

4m

2m
4m
m, .

( 1 )

5. , .

4 cm

cm, .

(1 )

139
6

6. .

2cm

4cm

cm, .

(1 )

7. ,
.

(1 )

8. .

K L

9 cm
N M

KLMN 49 . cm .

( 2 )

140
6

9. .

6m

4m

2m

2m
i. cm .

(2 )

ii. m .

(2 )

10. P, Q 6 . P 6 m
.

P Q
P .

(3 )

141
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA


()
6

2015
6

: 9.1 .

: i)
.

: 60

1. . .
.

.


/ / .
/ /
. .

2. .
.

145
6

i) (2,2)
(4,2)
y 2
.
ii) (4,2) (4,4)
2
6

.
5

4

3

2

x
1 2 3 4 5 6 7 8 9

. , , ,

.

.
?

i.
ii.
iii.

.

.


3.
. /
(, )
. 3
.

.
. :

i)
?
ii)
?

146
6

,
:

.. (, ?
) .

. :
i.

?
ii.
?
iii.
?
iv.

?

( 3)

4. 34 .
.
.

, , , .

147
6

34
: _________________________ :__________________

,
.

(6,5) , (3,2) .

i. X Y . .
ii. 1
(2,3,4,.... ) .
iii. .
iv.
.
.

148
6

35
: ________________________
: _________________________

. , ,
.
.

( 4)

1. ?
_______________________________

2. C
?
____________________________________________________

3. (3,6)
?
____________________________________________________

4. (1.1) ,
?
_____________________________________________________

5. ) (3,6) .
?
___________________________________________________

) ?

___________________________________________________

149
6

W Z

X Y

V
W
X
Y
Z

150
6

C
B

151
6

: 10.1
.
: i) a:b

) .
) .
)

: 60

1. . i.
?
.
. ii.

. ?

1: iii.
?

iv.
?

. :
i. .
ii.
.
iii.
.

2. 1: i.

.
?
.

152
6

3:4

ii.


?
4:3

iii.

.
?
2. 4:7

. 3 iv.
1
.

.
3 ?
.
3:7

v.?
7:4

vi.
.

.

5 ,

2 ?

. 7:3
i.

?
ii.

?
iii.
?
iv.

?

153
6

v.
?

vi.

?

.
.

.

.

3. .
.
.
( 5)

.
.
.

.
6
.

.


.

4. .
36
.
.


.

36 .

154
6

5
1

155
6

156
6

157
6

6
1. :

i. ?

ii. ?

iii. ?

iv. ?

v. ?

vi. ?

2. :

i. ?

ii. ?

iii. ?

iv. ?

v. ?

vi. ?

3. :

i. ?

ii. ?

iii. ?

iv. ?

v. ?

vi. ?

158
6

36

. .

1. 5 .

i) ?

ii) ?

2. 4 3 .

i) ?

ii) ?

iii) ?

159
6

.
.

1.

i.
?

ii. ?

iii. ?

160
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA


()
6

2015
6

: 12.1

: i)
.

: 60

1. .
. .

.
.
?

.
.

.
.

. .
. ?
?

.
.

:


.

2. .
.

163
6

:

1 000km .
.
. .

? ?

,
.
?

3.

.
.
?
?

. .
.

. () ()

.

4. 37 .

. .

164
6

37
:_________________________ :________________

1. .

? ?

2. .
.
? .

165
6

: 12.1

: ii) ,
, ,
.

: 60

1. .

.
,
,
5 ,
. ,
,
10
, 5 .
, 4 , 3
.


5
?
?
.
.
.

.

.

2. :

.
.

.

166
6.


.
.
.

.


.
?
?

.

.

.

.

3. .

5 5

.

2
.
,

?
?
.

.

167
6

4. . 38
.

38 .

, .

168
6

38

. :

.
, .
.
.

1. .

5 7 13 11 14 15 17

16 19 19 18 22 24

.
. ?

169
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

Kementerian Pendidikan Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

Anda mungkin juga menyukai