Anda di halaman 1dari 3

SJK(T) LADANG NAM HENG

ANALISIS ITEM MATEMATIK (KERTAS 1)

Ujian/Peperiksaan:PERCUBAAN UPSR Tahun:6

NO SOALAN
NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
KAVISHA
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
SRI
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
SAANTHA
/ / / / / / / / / / / /
DEV
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
REVATY
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

JUMLAH
YANG
5 4 5 5 4 0 5 3 3 5 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 5 1 1 2 4 3 1 1 3 1 3 0 1 1 0 5 4 0 5 3
BETUL
JUMLAH
YANG
0 1 0 0 1 5 0 2 2 0 2 2 1 3 2 1 3 2 2 3 0 4 4 3 1 2 4 4 2 4 2 5 4 4 5 0 1 5 0 2
SALAH

Cadangan Penambahbaikan:

Disediakan Oleh: Disahkan Oleh:

.
SJK(T) LADANG NAM HENG

ANALISIS ITEM MATEMATIK (KERTAS 2)

Ujian/Peperiksaan: UPPM 2 (PERTENGAHAN TAHUN) Tahun: 6

NO SOALAN
NAMA 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
(I) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (I) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)
KAVISHA
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
SRI
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
SAANTHA
/ / / / / / / / / / / / / / /
DEV
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
REVATY
/ / / / / / / / / / / / /

JUMLAH
YANG BETUL
4 5 5 5 4 5 4 4 1 3 5 4 2 3 5 3 2 3 3 3 4 3 1 1 2 5 2 4 2 4 0
JUMLAH
YANG
1 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 1 3 2 0 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 0 3 1 3 1 5
SALAH

Cadangan Penambahbaikan:

Disediakan Oleh: Disahkan Oleh:


.

Anda mungkin juga menyukai