Anda di halaman 1dari 6

1.

Murid itu sering dipuji ___________ C atau D agar


rajin belajar.
8. Murid-murid diminta beratur
A atau B jika __________ menaiki bas.

C agar D kerana A ketika B setelah

C semenjak D sementara

2. Encik Lim akan menghadiri 9 Landskap itu dibina oleh guru-guru,


mesyuarat di Kuala Lumpur pada ibu bapa ________ murid-murid sekolah
minggu hadapan ___________ bulan itu.
hadapan?
A lalu B maka
A dan B lalu
C serta D atau
C atau D maka
10. Makanlah makanan yang
3. Dia mengambil surat itu _________ berkhasiat ___________ badan kamu
menyerahkannya kepada Rajoo. sentiasa

A lalu B agar cergas.

C maka D kerana A jika B sejak

4. Charles lulus ujian itu _________ C kerana D supaya


adiknya gagal.
11. Tetamu itu bangun _________ turun
A dan B serta ke serambi.

C tetapi D malahan A dan B lalu

5. Zali berkata-kata __________ C maka D setelah


merenung wajah rakannya.
12. Ibu tua itu memeluk anaknya
A kerana B sambil _________ membelai rambutnya.

C maka D lalu A serta B walhal

6. Fana ______ Mei Hua sangat C malahan D kendatipun


gembira kerana mereka mendapat
keputusan yang cemerlang dalam
UPSR.

A dan B lalu

C tetapi D walhal

7 Keluarga Chong mungkin berpindah


ke Johor __________ ke Melaka.

A dan B lalu