Anda di halaman 1dari 22

NUR BESTARI SKTS 2009

BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Januari

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir

zaidi_nurbestari@yahoo.com
NUR BESTARI SKTS 2009

Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Januari

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mohd Hafiz Bin Daman Huri ) ( )


Guru Pemulihan Khas NKRA LINUS
PPD Jempol dan Jelebu

zaidi_nurbestari@yahoo.com
NUR BESTARI SKTS 2009

BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Februari

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / O / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 / / / / / / / / / / / / / / /
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir

zaidi_nurbestari@yahoo.com
NUR BESTARI SKTS 2009

Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Februari

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 14 0 14 1 0 1 15 0 15 93.3 93.3


2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 15 0 15 0 0 0 15 0 15 100.0 100.0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.

zaidi_nurbestari@yahoo.com
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Mac

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / O
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Mac

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 21 14 35 0 1 1 21 15 36 100.0 97.2


2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 20 15 35 1 0 1 21 15 36 95.2 97.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : April

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / O / / / / / / / / / O O / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 / O / / / / / / / / / / / / / / / O / / / / /
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : April

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 35 55 3 1 4 23 36 59 87.0 93.2


2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 21 35 56 2 1 3 23 36 59 91.3 94.9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Mei

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 O / / O / / / / / / / / O O O / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / / / / / / / / O / / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / / O O / / / / / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Mei

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 55 75 0 4 4 20 59 79 100.0 94.9


2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 15 56 71 5 3 8 20 59 79 75.0 89.9
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 19 0 19 1 0 1 20 0 20 95.0 95.0
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 18 0 18 2 0 2 20 0 20 90.0 90.0
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Jun

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / O / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 / / / / / / / / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / O / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Jun

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 11 75 86 1 4 5 12 79 91 91.7 94.5


2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 12 71 83 0 8 8 12 79 91 100.0 91.2
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 11 19 30 1 1 2 12 20 32 91.7 93.8
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 12 18 30 0 2 2 12 20 32 100.0 93.8
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Julai

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 O / / O / / / / / / / / O O O / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / / / / / / / / O / / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / / O O / / / / / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Julai

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 86 106 3 5 8 23 91 114 87.0 93.0


2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 15 83 98 8 8 16 23 91 114 65.2 86.0
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 19 30 49 4 2 6 23 32 55 82.6 89.1
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 18 30 48 5 2 7 23 32 55 78.3 87.3
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Ogos

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 O / / O / / / / / / / / O O O / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / / / / / / / / O / / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / / O O / / / / / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Ogos

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 106 126 0 8 8 20 114 134 100.0 94.0
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 15 98 113 5 16 21 20 114 134 75.0 84.3
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 19 49 68 1 6 7 20 55 75 95.0 90.7
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 18 48 66 2 7 9 20 55 75 90.0 88.0
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : September

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 O / / O / / / / / / O O O O O / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / / / / / / / / O / / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / / O O / / / / / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : September

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 126 146 0 8 8 20 134 154 100.0 94.8
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 13 113 126 7 21 28 20 134 154 65.0 81.8
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 19 68 87 1 7 8 20 75 95 95.0 91.6
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 18 66 84 2 9 11 20 75 95 90.0 88.4
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : Oktober

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 O / / O / / / / / / / / O O O / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / / / / / / / / O / / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / / O O / / / / / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : Oktober

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 146 166 0 8 8 20 154 174 100.0 95.4
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 15 126 141 5 28 33 20 154 174 75.0 81.0
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 19 87 106 1 8 9 20 95 115 95.0 92.2
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 18 84 102 2 11 13 20 95 115 90.0 88.7
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.
BUKU KEHADIRAN MURID PEMULIHAN KELAS PERMATA SK KUALA KLAWANG 2017

Bulan : November

Tarikh
BIL NAMA MURID Jan Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 O / / O / / / / / / / / O O O / / / / /
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 / / / / / / / / / / / / / / / / O / / /
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 / O O O / / / / / / / / / / / / / / / /
5
6
7
8
9
10
11
12

/ : Hadir
O : Tidak Hadir
Analisa Kehadiran Bulanan

Bulan : November

Jumlah hadir Jumlah tidak hadir Jumlah sepatutnya % hadir


BIL NAMA MURID Jan Tahun % hadir bulan ini keseluruhan hingga
Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab Jbi Jbs Jhab bulan ini

1 Mohd Aidil Adha b. Rosli L 2 20 166 186 0 8 8 20 174 194 100.0 95.9
2 Siti Hazirah bt Mohd Fahmie P 2 15 141 156 5 33 38 20 174 194 75.0 80.4
3 Aqil Azmi b. Amran L 1 19 106 125 1 9 10 20 115 135 95.0 92.6
4 Mohd Izzul Irfan b. Abdullah L 1 17 102 119 3 13 16 20 115 135 85.0 88.1
5
6
7
8
9
10
11
12

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

( Mat Zaidi bin Dahlan ) ( )


Guru pemulihan khas SKTS.