Anda di halaman 1dari 1

LESTARI

TARIK TUNAI/TRANSFER SESAMA BRI

1 - 100.000 = 5.000
101.000 - 300.000 = 8.000
301.000 - 3.000.000 = 10.000
3.000.000 - 5.000.000 = 12.000
5.000.000 - 8.000.000 = 15.000
8.000.000 - 10.000.000 = 20.000

TARIK / SETOR ANTAR BANK

1 - 200.000 = 15.000
200.001 - 500.000 = 20.000
SETORAN 500.000 KE ATAS

MENGGUNAKAN SMS BANKING

SETORAN SIMPANAN / ANGSURAN = 5.000