Anda di halaman 1dari 2

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI ..


KECAMATAN
KABUPATEN ..
Alamat : email :

KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI NO. ../..
NOMOR : 421.1 / .. / .. / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH / UJIAN NASIONAL


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA SD NEGERI

Menimbang : 1. Banwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Akhir


Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017 perlu dibentuk satuan
tugas.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
mampu untuk ditugaskan dalam pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian
Nasional tahun pelajaran 2016/2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.
3. Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
800/73/MRS /2013 Tanggal 9 April 2013 tentang pengawas silang Ujian
Akhir Sekolah/Ujian Nasional tahun pelajaran 2016/2017.
4. Hasil rapat kepala sekolah dan majelis guru SD Negeri No. 67/I Sengkati
Baru tanggal 15 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Membentuk kepanitiaan pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional pada SD
Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan susunan seperti
pada tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Semua bahan dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
dibebankan pada RAPBS yang sesuai untuk itu.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya
tugas tersebut.
Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
dibetulkan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di : .
Pada Tanggal : Mei 2017

KEPALA SEKOLAH,

ADMIN, S.Pd
NIP.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI ..
NOMOR : 421.1 / .. / .. / 2017
TANGGAL : Mei 2017

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN AKHIR SEKOLAH / UJIAN NASIONAL SD NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

TUGAS DALAM
NO NAMA NIP JABATAN
SATGAS

1 Kepala Sekolah Ketua

2 Guru Wakil Ketua

3 Guru Sekretaris

4 Guru Bendahara

5 Guru Anggota

6 Guru Anggota

7 Guru Anggota

8 Guru Anggota

9 Guru Anggota

Sengkati Baru, . Mei 2017


KEPALA SEKOLAH

Admin, S.Pd
NIP. ..

Anda mungkin juga menyukai