Anda di halaman 1dari 1

DOA DISCHARGE PLANNING

ALLAAHUMMA RABBANNAASI ADZHIBIL BA' SA ISYFI ANTASYSYAAFII LAA SYIFAA-A ILLAA


SYIFAAUKA SYIFAA- AN LAA YUGHOODIRU SAQAMAN .
Artinya :
Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembukanlah ia. (hanya)
Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan
dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. (HR. Bukhori Muslim)