Anda di halaman 1dari 2

LIST DATA PERENCANAAN TAPAK

LOKASI : PROBOLINGGO

No. Jenis Peta Checklist


Tanah
1. Jenis Tanah
2. Batuan Geologi
3. Kedalaman Permukaan Tanah
4. pH tanah
Vegetasi
5. Jenis tumbuhan dan kerapatannya
Hidrologi
6. Persebaran air permukaan
7. Cekungan air tanah
8. Sumber air (air tanah)
9. Mata air
Iklim
11. Suhu
12 Curah Hujan
13. Arah angin
14. Pencahayaan matahari
Topografi
15. Ketinggian
16. Kemiringan lereng
17. Morfologi
Penggunaan tanah
18. Penggunaan lahan
19. Rencana pola ruang
Estetika lingkungan
20. View dan pemandangan
Ciri historis budaya
21 Unsur Kebudayaan
Rintangan Fisiografik
22. Hambatan rintangan alam (bencana)