Anda di halaman 1dari 11

PERLAKSANAAN GST

DI AUSTRALIA

Pengenalan

Cukai dalam apa bentuk sekalipun akan menjejas kesejahteraan orang atau pihak yang membayarnya. Sebab itulah
pelbagai cara dan kaedah yang diperkenalkan oleh kerajaan yang ada di dunia bagi mengurangkan beban dan
persepsi negatif percukaian. Tindakan kerajaan dalam memperkenalkan cukai baru atau menaikkan kadar cukai
yang sedia ada telah mencetuskan rusuhan dan huru hara bagi membantah perlaksanaan tersebut. Apa yang
pastinya tidak ada kerajaan yang memperkenalkan GST atau apa juga cukai jika ia tidak menambah hasil
pendapatan negara.

VAT atau GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Laure untuk mengganti sistem yang sangat
bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai
pendapatan yang tidak begitu berkesan. Kini 138 negara melaksanakan Value Added Tax (VAT) sementara
beberapa negara seperti US mengenakan cukai jualan, biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit.
Hampir semua negara cukai-cukai ini adalah penyumbang terbesar atau penyumbang kedua terbesar negara.

GST atau dalam bahasa Inggerisnya Goods and Service Tax adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan
perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mengandungi elemen cukai. GST juga dikenali sebagai cukai
kepenggunaan atau consumption tax. Dalam erti kata yang lain, asasnya jauh lebih luas daripada cukai jualan dan
cukai perkhidmatan yang sedia ada sekarang.

GST ini akan dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan
pihak berkuasa cukai. Lazimnya pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk mengutip GST jika jumlah jualan
tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan.
[EPPA4513]

GST diambil kira dalam setiap tahap urusniaga. Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan yang mana dikenali
juga sebagai bekalan merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke
atas semua aktiviti yang dicukai. Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan.
Organisasi perniagaan berkenaan hendaklah membekal atau bersetuju untuk membekal barangan atau
perkhidmatan secara berterusan kepada pengguna dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Harga bekalan yang dijual ditetapkan selepas mengambil kira GST. Organisasi perniagaan juga boleh menuntut
kredit cukai bagi setiap GST yang telah diambil kira dalam bekalan yang dibeli untuk tujuan mengendalikan
perniagaan. Kredit cukai ini dikenali sebagai Kredit Cukai Input.

Good and Service Tax (GST) di Australia

TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 2


[EPPA4513]

Reformasi cukai telah berada di barisan hadapan dasar kerajaan Australia sejak dua dekad yang lalu. Pada 1998,
kerajaan Australai melancarkan pelan Sistem Cukai Baru (ANTS) yang komprehensif yang merupakan langkah
pertama ke arah pengenalan 10 peratus GST, penyingkiran cukai jualan borong, pemotongan cukai peribadi dan
pemansuhan rakit cukai lain, bersama-sama dengan perubahan sistem pembayaran kebajikan dan pencen Australia
pada tahun 2000.

Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) di Australia adalah cukai nilai ditambah sebanyak 10% pada kebanyakan
jualan barangan dan perkhidmatan. GST dikenakan ke atas kebanyakan urusniaga dalam proses pengeluaran, tetapi
dikembalikan kepada semua pihak dalam rantaian pengeluaran selain daripada pengguna akhir. Cukai yang
diperkenalkan oleh Kerajaan Howard dan bermula pada 1 Julai 2000, menggantikan sistem cukai jualan
persekutuan sebelumnya dan direka untuk menghentikan beberapa cukai negeri dan wilayah kerajaan, duti dan levi
seperti cukai perbankan dan duti sistem.

Kadar GST Australia kini 10%.

A U S T R AL I AN GST R AT E S

Rate Type Which goods or services

10% Standard Goods and Services Tax (GST)

Di Australia juga, beberapa barangan dan perkhidmatan adalah bebas GST dan antara barangan itu ialah makanan,
pendidikan, kesihatan, eksport, aktiviti-aktiviti kebajikan, penjagaan kanak-kanak dan perkhidmatan keagamaan.
Semua perniagaan di Australia yang mana perolehan melebihi threshold minimum (kini $ 75,000 setahun)
dikehendaki mendaftar GST. Perniagaan yang mana perolehannya berada di bawah threshold boleh mendaftar jika
mereka mahu.

Perniagaan berdaftar GST mesti mengenakan GST kepada pelanggannya mengenai barang dan perkhidmatan yang
dikenakan cukai, tetapi berhak mendapat kredit bagi sebarang GST yang telah dibayar untuk perbelanjaannya

TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 3


[EPPA4513]

terhadap barangan dan perkhidmatan serta pembelian modal (dipanggil kredit cukai input). Perniagaan berdaftar
mesti membuat Penyata Aktiviti Perniagaan secara berkala (setiap bulan, suku tahunan atau setahun), dan pada
masa yang sama membayar jumlah GST yang terhutang kepada pejabat cukai (jika lebih banyak GST dibayar
daripada yang dikutip, pembayaran balik dibayar oleh pejabat cukai sebaliknya).

Sesetengah barangan dan perkhidmatan (terutamanya gaji, upah, makanan segar, dan hartanah) dikecualikan
daripada GST. Barang dan perkhidmatan lain (pendapatan sewa dan perkhidmatan kewangan) adalah "input-taxed",
yang bermaksud bahawa GST tidak dikenakan ke atas penjualan, tetapi GST yang dibayar oleh bahagian
perniagaan itu tidak layak untuk dituntut sebagai kredit cukai input.

Bahagian 9 Akta Cukai Sistem Baru (Cukai Barang dan Perkhidmatan) 1999 (Akta GST) menetapkan bahawa GST
terpakai bagi pembekalan barang, perkhidmatan dan transaksi yang berkaitan dengan harta tanah, obligasi atau hak.
Pembekalan mesti dipertimbangkan (Akta CBP s9-15) kepada entiti yang berdaftar untuk GST (Div 23) dalam
perjalanan perusahaan (s9-20). Ini tidak termasuk pendapatan pekerjaan atau hobi.

Pembekalan bercukai termasuk barangan yang sepenuhnya di dalam Australia, dari atau ke Australia atau hartanah
di Australia. Jenis-jenis bekalan tertentu adalah bebas dari GST, contohnya makanan baru yang tidak diproses,
perkhidmatan perubatan, kursus pendidikan, penjagaan kanak-kanak, eksport, hartanah pra-milik dan kebimbangan
yang berterusan. Apabila perusahaan membeli barangan atau perkhidmatan untuk digunakan atau digunakan untuk
bekalan semula kepada pelanggan akhir, mereka dapat menerima pengembalian dana (kredit pajak input) atas
jumlah GST yang terkandung dalam harga (Div 11), yang bererti tidak ada GST dibayar pada bekalan tersebut.

Hartanah kediaman dan komersil baharu adalah tertakluk kepada GST tetapi penjualan semula hartanah sedia ada
tidak. Semua yuran ejen harta tanah sama ada harta baru atau kedua terpakai adalah tertakluk kepada GST.
Makanan yang diproses seperti biskut, minuman ringan, makanan restoran dan makanan dibawa juga tertakluk
kepada GST.

Perusahaan berdaftar untuk GST mesti melengkapkan Kenyataan Aktiviti Perniagaan (BAS) untuk melaporkan
kepada Pejabat Percukaian Australia untuk setiap suku akhir yang berakhir pada bulan Mac, Jun, September dan

TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 4


[EPPA4513]

Disember. Perniagaan mesti membuat penyata mereka dengan ATO dalam masa dua puluh hari kerja pada akhir
setiap suku tahun.

Kesan GST kepada Australia

TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 5


[EPPA4513]

1. Politik

Pengenalan sistem cukai yang baru di Austalia telah dimulakan pada pertengahan tahun 1980-an namun
mendapat bantahan beberapa pihak khususnya insitusi kebajikan dan persatuan perniagaan. Idea ini
dicetuskan kembali oleh Pakatan Liberal-Nasional yang dipimpin oleh John Hewson dan GST menjadi
fokus atas perjuangan Fightback! dalam pilihan raya 1993.

Pembangkang menghadapi masalah untuk menerangkan dasar GST ini membolehkan perdana menteri dari
Parti Buruh, Paul Keating mengeksploitasi isu ini. Pada tahun 1994, Parti Liberal memutuskan untuk
membatalkan sisa-sia perjuangan Fightback! dan Alexander Downer menggantikan Hewson sebagai
pemimpin Parti Liberal.

Seterusnya John Howard dipilih semula bagi menggantikan Hewson sebagai pemimpin Liberal pada tahun
1995. Beliau berikrar sama sekali tidak untuk melaksanakan GST dan memimpin Pakatan Liberal-
Nasional memenangi pilihan raya 1996.

Bagaimanapun sebelum pilihan raya 1998, Howard mencadangkan GST yang menggantikan semua sistem
cukai sedia ada. Padahnya, dalam pilihan raya tersebut parti beliau hanya menang cukup-cukup makan
tetapi masih mengekalkan majoriti di dewan rendah. Howard menyifatkan kemenangannya sebagai mandat
untuk melaksanakan GST di Australia.

Kerajaan yang berkuasa di Australia menghadapi cabaran dalam menjayakan GST. Kesan politik ke atas
parti-parti bertanding sangat jelas. Parti Buruh melancarkan kempen GST rollblock tetapi tidak cukup
kuat untuk mempengaruhi pengundi. Akhirnya GST dilaksanakan juga.

2. Ekonomi dan sosial

TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 6


[EPPA4513]

Dalam kesan ekonomi dan sosial, pelaksanaan GST memberi kesan segera dan ketara ke atas mereka yang
berpendapatan rendah. Walau bagaimanapun selepas pengurangan dalam cukai pendapatan, cukai
perbankan, cukai borong persekutuan dan sesetengah cukai bahan api, sebenarnya masyarakat Australia
tidak pun membayar cukai tambahan.

Reaksi awal sebelum pelaksanaan GST adalah orang ramai berpusu-pusu membeli barangan keperluan
kerana dikhuatiri harga akan meningkat selepas GST. Sebaik sahaja sistem cukai in dikuatkuasakan,
perbelanjaan pengguna berkurangan dan pertumbuhan ekonomi merosot. Keseluruhan ekonomi Australia
mencatat pertumbuhan negatif untuk kali pertama selepas sepuluh tahun. Dalam tempoh dua tahun
pelaksanaan, keadaan kembali normal.

Kajian yang dilakukan oleh Curtin University of Technology, Perth pada tahun 2000 mendapati
pelaksanaan GST memberi impak negatif ke atas pasaran hartanah iaitu kos rumah baru meningkat
sebanyak lapan peratus dan permintaan berkurangan sebanyak 12 peratus. Selepas dua tahun, harga rumah
dan permintaan terhadap hartanah meningkat secara mendadak.

Analisis & Pembandingan


TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 7
[EPPA4513]

Hasil pembacaan didapati kadar GST yang dikenakan oleh Australia agak tinggi iaitu 10% berbanding Malaysia
yang hanya 6%. Selain itu Australia hanya mempunyai satu jenis GST tetapi tidak bagi Malaysia kerana Malaysia
mempunyai 3 jenis GST seperti berikut :

GST BERKADAR STANDARD

APA ERTINYA BUAT PENGGUNA

6% GST pada harga akhir.


BARANGAN YANG TERLIBAT

Barang-barang rumah, perkakas dapur, pakaian dan aksesori.


BAGAIMANA IA BERFUNGSI

Barangan dan perkhidmatan di bawah kategori ini akan dikenakan cukai sebanyak 6% pada setiap peringkat di
rantaian pembekal. Kesemua pihak kecuali pengguna akhir layak menuntut kembali kredit yang telah mereka bayar
untuk GST (juga dikenali sebagai cukai input).

GST BERKADAR SIFAR


TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 8
[EPPA4513]

APA ERTINYA BUAT PENGGUNA

0% GST pada harga akhir.


BARANGAN YANG TERLIBAT

Bahan makanan asas, bahan makanan yang belum diproses, hampir kesemua bahan-bahan pendidikan.
BAGAIMANA IA BERFUNGSI

Barangan dan perkhidmatan di bawah kategori ini akan dikenakan cukai sebanyak 0%. Ini bermakna GST tidak
akan dikenakan kepada pengguna akhir, namun peniaga masih boleh menuntut balik kredit terhadap cukai input
yang dikenakan.

GST BERKECUALI

APA ERTINYA BUAT PENGGUNA

Tiada GST pada pengguna.


BARANGAN YANG TERLIBAT

Tempat kediaman dan penjagaan kesihatan


BAGAIMANA IA BERFUNGSI
TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 9
[EPPA4513]

Barangan dan perkhidmatan di bawah kategori ini tidak dikenakan cukai dan tidak tertakluk kepada GST.
Pengguna terakhir yang terlibat di dalam rantaian bekalan tidak layak menuntut kembali kredit cukai input
sekiranya ia dikenakan oleh mana-mana pihak.

Australia mahupun Malaysia mempunyai matlamat yang sama dalam melaksanakan GST iaitu pembangunan
melalui perbaharuan, perubahan demi pembangunan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun Australia
mempunyai kadar GST yang tinggi, kerajaan Australia memberi kelonggaran cukai penggajian dari 15 peratus
hingga ke 20 peratus sebaik Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) dilaksanakan di negara tersebut.

Memetik laporan Analisis Ekonomi Terhadap Impak GST Dalam Pembaharuan Cukai (Economic Analysis of the
Impacts of Using GST to Reform Taxes), pengurangan cukai tersebut bertujuan untuk membolehkan perniagaan
beroperasi dengan lebih produktif dan mengurangkan kesan ke atas permintaan modal asing.

Dalam jangka masa panjang, penghapusan cukai gaji sebanyak 15 peratus ke 20 peratus ini membawa kepada
mengurangkan aliran keluar mata wang Australia untuk membayar hutang dan keperluan ekuiti. Ia sekali gus
memberi tekanan ke atas kadar pertukaran di Australia. Ia juga dapat mengimbangi kecenderungan mengeksport
yang lebih tinggi, dan juga membawa tahap yang lebih tinggi kepada industri import Australia.

Pengurangan dalam cukai penggajian juga mampu menyokong dan meringankan pendapatan isi rumah pekerja. Ini
kerana cukai penggajian adalah cukai yang boleh mempengaruhi pendapatan atau perbelanjaan yang diberi kepada
isi rumah dan gaji yang dibayar oleh majikan.

Kajian juga mendapati jumlah hasil cukai yang dikutip di Australia meningkat $ 18,587 juta (4.2%) daripada
$ 446,137 juta pada 2014-15 kepada $ 464,724 juta pada 2015-16. Ini didorong oleh kenaikan cukai sebanyak
$ 6,506 juta (2.5%) ke atas pendapatan dan kenaikan cukai sebanyak $ 5,656 juta (5.4%) dalam penyediaan
barangan dan perkhidmatan. Pada 2015-16, cukai ke atas pendapatan mewakili 57.0% daripada jumlah hasil cukai
bagi semua peringkat kerajaan dan cukai ke atas penyediaan barang dan perkhidmatan, termasuk cukai barangan
dan perkhidmatan (GST), yang mewakili 23.7%. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam perolehan GST. Ini kerana
kutipan GST 2016 melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak RM41.2 bilion berbanding sasaran yang
ditetapkan sebanyak RM39 bilion pada tahun lalu. Ini menunjukkan rakyat di Australia mahupun di Malaysia
TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 10
[EPPA4513]

mulai sedar akan kebaikan pelaksanaan GST dan mula menunaikan tanggungjawab mereka demi pembangunan
kesejahteraan negara seterusnya perubahan ke arah yang lebih baik.

TUGASAN BERKUMPULAN : AUSTRALIA 11