Anda di halaman 1dari 7

MATEMATIK (TINGKATAN 1)

JADUAL SPESIFIKASI KANDUNGAN 1

Topik/ Aras Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisa Penilaian Sintesis

1.0 Nombor Bulat


1.1 Nombor bulat sehingga ratus ribu.
1.2 Perwakilan digit dalam nombor bulat
1.3 Menganggar dan membundarkan nombor
bulat
2.0 Operasi Asas
2.1 Operasi tambah
2.2 Operasi Tolak
2.3 Operasi darab
2.4 Operasi bahagi
2.5 Gabungan operasi asas
3.0 Wang
3.1 Nilai wang
3.2 Operasi asas nilai wang.
4.0 Pecahan
4.1 Pecahan wajar, pecahan tak wajar dan
nombor bercampur serta pecahan setara
4.2 Operasi pecahan asas tambah.
4.3 Operasi pecahan asas asas tolak
JADUAL SPESIFIKASI KANDUNGAN 2

Topik/ Aras Kandungan Kaedah Penilaian BBM


1.0 NOMBOR Membaca, menyebut dan menulis sebarang Kuliah Ujian lisan dan bertulis -video
BULAT nombor bulat dalam angka dan perkataan. -kad nombor
1.1 Nombor bulat -papan putih
sehingga ratus -marker
ribu. Menentukan nilai nombor dengan kuantiti. Penerangan Ujian bertulis -kad nombor
-kad gambar
-papan putih
-marker
-lembaran kerja

Membuat perbandingan nilai nombor. Ekspositori Ujian bertulis -slide show


nombor
-papan putih
-marker

1.2 Perwakilan Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor. Berasaskan permainan Borang pentaksiran -permainan
digit dalam computer
nombor bulat
Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor Berasaskan permainan Borang pentaksiran -bahan maujud

1.3 Menganggar Menganggarkan bilangan objek dengan Penerangan Ujian lisan -papan putih dan
dan menyatakan kuantiti yang munasabah marker
membundarkan -slide show
nombor bulat. nombor

Membundarkan nombor bulat kepada: Perbincangan Latih tubi -kad nombor


(i) Puluh yang terdekat.
(ii) Ratus yang terdekat.
(iii) Ribu yang terdekat.
(iv) Puluh ribu yang terdekat.
(v) Ratus ribu yang terdekat.
2.0 OPERASI ASAS Menambah nombor bulat tanpa mengumpul Penerangan Soal jawab -papan putih dan
2.1 Operasi tambah. semula. marker

Menambah nombor bulat dengan mengumpul Penerangan Soal jawab -papan putih dan
semula. marker

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Penyelesaian masalah Ujian bertulis -papan putih dan
operasi tambah. marker
-lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -kalkulator
operasi tambah dengan menggunakan -katalog harga
kalkulator. barang

2.2 Operasi Tolak Menolak nombor bulat tanpa mengumpul Penerangan Soal jawab -papan putih dan
semula. marker

Menolak nombor bulat dengan mengumpul Penerangan Soal jawab -papan putih dan
semula. marker

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Penyelesaian masalah Ujian bertulis -papan putih dan
operasi tolak. marker
-lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -kalkulator


operasi tolak dengan menggunakan kalkulator. -katalog harga
barang

2.3 Operasi darab Mendarab nombor bulat hingga tiga digit Penerangan Soal jawab -papan putih dan
dengan satu digit tanpa mengumpul semula. marker

Mendarab nombor bulat hingga tiga digit Penerangan Soal jawab -papan putih dan
dengan satu digit dengan mengumpul semula. marker
Mendarab nombor bulat hingga tiga digit Penyelesaian masalah Ujian bertulis -papan putih dan
dengan dua digit tanpa mengumpul semua. marker
-lembaran kerja

Mendarab nombor bulat hingga tiga digit Penyelesaian masalah bertulis -papan putih dan
dengan dua digit dengan mengumpul semula. marker
-lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -katalog harga


pendaraban dua nombor dengan menggunakan barang
kalkulator. -kalkulator

2.4 Operasi bahagi Membahagi nombor bulat hingga tiga digit Penerangan Soal jawab -papan putih dan
dengan satu digit tanpa baki. marker

Membahagi nombor bulat hingga tiga digit Penerangan Soal jawab -papan putih dan
dengan satu digit berbaki. marker

Membahagi nombor bulat hingga tiga digit Penyelesaian masalah Ujian bertulis -papan putih dan
dengan dua digit tanpa baki. marker
-lembaran kerja

Membahagi nombor bulat hingga tiga digit Penyelesaian masalah Ujian bertulis -papan putih dan
dengan dua digit berbaki. marker
-lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -katalog harga


pembahagian dua nombor dengan barang
menggunakan kalkulator. -kalkulator
2.5 Gabungan Menambah dan menolak sebarang nombor. Demonstrasi Soal jawab -papan putih dan
operasi asas marker
-batang ais krim

Mendarab dan membahagi sebarang nombor. Penerangan Soal jawab -papan putih dan
marker

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -video


penambahan dan penolakan dengan pelbagai -slide
strategi.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -video


pendaraban dan -slide
pembahagian dengan pelbagai strategi.
3.0 WANG Mengenal nilai wang syiling. Kuliah Soal jawab wang syiling dan
3.1 Nilai wang. wang kertas

Mengenal nilai wang kertas. Kuliah Soal jawab wang syiling dan
wang kertas

Menyebut nilai wang dalam sebutan Ringgit Kuliah Soal jawab wang syiling dan
Malaysia. wang kertas

Menentukan nilai ringgit dan sen. Penerangan Soal jawab wang syiling dan
wang kertas

Membuat perbandingan nilai ringgit dan sen. Simulasi Rubrik pemarkahan -duit
-katalog harga
-kalkulator

3.2 Operasi asas Menambah dan menolak nilai wang dalam Kontekstual Borang pentaksiran -duit
nilai wang. situasi harian
Mendarab dan membahagi nilai wang dalam Kontekstual Borang pentaksiran -duit
situasi harian.

Melakukan operasi bergabung menambah dan Penyelesaian masalah Latih tubi - Lembaran kerja
menolak nilai wang dalam situasi harian.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Penyelesaian masalah Latih tubi -Lembaran kerja
wang dalam pelbagai situasi.

Menggunakan kalkulator untuk menyemak Penyelesaian masalah Latih tubi -Lembaran kerja
jawapan.

4.0 PECAHAN Mengenal, menama dan menulis pecahan wajar. Kuliah Ujian lisan dan bertulis -video
4.1 Pecahan wajar, -papan putih
pecahan tak -marker
wajar dan
nombor Mengenal, menama dan menulis pecahan tak Kuliah Ujian lisan dan bertulis -video
bercampur serta wajar. -papan putih
pecahan setara -marker
Menukar pecahan tak wajar kepada nombor Penyelesaian masalah Latih tubi Lembaran kerja
bercampur dan sebaliknya.

Mengenal dan menukar pecahan setara dalam Penyelesaian masalah Latih tubi Lembaran kerja
bentuk termudah.

4.2 Operasi pecahan Menjalankan operasi tambah yang melibatkan: Penyelesaian masalah Latih tubi -lembaran kerja
asas tambah. (i) Pecahan dan pecahan.
(ii) Pecahan dan nombor bulat.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan Simulasi Rubrik pemarkahan -kek


pecahan dalam pelbagai situasi -pisau kek
4.3 Operasi pecahan Menjalankan operasi tolak yang melibatkan: Simulasi Ujian bertulis -kek
asas tolak. (i) Pecahan dan pecahan. -pisau kek
(ii) Pecahan dan nombor bulat. -lembaran kerja