Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin /18 September 2017
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 3 Pintar & 3 Bijak / 8.00 -8.30 / Pendidikan Moral
3 Tema / Tajuk Standard Kerjasama
Pembelajaran: Murid dapat menyatakan perasaan mereka apabila berkerjasama dengan
4 Objektif Pembelajaran: warga sekolah.
1. Murid menonton video dan meneliti gambar yang diberi.
5 Aktiviti PDP: 2.Aktiviti bersoal jawab berdasrkan video
3. Murid menyenaraikan jenis-jenis perasaan kemudian murid diminta
menentukan perasaan yang di alami berdasarkan situasi.
4. Perbincangan jawapan .
5. Rumusan.

6 Pengisian Kurikulum:
6.1: Ilmu / Nilai Prihatian
6.2: EMK / KB / BCB Keusahawanan
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja ______________________________________________________________
Rumah: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin/18 September 2017


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 6 Bijak / 9.30- 10.00 / Pendidikan Jasmani
3 Tema / Tajuk Standard
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran:

5 Aktiviti PDP:

6 Pengisian Kurikulum: ______________________________________________________________


6.1: Ilmu / Nilai ______________________________________________________________
6.2: EMK / KB / BCB ______________________________________________________________
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja
Rumah:
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ SE /18 September 2017
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 3 Pintar & 3 Bijak / 8.00 -8.30 / Pendidikan Moral
3 Tema / Tajuk Standard Kerjasama
Pembelajaran: Murid dapat menyatakan perasaan mereka apabila berkerjasama dengan
4 Objektif Pembelajaran: warga sekolah.
1. Murid menonton video dan meneliti gambar yang diberi.
5 Aktiviti PDP: 2.Aktiviti bersoal jawab berdasrkan video
3. Murid menyenaraikan jenis-jenis perasaan kemudian murid diminta
menentukan perasaan yang di alami berdasarkan situasi.
4. Perbincangan jawapan .
5. Rumusan.

6 Pengisian Kurikulum:
6.1: Ilmu / Nilai Prihatian
6.2: EMK / KB / BCB Keusahawanan
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja ______________________________________________________________
Rumah: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin/18 September 2017


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 3Bijak / 10.20- 11.20 / Matematik
3 Tema / Tajuk Standard Masa dan waktu
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran: Murid dapat membaca dan memahami kalender
5 Aktiviti PDP: 1.Guru memaparkan kalendar tahun semasa
2.Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan kalendar
3.Guru menerangkan kaedah menentukan hari berdasarkan gengaman
tangan
4. Aktiviti soal jawab secara rawak
5. Perbincangan dan rumusan.

6 Pengisian Kurikulum:
6.1: Ilmu / Nilai Fokus
6.2: EMK / KB / BCB Keusahawanan
7 Bahan Bantu Mengajar: Telefon pintar, lembaran kerja, kalendar
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja ______________________________________________________________
Rumah: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin /18 September 2017
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 4 Pintar & 4 Bijak / 11.20 -11.50 / Pendidikan Moral
3 Tema / Tajuk Standard Kerjasama
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran: Murid menyatakan dan menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk
dilakukan bersama jiran.
1. Murid menyelesaikan peta minda dalam kumpulan
5 Aktiviti PDP: 2.Pembentangan kumpulan
3. Perbincangan jawapan .
5. Rumusan.

6 Pengisian Kurikulum:
6.1: Ilmu / Nilai Pendidikan sivik
6.2: EMK / KB / BCB Keusahawanan
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja ______________________________________________________________
Rumah: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin/18 September 2017


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 6 Bijak / 12.50- 1.20 / Pendidikan Kesihatan
3 Tema / Tajuk Standard Mas
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran:
5 Aktiviti PDP:
Fokus
Keusahawanan
Telefon pintar, lembaran kerja, kalendar

______________________________________________________________
______________________________________________________________
6 Pengisian Kurikulum: ______________________________________________________________
6.1: Ilmu / Nilai
6.2: EMK / KB / BCB
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja
Rumah:
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin /18 September 2017
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 4 Pintar & 4 Bijak / 11.20 -11.50 / Pendidikan Moral
3 Tema / Tajuk Standard Kerjasama
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran: Murid menyatakan dan menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk
dilakukan bersama jiran.
1. Murid menyelesaikan peta minda dalam kumpulan
5 Aktiviti PDP: 2.Pembentangan kumpulan
3. Perbincangan jawapan .
5. Rumusan.

6 Pengisian Kurikulum:
6.1: Ilmu / Nilai Pendidikan sivik
6.2: EMK / KB / BCB Keusahawanan
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja ______________________________________________________________
Rumah: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

1 Minggu / Hari / Tarikh: Tiga puluh tiga/ Isnin/18 September 2017


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran: 6 Bijak / 12.50- 1.20 / Pendidikan Kesihatan
3 Tema / Tajuk Standard Mas
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran:
5 Aktiviti PDP:
Fokus
Keusahawanan
Telefon pintar, lembaran kerja, kalendar

______________________________________________________________
______________________________________________________________
6 Pengisian Kurikulum: ______________________________________________________________
6.1: Ilmu / Nilai
6.2: EMK / KB / BCB
7 Bahan Bantu Mengajar:
8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja
Rumah: