Anda di halaman 1dari 6

1

Nama :.. Kelas: Latihan Bab 2 Perwakilan DataTeacherJess

2.1 Sistem Nombor Perduaan (sila baca dan rujuk Buku Teks ms 20-28 sebelum menjawab)
(a) Lengkapkan jadual di bawah.

nilai tempat
25 24 23 22 21 20
4 2 1

(b) Nilai tempat (Digit value)

Contoh : Nyatakan nilai tempat digit bergaris 110012

24 23 22 21 20
1 1 0 0 1

1 x 23 = 1 x 8 = 8

Cuba soalan berikut

Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit bergaris berikut.


1) 10112 2) 1100012

(c) Tulis dalam bentuk pendaraban (write in expanded notation)

cth : 10112 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20
Cuba soalan berikut
Tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban.
1) 110012 2) 111012
2

(d) Tukar asas dua ke asas sepuluh. 2 10


contoh : 1112

22 21 20
1 1 1
= (1 x 22) + ( 1 x 21) + (1 x 2o)
=4+2+1
= 710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) 1012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
2) 1002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
3) 11012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
3

4) 10012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) 11112

__________________________________________________________________________

6) 110112

7) 100112

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4

8) 101112

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) 1100012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) 1111012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) 10111012

________________________________________________________________________

****Untuk pelajar yang sudah siap jawab latihan yang diberikan, boleh mohon guru relief
membenarkan ambil Chromebook untuk masuk ke alamat laman yang ada URL/ barcode dalam
buku teks ms 21, 22,25 & 28, selamat maju jaya
5
6