Anda di halaman 1dari 20

KERTAS 2 (P1)

SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MARKAH 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

JUMLAH
DATA (purata)
PERPULUHAN
BIL

PERWAKILAN
PERPULUHAN

PERPULUHAN

BERGABUNG
%

MASA DAN

BENTUK &

BENTUK &
BENTUK &
PANJANG

PANJANG
PECAHAN
TAJUK

PERATUS
NOMBOR

OPERASI

(pecahan)

(pecahan)
ISIPADU

ISIPADU

ISIPADU
MASA &

MASA &
WAKTU

WAKTU

WAKTU
CECAIR

CECAIR

CECAIR
RUANG

RUANG

RUANG
BULAT

JISIM
1 ARIF ARFAN B MOHD ASRI 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 13 16
2 MOHAMMAD ALIFF NAZREEN B NOR 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8
3 MOHD AFIF AQLAN B AHMAD SHAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 MUHAMMAD SYAZWAN HAFIZI B ABD RAHMAN 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 13 16
5 NIK MUHAMAD AZARUL AMRI B NIK HAMAD 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
6 WAN SHAFIQ AIDIL B WAN AZAMAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
7 HAMIDAH BT MUSTAPHA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 3 3 0 3 1 3 31 39
8 NAJLA BT MOHD ALI 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
9 NUR AIN SHAFIKAH BT MUHAMAD BORHAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
10 NUR FATIHAH BT HASRAM 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 10
11 SHAKILA NISHA BT SHARIL 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 16 20
12 HARITS IMAN B AMIRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13
14
15
16
17
18
19
KERTAS 2 (P2)
SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MARKAH 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

JUMLAH
BIL

PERPULUHAN
PERPULUHAN

BERGABUNG
%

PERIMETER
BENTUK &

PANJANG
PECAHAN

PECAHAN

TAJUK

PERATUS

PERATUS
NOMBOR

OPERASI

(pecahan)
ISIPADU

ISIPADU
BUNDAR

MASA &
WAKTU

CECAIR
RUANG

TOLAK
BULAT

JISIM

JISIM

JISIM
WANG

WANG
1 ARIF ARFAN B MOHD ASRI 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 3 2 24 30
2 MOHAMMAD ALIFF NAZREEN B NOR 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
3 MOHD AFIF AQLAN B AHMAD SHAH 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 10 13
4 MUHAMMAD SYAZWAN HAFIZI B ABD RAHMAN 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 3 0 30 38
5 NIK MUHAMAD AZARUL AMRI B NIK HAMAD 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
6 WAN SHAFIQ AIDIL B WAN AZAMAN 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
7 HAMIDAH BT MUSTAPHA 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 35 44
8 NAJLA BT MOHD ALI 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
9 NUR AIN SHAFIKAH BT MUHAMAD BORHAN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
10 NUR FATIHAH BT HASRAM 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14 18
11 SHAKILA NISHA BT SHARIL 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 3 0 1 3 2 29 36
12 HARITS IMAN B AMIRUDIN 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 14 18
13 MUHAMMAD ANIS ADLI B HAIRU AZMI 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 3 2 29 36
KERTAS 1 (P1)
SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(operasi bergabung)

BENTUK & RUANG


BIL

MASA & WAKTU

MASA & WAKTU


NOMBOR BULAT

OPERASI ASAS
PERPULUHAN

PERPULUHAN

PERPULUHAN

BERGABUNG
TAJUK

PANJANG
PECAHAN

PECAHAN

PECAHAN

PECAHAN
PECAHAN

OPERASI

(pecahan)
JISIM
WANG
1 ARIF ARFAN B MOH 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
2 MOHAMMAD ALIFF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3 MOHD AFIF AQLAN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
4 MUHAMMAD SYAZWA 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
5 NIK MUHAMAD AZAR 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
6 WAN SHAFIQ AIDI 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
7 HAMIDAH BT MUST 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
8 NAJLA BT MOHD AL 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 NUR AIN SHAFIKA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 NUR FATIHAH BT H 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
11 SHAKILA NISHA BT 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
12 HARITS IMAN B AM 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

KERTAS 1 (P2)
SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MARKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WANG (PERATUS)
BIL

MASA & WAKTU

MASA & WAKTU


NOMBOR BULAT

NOMBOR BULAT

NOMBOR BULAT
OPERASI ASAS

OPERASI ASAS

PEPRPULUHAN
PERPULUHAN

PERPULUHAN
BERGABUNG

TAJUK
PANJANG
PECAHAN
PERATUS

(pecahan)
OPERASI
(TOLAK)

JISIM

WANG

1 ARIF ARFAN B MOHD ASRI


2 MOHAMMAD ALIFF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 MOHD AFIF AQLAN 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
4 MUHAMMAD SYAZWA 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
5 NIK MUHAMAD AZAR 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
6 WAN SHAFIQ AIDI 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 HAMIDAH BT MUST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
8 NAJLA BT MOHD AL 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
9 NUR AIN SHAFIKA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 NUR FATIHAH BT H 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
11 SHAKILA NISHA BT 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 HARITS IMAN B AM 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
13 MUHAMMAD ANIS AD 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KERTAS 1 (P1)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PERWAKILAN DATA
BENTUK & RUANG

BENTUK & RUANG

BENTUK & RUANG

BENTUK & RUANG

BENTUK & RUANG


JISIM (peny mslh)
ISIPADU CECAIR

ISIPADU CECAIR

MASA & WAKTU

ISPADU CECAIR
PANJANG (peny

WANG (diskaun)
OPERASI ASAS
OPERASI ASAS

(luas/isipadu)
(peny mslh)

(peny mslh)

(perimeter)

(piktograf)
PANJANG

PECAHAN

(isipadu)
JISIM

JISIM

JISIM
WANG

WANG

(luas)
mslh)
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

KERTAS 1 (P2)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ISIPADU CECAIR

ISIPADU CECAIR
MASA & WAKTU

MASA & WAKTU

PANJANG (peny

CARTA PALANG
OPERASI ASAS

PECAHAN (peny

PERPULUHAN
PIKTOGRAF
PERIMETER

CARTA PAI
(peny mslh)

PERATUS

ISIPADU

ISIPADU
PURATA
JISIM

JISIM
WANG

WANG

LUAS

LUAS
mslh)

mslh)

0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
40
1
BENTUK & RUANG

JUMLAH

%
(luas)

0 17 21
1 8 10
0 8 10
0 16 20
1 13 16
1 15 19
1 26 33
0 7 9
1 8 10
1 17 21
1 22 28
1 10 13

40
1
JUMLAH

%
WANG

0 0
0 12 15
0 12 15
0 20 25
1 14 18
0 11 14
0 27 34
0 19 24
1 12 15
0 11 14
1 23 29
0 12 15
1 29 36
3
2
1
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
4
3
2
1
BIL

P2
P2
P2
P1
SOALAN
MARKAH

KUMPULAN
SEDERHANA

MOHD AFIF AQLAN


MOHD AFIF AQLAN

NAJLA BT MOHD ALI


NAJLA BT MOHD ALI

WAN SHAFIQ AIDIL B


WAN SHAFIQ AIDIL B

KUMPULAN GALUS

NUR AIN SHAFIKAH B


NUR AIN SHAFIKAH B
KUMPULAN TARGET

NUR FATIHAH BT HAS


NUR FATIHAH BT HAS

HARITS IMAN B AMIRU


HARITS IMAN B AMIRU

MOHAMMAD ALIFF NAZ 1


1
1
1
1
1

NIK MUHAMAD AZARUL 1


MOHAMMAD ALIFF NAZ 0
0
1
1
1
0
0
MUHAMMAD ANIS ADLI 1
HAMIDAH BT MUSTAPH 1
SHAKILA NISHA BT SHA 1
MUHAMMAD SYAZWAN H1
HAMIDAH BT MUSTAPH 1
SHAKILA NISHA BT SHA 1
MUHAMMAD SYAZWAN H1
ARIF ARFAN B MOHD A 1
1
1

NIK MUHAMAD AZARUL 0


0
ARIF ARFAN B MOHD ASRI
NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT

1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2

0
0
0
PERPULUHAN PERPULUHAN PERPULUHAN PERPULUHAN

1
1
1

0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
3

0
0
0
0
0
PERATUS PERATUS PERATUS WANG

PERPULUHAN

1
1

1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
4

0
0
0
0
0
0
MASA & WAKTU MASA & WAKTU MASA & WAKTU
(operasi bergabung)
OPERASI ASAS OPERASI ASAS OPERASI ASAS

1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
5

0
0
0
0
MASA & WAKTU
(TOLAK) (TOLAK) (TOLAK)

0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
PECAHAN PECAHAN PECAHAN JISIM

1
1
1
1

0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
7

0
0
0
0
PANJANG PANJANG PANJANG BENTUK & RUANG

1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
8

0
0
0
0
0
JISIM JISIM JISIM OPERASI ASAS

1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
9

0
0
OPERASI ASAS OPERASI ASAS OPERASI ASAS PERPULUHAN

1
1

1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
10

WANG (PERATUS) WANG (PERATUS) WANG (PERATUS) PECAHAN

OPERASI OPERASI OPERASI

1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
11

PECAHAN
BERGABUNG BERGABUNG BERGABUNG
OPERASI

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
12

PERPULUHAN PERPULUHAN PERPULUHAN


BERGABUNG
PECAHAN

1
1
1

0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
13

WANG WANG WANG


(BAHAGI)

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
14

NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT PECAHAN

1
1
1
1

1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
15

PEPRPULUHAN PEPRPULUHAN PEPRPULUHAN PECAHAN

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
16

NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT NOMBOR BULAT PANJANG

MASA & WAKTU MASA & WAKTU MASA & WAKTU MASA & WAKTU

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
17

(pecahan) (pecahan) (pecahan) (pecahan)

1
1
1
1

1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
18

JISIM JISIM JISIM ISIPADU CECAIR

1
1
1
1

0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1

0
0
0
0
19

MASA & WAKTU MASA & WAKTU MASA & WAKTU WANG
KERTAS 1

1
1
1

1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
20

ISIPADU CECAIR ISIPADU CECAIR ISIPADU CECAIR ISIPADU CECAIR

OPERASI ASAS

1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
21

MASA & WAKTU MASA & WAKTU MASA & WAKTU


(peny mslh)
OPERASI ASAS OPERASI ASAS OPERASI ASAS

1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
22

PANJANG
(peny mslh) (peny mslh) (peny mslh)
PECAHAN (peny PECAHAN (peny PECAHAN (peny OPERASI ASAS

1
1
1

0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
23

mslh) mslh) mslh) (peny mslh)

1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
24

WANG WANG WANG PECAHAN

1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
25

PERATUS PERATUS PERATUS WANG

1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
26

WANG WANG WANG JISIM

PANJANG (peny PANJANG (peny PANJANG (peny PANJANG (peny

1
1
1
1

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1

0
0
0
0
27

mslh) mslh) mslh) mslh)

1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
28

ISIPADU CECAIR ISIPADU CECAIR ISIPADU CECAIR WANG (diskaun)


1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
29

JISIM JISIM JISIM MASA & WAKTU

1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
30

PURATA PURATA PURATA JISIM

1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
31

PERIMETER PERIMETER PERIMETER JISIM (peny mslh)


1
1
1

1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
32

LUAS LUAS LUAS ISPADU CECAIR

BENTUK & RUANG


1

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
33

ISIPADU ISIPADU ISIPADU


(perimeter)
1
1
1

0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
34

1 PIKTOGRAF PIKTOGRAF PIKTOGRAF BENTUK & RUANG


1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
35

CARTA PALANG CARTA PALANG CARTA PALANG JISIM

PERWAKILAN
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
36

CARTA PAI CARTA PAI CARTA PAI


DATA (piktograf)
BENTUK & RUANG
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
37

PERPULUHAN PERPULUHAN PERPULUHAN


(luas)
BENTUK & RUANG
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
38

ISIPADU ISIPADU ISIPADU


(isipadu)
BENTUK & RUANG
1
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
39

LUAS LUAS LUAS


(luas/isipadu)
BENTUK & RUANG
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
40

WANG WANG WANG


(luas)
8
8
8
7

11
11

14
12
12
12
12
19

JUMLAH
13
10
15
17
29
27
23
20
26
22
16
17

9
%

16
10
10
13
10
19
21
36
34
29
25
33
28
20
21

18
15
15
15
15
14
14
24
KERTAS 2
SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MARKAH 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

JUMLAH
PERPULUHAN

DATA (purata)
BIL

PERWAKILAN
PERPULUHAN

PERPULUHAN

BERGABUNG
%

MASA DAN

BENTUK &

BENTUK &

BENTUK &
PANJANG

PANJANG
PECAHAN
PERATUS

OPERASI
NOMBOR

(pecahan)
ISIPADU

ISIPADU

ISIPADU

(pecahan)
P1

MASA &

MASA &
WAKTU
WAKTU

CECAIR

CECAIR
WAKTU

CECAIR
RUANG

RUANG
RUANG
BULAT

JISIM
KUMPULAN TARGET
1 ARIF ARFAN B MOHD ASRI 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 13 16
2 MUHAMMAD SYAZWAN HAFIZI B ABD RAHMA 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 13 16
3 SHAKILA NISHA BT SHARIL 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 17 21
4 HAMIDAH BT MUSTAPHA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 3 3 0 3 1 3 31 39

PERPULUHAN

PERPULUHAN

BERGABUNG

PERIMETER
BENTUK &

PANJANG
PECAHAN

PECAHAN

PERATUS

PERATUS
OPERASI

ISIPADU
NOMBOR

(pecahan)
ISIPADU
BUNDAR
P2

MASA &
WAKTU

CECAIR
RUANG

TOLAK

JISIM

JISIM
BULAT

JISIM
WANG

WANG
1 ARIF ARFAN B MOHD ASRI 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 3 2 24 30
2 MUHAMMAD SYAZWAN HAFIZI B ABD RAHMA 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 3 0 30 38
3 SHAKILA NISHA BT SHARIL 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 3 0 1 3 2 29 36
4 HAMIDAH BT MUSTAPHA 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 35 44
5 MUHAMMAD ANIS ADLI B HAIRU AZMI 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 3 2 29 36

KUMPULAN SEDERHANA

1 NAJLA BT MOHD ALI 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8


2 NUR FATIHAH BT HASRAM 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 10
3 WAN SHAFIQ AIDIL B WAN AZAMAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4 MOHD AFIF AQLAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 HARITS IMAN B AMIRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERPULUHAN

PERPULUHAN

BERGABUNG

PERIMETER
BENTUK &

PANJANG
PECAHAN

PECAHAN

PERATUS

PERATUS
P2

OPERASI

ISIPADU
NOMBOR

(pecahan)
ISIPADU
BUNDAR

MASA &
WAKTU

CECAIR
RUANG

TOLAK

JISIM

JISIM
BULAT

JISIM
WANG

WANG
1 NAJLA BT MOHD ALI 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
2 NUR FATIHAH BT HASRAM 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14 18
3 WAN SHAFIQ AIDIL B WAN AZAMAN 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
4 MOHD AFIF AQLAN 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 10 13
5 HARITS IMAN B AMIRUDIN 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 14 18

KUMPULAN GALUS

1 MOHAMMAD ALIFF NAZREEN B NOR 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8


2 NIK MUHAMAD AZARUL AMRI B NIK HAMAD 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3 NUR AIN SHAFIKAH BT MUHAMAD BORHAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
ISIPADU CECAIR
MASA & WAKTU
NOMBOR BULAT

JISIM (pecahan)
PERPULUHAN

PERPULUHAN

BERGABUNG

PERIMETER
BENTUK &

P2
PANJANG
PECAHAN

PECAHAN

PERATUS

PERATUS
OPERASI

ISIPADU
BUNDAR
RUANG

TOLAK

JISIM

JISIM
WANG

1 MOHAMMAD ALIFF NAZREEN B NOR 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 WANG


0 0 0 0 4 5
2 NIK MUHAMAD AZARUL AMRI B NIK HAMAD 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
3 NUR AIN SHAFIKAH BT MUHAMAD BORHAN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
KUMPULAN TARGET

BIL KERTAS 1 KERTAS 2 JUMLAH % GRED


NAMA
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
KUMPULAN CEMERLANG
1 ARIF ARFAN B MOHD ASRI 34 34 28 26 62 60 77 75 B B
2 MUHAMMAD SYAZWAN HAFIZI B ABD RAHMAN 32 31 28 27 60 58 75 73 B B
3 SHAKILA NISHA BT SHARIL 30 31 21 22 51 53 63 66 B B
4 HAMIDAH BT MUSTAPHA 28 21 14 16 42 37 52 46 C C
5 MUHAMMAD ANIS ADLI B HAIRU AZMI 28 24 52 65 B
KUMPULAN SEDERHANA
1 NAJLA BT MOHD ALI 21 17 18 17 39 34 48 43 C C
2 NUR FATIHAH BT HASRAM 25 20 19 16 44 36 51 45 C C
3 WAN SHAFIQ AIDIL B WAN AZAMAN 25 16 18 16 43 32 53 40 C C
4 MOHD AFIF AQLAN 14 12 16 14 28 26 37 35 D D
5 HARITS IMAN B AMIRUDIN 27 21 15 12 42 33 52 41 C C
KUMPULAN GALUS
1 NUR AIN SHAFIKAH BT MUHAMAD BORHAN 17 13 15 15 32 28 40 35 C D
2 MOHAMMAD ALIFF NAZREEN B NOR 16 11 12 14 28 25 38 31 D D
3 NIK MUHAMAD AZARUL AMRI 16 18 13 15 29 33 36 41 D C
Masalah Kertas 2

4 Rajah 3 menunjukkan sebatang pensel yang diukur menggunakan pembaris.

Rajah 3

Berapakah panjang, dalam mm, pensel di atas ? [1 markah]

10 Hitung 2.75 x 35

Berikan jawapan, dalam m [2 markah]


.

14 Rajah 4 menunjukkan sebuah kuboid.

Q
P
P

8 cm
S
R
Rajah 4

Isipadu kuboid adalah 576 cm3 .

Cari luas permukaan bagi PQRS, dalam cm2. [2 markah]

15 Rajah 5 menunjukkan gabungan sebuah segiempat tepat PQTU dan sebuah segiempat sama QRST.Diberi
1 UT.
2
P 12 cm Q R

U T S

Rajah 5
Rajah 5

2
Hitung luas dalam cm, kawasan yang berlorek. [3 markah]

16 Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil untuk menjahit baju oleh Tina,Tuty dan Tumi.

Murid Masa
Tina 1 jam 40 minit
Tuty 1 jam 12 minit
Tumi 59 minit
Jadual 1

Cari purata masa yang diambil oleh ketiga-tiga murid itu untuk menjahit baju.

[3 markah]

17 Rajah 6 menunjukkan isipadu air di dalam sebuah baldi .

Rajah 6

Nabila menggunakan 3 daripada air tersebut.


5
Berapakah isipadu air, dalam m, yang masih tinggal. [3 markah]

18 Puan Normala membeli 2.6 kg gula. Dia menggunakan


1 daripada
4
gula tu untuk membancuh sirap. Hitung berat, dalam g, gula yang
digunakan. [3 markah]
mpat sama QRST.Diberi QR sama dengan
5 Rajah 2 menunjukkan tarikh lahir Daniel.

8
Ogos
2005

Rajah 2

Kawan baiknya Amir, lahir tiga minggu lebih awal daripadanya.


Cari tarikh lahir Amir.

A 19 Julai 2005 C 22 Julai 2005


B 20 Julai 2005 D 23 Julai 2005

13 5
1 3 =
6
A 11 C 3
B 5 D 11
3
6 18

16 25% daripada 25 km = __________ m

A 62.5 C 6 250
B 625 D 625 000

17 2 2 jam + 1 jam =
3 4

A 3 jam 20 minit C 2 jam 45 minit


B 2 jam 55 minit D 2 jam 40 minit

18 6 1 l 4.25 l =
5

A 1650 ml C 1850 ml
B 1755 ml D 1950 ml

20 Rajah 5 menunjukkan kandungan air dalam 4 bekas.

580 m 2 1660 m
1.8
m
Rajah 5

Kirakan purata kandungan air, dalam


l, bagi setiap bekas.

A 1.51 C 1510
B 6.04 D 6040

21 Salina ada 1040 biji guli. Dia mengagihkannya di antara Hani, Nicholas,dan Raju. Hani mendapat 80 biji guli lebih da
Nicholas dan Raju mendapat jumlah guli yang sama. Berapakah bilangan guli yang Hani dapat?

A 310 C 400
B 320 D 480

4
22 Panjang seutas tali ialah 84 m. Jika daripadanya dipotong, berapakah baki panjang tali itu?
7
A 36 m C 3600 m
B 48 m D 4800 m

24 Rajah 6 menunjukkan bilangan telur dalam sebuah bakul.

54 biji

1
Setiap hari Puan Hanita menggunakan daripada telur-telur itu untuk nasi lemak.
9
Berapa harikah yang diperlukan olehnya untuk menghabiskan kesemua telur-telur itu?

A 27 C 6
B 9 D 3

25 Jadual 2 menunjukkan senarai barang yang dibeli oleh Pn. Masni.

Harga
Kuantiti Barang Semeter
Harga
7m Kain RM7.50 RM52.50
5m Reben
JUMLAH
Pn. Masni membayar dengan wang kertas RM100 dan mendapat baki RM32.50.
Kirakan harga 1 m reben.

A RM3.00 C RM47.50
B RM5.00 D RM85.00

26 Rajah 7 menunjukkan jisim Ali pada alat penimbang.

80 kg

Rajah 7

Selepas menjalankan program diet selama sebulan, jisim badannya telah turun kepada 76 kg. Berapa peratuskah jisim

A 2 C 4
B 3 D 5

28 Rajah 8 menunjukkan harga sebuah beg tangan dan sebuah seterika.

RM350 RM50

Diskaun 10%
Diskaun 30%

Fariza membayar beg tangan dengan wang RM500 dan Rafidah membayar harga seterika dengan wang RM100.
Hitungkan beza baki wang di antara mereka.

A RM400.00 C RM290.00
B RM310.00 D RM200.00

29 Rajah 9 menunjukkan waktu tamat sekolah Munirah.

Bas sekolahnya akan tiba dalam


1 jam kemudian. Pada pukul berapakah bas sekolah tiba?
4
A 1.05 p.m. C 1.35 p.m.
B 1.15 p.m. D 1.45 p.m.

31 Jadual 3 menunjukkan kuantiti dan jisim 3 jenis benda. Kuantiti dan jisim bagi gula tidak
ditunjukkan.

Kuantiti Barang (kg)


4 paket Tepung 4.8
Gula
5 paket Susu 3.5
Jumlah 15.5

Kuantiti paket gula adalah kurang 2 paket daripada jumlah paket susu. Berapakah jisim, dalam kg, satu paket gula?

A 9.7 C 7.2
B 8.3 D 2.4

34 Rajah 11 menunjukkan sebuah segiempat sama dua buah segitiga sama kaki.
10 cm

12 cm

Rajah 11

Antara langkah pengiraan berikut, yang manakah betul untuk menghitung luas kawasan berlorek?

A (6 cm 6 cm) ( 1 6cm 6cm) C (12cm 6cm) (


1 6cm 6cm)
2 2
B (12cm 12cm) ( 1 12cm 12cm) D (12cm 6cm) ( 1 12cm 6cm)
2 2

37 Rajah 15 menunjukkan sebuah segi tiga berlorek PQR.

. P

8 cm

R Q
R Q
Kira luas segitiga tersebut.

A 128 cm2 C 64 cm2


B 74 cm2 D 32 cm2

39 Rajah 17 menunjukkan sebuah kuboid. Isipadu kuboid itu ialah 750 cm 3.

5 cm

Cari luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

A 550 cm2 C 225 cm2


B 300 cm2 D 150 cm2
endapat 80 biji guli lebih daripada Nicholas dan Raju.

baki panjang tali itu?


kg. Berapa peratuskah jisim badannya susut?

dengan wang RM100.


alam kg, satu paket gula?

an berlorek?

6cm 6cm)

12cm 6cm)