Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

MATLAMAT
Membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk
memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan
idea serta hubungan sosial dalam hubungan harian.

KELAS: 5 BESTARI
MATA PELAJARAN: BAHASA MALAYSIA
TAJUK: NEGARA YANG KUSAYANG
SUB-TAJUK: PROGRAM BULAN KEMERDEKAAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN No: 2


1 Tarikh & Hari: 11/7/17 (Selasa) 2 Masa: 8.05-9.05 pagi 3 Mata pelajaran: Bahasa Malaysia

4 Kelas: 5 Bestari 5 Komposisi kelas: 30 orang 6 Tajuk/ Tema:Neagar Yang


Kusayangi
7 Sub-tajuk: Program Bulan Kemerdekaan
8 Pengetahuan sedia ada: Murid pernah melihat sambutan kemerdekaan.

9 Miskonsepsi yang dijangka: Perbezaan anak Malaysia dan anak merdeka


10 Bagaimana memotivasi murid Menggalakkan murid bekerja dalam kumpulan dan saling membantu.
11 Masalah tingkah laku yang Murid tidak fokus sewaktu proses PdP.
dijangka dan cara tangani Melibatkan murid kepada kerja berkumpulan
12 Hasil pembelajaran domain kognitif (dgn unsur ABCD) Dikesan dgn: Pembentangan hasil
Berpandukan artikel dan gambar (C), murid tahun 5B (A) menulis (B) kumpulan
maklumat terperinci (D) kemerdekaan negara kita.

13 Hasil pembelajaran KB (Kemahiran Berfikir) Dikesan dgn: Ujian Pasca, Ujian


Lisan, Ujian bertulis dan Senarai
Di akhir PdPc murid dapat: Semak Pemerhatian
1. Membanding beza idea yang terdapat dalam pantun dan idea
yang terdapat dalam cerpen. (Pg. 265-267, Kallick, Are student (or
2. Menjana idea tentang kemerdekaan negara dengan Six Thinking I am) are getting better in thinking
Hats checklist)

SITUASI KEMAHIRAN BERFIKIR DIGUNAKAN

(Menjalankan sambutan bulan kemerdekaan di sekolah)

1. Membanding beza beberapa aktiviti yang disenaraikan sebagai


aktiviti bulan kemerdekaan.
2. Mengjana idea tentang perjalanan aktiviti sambutan bulan
kemerdekaan.

14 Hasil pembelajaran Kemahiran sosial Dikesan dgn: Pemerhatian


Bila seseorang bercakap, kita dengar
Berkongsi beban tugas dengan adil

15 Hasil pembelajaran Penerapan nilai Dikesan dgn: Pemerhatian


Hormat-menghormati, bekerjasama

1 2 3
Fasa-fasa Aktiviti pengajaran & pembelajaran (termasuk penggunaan BBM)
Model Gagne
1 1G. Gain attention of the 1. Guru menunjukkan satu gambar rajah.
students

2. Guru melontarkan soalan kepada murid mendorong murid


mengaitkan laungan kemerdekaan dengan lahirnya negara
Malaysia.
(Soalan 1 : Apakah kesan daripada kejadian di dalam gambar
ini?

(Soalan 2 : Jika situasi itu tidakberlaku, bagaimana keadaan


negara kita sekarang?)
(pg. 98, Lewis, Student who ask themselves questions as they deal with
various learning situations will provide themselves with data and develop
an awareness)

2 2G. Inform students of the Guru memaklumkan objektif pengajaran hari ini.
objectives 1. Membaca puisi dan cerpen berkaitan negara dan kemerdekaan.
2. Membanding dan membezakan idea yang terdapat dalam puisi
dan cerpen.
3. Menjana idea tentang kemerdekaan berdasarkan lagu.

3 3G. Stimulate recall of prior Guru mengaitkan peristiwa kemerdekaan dengan lahirnya sebuah negara
learning merdeka.
Guru melontarkan soalan kepada murid bagi mendorong murid
mengaitkan kemerdekaan dengan lahirnya anak Malaysia.

(Soalan 1 : Nyatakan perubahan yangberlaku kepada negara kita


selepas merdeka?)

(pg.60, Nieto and Saiz, Component: skills and disposition if that person
does not have the disposition or motivation to carry them out, there will be
no critical thinking.
(pg.107, Athur L.Costa, Gathering and Recalling Information (Input) )

4 Murid membaca puisi dan cerpen dengan intonasi yang betul.


4G. Present the content Guru meminta murid menyatakan persamaan dan perbezaan idea dalam
puisi dan pantun.

Contoh Soalan:
Soalan 1. Nyatakan perbezaan dan persamaan idea dalam kedua bahan
tersebut?
(pg. 98-99, Lewis: Principle of questioning-balance factual and thought-
provoking question, Suggest partnership by inquiring, How can we )

Guru meminta murid menulis perbandingan kedua- dua bahan pada peta I-
Think di hadapan kelas.
5 5G. Provide learning guidance Dengan merujuk kepada lagu yang diperdengarkan oleh guru, murid
menjana idea tentang kemerdekaan negara dengan menjawab soalan dalam
Six Thinking Hats.
BBM 2: Lagu Saya Anak Malaysia
(pg. 52, Theories Related to Higher Order Thinking) Theory Gagne
(bodily-kinesthetic &interpersonal)
(pg. 74,Assaf : Martin Brinner (1999) in Assaf (2009) learning is based
on students active participation in problem-solving and critical thinking
regarding a learning activity which they find relevant and engaging)
(pg. 81, Assaf : Johnson and Johnson (1983) in Assaf (2009)
Collaborative thinking: when student cooperatively in groups, increased
reasoning strategies and greater critical thinking compentencies result)
(pg. 126, Geert ten Dam & Monique Volman, Critical Thinking as a
citizenship competence: teaching strategies) Characteristics of
instruction that are assumed to enhance critical thinking are; promoting
active learning)

Berdasarkan lagu yang diperdengarkan tadi, saya mahu kamu semua


membina idea tentang kemerdekaan negara kita.

6 6G Elicit performance Murid membentangkan hasil perbincangan mereka berdasarkan Six


(practice) Thinking Hats.
BBM 3:Edaran terbimbing

Warna topi Contoh soalan


Topi putih Contoh:
Fakta Bilakah negara kita merdeka?

Topi merah Contoh:


Emosi, perasaan Apakah perasaan kamu berada dalam sebuah
negara yang merdeka?

Topi hitam Contoh:


Penilaian/ Masalah Apakah masalah yang diahadapi oleh rakyat
Malaysia selepas mencapai kemerdekaan?

Topi hijau Contoh:


Alternative Bagaimanakah rakyat Malaysia mengatasi
masalah itu?

Topi kuning Contoh:


Manfaat Apakah kebaikan yang diperoleh daripada
langkah yang dicadangkan?

Topi biru Contoh:


Berfikir tentang berfikir Apakah kesimpulan yang dapat anda buat
berdasarkan aktviti yang telah dijalankan?
.

(pg. 52, Theories Related to Higher Order Thinking) Theory Gagne


(bodily-kinesthetic &interpersonal)
(pg. 77, Assaf : The six thinking hats concept design by De Bono
Concept of lateral thinking)
(pg. 102, Lewis, Specific levels of questions: Structured Open Ended,
Simpler Cognitive abilities More complex cognitively)

7 7G. Provide feedback Guru memberikan tindak balas dan membetulkan pembentangan mereka
sekiranya terdapat kesalahan.
Guru memberikan cadangan untuk menambah baik penerangan.
Contoh,beberapa aktiviti menyemarakkan semangat cintakan negara.
(pg.112, Athur L.Costa, Open or Extending Responses)
8 8G. Assess performance Memberikan ujian pasca berkenaan topik yang telah dipelajari hari ini.
Membuat perbincangan berkaitan ujian pasca yang telah dijalankan.

9 9G. Enhance retention and Merujuk semula peta I-Think perbandingan dan perbezaan idea yang
transfer to the job dibuat.

Mengaitkan dengan membanding beza dan menjana idea tentang aktiviti


menarik sepanjang aktiviti bulan kemerdekaan.

10: Refleksi (Reflection for action/ Reflection in action/ Reflection on action

Lampiran 1 Peta konsep ; Hasil pembelajaran DAN nota terpeinci


Lampiran 2 Hasil pembelajaran DAN item penaksiran
Lampiran 3 Hasil pembelajaran DAN Bahan bantu mengajar
Lampiran 4 Justifikasi berdasarkan model-model pengajaran dan teori pdp