Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3

1. Nama Program : Bulan Bahasa Inggeris

2. Tarikh : 3 Julai 2017 28 Julai 2017

3. Hari / Masa : Ahad - Khamis ( 7.00 Pagi - 1.20 Petang )

4. Tempat : Sekolah Kebangsaan LKTP Sening, Kota Tinggi

5. Objektif :
Memperlengkap sahsiah dan jati diri murid melalui aktiviti bahasa
Inggeris dalam melahirkan modal insan yang cemerlang.
Mendedahkan murid untuk menggunakan bahasa inggeris sebagai
cara komunikasi di sekolah.
Memberi keyakinan kepada murid-murid serta membentuk kerjasama
dan kesepakatan sesama peserta program.

6. Sasaran : Tahap 1 (Tahun 1,2,3) dan Tahap 2 (Tahun 4,5,6)

7. Butiran aktiviti :
Kuiz
Spelling
Vocabulary games
Language Games
Language Quiz
Performance

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :


Kekuatan program ini ialah murid mempunyai daya saing dan potensi
diri untuk terus maju melalui pembelajaran bahasa di luar waktu PdP.

8.2 Kelemahan Program :


Cuti pertengahan penggal selama seminggu menjadi kekangan aktiviti
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di sekolah.
Murid menunjukkan minat yang sedikit untuk menyertai pertandingan
berkonsep penulisan. Mereka lebih aktif untuk mengambil bahagian
pada pertandingan berbentuk kuiz (soal jawab) dan persembahan.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


Waktu dan masa aktiviti dipanjangkan bagi memperbaiki kelemahan
pada masa akan datang.

9. Dokumentasi Bergambar :

Permainan Guess What dijalankan kepada murid Tahap 1

Pertandingan Story Telling dijalankan kepada murid Tahap 2

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

Pertandingan Action Song dijalankan kepada murid Tahap 1

Disediakan : Disemak :


Pn. Hafsah Bt Md Kadar Pn. Zuwita Soloma Bt Md Kadar
Setiausaha Bulan Bahasa Inggeris GPK Pentadbiran

Disahkan :

..
En. Sanif Bt Hj Salim
Guru Besar

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai