Anda di halaman 1dari 23

Kota Mekah:

Sebelum dan Selepas


Merdeka
Surah Al-Fath (Kemenangan)
Maksud Ayat 1-3
1- Sesungguhnya Kami telah memberikan
kepadamu kemenangan yang nyata
2- Supaya Allah memberi ampunan kepadamu
terhadap dosamu yang telah lalu dan yang
akan datang serta menyempurnakan nikmat-
Nya atasmu dan memimpin kamu kepada
jalan yang lurus
3- Dan supaya Allah menolongmu dengan
pertolongan yang kuat (banyak).
Kehidupan Masyarakat Jahiliyah
1- Menyembah Berhala
2- Lelaki kedudukan tertinggi dan kuasa mutlak
3- Perempuan tiada hak bersuara
4- Pergaulan bebas lelaki dan perempuan
5- ‘Nikah’ campur dan nikah saudara
perempuan
6- Poligami tanpa had bilangan isteri
7- Seks bebas
Kehidupan Masyarakat Jahiliyah
8- Minum arak dan berjudi tanda kebanggaan
9- Membunuh anak-anak
10- Pantang dicabar dan dihina sehingga
sanggup membunuh
Berhala ‘Hubal’ @ Dewa Bulan
Berhala paling tua, dibawa masuk ke Mekah oleh
Amru bin Luhaiy
Berhala ‘Manat’
Berhala kaum Huzail dan Khuza’ah di pantai Laut
Merah
Kuil Berhala ‘Al-Laat’, Wadi Rum, Jordan
Berhala kaum Thaqif di Taif
Berhala ‘Al-Uzza’, Petra, Jordan
Berhala suku kaum Quraisy dan lain-lain di Wadi
Nakhlah
Kemerdekaan Kota Mekah
• Bani Bakar (geng Quraisy) memulakan
pertempuran terhadap Bani Khuza'ah (geng
Islam)
• Abu Sufyan datang ke Madinah tetapi
perundingan tidak dilayan oleh anaknya
Ummu Habibah, Rasulullah SAW, Abu Bakar,
Umar, Ali dan Fatimah
Persiapan Ketenteraan
• Rasulullah SAW memaklumkan Abu Bakar
untuk bersiap sedia ke Mekah tetapi
merahsiakannya daripada orang Islam yang
lain
• Rasulullah berdoa:
‫اللوم خذ العيون واألخبار عن قزيش حتى نبغتوا يف بالدها‬
10 000 Tentera Islam
Kaum/Kabilah Jumlah
Ansar 4000 orang
Muhajirin 700 orang
Muzainah 1000 orang
Aslam 400 orang
Juhainah 800 orang
Kaab 500 orang
Tentera Berkuda 2080
10 Ramadhan 8 Hijrah ke Mekah
• Orang Islam hanya tahu arah tuju apabila
mereka sampai di Mar Az-Zahran
• Hatib bin Abi Balta'ah memberitahu plan Nabi
kepada 3 orang Quraisy: Suhail bin Amru,
Sofwan bin Umaiyah dan Ikrimah bin Abu Jahal
yang dikirimkan melalui Sarah (wanita Musyrik)
• Allah memberitahu Nabi SAW dan menghantar
Ali dan Zubair untuk mengambil kembali surat
tersebut
Dalam Perjalanan
• Dalam keadaan berpuasa, berbuka apabila
sampai di Al-Kadid
• Pada waktu Isyak sampai di Mar Az-Zahran,
Rasulullah SAW memerintahkan tentera
menyalakan unggun api

• Abbas bin Abdul Mutalib dan Abu Sufyan


memeluk Islam
Penghargaan Nabi untuk Abu Sufyan

‫من دخل دار أبي سفيان فوو آمن ومن أغلق عليى بابى فوو آمن‬
‫ومن دخل املسجد احلزام فوو آمن‬
Maksudnya:
“Sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan
maka dia selamat, sesiapa yang mengunci
pintu rumahnya maka dia selamat dan
sesiapa yang memasuki Masjidil Haram
maka dia juga selamat”
Strategi Ketenteraan
ARAH KUMPULAN
KETUA Rasulullah SAW
UTARA Zubair bin Al-Awwam
SELATAN Khalid bin Al-Walid
BARAT LAUT Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
BARAT DAYA Qais bin Saad bin Ubadah
Cara Menyambut Kemerdekaan
1- Melaungkan Takbir apabila melihat Kaabah
2- Melakukan Tawaf di sekeliling Kaabah
3- Memerintahkan Umar mengoyakkan gambar
di dinding Kaabah
4- Masuk ke dalam Kaabah dan
menghancurkan 360 berhala
5- Solat Dhuha 8 rakaat di rumah Ummu Hani
Cara Menyambut Kemerdekaan
6- Khutbah Pertama: Memaafkan dan
membebaskan kaum Quraisy kecuali 4 orang
7- Bilal naik ke atas kaabah dan melaungkan
azan
8- Menyampaikan Khutbah Kedua
9- Setiap penduduk Mekah menghancurkan
berhala di rumah masing-masing
10- Menyebarluaskan dakwah Islam
Beberapa Pengajaran
1- Marah kerana Allah
2- Harus berbuka puasa ketika musafir
3- Menzahirkan kekuatan umat Islam bagi
menakutkan musuh
4- Membaca Al-Quran ketika dalam perjalanan
5- Tidak meletakkan gambar yang bertentangan
dengan aqidah dan akhlak Islam
Beberapa Pengajaran
6- Tetap bersikap tawadhuk (berjiwa rakyat)
walaupun menjadi pemerintah
7- Menerima hadiah walaupun kecil nilainya
8- Soal siasat, bukan menuduh tanpa usul
periksa
9- Sentiasa menghargai sumbangan dan
kedudukan orang lain
10- Wajib mencegah kemungkaran
Rujukan
• Al-Quran Al-Karim
• “Ar-Rahiq Al-Makhtum”: Sofi Ar-Rahman Al-
Mubarakfuri
• “Ghazwah Fath Makkah: Durus wa Ibar”: Amir
bin Muhammad Al-Madri
• “Ghazwah Fath Makkah fi Dhau’ Al-Kitab wa
As-Sunnah”: Abdur Rahman bin Said Al-
Qahthani
Sekian

‫واهلل أعلم‬
Disediakan oleh:
Nazri bin Samsudin
www.mendidik.blogspot.com