Anda di halaman 1dari 2

Aprecierea asigurarii entitatii cu personal pe categorii in dinamica.

(Varianta .8.B.) Tabelul 2.1.

Anul de gestiune Abaterea absoluta ( +; -)


Categorii de Anul Programat fata Efectiv fata
Efectiv fata de
personal precedent programat efectiv de anul de nivelul
anul precedent
precedent programat
A 1 2 3 4= 2- 1 5= 3- 1 6= 3- 2
1) Numarul mediu
scriptic de
1146 1130 1138 -16 -8 +8
salariati in total
( persoane)
Inclusiv:
a) Personal din
activitatea de 1060 1050 1056 -10 -4 +6
baza
din care:
muncitori 840 856 866 +16 +26 +10
functionari 220 194 190 -26 -30 -4
b) personal din
activitatea 86 80 82 -6 -4 +2
secundara
Indicele de crestere a VPF in raport cu nivelul programat constituie 103,72%.

INs=personalul din activitatea de baza in anul de gestiune efectiv/ personalul din activitatea de baza in anul de gestiune programat* 100%.
INs=1056/ 1050* 100%= 100,57%
IVPF > INs
103,72% > 100,57%
Concluzie: Din datele tabelului 2.1. rezulta ca la entitatea analizata se observa o tendinta de reducere a efectivului de
personal fata de anul precedent, atit la total cit si pe fiecare categorie in parte.

Astfel, numarul mediu scriptic de salariati sa redus fata de anul precedent cu 8 persoane, inclusiv personalul din activitatea
de baza cu 4 persoane, si cel din activitatea secundara cu 4 persoane.

Examinind asigurarea intreprinderii cu resurse umane fata de nivelul programat, se observa o majorare a numarului efectiv
al salariatilor, in total cu 8 persoane, inclusiv al personalului din activitatea de baza cu 6 persoane, si cel din activitatea secundara
cu 2 persoane.

Insusi, faptul majorarii personalului din activitatea de baza poate fi apreciat pozitiv, deoarece ritmul cresterii volumului
productiei fabricate la intreprinderea analizata constituie 103,72%, iar ritmul cresterii personalului constituie numai 100,57%.