Anda di halaman 1dari 5

SK FELDA REDONG

85000 SEGAMAT, JOHOR.


LAPORAN PROGRAM/AKTIVITI

1. NAMA PROGRAM/AKTIVITI :

2. BIDANG :

3. TARIKH PROGRAM/AKTIVITI :

4. MASA :

5. TEMPAT :

6. KUMPULAN SASARAN :

7. KEHADIRAN :

8. Laporan :

8.1 Perjalanan secara ringkas


8.2 Jika melibatkan pertandingan laporkan mengenai hakim, keputusan
8.3 Jika melibatkan agensi lain sila nyatakan
8.4 Kewangan Punca, urusan wang masuk, keluar
8.5 Dapatan Berjaya dan ulasan (kekuatan)
Tidak berjaya ulasan (kekengan/kelemahan)
8.6 Cadangan penambahbaikan
8.7 Tanda tangan: Disediakan, disemak

9. Lampiran

9.1 Kertas kerja/Pelan operasi


9.2 Minit mesyuarat program (cabutan dari minit mesyuarat pengurusan,
kurikulum, panitia atau minit mesyuarat yang dijalankan sebelum
program)
9.3 Buku Program/Pamplet
9.4 Pamplet dari agensi lain yang terlibat
9.5 Surat terlibat (ibu bapa, penceramah, penaja, PPD, PIBG dll)
9.6 Contoh borang-borang diguna
9.7 Gambar
9.8 CD gambar yang diambil sepanjang program
9.9 Video (jika ada)
9.10 Lain-lain yang difikirkan perlu
CONTOH
PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM

Nama Program/
Aktiviti/Projek My Vocab Book
Objektif Meningkatkan peratus murid mengenal dan mengeja menurut
kandungan kurikulum kepada 85%
Tempoh Januari hingga Oktober 2017
Kumpulan sasaran Semua Murid Tahap 1
Guru Terlibat 1. En Yacob bin K. Pareeth
2. En Davindran a/l Arumugam
3. Pn Nur Asma bt Zakaria
4. Pn Umi Azyyati bt Hj Mohd Nor
5. Pn Marliana bt Sehamat
(Jika terlibat J/K lain sila buat lampiran)
Kos
Sumber Kos
Proses Kerja 1. Taklimat Program My Vocab Book
1.1 Ucapan Ketua panitia
1.2 Penerangan tentang projek
1.3 Perlantikan Penyelaras program dan AJK

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pembahagian murid di dalam kumpulan mengikut
aras
3. Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris, Guru
Media, Guru Pemulihan untuk melaksanakan program
Dalam P&P berdasarkan aras murid. Program ini
dilaksanakan sebagai sebahagian daripada pelajaran
di kelas
4. Program ini dijalankan sebanyak 3 kali (pelajaran0
seminggu pada awal atau akhir pelajaran
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 Murid dikenalkan dengan perkataan baru serta
memadankan dengan gambar
5.2 Latihan menulis
5.3 Penilaian dijalankan dalam bentuk spelling (contoh
seminggu sekali)

Kekangan 1. Status motivasi murid lemah


2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam Bahasa
Inggeris di luar dan di dalam sekolah
3. Tahap kehadiran murid lemah rendah

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar GPK/Ketua


panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan Instrumen yang
dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas

Penilaian Penilian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenal pasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga


bulan bagi meningkatkan keberkesanan program

*bagi sesuatu program, pihak sekolah boleh menyediakan beberapa Pelan Operasi berdasarkan
kepada aktiviti yang hendak dijalankan
CONTOH
PELAN OPERASI BIDANG HAL EHWAL MURID

Nama Program/ Program Pendidikan Pencegahan Merokok dan Penyalahgunaan


Aktiviti/Projek Dadah
Objektif Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang
bahaya merokok dan menyalahguna dadah
Tempoh 9 14 Jun 2017
Kumpulan sasaran Semua murid dan Warga Sekolah
Guru Terlibat 1. En (GPK HEM)
2. Senaraikan AJK Yang Dilantik)
Kos
Sumber Kos
Proses Kerja 1. Jawatankuasa Program Pendidikan Pencegahanan Merokok dan
Menyalahguna dadah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi
mengagih tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program

2. Pelaksanaan program
2.1 Pelancaran program Pendidikan Pencegahan Merokok dan
Menyalahguna Dadah oleh Ketua balai Polis
2.2 Ceramah Cara Hidup Sihat dan Sayangi Keluarga
2.3 Pameran Mini berkaitan
2.4 Demonstrasi Hukuman terhadap pesalah
2.5 Pertandingan melukis poster bertemakan Program Pendidikan
Pencegahan Merokok dan Menyalahguna Dadah

Kekangan 1. Berkemungkinan pegawai yang dijemput tidak dapat


menghadirkan diri dan aktiviti yang dirancang tidak dapat
dijalankan
2. Tidak dapat menyediakan tempat untuk menjalankan aktiviti
Dengan lebih kondusif

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar GPK/Ketua


panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan Instrumen yang
dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas

Penilaian 1. Keberkesanan pengurusan Program Pendidikan


2. Berdasarkan Borang Pencegahan Merokok dan Menyalahguna
Dadah
3. Keberkesanan ceramah dan tunjukcara yang diberikan
4. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi


memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

*bagi sesuatu program, pihak sekolah boleh menyediakan beberapa Pelan Operasi berdasarkan
kepada aktiviti yang hendak dijalankan
CONTOH
PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM

Nama Program/ Karnival Permainan Sepak Takraw


Aktiviti/Projek
Objektif 1. Menanam minat murid sekolah terhadap permainan Sepak Takraw
2. Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili
Sekolah
3. Melatih pemain menjadi pengadil
Tempoh
Kumpulan sasaran Semua murid Tahap 2
Guru Terlibat 1. En (GPK Kokurikulum)
2. En (S/Usaha Sukan)
3. (guru Penasihat)
(Jika terlibat J/K lain sila buat lampiran)

Kos
Sumber Kos
Proses Kerja 1. Guru berserta murid mengadakan beberapa siri mesyuarat/
perjumpaan pengurusan karnival
2. Mengagihkan tugas, menyedia jadual dan syarat penyertaan
Perlawanan
3. Mengeluarkan iklan mempelawa penyertaan
4. Mengeluarkan surat makluman tentang penglibatan murid kepada
ibu bapa
5. Mendaftar penyertaan

2. Pelaksanaan program
2.1 Pelaksanaan perlawanan pada tarikh ditetapkan
2.2 Memilih pemain berbakat untuk pasukan sekolah
2.3 Mengadakan latihan intensif untuk pasukan sekolah

Kekangan 1. Peruntukan kewangan yang terhad


2. Kurang pilihan kerana bilangan murid kurang

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar GPK/Setiausaha Sukan/Guru


Penasihat

Penilaian 1. Peratus murid yang menyertai


2. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan karnival
3. Kualiti pengadilan
4. Kualiti permainan peserta

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan


keberkesanan pengurusan karnival, penyertaan, kualiti permainan
dan pengadilan serta pencapaian prestasi pasukan yang mewakili
sekolah.

*bagi sesuatu program, pihak sekolah boleh menyediakan beberapa Pelan Operasi berdasarkan
kepada aktiviti yang hendak dijalankan
LAPORAN UNIT-UNIT HEM 2017

NAMA UNIT : BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIL PROGRAM KEKUATAN KELEMAHAN CADANGAN


PENAMBAHBAIKKAN
1. Berjaya 1. Peruntukkan masa 1. Dijalankan 2 kali sebelum
1 dilaksanakan Agak pendek UPSR
Motivasi UPSR 2.Memberi kesan 2. Kerjasama ibu bapa 2.Galakkan penglibatan ibu
positif kepada peserta Kurang mantap bapa/penjaga lebih
3. Sumber kewangan berkesan
cukup 3.Sumbangan tenaga
fasilitator terlatih/terkenal

2
Kursus Kepimpinan