Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

Bab 1: Pengenalan
1.1 Objektif 1
1.2 Batasan 1
1.3 Definisi 2

Bab 2: Ciri-ciri Bahasa Pasar


2.1 Campur Aduk Bahasa Ibunda dan Bahasa Kedua 4
2.2 Penggunaan orang bukan Melayu 4
2.3 Difahami masyarakat setempat 5

Bab 3: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Pasar


3.1 Pengaruh penggunaan Bahasa Pasar dalam kehidupan seharian 7
3.2 Kesesuaian Bahasa Pasar dengan keadaan sekeliling 7
3.3 Toleransi orang Melayu 7
3.4 Kelemahan Penguasaan Bahasa Melayu Tinggi 8

Bab 4: Kesan Penggunaan Bahasa Bahasa


4.1 Penggunaan Bahasa Pasar dalam pembinaan ayat penulisan 10
4.2 Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah kalangan masyarakat 10
4.4 Melenyapkan bahasa Melayu yang gratis 11

Bab 5: Kesimpulan dan Cadangan


5.1 Pembudayaan bahasa Melayu yang gratis 13
5.2 Kempen Bahasa Melayu 14
5.3 Pemupukan budaya Bahasa Melayu dalam komuniti 15
5.4 Penganjuran Program DBP 16
5.5 Usaha Pengiklanan Dengan Bahasa Melayu Yang Betul 16

Bibliografi

Lampiran