Anda di halaman 1dari 459

Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN


BIDANG : BAHASA MELAYU

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2015 2016 2017 2018 2019
(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 2510 1inisiatif atau (Pernyataan indikator
teras strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)
organisasi)
Peratus murid yang Meningkatkan pencapaian Meningkatkan pencapaian gred A Peratus kelulusan BM 61.4 70 80 90 95 100
mendapat gred A dalam UPSR semua A melalu ipenglibatan dalam UPSR
rendah Ibubapa dan PIBG
Meningkatkan Peningkatan peratusan murid Meningkatkan pencapaian penulisan Memastikan P & P % murid yang 93.9 95 98 100 100 100
pembelajaran yang belum menguasai dan tatabahasa menggunakan peta dijalankan dengan berkesan melalui menguasai penulisan
murid kemahiran penulisan dan pemikiran ( I-Think / KBAT / VLE- IT, perkongsian kemahiran dan dan pemahaman
tatabahasa FROG ) dengan kerjasama guru dan pengalaman dalam kalangan guru
ibu bapa
Peratusan murid peroleh Memastikan peningkatan prestasi Peningkatan prestasi murid % murid yang mendapat 30 40 50 60 80 100
band 5-6 sangat kurang murid di dalam PBS berdasarkan band yang lebih baik band 5-6

Masih ada murid yang Meningkatkan pencapaian murid Penurunan bilangan murid yang % murid Literasi Linus dan 20 15 12 10 05 0
terlibat dengan program Protim dan Literasi Linus dengan terlibat dengan Protim dan Literasi Protim
Protim dan Literasi Linus kerjasama guru pemulihan Linus

Memperkasakan Guru memerlukan kursus Meningkatkan kemahiran guru Memastikan P & P dijalan- kan dengan % keberkesanan P & P 80 85 90 100 100 100
guru dan yang boleh meningkatkan melalui perkongsian pengetahuan / berkesan melalui perkongsian
pemimpin prestasi murid bengkel berkaitan VLE-FROG, i- kemahiran dan pengalaman dalam
sekolah Think, KBAT dll. kalangan guru
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC) - BAHASA MELAYU

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman
S1-Pencapaian BM dalam UPSR meningkat W1-Pencapaian BM dalam UPSR belum
mencapai 100%
S2-Guru BM mempunyai pengalaman lebih 5 W2-Guru tidak dapat menumpukan sepenuhnya P
tahun &P kerana terlalu banyak program sekolah
Luaran S3- 80% guru berbudaya kerja positif
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1Mendapat sokongan daripada pihak sekolah 1.Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama 1. Meningkatkan pencapaian BM dalam UPSR
dan PIBG. antara guru dan ibubapa dengan sokongan PIBG
O2-Ibu bapa mementingkan pelajaran anak- 2.P&P guru dengan lebih berkesan dapat meningkatkan 2. Pencapaian pelajaran murid akan meningkat
anak mereka. kefahaman dengan bantuan ibu bapa di rumah
O3- Sokongan kewangan daripada PIBG murid
O4-Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1-Ekspektasi ibubapa terhadap sekolah tinggi 1.Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan 1. Program yang dilaksanakan oleh pihak
C2-Masih ada ibubapa yang menyerahkan anak melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam sekolah dapat meningkatkan % BM dalam
mereka 100% ke sekolah kalangan guru UPSR
2.Mengadakan perjumpaan antara ibu bapa tentang 2. Guru perlu membuat persiapan awal untuk
pentingnya pelajaran P&P
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL - BAHASA MELAYU

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1 Kelas Tambahan Meningkatkan kemahiran dan 1.Penyelaras Februari-Sept RM200.00 % Peningkatan peratusan kelulusan BM 80 85
pengetahuan murid Tahun 6 seorangdan dalam UPSR
2.Guru BM PIBG
2. Penggunaan Akhbar Meningkatkan kemahiran 1.Guru BM Feb - Sept RM 50.00 % Peningkatan peratusan kelulusan BM 60 80
Didik Dalam Kelas menjawab soalan dalam peperiksaan
3 Program Bijak Menambah kemahiran dalam Guru BM Jan- Okt % Peningkatan peratusan kelulusan
Mengarang penulisan esei RM 50 penulisan esei 80 85
4 Teknik Menjawab Meningkatkan kefahaman Guru BM Mac-Sept RM 500.00 %Peningkatan kelulusan UPSR, 80 85
Soalan menjawab dengan baik peperiksaan dan band
5 Program PROTIM / Menambah penguasaan 2M Guru BM % Peningkatan peratusan menguasai 2M
Literasi Linus Guru Jan- Nov RM 300 80 85
Pemulihan
6 Latihan Dalam Meningkatkan kemahiran guru dalam Semua guru BM Jan- Nov RM 200 % Peningkatan keberkesanan P & P
Perkhidmatan (LADAP) menguasai BM 85 90

7 Program Sepatah Menambahkan kosa kata / Guru BM Sepanjang RM 200 Peningkatan % A dalam Kertas 1 Bahasa 50% 80%
Perkataan Sehari perbendaharaan kata murid tahun Melayu
8 Program 5 Minit Menarik minat murid menyertai Guru BM Sepanjang RM 100 Peningkatan jumlah kehadiran murid ke 50% 80%
( Bercerita Spontan ) aktiviti MBMMBI / pertandingan tahun sekolah / menyertai pertandingan anjuran
sekolah
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 / 2015 - BAHASA MELAYU

Nama Projek 1 : Kelas Tambahan

Rasional : Peratus pencapaian Bahasa Melayu masih rendah.

Objektif : Peningkatan pencapaian subjekBahasaMelayudalampeperiksaan (100 % )

Tempoh / Tarikh : Februari September

Kumpulan Sasaran : Penyelaras Tahun 6 & Guru Bahasa Melayu Tahun 6 / Murid Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Menyediakan Jadual Waktu PenyelarasTahun 6 Februari - September Dilaksanakan bermulaFebruari


2015.
2 Menyusun jadual untuk guru Guru mata pelajaran

3 Makluman kepada PIBG dan Ibubapa Setiausaha

4 Menyediakan bahan semasa kelas

5 Mengambil kehadiran murid Laporan


pencapaian pelajar

6 Tindakan susulan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 2 / 2015 - BAHASA MELAYU

Nama Projek 2 : Teknik Menjawab Soalan

Rasional : Masih terdapat murid yang tidak menguasai teknik menjawab soalan

Objektif : Meningkatkan kefahaman murid menjawab dengan baik

Tempoh / Tarikh : Mac-September

Kumpulan Sasaran : Penyelaras Tahun 6


Guru Bahasa Melayu Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Menyediakan Kertas Kerja PenyelarasTahun 6 Mac-September Dilaksanakan bermula Mac 2015.

2 Menguruskan penceramah dalam Guru Bahasa Melayu


kalangan guru-guru pakar tahun 6 / guru
luar Setiausaha
3 Menghantar surat jemputan

4 Menyediakan bahan-bahan keperluan


semasa program
5 Membentukjawatankuasa

6 Penyediaan tempat

7 Mengawasi murid mengikut kumpulan


Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 3 / 2015 - BAHASA MELAYU

NamaProjek 3 : Program Sepatah Perkataan Sehari


Rasional : Murid tidak menguasai kosa kata secara meluas
Objektif : Meningkatkan / Menambahkan perbendaharaan kata atau kosa kata murid secara meluas

Tempoh / Tarikh : Februari-Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua murid


Guru-guru Bahasa Melayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Guru mengagihkan kumpulan kerja murid. Guru-guru Bahasa Melayu Februari-Oktober Dilaksanakan bermula Februari
2015.
Murid menulis sepatah perkataan sehari
2 beserta maksud pada papan kenyataan
yang disediakan di sudut BM.

Murid menyalin / mencatat sepatah


perkataan sehari dalam buku
3 perbendaharaan kata
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 4 / 2015 - BAHASA MELAYU

Nama Projek 4 : Program AkhbarDidik

Rasional : Peratus murid menguasai pelbagai jenis soalan masih sederhana

Objektif : Meningkatkan penguasaan pelajar dalam menjawab pelbagai soalan.

Tempoh / Tarikh : Februari-September

Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 6


Guru Bahasa Melayu Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Memaklumkan kepada murid dan ibubapa Guru Bahasa Melayu Tahun 6 Februari-September Dilaksanakan bermula Februari
2015.
Murid menggunakan akhbar didik di
2 dalam kelas satu minggu sekali.

Murid menjawab soalan-soalan dengan


3 bimbingan guru.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 5 / 2015 - BAHASA MELAYU

NamaProjek 5 : Program Bijak Mengarang

Rasional : Melahirkan bakat murid dalam pertandingan mengarang serta menguasai kemahiran berfikir aras
tinggi

Objektif : Meningkatkan penguasaan murid mengarang dan menjana pemikiran kreatif

Tempoh / Tarikh : Januari-November

Kumpulan Sasaran : MuridTahun 4, 5 & 6


Guru-guru Bahasa Melayu Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Murid menghasilkan idea-idea Guru Bahasa Melayu Tahap 2 Januari-November Dilaksanakan bermula Januari
menggunakan peta pemikiran / I-Think 2015.
/VLE-FROG / KBAT

2 Murid menyalin ayat atau karangan


terbaik semasa P & P mengikut tajuk

3 Murid diminta menulis ayat/karangan


secara berkumpulan / individu

4 Murid dipilih untuk menyertai


pertandingan mengarang MBMMBI dan
lain-lain.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 6 / 2015 - BAHASA MELAYU

NamaProjek 6 : Program PROTIM / Literasi Linus

Rasional : % murid menguasai 2M di tahap baik

Objektif : Menambah penguasaan 2M

Tempoh / Tarikh : Jan - Nov

Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 1 & Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Murid mengambil ujian pra & pasca


PROTIM dan Literasi Linus

2 Guru membuat saringan terhadap murid Guru Bahasa Melayu Dilaksanakan bermula Januari
Jan- Nov
Tahap 1 & 2 ( Kelas akhir ) hingga November
Murid dihantar ke kelas pemulihan atau
3 mengikuti kelas perdana
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 7 / 2015 - BAHASA MELAYU

NamaProjek 7 : Program 5 Minit ( Bercerita Spontan )

Rasional : % bakat murid kurang menyerlah masih di tahap lemah

Objektif : Menarik minat murid menyertai aktiviti MBMMBI / pertandingan

Tempoh / Tarikh : Februari-Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua Murid


Guru Bahasa Melayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Murid bercerita secara spontan di


hadapan khalayak berdasarkan tema yang
diberi oleh guru pada setiap hari Isnin.

2 Murid yang berbakat akan dipilih untuk


Dilaksanakan bermula Februari
dilatih oleh guru Guru Bahasa Melayu Februari-Oktober
2015.
3 Murid terpilihakan menyertai
pertandingan-pertandingan Bahasa
Melayu di peringkat sekolah, zon / daerah.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 8 / 2015 - BAHASA MELAYU

NamaProjek 8 : Program latihan dalam perkhidmatan ( guru )

Rasional : % kemahiran guru di aras sederhana

Objektif : Meningkatkan kemahiran guru dalam menguasai BM

Tempoh / Tarikh : Januari - November

Kumpulan Sasaran : Semua guru BahasaMelayu

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Menyediakan Kertas Kerja

2 Menguruskan penceramah dalam


kalangan guru-guru pakar tahun 6 / guru
luar
3 Menghantar surat jemputan
Guru Bahasa Melayu Januari - November Dilaksanakan bermula Januari
2015.
4 Menyediakan bahan-bahan keperluan
semasa program

5 Membentuk jawatankuasa

6 Penyediaan tempat
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PENJANAAN STRATEGI
BIDANG - BAHASA INGGERIS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


.
1. 1. Murid menguasai kemahiran 3M 1 1. Murid kurang menguasai perbendaharaan kata dan tatabahasa.

2. 85% guru yang berpengalaman melebihi 5 tahun 2. 2. Murid kurang menguasai teknik penulisan yang baik dalam Bahasa Inggeris.

4. 3. Kemudahan alat bantu mengajar yang mencukupi dan terkini 4. 3. Murid lebih suka menggunakan bahasa ibunda ketika berkomunikasi dan tidak
. nampak kepentingan Bahasa Inggeris dalam penggunaan harian dan untuk
4. Sokongan dari tenaga pengajar yang sanggup mengadakan kelas tambahan masa depan.
selepas waktu sekolah, di hujung minggu dan pada cuti sekolah membantu
meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris. 5. 4. Sebilangan besar murid tidak membaca bahan bacaan Bahasa Inggeris kecuali
sewaktu P&P Bahasa Inggeris
5. Ada seorang guru cemerlang dan 3 orang pemeriksa kertas UPSR
5. Kekurangan seorang guru opsyen BI
6. Ada sudut BI di blok E

PELUANG (O) CABARAN (T)


S
2. 1. Sokongan padu daripada pihak pentadbir untuk
1. Ekspektasi ibu bapa yang terlalu tinggi terhadap sekolah dan
mempertingkatkan pencapaian Bahasa Inggeris.
menyerahkan anak mereka 100% kepada pihak sekolah.
2. 2. Sokongan daripada pihak pentadbir dan PIBG dari segi kewangan dan
2. Cybercafe berhampiran kawasan sekolah.
material.
3. Budaya belajar dan motivasi yang lemah.
3. Pemantauan dan penyeliaan dari pihak atasan yang bertanggungjawab

4.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
MATRIKS TOWS BAHASA INGGERIS

. 1. Murid menguasai kemahiran 3 M 1. Murid kurang menguasai perbendaharaankata


DALAMAN 2. 80% guru yang berpengalaman melebihi 5 dan tatabahasa terutamanya tenses
tahun 2. Murid kurang menguasai teknik penulisan
3. Kemudahan alat bantu mengajar yang yang baik dalam Bahasa Inggeris.
mencukupi dan terkini 3. Murid lebih suka menggunakan bahasa ibunda
4. Sokongan dari tenaga pengajar yang sanggup ketika berkomunikasi dan tidak nampak
mengadakan kelas tambahan selepas waktu kepentingan Bahasa Inggeris dalam penggunaan
sekolah , di hujung minggu dan pada cuti sekolah harian.
LUARAN membantu meningkatkan pencapaian Bahasa 4. Sebilangan besar murid tidak membaca bahan
Inggeris. bacaan Bahasa Inggeris kecuali sewaktu P&P
5. Ada seorang guru cemerlang dan 3 orang Bahasa Inggeris
pemeriksa kertas UPSR 5. Kekurangan seorang guru opsyen BI
6. Ada sudut BI di blok E

2. 1. Sokongan padu daripada pihak pentadbir untuk STRATEGI S-O STRATEGI W-O
mempertingkatkan pencapaian Bahasa Inggeris. ( Menggunakan kekuatan bg merebut peluang) (Menggunakan peluang bg mengatasi kelemahan)
2. Sokongan dari tenaga pengajar yang sanggup
mengadakan kelas tambahan selepas waktu
sekolah , di hujung minggu dan pada cuti sekolah Meningkatkan pencapaian akademik secara Meningkatkan pencapaian kualiti 5A dan peratus
membantu meningkatkan pencapaian Bahasa menyeluruh dengan mengadakan latihan keseluruhan dengan mengadakan pemantauan
Inggeris. pembangunan staf dan meningkatkan kemahiran dan bimbingan guru pakar untuk meningkatkan
3. Pemantauan dan penyeliaan dari pihak atasan guru kemahiran murid
yang bertanggungjawab

1. Ekspektasi ibu bapa yang terlalu tinggi terhadap STRATEGI S-T STRATEGI W-T
sekolah dan menyerahkan anak mereka 100 % (Menggunakan kekuatan bagi mengatasi (Mewujudkan pelan pertahanan untuk
kepada pihak sekolah
cabaran) menghalang kelemahan organisasi drpd diganggu
2. Cybercafe berhampiran kawasan sekolah
3. Budaya belajar dan motivasi yang lemah. oleh cabaran luar)
Meningkatkan keperihatinan ibubapa terhadap Mewujudkan budaya belajar yang positif dalam
pembelajaran anak-anak di sekolah dan di rumah kalangan murid dengan aktiviti yang mencabar
dan kreatif
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU STRATEGIK ,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN
BIDANG BAHASA INGGERIS

SASARAN
( 2014-2018)
Isu
Bidang Matlamat Strategik Objektif KPI Strategi
Strategik
TOV 14 15 16 17 18

Meningkatkan Peratus
kualiti dan lulus 81 84 87 90 95 100 VICO Vocabulary
pencapaian UPSR Intensive
m/p BI di ( jumlah 81.6 87.2 Competence
tahap murid yg. (Meningkatkan
cemerlang mendapat 24 15 perbendaharaankata
5A) oran org. Tahap 1 - iThink
Pencapaian g 5A 5A
UPSR SECO Sentence
A : 17 % A: A:19. Competence
Kualiti B : 31.5 % 17 % 1% (Membina 5 ayat
pencapaian Meningkatkan C : 33 % B: B:34. sehari/seminggu)
masih kualiti dan peratus 31.5 6% Tahap 2-iThink
Panitia
belum pencapaian Bahasa % C:33.
Bahasa
mencapai Inggeris C: 5%
Inggeris
tahap yang 33 %
cemerlang Meningkatkan Bilangan ICE Intensive
peratusan murid Coaching for English
lulus murid cemerlang 81 84 87 90 95 100 (Kelas Tambahan &
dalam ujian bertambah Bengkel motivasi)
bulanan dan CEL- Consultation for
PKSR English Language
Tahap 1-Intensif
LINUS
Tahap 2-Intensif
UPSR
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL BAHASA INGGERIS

BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI


VICO (Vocabulary Intensive Murid dapat Spell It
PCG BI 40 patah
Competence) Februari - menguasai Right
1 Guru BI Tahap 1 perkataan
Meningkatkan Oktober perbendaharaan Spelling
sebulan
perbendaharaan kata Tahap 1 kata yang betul. Bee

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
SECO (Sentence Competence) Bengkel
Murid dapat
Membina 5 ayat Februari - Penulisan
2 Guru BI- Tahap 2 PCG BI membina ayat 20 ayat sebulan
sehari/minggu Oktober
dengan betul.
Tahap 2

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
ICE (Intensive Couching for Kuantiti murid Tuju
Guru Bahasa Kecemerlangan
English) mendapat A Bestari
Inggeris Tahun 6 Februari - Thn 6/ % pencapaian
3 Kelas tambahan dan bengkel bertambah dan UPSR
September PIBG Ujian dan PKSR
motivasi. kualiti lulus Ujian
meningkat Berkala

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
CEL (Consultation for English Tahap 1 Feb- Kadar pencapaian % LINUS Program
Language) Oct murid berkurangan Mentor-
Tahap 1- Kelas intensif Linus Tahap 2 Jun - dipertingkatkan.- Mentee
4 Tahap 2- Kelas Intensive UPSR Guru BI Tahap 1 & 2 Sept PCG Panitia BI Tahap 1 Sifar Linus % UPSR Peer
Tahap 2 meningkat Tutoring
Mengurangkan
gred D & E
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 BAHASA INGGERIS

Nama Projek 1 : VICO (Vocabulary Intensive Competence)


Rasional : Murid dapat menguasai perbendaharaankata yang betul
Objektif : Meningkatkan perbendaharaan kata Tahap 1
Tempoh / Tarikh : Februari Oktober
Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 1-3

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Jan Analisa peperiksaan akhir tahun


Semua guru Bahasa Inggeris
2014

Semua guru BI
2 Kenalpasti kelemahan murid dalam Feb Okt Fokus perkataan yang sukar
menjawab soalan difahami oleh murid
Semua guru BI
3 Menyediakan bahan untuk program VICO Feb Okt Set koleksi perkataan mengikut
topik
Semua guru BI
4 Menjalankan program Feb Okt Bahan dan latih tubi murid
disediakan
Semua Guru BI
5 Memantau dan membuat penilaian Feb Okt Menilai murid secara individu
mengikut kelas
Semua Guru BI
6 Membuat analisa selepas setiap bulan dan Feb Okt
membuat penambahbaikan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 2 BAHASA INGGERIS

Nama Projek 2 : SECO (Sentence Competence)


Rasional : Murid dapat membina ayat dengan betul
Objektif : Meningkatkan teknik penulisan yang baik ( Tahap 2)
Tempoh / Tarikh : Februari Oktober
Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 4 - 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Semua guru Bahasa Inggeris Jan Analisa peperiksaan akhir tahun
2014

2 Kenalpasti kelemahan murid dalam Semua guru BI Feb Okt Fokus teknik pembinaan ayat
membina ayat oleh murid

3 Menyediakan bahan untuk program SECO Semua guru BI Feb Okt Set kolelsi gambar mengikut
topik

4 Menjalankan program Semua guru BI Feb Okt


Bahan dan latih tubi murid
disediakan
5 Memantau dan membuat penilaian Semua Guru BI Feb Okt
Menilai murid secara individu
mengikut kelas
6 Membuat analisa selepas setiap bulan dan Semua Guru BI Feb Okt
membuat penambahbaikan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 3 BAHASA INGGERIS

Nama Projek 3 : ICE (Intensive Couching for English)


Rasional : Murid menguasai teknik menjawab yang betul untuk mendapat markah yang tinggi
Objektif : Meningkatkan pencapaian keputusan UPSR
Tempoh / Tarikh : Februari- September
Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 6
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI
1. Mesyuarat Jawatankuasa
1. Pemilihan jawatankuasa S/U BI dan AJK Bahasa Inggeris Jan Mesyuarat guru-guru tahun 6
2. Mesyuarat Kerja bersama pihak pentadbir
3. Penetapan tarikh
4. Kos/Sumber
5. Pengagihan tugas
6. Jamuan
7. Hal-hal lain
2. Penyediaan surat menyurat AJK Jemputan Jan Makluman kepada murid dan ibu
1. ibu bapa bapa
2. guru
3. penceramah
3. Jadual Program Pengerusi & setiausaha Jan Ogos Penyelaras Tahun 6
4. Menyediakan menyediakan surat jemputan
1.1 insentif kepada penceramah AJK cenderahati Jan ogos
1.2 jamuan penceramah dan murid AJK jamuan
1.3 tempat, peralatan ICT, siaraya dan alat tulis AJK tempat dan peralatan
Pelaksanaan
5. 1. kehadiran AJK program Jan - Ogos
2. Disiplin
3. Pengacara majlis
Penilaian dan pelaporan KPI:
- Bilangan murid yang hadir
6. - Bahan yang diberikan kepada murid
- Keberkesanan projek teknik menjawab soalan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 4 BAHASA INGGERIS

Nama Projek 4 : CEL (Consultation for English Language)


Rasional : Mengurangkan gred D & E dan sifar LINUS
Objektif : Meningkatkan kadar pencapaian Bahasa Inggeris dalam UPSR dan peperiksaan dalaman
Tempoh / Tarikh : Feb Sep
Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 1 LINUS
Murid Tahap 2 UPSR (D & E)

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa S/U BI dan AJK Bahasa Inggeris Februari Analisa ujian saringan 1/ ujian
bulanan 1

2. Kenalpasti kelemahan murid dalam Semua guru BI Feb Ogos Fokus konstruk/topik-topik yang
Bahasa Inggeris sukar difahami oleh murid

3. Menyediakan bahan untuk program CEL Semua guru BI FebOgos Penyediaan set koleksi soalan
mengikut konstruk/topik

4. Menjalankan program Semua guru BI Feb Ogos Bahan dan latih tubi murid
disediakan

5. Memantau dan membuat penilaian Semua Guru BI


Feb - Ogos Menilai murid secara individu
mengikut kelas
6. Membuat analisa selepas setiap bulan dan Semua Guru BI Feb - Ogos
membuat penambahbaikan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT)
BIDANG : MATEMATIK

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

1. Sokongan daripada pihak pentadbiran dari segi tenaga pengajar , 1. Murid lemah dalam soalan penyelesaian masalah.
kewangan dan material. 2. Murid lemah dalam mencongak.
2. 100 % guru yang berpengalaman melebihi 5 tahun dalam subjek 3. Murid bermasalah dengan ibu/bapa yang ingin menjemput pulang darI sekolah
Matematik (pengangkutan) jika dilaksanakan program selepas waktu persekolahan .
3. Mempunyai seorang JU KSSR Matematik Tahun 4 (2014) 4. Murid kurang bermotivasi , tidak berinisiatif untuk membuat ulangkaji di
4. Kemudahan alat bantu mengajar sekolah yang boleh dianggap rumah.
mencukupi 5. Guru tidak dapat menumpukan perhatian kepada P&P kerana terlalu banyak
program atau tugasan luar seperti menghadiri kursus,mesyuarat dan
sebagainya.

PELUANG (O) CABARAN (C)

1. Pihak pentadbir dan PIBG sentiasa menyokong dan bekerjasama 1. Harapan yang terlalu tinggi daripada ibu bapa
dalam segala usaha mempertingkatkan aktiviti kurikulum 2. Pengaruh sosial dan siber dalam kehidupan murid.
sekolah. 3. Masalah pengangkutan murid ketika kelas tambahan atau program yang
2. Sekolah Angkat kepada SAMB. dijalankan.
3. Sokongan kewangan dari PCG sekolah , orang perseorangan dan 4. Minat murid kelas belakang terhadap mata pelajaran Matematik semakin
swasta. kurang
4. Pemantauan dan penyeliaan dari SISC+ dan pihak atasan / yang 5. Latar belakang keluarga bermasalah .
bertanggungjawab.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PENJANAAN STRATEGI BIDANG MATEMATIK

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

DALAMAN 1. Sokongan daripada pihak pentadbiran 1. Murid lemah dalam soalan penyelesaian
dari segi tenaga pengajar , kewangan masalah.
dan material 2. Murid lemah dalam mencongak.
2. 100 % guru yang berpengalaman 3. Murid bermasalah dengan ibu/bapa yang ingin
melebihi 5 tahun dalam subjek menjemput pulang darI sekolah (pengangkutan)
Matematik jika dilaksanakan program selepas waktu
3. Mempunyai seorang JU KSSR persekolahan .
Matematik Tahun 4 (2014) 4. Murid kurang bermotivasi , tidak berinisiatif
4. Kemudahan alat bantu mengajar untuk membuat ulangkaji di rumah.
sekolah yang boleh dianggap mencukupi 5. Guru tidak dapat menumpukan perhatian
LUARAN kepada P&P kerana terlalu banyak program atau
tugasan luar seperti menghadiri
kursus,mesyuarat dan sebagainya.
PELUANG (O) S-O W-O
1. Pihak pentadbir dan PIBG sentiasa W1,W2 ,W3,W4.O4 mengadakan pemantauan dan
menyokong dan bekerjasama dalam S1, S2,S3,S4 ,O1,O3 mengadakan aktiviti / penyeliaan serta bimbingan secara berkala .
segala usaha mempertingkatkan latihan,bengkel,motivasi tambahan sebagai
aktiviti kurikulum sekolah. latihan pembangunan staf dan W2,W4,O1,O2,O3, menjemput guru pakar ,
2. Berdekatan dengan Institut meningkatkan kemahiran guru pensyarah atau guru pembimbing yang
Perguruan,MMU dan sektor-sektor berpengalaman untuk membantu meningkatkan
kerajaan dan bukan kerajaan yang S3,03, menambahkan bahan dan modul kemahiran matematik
berkaitan. aktiviti / latihan murid
3. Sokongan kewangan dari PCG sekolah
, orang perseorangan dan swasta.
4. Pemantauan dan penyeliaan dari
pihak atasan / yang
bertanggungjawab.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANCAMAN (C) S-C W-C


1. Harapan yang terlalu tinggi S1,C1, C4,C3, C5 mengadakan motivasi ibu W2, W4,C2,C4 mengadakan aktiviti mencabar yang
daripada ibu bapa bapa untuk meningkatkan kesedaran menguji kekreatifan murid-murid, menarik minat
2. Pengaruh sosial dan siber dalam kepentingan pendidikan serta meningkatkan motivasi.
kehidupan murid.
3. Masalah pengangkutan murid W2,W3,W4 , C1,C3,C4 ,C5
ketika kelas tambahan atau Pemantauan daripada pentadbir dan perbincangan
program yang dijalankan. profesional bersama ibubapa untuk bersama
4. Minat murid kelas belakang sama membantu meningkatkan minat murid
terhadap mata pelajaran
Matematik semakin kurang
5. Latar belakang keluarga
bermasalah .
.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN
BIDANG - MATEMATIK

Sasaran (2015 2019)


MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV STRATEGI
STRATEGIK 2015
2014 2016 2017 2018 2019

Murid lemah Meningkatkan Meningkatka Pencapaian 84.5 % 89.5 94.5 99.5% 100 % 100 % - Mengadakan Bengkel Teknik
dalam kebolehan n pencapaian UPSR lulus % % menjawab soalan penyelesaian
menyelesaikan murid keputusan Matematik 2015 masalah
soalan menyelesaika UPSR A = 26.6% - Latih tubi / soalan latihan (1 hari 1
penyelesaian n soalan B = 28.7% soalan)
masalah penyelesaian C = 35.6% - Motivasi bersama kaunselor dan
masalah motivator luar
- Pendedahan soalan klon UPSR
terkini (Gerak gempur )

Sasaran (2015 2019)


MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV STRATEGI
STRATEGIK 2015
2014 2016 2017 2018 2019

Murid lemah Meningkatkan Murid dapat Peratus murid 50 % 60 % 70% 80% 90 % 100 % - Meningkatkan penguasaan
dalam operasi bilangan menyelesaika menyelesaikan lulus sifir
bahagi murid n soalan operasi bahagi
menguasai operasi - Latih tubi / soalan latihan
operasi bahagi bahagI
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DI JANA MELALUI TOWS MATRIKS

BIDANG - MATEMATIK

BIL KOD STRATEGI STRATEGI


Strategi SO
mengadakan aktiviti / latihan,bengkel,motivasi tambahan sebagai latihan pembangunan staf dan meningkatkan kemahiran
1 S1+S2+S+O1+O3
guru
Strategi SO menambahkan bahan dan modul aktiviti / latihan murid
2
S3+O3
Strategi WO
mengadakan pemantauan dan penyeliaan serta bimbingan secara berkala
3 W1+W3+W4+O4

Strategi WO menjemput guru pakar , pensyarah atau guru pembimbing yang berpengalaman untuk membantu meningkatkan kemahiran
4 matematik
W1+W2+O1+O2+O3

Strategi SC
mengadakan motivasi ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran kepentingan pendidikan
5 S2+C1+ C4+C3+ C5

Strategi WC
mengadakan aktiviti mencabar yang menguji kekreatifan murid-murid, menarik minat serta meningkatkan motivasi.
6
W3+ W4+C+C4
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL BIDANG MATEMATIK

MATLAMAT STRATEGIK
ISU STRATEGIK
Murid lemah dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah Meningkatkan kebolehan murid menyelesaikan soalan penyelesaian
1. 1.
masalah

OBJEKTIF
1. Peningkatan pencapaian keputusan UPSR
PERINGKAT KURIKULUM (PKSR)
Sasaran (2014 2018) Pelan
Strategi
Objektif KPI TOV Taktikal
14 15 16 17 18 TOWS
(PT)

Meningkatkan pencapaian Pencapaian UPSR Matematik 2015 89.5 % 94.5% 99.5% 100 % 100 % S1+S2+S+O1+O3 Strategi
keputusan UPSR A = 26.6% 1-5
B = 28.7%
C = 35.6%
84.5 %
lulus

Strategi
1-5
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL BIDANG MATEMATIK

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK


1 1
Murid lemah dalam operasi bahagi Meningkatkan bilangan murid menguasai operasi bahagi

OBJEKTIF
Meningkatkan peratusan lulus murid dalam PBS, Ujian bulanan dan PKSR
PERINGKAT KURIKULUM (PKSR)
Sasaran (2014 2018) Pelan
Strategi
Objektif KPI TOV Taktikal
14 15 16 17 18 TOWS
(PT)

Murid dapat menyelesaikan Peratus murid menyelesaikan 60 % 70% 80% 90 % 100 % S3+O3 Strategi
soalan operasi bahagi operasi bahagi 1-5

50 %
lulus

Strategi
1-5
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL BIDANG MATEMATIK

ISU STRATEGIK 1 : . Murid lemah dalam menyelesaikan soalan penyelesaian masalah


Peningkatan pencapaian keputusan UPSR

T/ KOS /
BIL PROGRAM/PROJEK TEMPOH/ HARI OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER

1. Teknik mengajar Semua guru Feb 2015 Sekolah Guru mendapat Peningkatan - Perkongsian teknik
Matematik dengan Matematik ilmu murid lulus mengajar dalam
menjemput pakar pengetahuan dalam kalangan guru SK Batu
matematik tentang cara peperiksaan Berendam 2
mengajar dalaman
Matematik
- Penyediaan koleksi set
2. Bengkel Menjawab Semua guru Mac 2015 Sekolah Murid lebih Murid pernah set soalan daripada
Soalan Penyelesaian Matematik mahir dengan menduduki tahun tahun lepas
Masalah Tahap 2 bentuk bentuk peperiksaan dan bahan rujukan
soalan dalaman yang menjurus
kepada bentuk soalan
penyelesaian masalah
dan KBAT.
- Sediakan soalan
berfokus bagi
membantu murid
kelas lemah .
- Seminggu 3 soalan
3 1 hari 1 soalan Semua guru Jan November Sekolah Murid Peningkatan penyelesaian masalah
penyelesaian masalah berkemahiran prestasi dalam
menjawab soalan ujian
penyelesaian
masalah
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK 2 : Murid lemah dalam operasi bahagi

Meningkatkan peratusan lulus murid dalam ujian bulanan dan PKSR

KOS /
BIL PROGRAM/PROJEK TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ HARI OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
SUMBER
- Aktiviti berkumpulan
1. Latih tubi / gerak Semua guru Jan September Sekolah Murid lebih mahir Murid pernah mengikut tahap
gempur Matematik dengan bentuk menduduki pencapaian murid
bentuk soalan peperiksaan dalam menjawab
dalaman soalan latih tubi
- Penyediaan soalan latih
tubi yang menjurus
kepada bentuk
bentuk soalan .
- Program semasa
2. Motivasi Semua guru Jan November Sekolah Murid akan berasa Kaunselor minggu matematik
matematik dan Ibu bapa pentingnya mempunyai bersama kaunselor .
kaunselor matematik dalam pendekatan - Semasa P&P guru di
kehidupan. bersama murid dalam kelas
bermasalah - Motivasi kepada ibu
bapa bagi membantu
guru dalam
membimbing murid di
rumah
- Bantu murid kelas
3. Penggunaan petak sifir Semua guru Jan November Sekolah Murid lemah dapat Peratusan lulus lemah dengan
matematik bimbingan terus bagi kelas akhir mengadakan latihan
daripada guru amat tambahan selepas
mendukacitakan sekolah dalam
kelompok kecil .
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK 1 : . Peningkatan Pencapaian Kualiti ke tahap yang cemerlang

Meningkatkan pencapaian penguasaan sifir

KOS /
BIL PROGRAM/PROJEK TANGGUNGJAWAB TEMPOH/ HARI OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
SUMBER
- Aktiviti berkumpulan
mengikut tahap
pencapaian murid
dalam menjawab
soalan latih tubi
berkaitan dengan sifir
1 - Program semasa
Murid boleh minggu matematik
Semua guru
Bijak sifir Jan November Sekolah mengingat dan - Latihan congak di
Matematik
menghafal sifir dalam kelas
- Kerjasama dengan NGO
yang berdaftar untuk
Murid pernah memberikan
mengenal nombor pendedahan bijak sifir
dan penambahan contohnya program
aritmetik
- Bacaan waktu pagi
sebelum perhimpunan
Murid akan berasa bersama wakil murid
2
Semua guru pentingnya sifir - Ganjaran diberikan
Bacaan sifir pagi Jan November Sekolah
matematik dalam kehidupan. kepada murid yang
boleh membaca sifir
dengan lancar.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 1 BIDANG MATEMATIK

Nama Projek 1 : Teknik menjawab soalan secara dalaman / menjemput pakar matematik
Rasional : Murid menguasai teknik menjawab soalan untuk mendapatkan markah yang lebih baik
Objektif : Peningkatan pencapaian keputusan UPSR
Tempoh / Tarikh : Jun September
Kumpulan Sasaran : Murid tahun 4,5 & 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI


1 1 Pemilihan Jawatankuasa S/U MT dan AJK MT Jan Ogos Mesyuarat bersama guru guru tahun 6
2 Mesyuarat kerja dan pihak pentadbir
3 Penetapan tarikh
4 Kos/sumber
5 Pengagihan tugas
6 Jamuan
7 Hal-hal lain
Surat Menyurat Jan Ogos
1.1 ibu bapa AJK Jemputan Makluman secara lisan di perhimpunan
2
1.2 guru untuk murid
1.3 penceramah
Jadual Program Pengerusi & Setiausaha Jan Ogos Penyelaras tahun 6 membantu
3
menyediakan surat jemputan
Menyediakan Jan Ogos
4 4.1 insentif kepada penceramah AJK cenderahati
4.2 jamuan penceramah dan pelajar AJK Jamuan
Penyediaan tempat dan peralatan ICT, siaraya, alat tulis, AJK Tempat dan Peralatan Jan Ogos
5
siaraya
Pelaksanaan Jan Ogos
1. Kehadiran AJK Program
6
2. Disiplin
3. Pengacara majlis
Penilaian dan pelaporan KPI: Guru matematik tahap 2 Jan Ogos Postmortem di buat semasa mesyuarat
- Bilangan pelajar yang hadir panitia
7
- Bahan yang diberikan kepada pelajar
- Keberkesanan projek teknik menjawab soalan.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 2 BIDANG MATEMATIK

Nama Projek 2 : Latih tubi dan gerak gempur


Rasional : Murid menguasai dan memahami bentuk soalan untuk mendapatkan markah yang lebih baik
Objektif : Peningkatan pencapaian UPSR dan peperiksaan dalaman
Tempoh / Tarikh : Jan September
Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat jawatankuasa Semua ahli panitia Januari dan Jun


2015
Cetak dan edarkan sebagai rujukan guru
2 Kenalpasti masalah yang dihadapi Semua guru matematik matematik untuk membuat perubahan
oleh murid ketika menjawab soalan Januari dan penambahbaikan

3 Mendedahkan murid dengan skema Semua guru matematik Penyediaan set koleksi soalan untuk
dan cara pemarkahan yang sebenar Januari Ogos dibuat bersama murid dan dibimbing cara
pemarkahan dibuat
4 Latihan dan set soalan selepas habis Semua guru matematik Mencetak atau membuat salinan pelbagai
sukatan Jun Ogos set soalan .

5 Kelas tambahan selepas sekolah dan Semua guru matematik Bahan dan latih tubi untuk murid selepas
Jan Ogos
waktu pagi waktu persekolahan .
6 Membuat analisa selepas ujian Semua guru matematik Membuat perbandingan pencapaian
Jan Ogos murid secara individu mengikut kelas
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
BIDANG : PANITIA SAINS

Sasaran
Isu-Isu Matlamat
Bidang Objektif KPI Strategi
Strategik Strategik Tov 201 201 201 201 201
5 6 7 8 9
SAINS Peratus Pencapaian Peningkatan % Keputusan 1. Menyertai Klinik UPSR anjuran Didik
pencapaian akademik pencapaian UPSR Berita Harian.
sains masih ditingkatkan subjek sains (Bilangan 2. Mengadakan kelas tambahan secara
rendah. ke tahap dalam mendapat A intensif pagi, balik dan Sabtu bekerja dan
cemerlang. peperiksaan subjek sains) bengkel motivasi murid.
UPSR 100 % 91.1 100 100 100 100 100 3. Menggunakan kaedah pembelajaran
% % % % % % secara KBAT ( peta pemikiran i-think )
4. Mengadakan kem sains secara
berkolaboratif dengan guru cemerlang sains.
5. Menggunakan buku Didik UPSR sebagai
latihan berfokus.
1. Latih tubi berfokus untuk murid Tahun
Penguasaa Memastikan Murid dapat Bilangan murid 5(2015) dengan menggunakan teknik i-think+
n konsep murid-murid menguasai cemerlang 5 minit bersama pembolehubah pada jam
sains yang menguasai konsep bertambah. 7.15 pagi hingga 7.45 di dewan sekolah
lemah KPS, KMS, sains dan setiap hari Selasa.
dikalangan KBSB dan mengamalk 2. Pengajaran menggunakan kaedah peta
murid. KBAT an sikap pemikiran (i-think).
dengan saintifik dan 3. Pdp secara berpusatkan murid seperti
cemerlang nilai murni. 91.1 100 100 100 100 100 teknik pembelajaran koperatif dan
serta % % % % % % Pendidikan Sains Berasaskan Inkuiri (IBSE).
mengamalka 4. Menambahkan maklumat yang berkaitan
n sikap dengan bidang Bumi dan Alam Semesta di
saintifik dan sudut angkasawan sains sebagai bahan bantu
nilai murni. mengajar guru.
5. Sudut sains di dalam bilik darjah dan di
sepanjang laluan dan tangga di Blok D
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PENJANAAN STRATEGI SAINS

Dalaman
KEKUATAN (S)
S1 - Komitmen guru yang sangat tinggi.
KELEMAHAN (W)
S2 - Mempunyai guru-guru baharu, terlatih dan
opsyen. W1 - Kurang berpengalaman dalam teknik dan
S3 - Kemudahan mencukupi- mempunyai bilik kaedah mengajar dalam sains.
sains yang lengkap, BBM yang mencukupi. W2 - Murid kurang menguasai Kemahiran Proses
S4 - Guru Besar mempunyai hubungan baik Sains
W3 - Murid kurang menguasai Kemahiran Berfikir.
dengan masyarakat, tokoh politik, dan pegawai
PPD dan JPN. W4 - Pelajar tidak bermotivasi untuk meminati
S5 Mempunyai guru pemeriksa kertas UPSR sains.
Luaran sains.
PELUANG (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O
S1 + O3 W1 + W3 + O4
O1 Hubungan baik dengan PIBG i-think + 5 Minit bersama pembolehubah. Mengadakan penyeliaan dan pemantauan di
O2 Ada sumbangan individu dan masyarakat. S1 + O1 + O2 dalam P&P dan panitia secara berkala.
O3 - Pemantauan dan penyeliaan dari pihak Mengadakan latihan pembangunan staf. W2 + W3 + O1 + O2
atasan iaitu PPD dan JPN S2 + S4 + O3 Menggunakan peta minda dan peta pemikiran
Mengadakan kelas tambahan secara intensif bagi menggalakkan kemahiran berfikir murid.
pagi, balik dan Sabtu bekerja dan bengkel motivasi W4+ O1+O3
murid. Meningkatkan minat murid terhadap subjek sains
S1 + S2 + O2+O4 dengan mendedahkan murid terhadap alam
Menambahkan bahan pembelajaran dan modul sekitar dan kaitannya dengan subjek sains.
latihan murid.
S1 + O2
Mempelbagaikan aktiviti dan kaedah pengajaran
berpandukan Pendidikan Sains Berasaskan Inkuiri
(IBSE)
S5+ O3
Program peer teaching di kalangan guru
terutama tentang perkongsian teknik menanda
soalan sains UPSR.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ANCAMAN (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T

T1 - Latar belakang pendidikan ibu bapa S1 + T2 W4+T1


yang rendah dan kurang mengambil Meningkatkan pengetahuan murid untuk mencari Meningkatkan kesedaran ibubapa tentang
berat pencapaian murid. pembolehubah. kepentingan pengetahuan sains untuk keperluan
T2 - Masih terdapat ibubapa menyerahkan S1+S3+T1 tenaga kerja masa hadapan.
anak mereka 100% kepada sekolah. Meningkatkan pencapaian murid dengan
T3 - Pengaruh sosial dalam kehidupan menggunakan tenaga guru yang berkomitmen W4+T2+T3
murid. tinggi. Menggalakkan ibubapa menghantar anak ke kem
seperti kem sains.
S3+S4+T3
Meningkatkan keberkesanan proses P&P melalui W2+w4+T1+T2
perkongsian pengalaman dalam kalangan guru Memberi garis panduan kepada ibubapa tentang
dan masyarakat. ciri pusat tuisyen yang cemerlang untuk
mengelakkan miskonsepsi antara pengajaran guru
dan guru tuisyen.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PENILAIAN STRATEGI TERBAIK - SAINS

STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3


KRITERIA PEMILIHAN
S1+S2+O2+O4 S1+O2 S1+ S3+T1

1. Tahap kesukaran proses kerja 4 4 4

2. Kompetensi staf yang bertanggung jawab 4 4 4

3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 3 3 3

4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 4 4

5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 5 5

6. Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai


4 5 4
objektif,matlamat,isu,visi dan misi

7. Akur kepada kepatuhan dan mandat 5 5 5

8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 4 5 5

9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 5 5

Jumlah Skor 38 40 39

Keputusan 3 1 2
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL - SAINS

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK


Peratus pencapaian sains masih rendah. Pencapaian akademik ditingkatkan ke tahap cemerlang.
Penguasaan konsep sains yang lemah dikalangan murid. Memastikan murid-murid menguasai KPS, KMS, KBSB dan KBAT dengan
cemerlang serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
OBJEKTIF
1. Peningkatan pencapaian subjek sains dalam peperiksaan UPSR 100 %

2. Murid dapat menguasai konsep sains dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

PERINGKAT KURIKULUM (PKSR) PERINGKAT UPSR


Objektif KPI Sasaran (2015 2019) Strategi Sasaran Pelan
TOWS Taktikal
(PT)
TOV 15 16 17 18 19 TOV 15 16 17 18 19

1. Peningkatan % 91.1% 100 % 100 % 100 100% 100 % Strategi 91.1% 100 100 100 % 100% 100 % Strategi
pencapaian Keputusan % 1-5 % % 1-5
subjek sains UPSR
dalam (Bilangan
peperiksaan UPSR mendapat
100 %. A subjek
sains)

2. . Murid dapat Bilangan 91.1 % 100 % 100 % 100% 100% 100 % Strategi 91.1 % 100% 100% 100 % 100% 100 % Strategi
menguasai murid 1-5 1-5
konsep sains dan cemerlang
mengamalkan bertambah.
sikap saintifik dan
nilai murni.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN TAKTIKAL SAINS

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
i-think Murid dapat menguasai % Ujian diagnostik /
5 minit bersama Februari - RM 250 cara mencari bulanan Khidmat ketua
1. Guru matapelajaran.
pembolehubah. Oktober PCG Sains pembolehubah dengan panitia
betul. % PKSR

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
% Ujian diagnostik /
Kelas tambahan (pagi / Guru sains tahun 6
Februari - RM 200 Kadar pencapaian murid bulanan Semua guru
2. balik), Sabtu bekerja dan Ketua Panitia
September PIBG dipertingkatkan. sains
bengkel motivasi. GPK 1
% PKSR

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
% Ujian diagnostik /
Menyertai bengkel RM 200 Kadar pencapaian murid bulanan Guru sains
3. Guru sains. Februari - Ogos
anjuran akhbar DIDIK Dana UPSR dipertingkatkan. tahun 6
% PKSR

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
% Ujian
Pdp secara menyiasat dan Penceramah
Febuari - RM 150 Kadar pencapaian murid diagnostic/bulanan
4. mengoptimumkan Guru sains. luar / Ketua
November PCG dipertingkatkan.
penggunaan makmal sains. panitia
% PKSR

PELAN
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
Kem Sains / Sudut Guru sains. / Guru Februari - Kadar pencapaian murid % Ujian diagnostik Guru sains
5. RM 500
Angkasawan cemerlang sains November dipertingkatkan. % Ujian bulanan Fasilitator
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 SAINS

Nama Projek 1 : 5 minit bersama pembolehubah.

Rasional : Peratus pencapaian sains masih rendah.

Objektif : Peningkatan pencapaian subjek sains dalam peperiksaan (100 % )

Tempoh / Tarikh : Februari Oktober

Kumpulan Sasaran : Guru matapelajaran sains . / Murid tahun 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru matapelajaran 1 minggu

1. Tetapkan tarikh
2. Kertas kerja
3. Lantik AJK/Pemilihan guru
4. Agihan tugas
5. Lain-lain

2 Penyediaan Kertas Kerja Setiausaha 1 minggu


1. Rasional Dilaksanakan bermula Febuari
2. Matlamat 2015.
3. Objektif
4. Kos
5. Pelaksanaan
6. Kesimpulan

3 Penyemakan Kertas Kerja GPK Kurikulum 1 hari

4 Tindakan Susulan Guru Besar dan GPK 1 Jan Ogos


Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 2 SAINS

Nama Projek 2 : Mengadakan kelas tambahan secara intensif pagi, balik dan Sabtu bekerja dan bengkel motivasi murid

Rasional : Peratus pencapaian sains masih rendah.

Objektif : Peningkatan pencapaian subjek sains dalam peperiksaan (100 % )

Tempoh / Tarikh : Febuari September

Kumpulan Sasaran : Guru matapelajaran sains. / Murid tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru matapelajaran 1 minggu Dilaksanakan bermula Februari

1. Tetapkan
tarikh
2. Kertas
kerja
3. Lantik
AJK/Pemil
ihan guru
4. Agihan
tugas
6. Lain-lain

2 Surat-menyurat Guru Sains 1 hari


- Ibubapa
- Guru
- Penceramah
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
3 Jadual Program Penyelaras tahun 6 1 hari

4 Menyediakan AJK Cenderahati 1 hari


- Insentif kepada penceramah

5 Penyediaan tempat dan peralatan ICT. AJK Tempat 1 hari

6 - Pelaksanaan AJK Program 1 hari


- Kehadiran
- Displin
- Pengacara Majlis

7 Penilaian dan pelaporan KPI Guru matapelajaran 1 hari


- Bilagan pelajar yang hadir
- Bahan yang diberikan kepada
pelajar
- Keberkesanan projek teknik
menjawab soalan.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 3 SAINS
Nama Projek 3 : Mengadakan kem sains secara berkolaboratif dengan guru cemerlang sains.
Rasional : Peratus pencapaian sains masih rendah.
Objektif : Peningkatan pencapaian subjek sains dalam peperiksaan (100 % )
Tempoh / Tarikh : Mei
Kumpulan Sasaran : Guru matapelajaran sains. / Murid tahun 6 / Guru cemerlang sains

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

Mesyuarat Jawatankuasa
1 minggu
1. Tetapkan tarikh
1 2. Kertas kerja
Guru matapelajaran
3. Lantik AJK/Pemilihan guru
4. Agihan tugas
5. Lain-lain

Surat-menyurat
- Ibubapa
2 Guru Sains 1 hari
- Guru
- Penceramah
3 Jadual Program Penyelaras tahun 6 1 hari
Menyediakan
4 AJK Cenderahati 1 hari
- Insentif kepada penceramah
5 Penyediaan tempat dan peralatan ICT. AJK Tempat 1 hari
- Pelaksanaan
- Kehadiran
6 AJK Program 1 hari
- Displin
- Pengacara Majlis
Penilaian dan pelaporan KPI
- Bilagan pelajar yang hadir
- Bahan yang diberikan kepada
7 Guru matapelajaran 1 hari
pelajar
- Keberkesanan projek teknik
menjawab soalan.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN


BIDANG AGAMA ISLAM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- Guru berpengalaman lebih 5 tahun W1- Matapelajaran Agama Islam tidak termasuk kertas
mengajar PAI peperiksaan UPSR
S2- 90% guru berbudaya kerja positif W2- Indeks petunjuk prestasi murid tidak
S3- Guru bersemangat tinggi mencapai sasaran yang ditetapkan
S4- Peratus minat murid meningkat W3- Kehadiran pelajar tidak memuaskan
W4- Semangat belajar dikalangan belajar tidak seiring
Luaran dengan kerja keras guru
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Ibubapa mementingkan pendidikan Islam dalam diri SO1- Menjalinkan ukwah yang baik di WO1- Meningkatkan latihan intensif dalam
anak-anak Kalangan komuniti setempat amali fardhu ain
O2- Sokongan kewangan dari PIBG SO2- Menambah waktu kelas tasmik WO2 Mengambil tindakan kepada pelajar
O3- Kerjasama dari Sek Ren Agama yang tidak hadir
membantu pelaksanaan Kem pada sesi WO3 Melibatkan guru lain dalam
petang pelaksanaan kelas tasmik
O4- Penglibatan semua guru sangat komited
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1- Masih ada ibubapa menyerahkan SC1 Memastikan P&P dijalankan
tanggungjawab mendidik anak dalam dengan berkesan melalui
asas fardhu ain sepenuhnya kepada Guru perkongsian kemahiran dan
Agama Islam pengalaman dalam kalangan
guru
C2- Ibubapa yang tidak mengambil berat tentang pendidikan SC2 Menarik minat ibubapa untuk
agama anak-anak mereka memainkan peranan dalam
didikan agama anak-anak
C3- Pengaruh media elektronik yang semakin meluas
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN STRATEGIK 2015


BIDANG AGAMA ISLAM

Indikator Sasaran (ETR)


Isu Masalah Matlamat Strategi TOV
Pencapaian 2015 2016 2017 2018 2019
Memperkasakan Program j-
Pengurangan
QAF.
Peratus murid Tahap Mengurangkan peratus bilangan
Murid Tahap 2
2 yang masih murid yang masih murid belum 21.52 1.52
masih membaca Memperbanyakkan talaqqi 17.52% 13.52% 9.52% 5.52%
membaca Iqra membaca Iqra kepada menguasai Al % %
Iqra musyafahah dalam kelas &
21.52% 1% menjelang 2019 Quran setiap
menyusun pelaksanaan tasmik
tahun
bersama murid.
Meningkatka
Memperkasakan Program j- n bilangan
Meningkatkan peratus
QAF. murid yang
Murid tidak Peratus murid yang murid yang dapat
dapat
khatam kendiri khatam kendiri Al- khatam kendiri Al- 17.27 57.27 67.2
Memperbanyakkan talaqqi khatam 27.27% 37.27% 47.27%
Al-Quran pada Quran pada tahun 6 Quran pada tahun 6 % % 7%
musyafahah dalam kelas & kendiri Al-
tahun 6 sebanyak 17.27% kepada 67% menjelang
menyusun pelaksanaan tasmik Quran pada
2019
bersama murid tahun 6
setiap tahun
Memperkasakan Program j-
QAF.
Pengurangan
Mengurangkan peratus Melaksanakan Pemulihan Jawi bilangan
Peratus murid yang
Murid tidak murid yang tidak dapat bagi setiap kelas. murid tidak
tidak dapat membaca 12.57 0.57
dapat membaca membaca jawi dari dapat 10.57% 8.57% 6.57% 3.57%
jawi dari Tahun 1-6 % %
jawi dengan baik Tahun 1- 6 kepada 10% Menambah bahan bacaan jawi membaca
sebanyak 12.57%
menjelang 2019. berbentuk buku bacaan & jawi pada
latih tubi menyebut sukukata tahun 6
didalam kelas setiap kali
sebelum p&p.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL AGAMA ISLAM

Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber Pencapaian TOV ETR
(KPI)
Rm500.00 / Tabung
Pengurangan
Guru Pendidikan Islam j-QAF dan Panitia
Mengurangkan bilangan bilangan murid
Kem Literasi Al guru j-QAF dan murid 4 kali Agama
1 murid tahun 4,5,6 yang yang tidak tahu 21.52% 15%
Quran tahun 4,5,6 yang masih setahun PIM, PCG Mata
masih membaca Iqra membaca Al
membaca Iqra pelajaran,
Quran
sumbangan luar
Rm500.00/Tabung
Guru Pendidikan j-QAF dan Panitia Pertambahan
Meningkatkan bilangan
Kem Khatam Islam,murid tahun 6 2 kali Agama Bilangan murid
2 murid yang khatam Al 17.27% 22%
Al Quran yang belum khatam Al setahun PIM, PCG Mata yang khatam
Quran
Quran pelajaran, Al Quran
sumbangan luar
Rm500.00/Tabung
Guru Pendidikan Islam, jQAF dan Panitia Pengurangan
Meningkatkan bilangan
Guru j-QAF dan murid 2 kali Agama Bilangan murid
3 Kem Celik Jawi murid yang dapat 12.57% 10%
tahun 1-6 yang belum setahun PIM, PCG Mata yang tidak tahu
membaca jawi
celik jawi pelajaran, membaca jawi
sumbangan luar
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 AGAMA ISLAM

Nama Program Kem Literasi Al Quran


Objektif Mengurangkan bilangan murid yang masih membaca Iqra.
Tempoh 4 kali setahun.
Kumpulan Sasaran Murid tahun 4,5,6 yang masih membaca Iqra.
Guru Terlibat Guru Pendidikan Islam dan j-QAF.

1. Jawatankuasa Panitia Agama Islam bermesyuarat bagi mengagihkan tugas merancang dan
mengurus pelaksanaan program.
Proses Kerja 2.Pelaksanaan program:
a- Taklimat Program oleh Ketua Panitia kepada kumpulan dan naqib/naqibah.
b- Hadiah galakan bagi murid yang sudah boleh membaca Al Quran.

-Pelajar yang terlibat tidak hadir.


Kekangan
-Masa menjalankan aktiviti terlalu singkat.

-Pemantauan oleh GPK Ko-kurikulum.


Pemantauan -Pemantauan dijalankan ketika kem diadakan.
-Pemantauan dijalankan secara pemerhatian.

-Pelajar yang terlibat lebih berminat membaca iqra.


Penilaian
-Bilangan pelajar membaca iqra dapat dikurangkan.

-Kem ini perlu dijalankan lebih kerap, sekurang-kurangnya 4 kali setahun.


Penambahbaikan
-Sentiasa memantau perkembangan bacaan pelajar yang terlibat.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 2 AGAMA ISLAM

Nama Program Kem Khatam Al Quran.


Objektif Meningkatkan bilangan murid yang belum khatam AL Quran.
Tempoh 2 kali setahun.
Kumpulan Sasaran Murid tahun 6 yang belum khatam Al Quran.
Guru Terlibat Guru Pendidikan Islam.

1. Jawatankuasa Panitia Agama Islam bermesyuarat bagi mengagihkan tugas merancang dan
mengurus pelaksanaan program.
2.Pelaksanaan program :
Proses Kerja a- Taklimat Program oleh Ketua Panitia kepada kumpulan dan naqib/naqibah.
b- Hadiah galakan bagi murid yang telah berjaya khatam Al Quran.
c- Pertandingan Tilawah Al Quran.
d- Ceramah Tahsin Al Quran.

-Pelajar yang terlibat tidak hadir.


Kekangan
-Masa yang dijalankan terlalu singkat.

-Pemantauan oleh GPK Ko-kurikulum.


Pemantauan -Pemantauan dijalankan ketika kem diadakan.
-Pemantauan dijalankan secara pemerhatian.

-Pelajar yang terlibat lebih berminat membaca al-quran.


Penilaian
-Bilangan pelajar khatam al-quran semakin bertambah.

-Kem ini perlu dijalankan lebih kerap, sekurang-kurangnya 2 kali setahun.


Penambahbaikan
-Sentiasa memantau perkembangan bacaan pelajar yang terlibat.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 3 AGAMA ISLAM

Nama Program Kem Celik Jawi.


Objektif Meningkatkan bilangan murid yang belum dapat membaca jawi.
Tempoh 2 kali setahun.
Kumpulan Sasaran Murid tahun 1- 6 yang belum dapat membaca jawi.
Guru Terlibat Guru Pendidikan Islam dan j-Qaf.

1. Jawatankuasa Panitia Agama Islam bermesyuarat bagi mengagihkan tugas merancang dan
mengurus pelaksanaan program.
2.Pelaksanaan program :
Proses Kerja a- Taklimat Program oleh Ketua Panitia kepada kumpulan dan naqib/naqibah.
b- Hadiah galakan bagi murid yang telah berjaya khatam Al Quran.
c- Pertandingan Tilawah Al Quran.
d- Ceramah Tahsin Al Quran.

-Pelajar yang terlibat tidak hadir.


Kekangan
-Masa yang dijalankan terlalu singkat.

-Pemantauan oleh GPK Ko-kurikulum.


Pemantauan -Pemantauan dijalankan ketika kem diadakan.
-Pemantauan dijalankan secara pemerhatian.

-Pelajar yang terlibat lebih berminat membaca al-quran.


Penilaian
-Bilangan pelajar khatam al-quran semakin bertambah.

-Kem ini perlu dijalankan lebih kerap, sekurang-kurangnya 2 kali setahun.


Penambahbaikan
-Sentiasa memantau perkembangan bacaan pelajar yang terlibat.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISA PERSEKITARAN SWOT DAN MATRIK TOWS


BIDANG KAJIAN TEMPATAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


1. Mempunyai guru-guru yang terlatih. 1. Kurang pengalaman dalam teknik dan kaedah
DALAMAN 2. Kemudahan mencukupi - bahan BBM yang mengajar yang berkesan.
hampir lengkap. 2. Tiada guru opsyen untuk subjek KT.
3. Guru Besar mempunyai hubungan baik 3. Murid kurang minat dan beranggapan subjek
dengan masyarakat, tokoh politik, pegawai KT tidak penting.
PPD, JPN
LUARAN 4. Sebahagian guru mengajar adalah guru
berpengalaman.

PELUANG (O) SO WO

1. PIBG beri galakan dan menyokong usaha S1, O1,O2,O4 mengadakan latihan pembangunan W1, O3 mengadakan penyeliaan dan pemantuan
sekolah staf di dalam P&P dan panitia secara berkala
2. Peruntukan kewangan bagi panitia KT S2,S3,S4,O3 mengadakan pelbagai aktiviti luar. W1 ,W2, O1,O4, Menjemput guru pakar, dan
3. Pemantuan dan penyeliaan daripada pihak S1, O2, menambahkan bahan pengajaran dan pensyarah untuk membantu sekolah meningkatkan
atasan PPD, JPN pembelajaran serta modul latihan dan kemahiran mengajar.
4. Berdekatan dengan Institut Perguruan dan mempelbagaikan aktiviti dan kaedah pengajaran.
Universiti.

ANCAMAN (T) ST WT

1. Pendapatan ibu bapa rendah. S1,S4,T1,T2 mengadakan motivasi ibu bapa untuk W3,T1, T2, T4, menyediakan ganjaran kepada
2. Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah dan memberi kesedaran kepentingan pendidikan. pelajar yang berjaya dalam peperiksaan dan aktiviti
tidak mengambil berat dalam pencapaian panitia.
S1,S3,S4 ,T3 mengadakan bengkel kemahiran
murid. W1,W3, T1,T2, T3, T4 mengadakan perbincangan
belajar kepada murid
3. Pengaruh sosial dalam kehidupan pelajar bersama ibu bapa.
4. Persepsi ibu bapa terhadap subjek KT
mempengaruhi minda murid.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN


BIDANG KAJIAN TEMPATAN

MATLAMAT SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN


ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV STRATEGI
STRATEGIK 2014 2015 2016 2017 2018

Kualiti Kualiti Peningkatan PKSR 1 PKSR 1 PKSR PKSR -Teknik menjawab


pencapaian pencapaian pencapaian soalan dan
akademik ditingkatkan ke murid dalam 96 % Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 menggunakan
masih belum tahap yang peperiksaan Tahun 5 95 % 96 % 96 % pelbagai BBM
mencapai lebih dalaman. 82 % Tahun 5 terutama
tahap cemerlang. Tahun 6 71 % Tahun 6 penggunaan ICT
cemerlang. 89 % Tahun 6 96 % dalam PdP.
93 %
PKSR 2 -Latih tubi / soalan
PKSR 2 latihan
Tahun 5
84% Tahun 4 -Motivasi
Tahun 6 95 %
97 % Tahun 5
85 %
Tahun 6
98%
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL - KAJIAN TEMPATAN

ISU STRATEGIK 1 MATLAMAT STRATEGIK

Kualiti PdP yang kurang mantap dan kurang berkesan. Memastikan guru menguasai teknik PdP dengan berkesan.

OBJEKTIF

1. Peningkatan pencapaian subjek KT dalam peperiksaan PKSR 1 & PKSR 2 iaitu sebanyak 90 %.
2. Guru menggunakan pelbagai bahan yang ada di bilik sumber / BBM dan kemudahan LCD dalam kelas bagi memudahkan PdP
serta menunjukkan contoh folio mengikut format sebenar.

PELAN TAKTIKAL - KAJIAN TEMPATAN

BIL PROGRAM/ PROJEK TANGGUNG TEMPOH/ KOS/ OUT PUT KPI PELAN
JAWAB HARI SUMBER KONTIGENSI
In House Taining Ketua Panitia & 2 Kali Guru lebih Penguasaan teknik Motivasi
1 AJK setahun berkeyakinan dalam pengajaran PdP
melaksanakan PdP. lebih mantap.
PdP berbentuk audio
2 visual di dalam kelas atau Semua Guru Sekali Masalah PdP dapat Murid berminat Mendapat
makmal komputer. Kajian setahun diselesaikan. dengan subjek KT. bantuan guru
Tempatan berkemahiran.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 1 - KAJIAN TEMPATAN

Nama Projek 1 : In-House Training


Rasional : Guru lebih berkeyakinan melaksanakan teknik PdP
Objektif : Peningkatan objektif pengetahuan, kemahiran dan nilai oleh murid
Tempoh / Tarikh : Dua kali setahun.
Kumpulan Sasaran : Guru Kajian Tempatan

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat panitia Dilaksanakan sekali sepenggal.


GPK 1
- Pemilihan jawatankuasa
Ketua Panitia
- Penetapan tarikh 1 hari
Guru Kajian Tempatan
- Kos/sumber
- Pengagihan tugas
2 Jadual prograM Setiausaha 1 Hari
Menyediakan Jawatankuasa bertindak seperti
a. peralatan ICT diputuskan dalam mesyuarat lalu.
3 b. siaraya 1 Hari
Ketua Panitia & AJK
c. alat tulis
d. persiapan tempat
Pelaksanaan: Postmortem dibuat semasa
- Kehadiran mesyuarat panitia
4
- Disiplin Ketua panitia & AJK 1 Hari
- Pengacara majlis .
Penilaian dan pelaporan KPI:
- Bilangan peserta yang terlibat Postmortem di buat semasa
5 - Bahan yang diberikan kepada guru mesyuarat panitia
AJK Kehadiran 1 Hari
- Keberkesanan program yang di
jalankan .
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN TAKTIKAL - KAJIAN TEMPATAN

ISU STRATEGIK 2 MATLAMAT STRATEGIK

Tanggapan murid terhadap mata pelajaran Kajian Tempatan Memupuk minat murid mempelajari subjek Kajian Tempatan.
satu subjek yang tidak penting.

OBJEKTIF

1. Peratus bilangan A dalam PKSR 1 dan PKSR 2 dapat meningkat sebanyak 10% serta peningkatan membuat folio.

2. Guru menggunakan pelbagai bahan yang ada di bilik sumber dan kemudahan LCD dalam kelas bagi memudahkan PdP serta menunjukkan
contoh folio mengikut format sebenar.

PELAN TAKTIKAL - KAJIAN TEMPATAN

BIL PROGRAM/ PROJEK TANGGUNG TEMPOH/ KOS/ OUT PUT KPI PELAN
JAWAB HARI SUMBER KONTIGENSI
Pertandingan kuiz dan Ketua Panitia & Sekali RM250 Menarik minat murid. Penguasaan teknik Hadiah yang
1 folio. AJK setahun penulisan folio menarik.
yang mantap.
Lawatan ke tempat- Mengaplikasi
2 tempat bersejarah dan Ketua Panitia Sekali RM800 pengetahuan yang Minda yang Merancang
menarik sekitar negeri dan AJK setahun dipelajari dan terbuka. tempat-tempat
Melaka. mendapat pengalaman yang ingin
sendiri daripada dilawati.
pemerhatian.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 2 - KAJIAN TEMPATAN

Nama Projek 1 : Lawatan ke Tempat-tempat bersejarah sekitar negeri Melaka.


Rasional : Murid mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari dan mendapat pengalaman daripada pemerhatian.
Objektif : Menarik minat murid mempelajari subjek Kajian Tempatan
Tempoh / Tarikh : Sekali setahun.
Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI


Mesyuarat panitia & AJK terlibat:
1 - Pemilihan jawatankuasa 1 hari Dilaksanakan sekali setahun.
GPK 1
- Penetapan tarikh
Ketua Panitia
- Kos/sumber
Guru Kajian Tempatan
- Pengagihan tugas
- Penggangkutan
- Makanan
Surat Menyurat: Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
2 - Ibu bapa Setiausaha & AJK 1 Hari dalam mesyuarat
- Tempat-tempat yang dilawati
Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
Jadual program Setiausaha
3 1 Hari dalam mesyuarat
Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
Penyediaan makanan AJK makanan
4 1 Hari dalam mesyuarat
Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
Penyediaan pengangkutan dan kutipan yuran AJK Pengangkutan
5 1 Hari dalam mesyuarat
Pelaksanaan:- Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
- Kehadiran 1 Hari dalam mesyuarat
6 AJK program
- Disiplin
- Ketua Rombongan
Penilaian dan pelaporan KPI: Membuat postmortem selepas aktiviti
- Bilangan peserta yang terlibat 1 Hari dijalankan.
- Bahan yang diberikan kepada pelajar
7 AJK Kehadiran
- Keberkesanan program yang di
- jalankan .
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISA PERSEKITARAN SWOT DAN MATRIK TOWS SEJARAH

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


5. Mempunyai guru-guru yang terlatih. 4. Kurang pengalaman dalam teknik dan kaedah
DALAMAN 6. Kemudahan mencukupi - bahan BBM yang mengajar yang berkesan.
hampir lengkap. 5. Tiada guru opsyen untuk subjek Sejarah.
7. Guru Besar mempunyai hubungan baik 6. Murid kurang minat dan beranggapan subjek
LUARAN dengan masyarakat, tokoh politik, pegawai Sejarah tidak penting.
PPD, JPN
8. Sebahagian guru mengajar adalah guru
berpengalaman.
PELUANG (O) SO WO

5. PIBG beri galakan dan menyokong usaha S1, O1,O2,O4 mengadakan latihan pembangunan W1, O3 mengadakan penyeliaan dan pemantuan
sekolah staf di dalam P&P dan panitia secara berkala
6. Peruntukan kewangan bagi panitia Sejarah S2,S3,S4,O3 mengadakan pelbagai aktiviti luar. W1 ,W2, O1,O4, Menjemput guru pakar, dan
7. Pemantuan dan penyeliaan daripada pihak S1, O2, menambahkan bahan pengajaran dan pensyarah untuk membantu sekolah
atasan PPD, JPN pembelajaran serta modul latihan dan meningkatkan kemahiran mengajar.
8. Berdekatan dengan Institut Perguruan dan mempelbagaikan aktiviti dan kaedah pengajaran.
Universiti.

ANCAMAN (T) ST WT

1. Pendapatan ibu bapa rendah. S1,S4,T1,T2 mengadakan motivasi ibu bapa untuk W3,T1, T2, T4, menyediakan ganjaran kepada
2. Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah memberi kesedaran kepentingan pendidikan. pelajar yang berjaya dalam peperiksaan dan
dan tidak mengambil berat dalam aktiviti panitia.
S1,S3,S4 ,T3 mengadakan bengkel kemahiran
pencapaian murid. W1,W3, T1,T2, T3, T4 mengadakan perbincangan
belajar kepada murid
3. Pengaruh sosial dalam kehidupan pelajar bersama ibu bapa.
4. Persepsi ibu bapa terhadap subjek
Sejarah mempengaruhi minda murid.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


BIDANG SEJARAH

TOV SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN


MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI 2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI
STRATEGIK

Kualiti Kualiti Peningkatan PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1 -Teknik menjawab
pencapaian pencapaian pencapaian soalan dan
akademik ditingkatkan ke murid dalam Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 menggunakan
masih belum tahap yang peperiksaan 84 % 84 % 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % pelbagai BBM
mencapai lebih dalaman. Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 terutama
tahap cemerlang. 95% 95% 95% 95% penggunaan ICT
cemerlang. Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 dalam PdP.
95% 95% 95%
-Latih tubi / soalan
PKSR 2 PKSR 2 PKSR 2 PKSR 2 PKSR 2 PKSR 2 PKSR 2 latihan

Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 -Motivasi


87 % 87 % 90 % 90 % 95 % 95 % 95 %
Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5
95% 95% 95% 95%
Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6
95% 95% 95%
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL SEJARAH

ISU STRATEGIK 1 MATLAMAT STRATEGIK

Kualiti PdP yang kurang mantap dan kurang berkesan. Memastikan guru menguasai teknik PdP dengan berkesan.

OBJEKTIF

1. Peningkatan pencapaian subjek Sejarah dalam peperiksaan PKSR 1 & PKSR 2 iaitu sebanyak 90 %.
2. Guru menggunakan pelbagai bahan yang ada di bilik sumber / BBM dan kemudahan LCD dalam kelas bagi memudahkan PdP.

PELAN TAKTIKAL SEJARAH

BIL PROGRAM/ PROJEK TANGGUNG TEMPOH/ KOS/ OUT PUT KPI PELAN
JAWAB HARI SUMBER KONTIGENSI
In House Taining Ketua Panitia & 2 Kali Guru lebih Penguasaan teknik Motivasi
1 AJK setahun berkeyakinan dalam pengajaran PdP
melaksanakan PdP. lebih mantap.
PdP berbentuk audio
2 visual di dalam kelas atau Semua Guru Sekali Masalah PdP dapat Murid berminat Mendapat
makmal komputer. Sejarah setahun diselesaikan. dengan subjek bantuan guru
Sejarah. berkemahiran.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 1 SEJARAH

Nama Projek 1 : In-House Training


Rasional : Guru lebih berkeyakinan melaksanakan teknik PdP
Objektif : Peningkatan objektif pengetahuan, kemahiran dan nilai oleh murid
Tempoh / Tarikh : Dua kali setahun.
Kumpulan Sasaran : Guru Sejarah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat panitia GPK 1 1 hari Dilaksanakan sekali sepenggal.


- Pemilihan jawatankuasa Ketua Panitia
- Penetapan tarikh Guru Sejarah
- Kos/sumber
- Pengagihan tugas
2 Jadual program Setiausaha 1 Hari

3 Menyediakan Ketua Panitia & AJK 1 Hari Jawatankuasa bertindak seperti


diputuskan dalam mesyuarat lalu.
a. peralatan ICT
b. siaraya
c. alat tulis
d. persiapan tempat

4 Pelaksanaan: Ketua panitia & AJK 1 Hari Postmortem dibuat semasa


- Kehadiran mesyuarat panitia
- Disiplin
- Pengacara majlis .

5 Penilaian dan pelaporan KPI: AJK Kehadiran 1 Hari Postmortem di buat semasa
- Bilangan peserta yang terlibat mesyuarat panitia
- Bahan yang diberikan kepada guru
- Keberkesanan program yang
dijalankan .
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL SEJARAH

ISU STRATEGIK 2 MATLAMAT STRATEGIK

Tanggapan murid terhadap mata pelajaran Sejarah satu subjek Memupuk minat murid mempelajari subjek Sejarah.
yang tidak penting.

OBJEKTIF

1. Peratus bilangan A dalam PKSR 1 dan PKSR 2 dapat meningkat sebanyak 10% .
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL SEJARAH

TANGGUNG TEMPOH/ KOS/ PELAN


BIL PROGRAM/ PROJEK OUT PUT KPI
JAWAB HARI SUMBER KONTIGENSI
Minat murid
Menjemput
Menarik minat murid meningkat atas
penceramah
dalam mendalami lagi kefahaman diri
Pertandingan: Kuiz Ketua Panitia & Sekali dan penawaran
1 RM250 pengetahuan tentang sendiri untuk
Sejarah. AJK setahun hadiah yang
Sejarah Malaysia. diaplikasikan
menarik.
dalam kehidupan.

Minat murid akan Penambahan


Dua kali Pelajar ada keinginan
Ketua Panitia bertambah nilai hadiah/
Insentif untuk murid setahun untuk memperolehi
2 dan AJK RM200 dengan bilangan
cemerlang dalam ujian. (PKSR 1 & hadiah yang
penawaran hadiah yang
PKSR 2) ditawarkan.
hadiah. ditawarkan.

Mengaplikasi
Lawatan ke tempat- pengetahuan yang
Merancang
tempat bersejarah dan dipelajari dan
tempat-tempat
3 menarik sekitar negeri Ketua Panitia Sekali mendapat Minda yang
RM800 bersejarah di
Melaka. dan AJK setahun pengalaman sendiri terbuka.
negeri lain yang
daripada
ingin dilawati.
pemerhatian.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 2 SEJARAH

Nama Projek 3 : Lawatan ke tempat-tempat bersejarah sekitar negeri Melaka.


Rasional : Murid mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari dan mendapat pengalaman daripada pemerhatian.
Objektif : Menarik minat murid mempelajari subjek Sejarah
Tempoh / Tarikh : Sekali setahun.
Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 4 & 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat panitia & AJK terlibat: GPK 1 1 hari Dilaksanakan sekali setahun.
- Pemilihan jawatankuasa Ketua Panitia
- Penetapan tarikh Guru Sejarah
- Kos/sumber
- Pengagihan tugas
- Penggangkutan
- Makanan

2 Surat Menyurat: Setiausaha & AJK 1 Hari Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
- Ibu bapa dalam mesyuarat
- Tempat-tempat yang dilawati

3 Jadual program Setiausaha 1 Hari Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan


dalam mesyuarat

4 Penyediaan makanan AJK makanan 1 Hari Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan


dalam mesyuarat

5 Penyediaan pengangkutan dan kutipan AJK Pengangkutan 1 Hari Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan
yuran dalam mesyuarat
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

6 Pelaksanaan:- AJK Program 1 Hari Jawatankuasa bertindak seperti diputuskan


- Kehadiran dalam mesyuarat
- Disiplin
- Ketua Rombongan

7 Penilaian dan pelaporan KPI: AJK Kehadiran 1 Hari Membuat postmortem selepas aktiviti
- Bilangan peserta yang terlibat dijalankan.
- Bahan yang diberikan kepada pelajar
- Keberkesanan program yang di
- jalankan .
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS


A. ANALISI SWOT

S (kekuatan) W(kelemahan)

S1 % kelulusan PKSR meningkat berterusan W1 Pencapaian BI belum mencapai 95%


S2 Pencapaian semua matapelajaran PKSR melebihi 60% W2 Penyeliaan P&P belum mencukupi
S3 60% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun W3 Tidak cukup guru opsyen
S4 Pengurusan Panitia yang berkesan
S5 Pentadbir yang berpengalaman dalam pengurusan

O(peluang) T(ancaman)

O1 80% ibu bapa mementingkan pelajaran anak mereka T1 Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi
O2 Sokongan kewangan daripada pihak PIBG T2 Masih terdapat ibu bapa menyerahkan anak mereka
O3 Sekolah satu sesi boleh mengadakan kelas 100% kepada sekolah
tambahan pada waktu selepas balik sekolah T3 Lokasi sekolah di pinggir bandar mempengaruhi
O4 Aktivit luar banyak memberi pendedahan dan budaya murid
pengetahuan kepadda murid T4 Latar belakang sosio-ekonomi mempengaruhi
pencapaian target sekolah
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

B. ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN


BIDANG PENDIDIKAN KHAS

PENGURUSAN KURIKULUM

ISU MATLAMAT OBJEKTIF STRATEGI


STRATEGIK STRATEGIK

Pencapaian akademik dari Peningkatan pencapaian PKSR Meningkatkan pencapaian PKSR Meningkatkan pencapaian akademik
segi kualiti masih rendah yang berterusan dari segi kualiti dari segi kualiti
berbanding dengan
pencapaian peringkat
negeri

Murid belum menguasai Meningkatkan pencapaian Melahirkan pelajar-pelajar yang 1. Menggalakkan murid-murid
kemahiran 3M akademik secara kualiti dan dapat menguasai 3M menghadiri kelas tambahan di
kuantiti sepenuhnya sekolah
2. Mengadakan perkembangan
staf untuk subjek teras secara
berkala
3. Meningkatkan sahsiah dan jati
diri murid
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

C. PENJANAAN STRATEGI PENDIDIKAN KHAS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1 Pentadbir yang berpengalaman dalam W1 Tidak cukup bahan bantu mengajar
pengurusan W2 Murid belum menguasai 3M
S2 80% guru mempunyai budaya kerja positif W3 Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
S3 Guru-guru berpengalaman mengikut opsyen W4 Guru tidak menumpu perhatian sepenuhnya
S4 Pencapaian semua matapelajaran PKSR pada P&P kerana terlalu banyak aktiviti sampingan
melebihi 60%
PELUANG (O)
O1 Hubungan baik dengan PIBG S-O W-O
O2 Sekolah 1 sesi boleh ada kelas
tambahan Meningkatkan pencapaian akademik dari segi Galakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti
O3 60% penjaga berpendidikan Kualiti program 3M dan penguasaan bahasa dengan aktif.
O4 Berhampiran dengan institusi
pendidikan

CABARAN/ANCAMAN ( T)
T1 Cyber Caf berhampiran S-T W-T
dengan sekolah
T2 Masih terdaapat ibu bapa yang Perkembangan staf untuk subjek teras Meningkatkan sahsiah dan jati diri murid
menyerahkan anak mereka
100% kepada sekolah
T3 Segelintir ibu bapa masih tidak
prihatin terhadap pelajaran
anak mereka
T4 Lokasi sekolah di pinggir bandar
mempengaruhi budaya murid
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
D. PENYESUAIAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & STRATEGI PENDIDIKAN KHAS

SASARAN
MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI STRATEGI
STRATEGIK
TOV 2015 2016 2017 2018 2019

Pencapaian Tingkatkan Meningkatkan % Keputusan 90.0% 90% 95% 100% 100% 100% 1. Menyertai Program
akademik dari pencapaian pencapaian PKSR PKSR 3M yang dijalankan di
segi kualiti masih akademik dari segi kualiti (Bilangan sekolah
rendah sehingga murid
( Peperiksaan jauh menguasai 2. Mengadakan
kendalian melepasi objektif program 3Msecara
sekolah rendah) pencapaian peperiksaan) intensif pagi, balik dan
purata PKSR bengkel motivasi murid.

3. Menggunakan
kaedah pembelajaran
secara KBAT ( peta
pemikiran i-think)

Pengurusan 3M Meningkatka Menambah serta % murid yang 90.0% 90% 95% 100% 100% 100% 1. Mengadakan kem
yang masih n jumlah meningkatkan menguasai 3M secara
belum mantap murid yang kuantiti murid kemahiran 3M berkolaboratif dengan
boleh yang menguasai meningkat guru Pemulihan
menguasai kemahiran 3M
kemahiran 2. Menggunakan
3M kaedah didik hibur
dalam kaedah
pengajaran di dalam
kelas
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

E. PELAN TAKTIKAL KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

STRATEGI 1 : .Meningkatkan Penguasaan Matapelajaran Teras (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik)

BIL PROGRAM/ PIPP TANG- TEMPOH/ KOS / OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI
PROJEK GUNG HARI SUMBER
JAWAB

1 Program Peningkatan Ketua Jan Nov PCG Peratusan AJK Panitia Bahasa
Penguasaan kemahiran Panitia ( Setiap peningkatan murid Melayu dan
3M Bahasa hari selasa dalam menguasai Guru Bertugas
Melayu sepanjang kemahiran 3M
tahun)

Program Peningkatan Ketua Jan-Nov PCG Peratusan AJK Panitia BI dan


Penguasaan BI Panitia (Setiap peningkatan murid Guru Bertugas
2 BI hari rabu bagi membaca dan
sepanjang menulis dalam
tahun) Bahasa Inggeris

Program Mari Mengira Ketua Jan-Nov PCG Peratusan Ketua Panitia


Panitia ( Setiap Peningkatan murid Matematik
Matematik hari dalam pengiraan dan
3
khamis matematik Guru Bertugas
sepanjang
tahun)
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

STRATEGI 2 PENDIDIKAN KHAS


Meningkatkan Jati Diri dan semangat murid dalam pengurusan diri
dan kehidupan.

BIL PROGRAM/ PIPP TANGGUNG TEMPOH/ KOS / OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
PROJEK JAWAB HARI SUMBER

1 Minggu Mata Pelajaran 2 Guru Panita Mata -Jan hingga Guru Mata Pelajaran
-Pengurusan Kehidupan Pelajaran Nov PCG
- Kemahiran Hidup ( Setiap hari BKIBGPK
-PSV selepas rehat)

STRATEGI 3 PENDIDIKAN KHAS


Mewujudkan Kerjasama Ibu Bapa Dengan Pihak Sekolah Untuk
Meningkatkan Penguasaan Kemahiran 3M

BIL PROGRAM/ PIPP TANGGUNG JAWAB TEMPOH/ HARI KOS / SUMBER OUT PUT KPI PELAN
PROJEK KONTIGENSI
1 Peperiksaan
Kendalian Sekolah 2 Semua Guru 2 kali setahun BKIBGPK
Rendah (PKSR)

2 RPI 2 Guru matapelajaran 1 hari BKIBGPK Guru Kurikulum


(2 X setahun)
Guru Penolong
3 Hari Terbuka 2 Kanan 1 hari BKIBGPK Guru Kurikulum
Penyelaras (2x setahun) Penolong
Guru Matapelajaran Penyelaras
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

STRATEGI 4 PENDIDIKAN KHAS

Memberi Pendedahan Kepada Guru Mengenai Perkara Berkaitan


Kursus ICT, Perkembangan Staf Dan Pengurusan Kurikulum.

BIL PROGRAM/ PIPP TANGGUNG TEMPOH/ KOS / SUMBER OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
PROJEK JAWAB HARI

1 Mesyuarat Guru 2 Guru Penolong 5 kali PCG Penolong Penyelaras


Kanan Penyelaras setahun
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 PENDIDIKAN KHAS


Nama Projek : Minggu Mata Pelajaran ( BM,BI DAN MATEMATIK)
Matlamat : Meningkatkan keyakinan murid dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelektual (JERI)
Objektif
Melahirkan murid istimewa yang berdikari
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan :
mengikut potensi diri masing-masing
Kumpulan Sasaran
: Bahasa Melayu Asas 3M (Hari Selasa))
: Bahasa Inggeris ( Hari Rabu)
: Matematik ( Hari Khamis )
: Semua murid
BIL PROSES KERJA TANGGUNG TEMPOH STATUS / PELAN /
JAWAB KONTIGENSI
1 Perbincangan dalam mesyuarat guru pendidikan khas untuk menentukan Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
takwim.
2 Perbincangan guru-guru yang mengajar subjek berkaitan untuk menentukan Ketua Panitia Setiap Subjek 2 hari Guru Subjek
aktiviti.
3 Merangka jadual aktiviti untuk semakan penyelaras. Ketua Panitia Setiap Subjek 1 hari Guru Subjek
4 Mendapatkan kelulusan pihak pentadbir untuk melaksanakan aktiviti. Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
5 Mengedarkan jadual aktiviti kepada semua guru. Ketua Panitia Setiap Subjek 1 hari Guru Subjek

6 Menyediakan bahan / alat untuk melaksanakan aktiviti. Ketua Panitia Setiap Subjek 1 minggu sebelum tarikh Guru Subjek

7 Taklimat kepada semua murid Ketua Panitia Setiap Subjek Sebelum aktiviti Guru Subjek
dijalankan
8 Melaksanakan aktiviti mengikut perancangan Semua Guru 1 minggu PPM

9 Membuat penilaian hasil kerja murid yang dihasilkan semasa aktiviti Ketua Panitia Setiap Subjek 1 hari Guru Subjek
dijalankan untuk pemarkahan dan hadiah.
10 Laporan aktiviti Ketua Panitia Setiap Subjek Ketua Panitia Setiap Guru Subjek
Subjek
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 2 PENDIDIKAN KHAS


Nama Projek : Projek Pengurusan Kehidupan ( Pengurusan Diri, Kemahiran
Hidup, Pendidikan Seni Visual)
Matlamat : Meningkatkan keyakinan murid dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelektual (JERI)
Objektif : Melahirkan murid istimewa yang berdikari
mengikut potensi diri masing-masing
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Pengurusan Kehidupan ( Selepas rehat setiap hari)
Pendidikan Seni Visual ( Sepanjang PdP PSV))
Pend. Islam & Moral & Patriotik ( Ogos)
Kumpulan Sasaran : Semua murid

BIL PROSES KERJA TANGGUNG TEMPOH STATUS / PELAN / KONTIGENSI


JAWAB
1 Perbincangan dalam mesyuarat guru pendidikan Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
khas untuk menentukan SWOT dan takwim.
2 Menyediakan kertas kerja untuk semakan Ketua Panitia PK dan PSV 3hari Guru Subjek
penyelaras.
3 Mendapatkan kelulusan pihak pentadbir untuk Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
melaksanakan aktiviti.
4 Penyediaan bahan/alatan yang berkaitan. Ketua Panitia 5 hari Guru Subjek

5 Mengadakan Perkembangan Staf PSV/Seni Ketua Panitia Guru Subjek


Pualaman kepada semua guru dan PPM. 1 hari
6 Melaksanakan aktiviti di kalangan kumpulan sasaran Ketua Panitia Sepanjang tahun Guru Subjek
dalam P & P Pendidikan Seni Visual. (ikut takwim)
7 Laporan aktiviti Ketua Panitia 2 kali setahun Guru Subjek
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 3 PENDIDIKAN KHAS

Nama Projek : Program Rancangan Pendidikan Individu (RPI)


Matlamat : Meningkatkan keputusan akademik secara kualiti dan
kualitatif
Objektif : Mewujudkan kerjasama yang mantap antara pihak sekolah
dengan ibu bapa/penjaga

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan :


Kumpulan Sasaran : Semua Ibu bapa/penjaga

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN / KONTIGENSI


1 Perbincangan dalam mesyuarat guru GP Pendidikan Khas 1 hari Penyelaras,
pendidikan khas untuk menentukan takwim. Penolong Penyelaras
2 Memaklumkan program yang dirancang Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
semasa pembentangan perancangan tahunan
dalam Mesyuarat Bersama Pentadbir
3 Menyiapkan Rancangan Individu setiap murid Semua guru subjek 3 minggu Semua guru subjek berkaitan
berkaitan
4 Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
(surat)
5 Membuat persiapan;
Tempat Jawatankuasa kerja 2 hari Jawatankuasa kerja
Brosur
Jamuan
6 Pertemuan bersama ibu bapa/penjaga dalam Guru Kelas dibantu Pembantu Pengurusan Murid
Program Anakku Gemilang. Semua Guru Mata 1 hari
Pelajaran
7 Membuat post-mortem keberkesanan Guru Unit Kurikulum 2 hari Penolong Guru Unit Kurikulum
program
8 Laporan aktiviti Guru Unit Kurikulum 3 hari selepas Penolong
aktiviti Guru Unit Kurikulum
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 4 PENDIDIKAN KHAS


Nama Projek : Hari Terbuka (Tanda tangan buku kemajuan murid dan
Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

Matlamat : Meningkatkan keputusan akademik secara kualiti dan


kualitatif
Objektif : Mewujudkan kerjasama yang mantap antara pihak sekolah
dengan ibu bapa/penjaga

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan :


Kumpulan Sasaran : Semua Ibu bapa/penjaga

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN / KONTIGENSI


Perbincangan dalam mesyuarat guru Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
1
pendidikan khas untuk menentukan takwim.
Memaklumkan program yang dirancang Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
2 semasa pembentangan perancangan tahunan
dalam Mesyuarat Bersama Pentadbir
Menyiapkan Rekod Profil Murid selepas Guru Kelas 2 minggu Semua guru subjek berkaitan
3
peperiksaan
Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga Penyelaras 1 hari Penolong Penyelaras
4
(surat)-selaras dengan aliran perdana
Membuat persiapan;
5
Tempat Jawatankuasa kerja 1 hari Jawatankuasa kerja
Pertemuan bersama ibu bapa/penjaga
6
semasa Hari Terbuka Guru Kelas 1 hari Guru Mata Pelajaran
Membuat post-mortem kehadiran ibu Guru Unit Kurikulum 2 hari Penolong Guru Unit Kurikulum
7
bapa/penjaga
Laporan aktiviti Guru Unit Kurikulum 3 hari selepas aktiviti Penolong
8
Guru Unit Kurikulum
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN


BIDANG PRA SEKOLAH

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

MATLAMAT TOV SASARAN


ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI STRATEGI
STRATEGIK 2014 2015
Memastikan murid
1. Murid berasa tidak takut untuk Bilangan murid yang
Murid berani dan 100% murid berani Hari Orientasi Murid
takut untuk hadir ke sekolah takut untuk datang ke 96 % murid berani
seronok untuk datang untuk hadir ke
menempuhi alam pada awal tahun sekolah dapat untuk hadir ke sekolah
ke sekolah sekolah
persekolahan persekolahan dikurangkan

2. Terdapat murid
belum menguasai Meningkatkan % Murid-murid boleh
Mengkaji dan melaksanakan
kemahiran 3M murid boleh menguasai kemahiran Bilangan murid boleh 92% murid boleh
88 % murid boleh Kurikulum Prasekolah dalam
dengan baik menguasai 3M dengan baik menguasai kemahiran kuasai kemahiran
kuasai kemahiran 3M 6 komponen pengajaran
kemahiran 3M sebelum ke Tahun 3M bertambah 3M
dengan berkesan
dengan baik Satu

3. Murid kurang
pengalaman
Pengalaman sedia Murid-murid dapat Semua murid Murid-murid dapat
dengan Murid-murid berasa
ada murid menimba pengalaman menyertai aktiviti yang menyertai aktiviti Lawatan Sambil Belajar
persekitaran seronok dan gembira
bertambah baru dijalankan yang dijalankan
mereka

4. Bakat murid Menjalankan pelbagai


Murid dapat
terpendam Murid dapat Bakat terpendam murid pertandingan
Bakat murid dapat Ramai murid yang memenangi
menunjukkan bakat dapat dicungkil dan (Sukaneka,mewarna,rekacipt
dicungkil dan diasah berbakat pertandingan yang
dan kreativiti mereka diasah a,nyanyian,bercerita dan
disertai
lain-lain)
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ANALISA PERSEKITARAN SWOT DAN MATRIK TOWS
BIDANG PRA SEKOLAH

DALAMAN Kekuatan (S) Kelemahan (W)


S1 Kepimpinan sekolah diterima, berpengalaman, W1 Persaingan dari tadika swasta di kawasan
cekap dan berkesan. prasekolah dan sekolah berhampiran.
S2 Mempunyai 2 orang guru yang terlatih dan W2 Bakat murid terpendam
berpengalaman dalam bidang pendidikan W3 Murid-murid berasa takut untuk menghadapi
prasekolah. alam persekolahan.
S3 Mempunyai kemudahan pembelajaran yang baik W4 Murid kurang pengalaman dengan persekitaran
S4 Pendidikan prasekolah ditanggung sepenuhnya mereka
oleh kerajaan.
S5 Kanak-kanak mendapat pendedahan awal tentang
LUARAN alam persekolahan sebenar.
Peluang ( 0) STRATEGI SO STRATEGI WO
S1 Mengadakan latihan pembangunan staf dan W1, W2 Mengadakan perbincangan dengan pentadbir
P1 Sokongan 100% dari pihak sekolah dalam perbincangan dari semasa ke semasa sekolah untuk mengatasi masalah
aktiviti yang dijalankan. S2 menggunakan sepenuhnya kemudahan untuk W1 Mengukuhkan kaedah dan teknik mengajar serta
P2 Sokongan baik daripada majlis memaksimakan pencapaian kanak-kanak. menjalankan pelbagai aktiviti agar ibu bapa yakin untuk
pemuafakatan S3 Kanak-kanak dapat bergaul sesama mereka. menghantar anak mereka ke sekolah ini .
prasekolah dalam aktiviti sekolah. S4 Kanak-kanak dapat memupuk sifat berdikari W2 Mengadakan pelbagai pertandingan untuk mengasah dan
P3 Hubungan yang baik bersama semua pihak mencungkil bakat murid
sekolah. W3, Sentiasa membimbing murid dan berbincang dengan ibu
bapa mereka.
W4 Menjalankan lawatan sambil belajar agar pengalaman
sedia ada murid bertambah

Ancaman (T) STRATEGI ST STRATEGI WT


T1 Jurang perbezaan dan latar sosio ekonomi S1,S2,T2, T3, W3,W4 Mengadakam motivasi ibu bapa untuk W3, W4, Memberi ganjaran kepada murid yang menunjukkan
keluarga. memberi kesedaran kepada mereka tentang kepentingan pencapaian positif pada setiap hujung bulan.
T2 Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah. pendidikan prasekolah.
T3 Pengaruh sosial dalam kehidupan pelajar. S3,S4,S5,T4 Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa dan
T4 Persaingan sekolah berhampiran memberi penerangan yang tepat mengenai Prasekolah.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL PRA SEKOLAH

ISU STRATEGIK 1 : Murid berasa takut untuk menempuhi alam persekolahan

MATLAMAT STRATEGIK : Memastikan murid tidak takut untuk hadir ke sekolah pada awal tahun persekolahan

OBJEKTIF : Murid berani dan seronok untuk datang ke sekolah

KPI : Bilangan murid yang takut untuk datang ke sekolah dapat dikurangkan

STRATEGI : Hari Orientasi Murid

BI TEMPOH/ PELAN
PROGRAM/PROJEK PIPP TANGGUNGJAWAB KOS / SUMBER OUT PUT KPI
L HARI KONTIGENSI

1. Hari Orientasi Murid Teras 2 -GPK 1 1 hari - Murid dapat Bilangan murid Taklimat pada
-Guru menyesuaikan yang takut Ibu bapa
Prasekolah diri dengan untuk hadir ke
-Pembantu suasana sekolah dapat
Pengurusan persekolahan dikurangkan
Murid
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK 2 Terdapat murid belum menguasai kemahiran 3M dengan baik

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan % murid boleh menguasai kemahiran 3M dengan baik

OBJEKTIF Murid-murid boleh menguasai kemahiran 3M dengan baik sebelum ke Tahun Satu

KPI Bilangan murid boleh menguasai kemahiran 3M bertambah

Mengkaji dan melaksanakan Kurikulum Standard Prasekolah dalam 6 tunjang


STRATEGI
pengajaran dengan berkesan

TEMPOH/ PELAN
BIL PROGRAM/PROJEK PIPP TANGGUNGJAWAB KOS / SUMBER OUT PUT KPI
HARI KONTIGENSI

1. Mengkaji dan Teras 2 -Guru Prasekolah Sepanjang - Murid boleh Bilangan murid Latihan
melaksanakan Kurikulum tahun menguasai boleh
Prasekolah dalam 6 kemahiran 3M menguasai
komponen pengajaran bertambah kemahiran 3M
dengan berkesan bertambah
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK 3 Murid kurang pengalaman dengan persekitaran mereka

MATLAMAT STRATEGIK Pengalaman sedia ada murid bertambah

OBJEKTIF Murid-murid dapat pengalaman baru

KPI Murid-murid berasa seronok dan gembira dengan aktiviti yang disertai

STRATEGI Lawatan Sambil Belajar

BI T/ TEMPOH/ PELAN
PROGRAM/PROJEK PIPP KOS / SUMBER OUT PUT KPI
L JAWAB HARI KONTIGENSI

1. Lawatan Sambil Belajar Teras 2 -Guru 1 Hari Sekolah Murid-murid Murid-murid Menonton
Prasekolah dapat berasa seronok Dokumentari
-Pembantu pengalaman baru dan gembira
Pengurusan dengan
Murid pengalaman
baru mereka
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK 4 Bakat murid terpendam

MATLAMAT STRATEGIK Bakat murid dapat dicungkil dan diasah

OBJEKTIF Murid dapat menunjukkan bakat dan kreativiti mereka

KPI Bakat terpendam murid dapat dicungkil dan diasah

Menjalankan pelbagai pertandingan


STRATEGI
(Sukaneka, mewarna, nyanyian, bercerita dan lain-lain)

BI T/ TEMPOH/ PELAN
PROGRAM/PROJEK PIPP KOS / SUMBER OUT PUT KPI
L JAWAB HARI KONTIGENSI

1. Menjalankan pelbagai Teras 2 -Guru 1 hari bagi Sekolah Murid-murid Bakat Latihan
pertandingan Prasekolah setiap dapat terpendam
-Pembantu pertandinga menunjukkan murid dapat
Pengurusan n bakat dan dicungkil dan
Murid kreativiti mereka diasah
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 PRA SEKOLAH

Nama Projek 1 : Hari Orientasi Murid Prasekolah


Rasional : Murid dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah
Objektif : Murid berani dan seronok untuk datang ke sekolah
Tempoh / Tarikh : 1 hari
Kumpulan Sasaran : Murid-murid Prasekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Penetapan tarikh Guru Besar 1 hari Dibincangkan pada penghujung


tahun

2. Pengagihan tugas GPK Kokurikulum 1 hari


- Bayaran Guru Prasekolah
- Uniform Pembantu Pengurusan Murid
- Pemberi Taklimat

3 Surat-menyuarat Pembantu Pengurusan Murid 1 Hari


- Ibu bapa / Penjaga

4. Penyediaan Tempat di kelas Prasekolah Guru Prasekolah 1 hari


Pembantu Pengurusan Murid

5. Pelaksanaan GPK Kokurikulum 1 hari


Guru Prasekolah
Pembantu Pengurusan Murid

6. Penilaian
- Keberkesanan aktiviti Guru Prasekolah 1 hari
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 2 PRA SEKOLAH

Nama Projek 2 : Terdapat murid belum menguasai kemahiran 3M dengan baik


Rasional : Murid menguasai kemahiran 3M
Objektif : Murid-murid boleh menguasai kemahiran 3M dengan baik sebelum ke Tahun Satu
Tempoh / Tarikh : Sepanjang Tahun
Kumpulan Sasaran : Murid-murid Prasekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Mengkaji dan menjalankan kurikulum Guru Prasekolah Sepanjang tahun Dilaksanakan pada setiap hari
Standard Prasekolah Kebangsaan dalam 6
tunjang pengajaran dengan baik dan
berkesan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 3 PRA SEKOLAH

Nama Projek 3 : Lawatan Sambil Belajar


Rasional : Murid dapat melihat dan meneroka persekitaran mereka
Objektif : Murid-murid dapat pengalaman baru
Tempoh / Tarikh : 1 Hari
Kumpulan Sasaran : Murid-murid Prasekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1. Penetapan tarikh dan tempat lawatan Guru Prasekolah 1 hari Mengikut kesesuaian masa

2. Kos/Sumber Guru Besar 1 Hari


Guru Prasekolah

3. Surat menyurat Guru Prasekolah 1 Hari


- ibu bapa / penjaga murid Pembantu Pengurusan murid
- pihak pengurusan tempat lawatan

4. Pengangkutan Bas Guru Prasekolah 1 Hari

5. Makanan dan minuman murid sepanjang lawatan Guru Prasekolah 1 Hari


Pembantu Pengurusan murid

6. Pengurusan semasa lawatan Guru Prasekolah 1 Hari


Pembantu Pengurusan murid
Ibu bapa murid

7. Penilaian dan pelaporan KPI Guru Prasekolah 1 hari


- bilangan murid yang menyertai
- keberkesanan aktiviti
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 4 PRA SEKOLAH

Nama Projek 4 : Menjalankan Pelbagai Pertandingan (Sukaneka, mewarna, nyanyian, bercerita dan lain-lain)
Rasional : Bakat dan kreativiti murid dapat dicungkil dan diasah
Objektif : Murid dapat menunjukkan bakat dan kreativiti mereka
Tempoh / Tarikh : 1 Hari bagi setiap acara
Kumpulan Sasaran : Murid-murid prasekolah

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Penetapan acara
Guru Prasekolah 1 Hari Mengikut kesesuaian masa
(Sukaneka, mewarna, nyanyian, bercerita)

Guru Besar
2. Perbincangan dengan pentadbir sekolah 1 Hari
Guru Prasekolah

3. Penetapan tarikh dan masa Guru Prasekolah 1 Hari

Guru Prasekolah 1 Hari bagi setiap


4. Pengendalian aktiviti
Pembantu Pengurusan Murid acara

Penilaian dan pelaporan KPI


- Bakat murid dapat dicungkil dan diasah Guru Prasekolah
5. 1 Hari
- Semua murid dapat menyertai acara yang Pembantu Pengurusan murid
dipertandingkan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PENDIDIKAN MUZIK

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

- 100% guru Muzik adalah guru terlatih 1. Ketiadaan matapelajaran Muzik dalam peperiksaan UPSR menyebabkan murid
- 80 % guru yang mengajar adalah opyen Muzik serta ibubapa memandang ringan akan matapelajaran ini, lebih-lebih lagi murid
- Sokongan daripada pihak pentadbiran dari segi tenaga pengajar , Tahun 6.
kewangan dan material 2. Tiada latarbelakang pendidikan asas muzik menyebabkan murid kurang minat
- Kemudahan bilik muzik sendiri dan berhawa dngin serta kalis untuk mempelajari teori muzik.
bunyi 3. Guru tidak dapat menumpukan perhatian kepada P&P kerana terlalu banyak
- Mesyuarat Panitia diadakan 4 kali setahun program atau tugasan luar seperti menghadiri kursus , mesyuarat dan
sebagainya.
4. Tiada sokongan daripada ibubapa untuk menggalakkan murid mempelajari cara
untuk bermain rekoder.

PELUANG (O) CABARAN (C)

1. Kemudahan peralatan muzik seperti kibod, piano, gitar dan alat- 1. Pertindihan jadual waktu muzik menyebabkan murid terpaksa bergilir untuk
alat perkusi yang mencukupi. menggunakan bilik muzik.
2. Sokongan kewangan untuk pembelian bahan bantu mengajar 2. Bilangan murid yang terlalu ramai dalam sebuah kelas menyukarkan aktiviti
3. Pemantauan dan penyeliaan dari pihak atasan / yang dijalankan dalam suasana terkawal..
bertanggungjawab. 3. Murid agak kasar dalam penggunaan alat muzik perkusi menyebabkan alat
mudah rosak.

.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PENJANAAN STRATEGI PENDIDIKAN MUZIK

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
100% guru Muzik adalah guru terlatih 1. Ketiadaan matapelajaran Muzik dalam peperiksaan UPSR
80 % guru yang mengajar adalah opyen Muzik menyebabkan murid serta ibubapa memandang ringan akan
Sokongan daripada pihak pentadbiran dari segi tenaga matapelajaran ini, lebih-lebih lagi murid Tahun 6.
pengajar , kewangan dan material 2. Tiada latarbelakang pendidikan asas muzik menyebabkan murid
Kemudahan bilik muzik sendiri dan berhawa dngin kurang minat untuk mempelajari teori muzik.
serta kalis bunyi 3. Guru tidak dapat menumpukan perhatian kepada P&P kerana
Mesyuarat Panitia diadakan 4 kali setahun terlalu banyak program atau tugasan luar seperti menghadiri kursus
, mesyuarat dan sebagainya.
4. Tiada sokongan daripada ibubapa untuk menggalakkan murid
LUARAN mempelajari cara untuk bermain rekoder.

PELUANG (o) S-O W-O

1. Kemudahan peralatan muzik seperti kibod, piano, S1,S2,S3,O1,O2, pengajaran dan pembelajaran W1,W3,W4.O3 mengadakan pemantauan dan penyeliaan serta
gitar dan alat-alat perkusi yang mencukupi. boleh dijalankan mengikut rancangan dengan lancar bimbingan secara berkala .
2. Sokongan kewangan untuk pembelian bahan dan teratur
bantu mengajar W1, O3 tiada penilaian dalam peperiksaan umum menyebabkan
3. Pemantauan dan penyeliaan dari pihak atasan / S4, S5, O2, O3 Murid akan berasa lebih seronok dan kurangnya perhatian.
yang bertanggungjawab. dapat mengikuti pengajaran dengan lebih berkesan.

ANCAMAN (C) S-C W-C

C1. Pertindihan jadual waktu muzik menyebabkan S1,S2,C1 pertindihan jadual waktu menyebabkan W1,W3, C1,C3,C5
murid terpaksa bergilir untuk menggunakan kurang aktiviti dapat dijalankan dalam kelas , ini Pemantauan daripada pentadbir dan perbincangan profesional bersama
bilik muzik. kerana tidak mahu menganggu kelas bersebelahan guru membantu meningkatkan minat murid
C2 Bilangan murid yang terlalu ramai dalam
sebuah kelas menyukarkan aktiviti dijalankan S4, C2 Bilangan yang ramai boleh menyebabkan W3,C1, C2 Masalah yang timbul kekangan masa, peruntukan 1 masa
dalam suasana terkawal.. banyak aktiviti tidak dapat berjalan mengikut masa sahaja untuk Dunia Muzik KSSR, menganggu kelancaran P&P Muzik
C3 Murid agak kasar dalam penggunaan alat yang dirancangkan
muzik perkus menyebabkan alat mudah
rosak.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN

BIDANG - PENDIDIKAN MUZIK

Sasaran (2015 2019)


MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV STRATEGI
STRATEGIK 2015
2014 2016 2017 2018 2019

75% 80% 85% 90 % 95 % 100%


Prestasi Memantapkan Penguasaan 100% murid - .Menyanyikan lagu
nyanyian murid lagi nyanyian nyanyian yang boleh Negaraku,,Melaka Maju Jaya
dalam lagu lagu lebih jelas dan menyanyikan dan Melaka Maju Negeriku
Negaraku ,Lagu Negaraku, seimbang lagu di Sayang ketika waktu pdp.
Melaka Maju Melaka Maju perhimpunan
Jaya dan Melaka Jaya dan dengan baik - Memberi ganjaran kepada
Maju Negeriku Melaka Maju murid yang cemerlang dalam
saying kurang Negeriku mana-mana pertandingan yang
mantap sayang dijalankan

Pencapaian Pencapaian Peningkatan 100 % murid 75% 80% 85% 90% 95% 100 % Menekankan
ujian bertulis m/p Pen. pencapaian Gred A lulus dalam m/p pengajaran teori muzik
PKSR kurang Muzik Muzik Mempelbagaikan
memberansang ditingkatkan kaedah pengajaran &
kan ke tahap pembelajaran Teori
cemerlang. Pendidikan Muzik
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DI JANA MELALUI TOWS MATRIKS PENDIDIKAN MUZIK

BIL KOD STRATEGI STRATEGI

Strategi SO Mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang lebih lancar, teratur, sistematik dan berkesan
1
S1+S2+S+O1+O3

Strategi SO Pemantauan , penyeliaan dan sokongan yang padu dari pelbagai pihak
2
S3+O3

Strategi WO Menyedarkan murid tentang kepentingan matapelajaran Muzik dalam kehidupan seharian dari segi rohani dan emosi
3
W1+W3+W4+O3

Strategi WO Menekankan tentang jenis penilaian yang akan diambilkira


4
W1+W2+O1+O2+O3

Strategi SC Pengajaran dan pembelajaran guru yang perlu ditingkatkan dari masa kesemasa
5
S2+C1+ C4+C3+ C5
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL / BIDANG - PENDIDIKAN MUZIK

Prestasi nyanyian murid dalam lagu Negaraku ,Lagu Melaka Maju Jaya dan Melaka Maju
Negeriku sayang kurang mantap
ISU STRATEGIK 1

Memantapkan lagi nyanyian lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya dan Melaka Maju Negeriku sayang
MATLAMAT STRATEGIK

Penguasaan nyanyian yang lebih jelas dan seimbang


OBJEKTIF 1

KPI 100% murid boleh menyanyikan lagu di perhimpunan dengan baik

- Menyanyikanlagu Negaraku,,Melaka . Maju Jaya dan Melaka Maju Negeriku Sayang ketika
STRATEGI waktu pdp
- Memberi ganjaran kepada murid yang cemerlang dalam mana-mana pertandingan yang
dijalankan

ISU STRATEGIK 2 Prestasi ujian bertulis PKSR kurang memberansangkan

MATLAMAT STRATEGIK Pencapaian m/p Pendidikan Muzik ditingkatkan ke tahap cemerlang

OBJEKTIF 2 Peningkatkan pencapaian Gred A

KPI 100 % murid lulus dalam m/p Pendidikan Muzik

STRATEGI Menekankan pengajaran teori muzik


Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN MUZIK

ISU STRATEGIK 1 : Prestasi nyanyian murid dalam lagu Negaraku ,Lagu Melaka Maju Jaya dan Melaka Maju Negeriku sayang kurang mantap
.

T/ KOS /
BIL PROGRAM/PROJEK TEMPOH/ HARI OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER

1. Cintai lagu patriotik Guru Pen. Muzik Januari - - Nyanyian yang 100% murid Memperdengarkan lagu
Oktober mantap pada boleh patrtiotik setiap hari
waktu menyanyikan
perhimpunan lagu di
perhimpunan
dengan baik

ISU STRATEGIK 2 : . : Prestasi ujian bertulis PKSR kurang memberansangkan

T/ KOS /
BIL PROGRAM/PROJEK TEMPOH/ HARI OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
JAWAB SUMBER

1 Bijak teori Muzik Guru Pen. Muzik Jan - Oktober - Keputusan PKSR Kepelbagaian Kelas tambahan pada yang
tahap 2 yang teknik mengajar lemah
memberansangkan teori
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 1 PENDIDIKAN MUZIK

PELAN OPERASI 2

Nama Projek 1 : Cintai lagu patriotik


Rasional : Murid menghayati lagu patriotik
Objektif : Penguasaan nyanyian yang lebih jelas dan seimbang
Tempoh / Tarikh : Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran : Semua murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 a. Pemilihan Jawatankuasa Guru Muzik Januari -Oktober


b. Mesyuarat Jawatankuasa kerja

2 Menyediakan Guru Muzik 1 minggu


2.1 Bahan untuk murid

3 Pelaksanaan Guru Muzik Januari Oktober


3.1 Edaran bahan
3.2 Penerangan yang mendalam
3.3 Sebutan yang jelas dan tepat
3.4 Latihtubi nyanyian

4 Penilaian dan pelaporan KPI: Guru Muzik Januari Oktober


4.1 Ujian amali nyanyian
4.2 Analisis ujian amali
4.3 Kenalpasti masalah
4.4 Keberkesanan program
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI 2 PENDIDIKAN MUZIK

PELAN OPERASI 2

Nama Projek 1 : Bijak teori Muzik


Rasional : Murid mahir dalam teori Muzik
Objektif : Murid boleh menjawab soalan PKSR 1 & 2 dengan baik
Tempoh / Tarikh : Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 2

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 c. Pemilihan Jawatankuasa Guru Muzik Tahap 2 1 hari


d. Mesyuarat Jawatankuasa kerja

2 Menyediakan Guru Muzik Tahap 2 1 minggu


2.1 Bahan untuk murid

3 Pelaksanaan Guru Muzik Tahap 2 Januari Oktober


3.5 Edaran bahan
3.6 Penerangan yang mendalam
3.7 Latihtubi
3.8 Lembaran kerja

4 Penilaian dan pelaporan KPI: Guru Muzik Tahap 2 Januari Oktober


4.1 Ujian topikal
4.2 Analisis ujian
4.3 Kenalpasti masalah
4.4 Keberkesanan program
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT PENGURUSAN ICT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

5. 85 % guru yang berpengalaman ICT melebihi 5 tahun 6. Peralatan ICT berusia melebihi 9 tahun
6. Sekolah disediakan dengan chrome book berjumlah 82 buah 7. Makmal sering berlaku gangguan/kegagalan bekalan elektrik
7. Kemudahan bilik makmal komputer dan pusat akses 8. Sistem pengoperasian (windows )tidak dapat menyokong perisian terkini
8. Kemudahan wi-fi dan portable hotspot internet dan menara 9. guru tidak dapat menjalankan P&P di makmal kerana terlalu banyak program
pemancar YES di kawasan sekolah atau tugasan luar seperti menghadiri kursus , mesyuarat dan sebagainya.
9. Juruteknik komputer yang berpengalaman
10. Penganugerahan sekolah lima bintang oleh SSQS dua tahun
berturut-turut.
11. Sokongan daripada pihak pentadbiran dari segi tenaga pengajar ,
kewangan dan material

PELUANG (O) CABARAN (C)

5. Pihak pentadbir dan PIBG sentiasa menyokong dan bekerjasama 1. Pengaruh internet dan laman sosial dalam kehidupan murid
dalam segala usaha mempertingkatkan kemudahan ICT sekolah. 2. Perkakasan dan perisian yang sentiasa mengikut peredaran zaman
6. Berdekatan dengan Institut Perguruan,MMU dan sektor-sektor 3. Masalah nisbah murid dengan PC yang tidak mencukupi
kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan. 4. Guru perlu bersedia dengan teknologi dan perisian terkini.
7. Sokongan kewangan dari orang perseorangan dan swasta.
8. Pemantauan dan penyeliaan dari pihak atasan dan yang
bertanggungjawab.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PENJANAAN STRATEGI UNIT PENGURUSAN ICT

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


1. 85 % guru yang berpengalaman ICT 1. Peralatan ICT berusia melebihi 8 tahun
melebihi 5 tahun 2. Makmal sering berlaku gangguan/kegagalan
DALAMAN 2. Sekolah dibekalkan dengan chrome bekalan elektrik
book berjumlah 82 buah 3. Sistem pengoperasian tidak dapat
3. Kemudahan bilik makmal komputer menyokong perisian terkini
dan pusat akses berinternet 4. guru tidak dapat menjalankan P&P di
4. Kemudahan wi-fi dan portable makmal kerana terlalu banyak program
hotspot internet dan menara atau tugasan luar seperti menghadiri
LUARAN pemancar YES di kawasan sekolah kursus , mesyuarat dan sebagainya
5. Bantuan daripada juruteknik
komputer yang berpengalaman
6. Sokongan daripada pihak
pentadbiran dari segi tenaga
pengajar , kewangan dan material
PELUANG S-O W-O
1. Pihak pentadbir dan PIBG sentiasa S1, S2,S3,O1,O3 P&P dimakmal dijalankan W1,W3,W4.O4 peralatan perlu diselenggara secara
menyokong dan bekerjasama mengikut ketetapan jadual waktu makmal berkala dari segi perisian dan antivirus
dalam segala usaha dan tempoh berkesannya adalah dua masa
mempertingkatkan kemudahan W1,W2,O1,O2,O3, menjemput pakar atau guru
ICT sekolah. pembimbing yang berpengalaman ICT untuk
2. Berdekatan dengan Institut membantu meningkatkan kemahiran dalam
Perguruan,MMU dan sektor- perisian P&P terkini
sektor kerajaan dan bukan
kerajaan yang berkaitan.
3. Sokongan kewangan dari orang
perseorangan dan swasta.
4. Pemantauan dan penyeliaan dari
pihak atasan dan yang
bertanggungjawab.

ANCAMAN (C) S-C W-C


S2,C1, C4,C3, C5 mengadakan motivasi ibu W3, W4,C2,C4 pemantauan penggunaan pc murid
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
1. Pengaruh internet dalam bapa untuk meningkatkan kesedaran di makmal
kehidupan murid kepentingan pendidikan
2. Perkakasan dan perisian yang
sentiasa mengikut peredaran
zaman
3. Masalah nisbah murid dengan PC
yang tidak mencukupi
4. Guru perlu bersedia dengan
teknologi dan perisian terkini.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN UNIT PENGURUSAN ICT

Sasaran (2014 2018)


MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV STRATEGI
STRATEGIK
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mengintegrasika Meningkatkan Peningkatan 70% daripada


n P&P penggunaan P&P penggunaan jumlah bilangan 60% 70 % 80% 90 % 100 % 100 % - Penggunaan Chrome
konvensional ICT di kelas dan aplikasi dan guru di sekolah Book di Makmal
kepada kaedah makmal secara perisian ICT mempunyai Komputer dan bilik
bestari P&P optimum (FROG VLE) pengetahuan darjah oleh guru
aras sederhana semasa PdP.
tentang aplikasi - Latihan /Bengkel
FROG VLE Dalaman berkenaan
FROG VLE kepada
setiap guru secara
berkelompok dan
berkala
- Penyediaan Jadual
Makmal dan
pemantauan
penggunaan Chrome
Book dan Aplikasi
FROG VLE setiap bulan
- Penggunaan Chrome
Peningkatan 40% daripada 30% 40% 50% 60% 70% 100% Book di Makmal
penggunaan jumlah bilangan Komputer dan bilik
aplikasi dan murid di darjah oleh guru dan
perisian ICT sekolah murid semasa PdP.
(FROG VLE) mempunyai - Taklimat /Bengkel
kepada murid pengetahuan Dalaman berkenaan
dan ibu bapa aras sederhana FROG VLE kepada
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
tentang aplikasi setiap murid secara
FROG VLE berkelompok dan
berkala
- Penyediaan Jadual
Makmal dan
pemantauan
penggunaan Chrome
Book dan Aplikasi
FROG VLE setiap bulan

PELAN TAKTIKAL / BIDANG UNIT PENGURUSAN ICT

PELAN
BIl PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER OUTPUT KPI
KONTIGENSI
1 Latihan dalaman Aplikasi Penyelaras FROG Januari 2015 RM300 Lebih ramai guru Penggunaan
FROG VLE kepada semua guru VLE mempunyai Aplikasi
Penyelaras ICT pengetahuan dan FROG VLE
JU FROG VLE kemahiran aras bertambah
sederhana terhadap aktif
aplikasi FROG VLE
2 Taklimat umum kepada semua Guru Besar Februari Menggalakan murid Menambah
murid dan ibu bapa tentang Penyelaras FROG April dan ibu bapa penggunaan
penggunaan aplikasi FROG VLE VLE menggunakan aplikasi aplikasi
Penyelaras ICT FROG VLE FROG VLE
JU FROG VLE
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI ICT
STRATEGI 1

PELAN OPERASI 1 : Dengan menggunakan sumber yang ada mengadakan latihan/bengkel menggalakan guru menggunakan aplikasi
FROG VLE semasa PdP menggunakan Chrome Book
Nama Projek 1 : Bengkel FROG VLE
Rasional : Dapat meningkatkan penggunaan aplikasi FROG VLE secara menyeluruh kepada setiap guru melalui bimbingan
individu secara berkala dan pemantauan penggunaan setiap bulan.
Objektif : i) Menggalakkan guru menggunakan aplikasi FROG VLE dalam PdP semasa dan selepas waktu persekolahan
ii) Menukar cara PdP konvensional kepada PdP Bestari yang menekankan komunikasi dua hala dan pemikiran
kritis
Tarikh dan Tempoh : Januari Mei 2015
Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Semua guru

Bil Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


1 1.1 Mesyuarat Kerja GPK 1 1 minggu
1.2 Pembentangan Kertas Kerja Penyelaras FROG VLE
1.3 Membincangkan format bengkel Penyelaras ICT
1.4 Membincangkan kos/sumber
1.5 Lantikan AJK
1.6 Agihan Tugas
1.7 Hal-hal lain
2 2.1 Taklimat umum kepada semua guru GPK 1 1 hari
Penyelaras FROG VLE
Penyelaras ICT
3 Penyediaan peralatan AJK 2 hari
4 Pelaksanaan Program JU FROG VLE 2 hari
(Pegawai PKG)
Juruteknik PKG
Penyelaras FROG VLE
4 Melapor Bengkel secara dokumentasi Penyelaras ICT 2 hari
5 Penilaian dan Pelaporan KPI Penyelaras FROG VLE Sepanjang tahun
Penyelaras ICT
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT)


BIDANG : TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1 Guru besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan memberi W1 Subjek TMK hanya 2 waktu dan bergilir minggu dengan
sokongan padu kepada panitia. subjek RBT sahaja.

S2 Mempunyai dua orang guru beropsyen Teknologi Maklumat W2 Makmal Komputer panas dan sering berlaku gangguan
elektrik
S3 30 % pelajar berpotensi A dalam TMK
W3 Hanya 15 % murid tidak mendapat A dalam PKSR 2.
S4 Mendapat peruntukan PCG yang mencukupi.

S5 Mempunyai kemudahan makmal komputer, chrome book


yang dilengkapi dengan talian internet

S6 Komitmen guru yang sangat tinggi.

PELUANG (O) CABARAN (T)


O1 Banyak modul dan pembelajaran percuma boleh dipelajari secara
atas talian C1 40% ibu bapa tidak memantau sahsiah anak kerana dianggap
sebagai mata pelajaran elektif sahaja
O2 Terdapat banyak program percuma atau berbayar untuk
mempelajari program teknologi maklumat C2 Pengaruh negatif pembelajaran atas talian

O3 Ibu bapa memberi sokongan moral dan material seperti laptop, C3 Pengaruh rakan sebaya dari luar.
tab yang dilengkapi dengan kemudahan internet kepada anak-
anak
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

ISU MATLAMAT TOV SASARAN


OBJEKTIF KPI 2015 2016 2017 2018 2019 STRATEGI
STRATEGIK STRATEGIK 2014
Kualiti 1. Pencapaian 1. Peningkatan 1.Peningkatan A
penguasaan PKSR masih penguasaan peratus murid 30% 35 % 40 % 45 % 50% 55% 1. Penggunaan
murid belum lagi pada TMK di mendapat A B sepenuhnya
mencapai tahap kalangan dan B dalam 40% 40% 40 % 35 % 30 % 25% pengajaran PdP
tahap sederhana murid. PKSR. C menggunakan ICT
cemerlang. 30% 25 % 20% 20 % 20 % 20 % 2. Murid dikehendaki
menghasilkan modul
D&E - - - - - ringkas interaktif
0% menggunakan Ms
Power Point dan
Blog
3. 'In house training'
dan tunjuk cara
daripada guru
2. Masih 2. Peningkatan 1. Bilangan opsyen kepada ahli
terdapat penguasaan murid yang 100 org 80 org 70 org 60 org 50 org 40 org panitia TMK dari
murid yang asas boleh masa ke semasa.
tidak komputer menguasai asas
menguasai kalangan komputer
asas murid
komputer
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN TAKTIKAL - TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI


ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian PKSR masih lagi pada tahap Meningkatkan peratus pencapaian akademik.
sederhana.
OBJEKTIF
2. Masih terdapat murid yang belum menguasai
Asas komputer 1. Meningkatkan kualiti pencapaian PKSR (A)
2. Meningkatkan kuantiti pencapaian PKSR (% lulus)
3. Meningkatkan peratus murid menguasai asas komputer.

PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK


PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

SASARAN
SASARAN PKSR
Strategi (Mata Pelajaran Teknologi Maklumat
(2015-2017)
KPI (C/TOWS Komunikasi) Pelan Taktikal (PT)
Matriks)
TOV T15 T16 T17 TOV T2015 T2016 T2017

Peratus A PKSR 30 35 40 45 Strategi A 30 35 40 45 PT1, PT2, PT3

Peratus lulus C & B PKSR 70 65 60 55 Strategi B 60 65 60 55 PT4, PT5, PT6

Peratus gagal PKSR 0 0 0 0 Strategi C 10 5 0 0 PT7, PT8, PT9

PELAN TAKTIKAL (PT) KOS/SUMBE OUTPUT/HASI PELAN CATATAN


BIL T/JAWAB TEMPOH KPI
STRATEGI A R L KONTIGENSI / STATUS
Ketua Panitia Oktober 2015 RM 300. 00 Bilangan Peratus murid Penggunaan
Pertandingan membina
1. dan guru TMK PCG / latihan / mendapat A. modul-
modul Power Point dan
kekerapan modul.
Blog
latihan
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN OPERASI 1 - TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI
Nama Projek : Pertandingan membina modul Power Point dan Blog
Matlamat : Meningkatkan peratus pencapaian PKSR TMK di tahap yang baik.
Objektif : 1. Meningkatkan kualiti pencapaian PKSR TMK.
2. Meningkatkan kuantiti pencapaian PKSR TMK.
3. Meningkatkan peratus murid menguasai asas komputer.
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Oktober 2015
Kumpulan Sasaran : Semua Murid Teknologi Maklumat Komunikasi
BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

Mesyuarat Jawatankuasa
1.1Ucapan Ketua Panitia GPK Tadbir & Kurikulum Ketua Panitia boleh
1. 1 kali setahun
Ketua Panitia dan AJK Panitia TMK mempengerusikan mesyuarat
1.2Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugasan

Taklimat kepada semua pelajar TMK Setiausaha memberi


Ketua Panitia dan penerangan kepada semua
2. April
Guru Mata Pelajaran Pendidikan TMK murid moral /
Surat edaran
Mempromosikan pertandingan membina Power Point
dan Blog
- Surat pemberitahuan Ketua Panitia Siaran dalam laman web sekolah
3. April/Mei
- sebaran maklumat di perhimpunan Guru Mata Pelajaran
- Poster Pertandingan membina Power Point dan
Blog
Pelajar TMK
4. Menyertai pertandingan Power Point dan Blog Ketua Panitia Oktober
Guru Mata Pelajaran
Pelaksanaan program: Pelajar TMK
5. - Taklimat Ketua Panitia Oktober
- Bimbingan kumpulan dan individu Guru Mata Pelajaran
Penilaian/ :Post Mortem Ketua Panitia Selepas setiap
6.
Guru Mata Pelajaran aktiviti selesai
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PERANCANGAN STRATEGIK - KEMAHIRAN HIDUP

Aktiviti / Program Tarikh Sasaran Keberkesanan Masalah Cadangan Penyelesaian


1. Memberi Januari Semua kelas Murid memahami peraturan Peraturan sengaja Menguatkuasakan
penerangan tentang hingga tahap 2. semasa dan langkah keselamatan dilanggar oleh beberapa peraturan dengan lebih
peraturan dan November di bilik kemahiran hidup untuk orang murid yang kurang ketat dan pemantauan
keselamatan bilik diamalkan. berdisplin. dalam kumpulan kecil oleh
kemahiran hidup. ketua kumpulan.

2. Mesyuarat Panitia 28 Januari Semua ahli Menerangkan senarai tugas dan Tarikh mesyuarat lewat Harap dapat diadakan awal
kali pertama 2015 Panitia matlamat panitia bagi tahun 2015 daripada yang Januari
Kemahiran dirancangkan
Hidup
3. Menceriakan bilik Januari Semua murid Meningkatkan minat murid dalam Kekangan masa dalam Merancang program yang
kemahiran hidup hingga tahap 2 pelajaran kemahiran hidup. menjalankan aktiviti selaras supaya aktiviti
dari segi November keceriaan bersama-sama dapat dijalankan dengan
kebersihan, sudut guru KH. penglibatan semua guru.
pembelajaran dan
aspek penyimpanan
bahan dan alatan.
4. Menjalankan amali Januari Semua murid Penglibatan semua murid adalah Kekangan masa Guru perlu menyediakan
meliputi kerja kayu, hingga tahap 2. memberangsangkan dan penuh menyiapkan projek di bilik modul kerja yang lebih
elektrik, jahitan, November minat menghasilkan projek. kemahiran hidup dan mudah dan penerangan
tanaman dan ikan masa diambil bagi aktiviti kerja yang lebih jelas dan
hiasan. kerja kayu. difahami.

5. Menyediakan batas Mac hingga Semua murid Penglibatan murid yang aktif Kekangan masa dan Mendapat kerjasama
dan kebun mini Ogos tahap 2 dalam menggunakan alatan masalah untuk semua guru dan murid
panitia. tangan seperti cangkul dan penyiraman. dengan lebih menyeluruh.
kemahiran murid mencampurkan
komposisi tanah yang betul.

6. Mesyuarat panitia 24 Jun 2015 Semua ahli Membincangkan aktiviti dan


Perancangan Strategik SKP 2015-2019
kali kedua Panitia laporan aktiviti kerja kayu, kerja
Kemahiran elektrik dan elektronik, tanaman
Hidup dan jahitan.
7. Mesyuarat panitia 21 Oktober Semua ahli Membincangkan penggunaan
kali ketiga 2015 panitia Audio visual LCD untuk semua
kemahiran tajuk
hidup
8. Peperiksaan PKSR1 Mei 2015 Murid Tahap 2 Dapat menilai pencapaian murid
-
Mei 2015
8. Peperiksaan PKSR Okt 2015 Menilai pencapaian murid pada
- Semua murid tahun 2015
Okt 2015 Tahap2
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISA PERSEKITARAN SWOT DAN MATRIK TOWS KEMAHIRAN HIDUP

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


9. Mempunyai guru- guru muda 7. Aktiviti yang dijalankan terbatas berikutan guru
dan terlatih menitikberatkan keselamatan murid semasa
10. Kemudahan mencukupi- bahan BBM yang menjalankan aktiviti.
hampir lengkap 8. Nama-nama alatan tangan sukar diingat oleh murid
11. Guru Besar mempunyai hubungan baik dengan kerana murid tidak pernah menggunakan alatan tangan
masyarakat, tokoh politik, pegawai PPD, JPN kerja kayu.
4. Sebahagian guru mengajar adalah guru
LUARAN opsyen dan berpengalaman

PELUANG (O) SO WO
9. PIBG beri galakan dan menyokong S1, O1,O2,O3 mengadakan latihan pembangunan W1, O3 mengadakan penyeliaan dan pemantuan di dalam
usaha sekolah staf P&P dan panitia secara berkala
10. Sokongan dari JKK S2,S3,S4,,O3 mengadakan kelas intensif Bengkel, W1 ,W2, O1, Menjemput guru pakar, dan pensyarah untuk
11. Pemantuan dan penyeliaan dari pihak motivasi pelajar/ibu bapa membantu sekolah meningkatkan kemahiran mengajar
atasan PPD, JPN
S1, O2, menambahkan bahan pembelajaran dan
modul latihan murid
S2, O2, mempelbagaikan aktiviti dan kaedah
pengajaran

ANCAMAN (T) ST WT

5. Tahap pendidikan ibu bapa yang S1,S4,T1,T2 mengadakan motivasi ibu bapa untuk W1, T1,T3, menyediakan ganjaran kepada pelajar yang
rendah dan tidak mengambil berat memberi kesedaran kepentingan pendidikan berjaya dalam peperiksaan, bulanan, penggal, UPSR
dalam pencapaian murid W1, T1,T2, mengadakan perbincangan bersama ibu bapa
S1,S3,S4 ,T3 mengadakan bengkel kemahiran
6. Pengaruh sosial dalam kehidupan
belajar kepada murid
pelajar
7. Persaingan sekolah berhampiran
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN KEMAHIRAN HIDUP


MATLAMAT TOV SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI STRATEGI
STRATEGIK 2015 2016 2017 2018 2019
PKSR PKSR PKSR PKSR PKSR
Kualiti Kualiti Peningkatan PKSR 1 PKSR 1 -Teknik
pencapaian pencapaian pencapaian Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 menjawab
akademik ditingkatkan ke murid dalam PBS PBS PBS PBS PBS Soalan
masih belum tahap yang peperiksaan
mencapai lebih dalaman. Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 -Latih tubi /
tahap cemerlang. PBS PBS PBS PBS PBS soalan
cemerlang. latihan
Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6
93 % 93 % 73 % PBS PBS PBS PBS -Motivasi

PKSR 2 PKSR 2

Tahun 6 Tahun 6
70 % 70 %

PBS - mengikut Band


Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN TAKTIKAL KEMAHIRAN HIDUP

ISU STRATEGIK 1 Aktiviti terbatas berikutan guru menitikberatkan aspek keselamatan semasa murid
menjalankan aktiviti kerja kayu

MATLAMAT STRATEGIK Tiada isu kecederaan semasa murid membuat kerja kayu.

OBJEKTIF Tiada kecederaan dialami oleh murid semasa membuat projek kerja kayu.

KPI Semua murid selamat daripada kecederaan.

STRATEGI Penerangan tentang keselamatan semasa di dalam bilik kemahiran hidup.

Nama-nama alatan tangan sukar diingat oleh murid kerana murid tidak pernah
ISU STRATEGIK 2 menggunakan alatan tangan kerja kayu

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian dalam mengingat nama alatan tangan di dalam kerja
kayu, elektrik, tanaman dan jahitan.

OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian dalam mengingat nama alatan tangan di dalam kerja
kayu, elektrik, tanaman dan jahitan.

KPI Meningkatkan peratus lulus dan lulus cemerlang kepada 100%.

STRATEGI 1. Penggunaan cop-cop alatan tangan di dalam buku latihan murid.


2. Nama-nama alatan tangan dipaparkan di dalam bilik kemahiran hidup.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU STRATEGIK 3 Prestasi akademik tidak mantap dan kurang memuaskan.

Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang.


MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan dalaman.


OBJEKTIF

KPI 100% lulus dan lulus cemerlang

STRATEGI Teknik menjawab soalan


-Latih tubi / soalan latihan
-Motivasi
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI KEMAHIRAN HIDUP


PELAN OPERASI 1

Nama Projek 1 : Menceriakan Bilik Kemahiran Hidup


Rasional : Murid akan belajar di dalam keadaan yang ceria dan menyeronokkan
Objektif : Murid belajar di dalam keadaan yang selamat dan menyeronokkan.
Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun 2015 secara berperingkat.
Kumpulan Sasaran : Guru KH dan murid Tahun 6.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat panitia GPK 1 1 hari Dilaksanakan mulai Januari.


- Pemilihan jawatankuasa Guru KH
- Penetapan tarikh Foreman Tahap 2
- Kos/sumber
- Pengagihan tugas

2 Menyediakan
Bahan dan alatan Guru KH dan foreman Sepanjang tahun Dilaksanakan mulai Januari.
a. cat tahap 2. 2015
b. langsir
c. carta

3 Penilaian dan pelaporan KPI:


- Bilangan pelajar lulus Guru KH Jan- Nov Postmortem di buat semasa
- Bahan yang diberikan kepada pelajar mesyuarat panitia
- Keberkesanan projek yang di jalankan
.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOT ) 2015 - 2019

BIDANG PEMULIHAN KHAS

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

1. Pentadbir sekolah yang prihatin terhadap perkembangan Program 1. Kebanyakan ibu bapa tidak mengambil berat tentang prestasi dan
Pemulihan Khas SKBB2. perkembangan anak mereka.
2. Kelas Pemulihan Khas yang kondusif dan memberi keselesaan kepada 2. Jumlah murid yang tidak hadir meningkat yang menjejaskan
murid untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perancangan guru dalam pengajaran.
3. Pemantauan dan pelbagai kemahiran disediakan oleh PPD dan Unit 3. Murid yang menggunakan bahasa ibunda dalam pergaulan seharian
Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka. menjejaskan penguasaan Bahasa Melayu.
4. Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang diperuntukkan oleh pihak sekolah 4. Segelintir ibu bapa tidak memberi komitmen tentang perjumpaan dan
dan jabatan dapat memberi kefahaman yang berkesan kepada murid perbincangan untuk menyelesaikan masalah anak-anak mereka.
Pemulihan Khas SKBB2. 5. Murid dalam kategori gagal dan lulus (galus) yang tidak seimbang
5. Guru-guru Tahun 1, 2 dan 3 mengambil berat perkembangan murid dalam pencapaian ujian formatif dan sumatif.
Pemulihan Khas dari semasa ke semasa. 6. Murid terdedah kepada persekitaran yang tidak sihat dan pemakanan
6. Program Kecemerlangan Pemulihan Khas (PKPK) menghasilkan yang tidak berkhasiat
perkongsian idea untuk menyelesaikan permasalahan dalam program
ini.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELUANG ( O) CABARAN ( T )

1. Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa mengikut perancangan yang


1. Ibu bapa yang tidak mengambil tahu dan membiarkan anak-anak leka
ditetapkan.
semasa di rumah.
2. Jumlah murid Pemulihan Khas yang semakin berkurangan memudahkan
2. Terdapat murid-murid Tahap 2 yang masih lemah di dalam
penyampaian pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.
penguasaan membaca dan menulis . Ini menyukarkan guru Tahap Dua
3. Soalan ujian yang diperkenalkan menggunakan dwibahasa
menjalankan aktiviti penulisan dan pembacaan. Contohnya: Tahun 4
memudahkan kefahaman murid menjawab soalan matematik bagi
& 5 , 8 orang didapati masih lemah penguasaan membaca dan
Tahap 2.
menulis dan mengira.
4. Program LINUS yang dapat mengesan kelemahan murid pada peringkat
3. Murid Pemulihan sentiasa berasa rendah diri dan tidak yakin dengan
awal membolehkan tindakan segera diambil termasuk mengesan murid
kebolehan mereka.
yang berkeperluan khas.
4. Kedudukan kelas Pemulihan Khas yang tidak strategik menyebabkan

konsentrasi murid terganggu kerana lokasi terletak bersebelahan

padang sekolah.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN

BIDANG - PEMULIHAN KHAS

MATLAMAT / OBJEKTIF KPI ETR T0V 2016 2017 2018 2019 STRATEGI
ISU
STRATEGIK 2015
STRATEGIK
Kelemahan Mengatasi Meningkatkan Semua murid pemulihan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 1.Mengadakan kuiz suku
murid kelemahan penguasaan khas disediakan ruang kata Bahasa Melayu.
dalam membaca membaca membaca 2.Menyediakan BBM.
membaca dan dan dan dan banyakkan menulis 3.Menambah perkataan
menulis. menulis. menulis ayat mudah. dan hiasan di ruang
di kalangan pameran pembelajaran
murid-murid
Pemulihan

Kelemahan Meningkatkan Memastikan Pelbagaikan BBM dalam 100% 80% 85% 90% 95% 100% 1.Mengadakan kuiz
murid kemahiran murid dapat bentuk maujud dan senang Bacaan sifir.
dalam murid mengira difahami oleh murid. 2.Menyediakan BBM.
pengiraan dalam dengan 3.Menambah sifir di ruang
pengiraan betul dalam pameran pembelajaran
operasi
tambah,
tolak, darab
dan bahagi.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
PELAN TAKTIKAL PEMULIHAN KHAS

ISU STRATEGIK 1: KELEMAHAN MURID DALAM MEMBACA, MENULIS DAN MENGIRA

TEMPOH/ KOS/
BIL PROGRAM/PROJEK PIPP T/JAWAB OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
HARI SUMBER
1. Program LINUS Guru Tahun Sepanjang Jabatan dan Menguasai Murid Tahun Murid yang gagal Ujian
Tegar 1 , 2 dan Guru Tahun sekolah Kemahiran 1 dan 2 yang Saringan 2 dan dicalonkan
Pemulihan Asas Bahasa oleh guru kelas.
Melayu

2. Pembelajaran di Ruang Guru Sepanjang Sekolah Menguasai Murid Tahun Semua murid pemulihan
Pameran Pembelajaran Pemulihan Tahun kemahiran 1,2 dan 3. diberi peluang.
Bahasa Melayu Khas membaca

ISU STRATEGIK 2: MURID TIADA KEYAKINAN DIRI DI DALAM KELAS

BIL PROGRAM/PROJEK PIPP T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ OUT PUT KPI PELAN KONTIGENSI
HARI SUMBER
1. Pertandingan bercerita, AJK Pemulihan Oktober Jabatan dan Murid dapat Murid Tahun Memberi latihan yang
membaca, mengeja dan Khas, Ahli sekolah melakukan 2 dan 3. secukupnya sebelum
mengira Kelompok 1 yang terbaik pertandingan.
Anjuran sekolah dan JPM dengan adanya
persiapan
sebelum
pertandingan
2. Pembelajaran di Ruang Guru Sepanjang Sekolah Menguasai Murid Tahun Semua murid pemulihan
Pameran Pembelajaran Pemulihan Tahun kemahiran 1,2 dan 3. diberi peluang
Matematik Khas mengira
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI PEMULIHAN KHAS

PELAN OPERASI 1
Nama Projek : Pembelajaran di Ruang Pameran Bahasa Malaysia
Rasional : Meningkatkan keyakinan diri murid pemulihan dalam menghadapi pembelajaran
di sekolah.
Objektif : Murid dapat meningkatkan kemahiran dalam penguasaan bagi bercerita,
membaca dan mengeja dengan baik.
Tempoh/Tarikh : Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran : Sebilangan murid pemulihan mengikut kuota yang ditetapkan.

BIL PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI


1 Membuka pendaftaran kepada Pemulihan Guru Pemulihan Khas Sebelum program
Khas LINUS dan Tahap 2.

2. Menyemak senarai nama murid dan latar Guru Pemulihan Khas Sebelum program
belakang untuk murid mempelajari
kemahiran yang belum dikuasai.

3. Murid mempelajari Bahasa Malaysia Guru Pemulihan Khas Semasa program


mengikut kemahiran yang bersesuaian.

4. Ujian diberikan kepada murid. Guru Pemulihan Khas Selepas program

5. Menyemak jawapan dan kebolehan Guru Pemulihan Khas Selepas program


murid sama ada menguasai atau tidak.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PELAN OPERASI PEMULIHAN KHAS

PELAN OPERASI 2
Nama Projek : Pertandingan Bercerita, Baca, Eja dan Kira
Rasional : Meningkatkan keyakinan diri murid pemulihan dalam menghadapi pembelajaran
di sekolah.
Objektif : Murid dapat meningkatkan kemahiran dalam penguasaan membaca, mengeja
dan mengira dengan baik.
Tempoh/Tarikh : Pada bulan Oktober 2015 selama 1 hari
Kumpulan Sasaran : Sebilangan murid pemulihan mengikut kuota yang ditetapkan JPN

BIL PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI


1 Arahan dikeluarkan oleh JPN Penyelaras Pemulihan Khas Sebelum program

2. Pemilihan murid yang akan Penyelaras Pemulihan Khas Sebelum program


menyertai pertandingan tersebut.
nama murid dihantar ke JPN
melalui Ketua Kelompok Pemulihan
Khas.
3. Perbincangan dengan Guru Besar, Guru Besar, GPK 1, GPKHEM Sebelum program
GPK 1, GPKHEM dan GPK dan GPK Kokurikulum
Kokurikulum tentang program dan
penangguhan peperiksaan bagi
yang menyertai pertandingan tersebut.
4. Surat kebenaran menyertai pertandingan Guru Pemulihan Khas Sebelum program
dihantar kepada ibu bapa murid
berkenaan.
5. Pertandingan berlangsung selama satu Guru Pemulihan Khas 1 Hari
hari.
6. Maklum balas daripada pelajar Guru Pemulihan Khas Selepas program
tentang pertandingan tersebut.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

PERANCANGAN AKTIVITI PEMULIHAN KHAS 2015

Bil Aktiviti/Program Tarikh Laksana Sasaran Output KPI


Program LINUS Tegar (Murid yang tidak Januari hingga Murid-murid dapat menguasai kemahiran
1. Tahun 1 80%
menguasai konstruk 1 dan 2) November asas bahasa melayu dan matematik
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan
2. Mesyuarat Pemulihan Januari/Jun/Oktober Semua guru 90%
Program Pemulihan
Sudut Pameran Pembelajaran (Ruang Bahasa
Januari hingga Tahun 1 hingga Murid-murid dapat mengasah kemahiran
3. Melayu dan Matematik) 85%
November Tahun 6 melalui pembacaan di ruang berkenaan
Januari hingga Tahun 1 hingga Mengesan kelemahan murid dalam
4. Saringan Murid LINUS. 90 %
November Tahun 3 kemahiran yang tertentu.
Tahun 2 dan Menilai kebolehan dan kelancaran murid
5. Ujian Lisan Pemulihan Bahasa Melayu Januari/Jun/Oktober 90%
Tahun 3 membaca
Tahun 1 hingga Ibu Bapa dapat membantu dengan
6. Perjumpaan Ibu Bapa Murid LINUS September 90%
Tahun 3 memantau aktiviti murid di rumah.
Menyertai Pertandingan Kelas Terbaik Program pemulihan SKKBB2 berjalan
7. September Kelas Pemulihan 95%
Pemulihan Peringkat Negeri Melaka 2014 dengan lancar dan sempurna.
Pertandingan Bercerita, Membaca, Mengeja Tahun 2 dan Menilai keberkesanan Program Pemulihan
8. Oktober 90%
dan Mengira Tahun 3 Khas dan meningkatkan keyakinan murid.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ANALISA STRATEGI (SWOT)


BIDANG PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan memberi W1 40% hasil karya murid kurang menarik.
sokongan padu kepada panitia.
W2 Tambahan guru opsyen PSV.
S2 Tambahan guru beropsyen PSV.
W3 70% pelajar sering tidak membawa peralatan dan bahan
S3 10% pelajar berpotensi dalam bidang seni visual. pendidikan seni.

S4 Mendapat peruntukan PCG yang mencukupi. W4 Hanya 10% murid mendapat gred A dalam PKSR 2.

S5 Peralatan ICT lengkap.

S6 Komitmen guru yang sangat tinggi.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1 Para pembekal dapat menyediakan alatan pendidikan seni yang C1 40% ibu bapa tidak menggalakkan aktviti seni kerana dianggap
sesuai dengan keperluan P&P. sebagai mata pelajaran sampingan.

O2 Berdekatan balai polis. C2 Berdekatan dengan siber kafe.

O3 Ibu bapa memberi dorongan kepada anak-anak dalam aktiviti seni. C3 Pengaruh rakan sebaya dari luar.

O4 Terdapat pertandingan melukis anjuran badan kerajaan atau


badan swasta.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019

ISU, STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & SASARAN - PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATLAMAT TOV SASARAN


ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI STRATEGI
STRATEGIK 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kualiti 1. Kualiti 1. Peningkatan 1. Peningkatan A 1. Mempelbagaikan


penguasaan penguasaan penguasaan peratus murid 10% 13% 16% 19% 22% 25% teknik dalam P&P
murid belum murid seni visual di mendapat A seperti teknik
mencapai tahap ditingkatkan kalangan dan B dalam kolaj, stensil,
cemerlang. ke tahap murid. PKSR. B capan dan
cemerlang 47% 48% 49% 50% 51% 52% penggunaan
bahan terbuang.

C 2. Murid
2. Pengurusan 2. Peningkatan 2. Bilangan murid 43% 39% 35% 31% 27% 23% dikehendaki
dan kreativiti di yang menang menghasilkan
kepimpinan kalangan guru dalam objek dengan
Pendidikan pertandingan D&E menggunakan
Seni Visual lukisan anjuran - - - - - - ton warna.
dimantapkan. JPM dan pihak
luar. 3. In house
training dan
tunjuk cara dari
masa ke semasa
kepada guru PSV
oleh guru opsyen
seni.
Perancangan Strategik SKP 2015-2019
ANALISA STRATEGI SWOT DAN MATRIK TOWS - PENDIDIKAN SENI VISUAL

DALAMAN KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1- Guru Besar mempunyai asas pengurusan W1- 40% hasil karya murid kurang menarik.
yang kuat dan memberi sokongan padu W2- Pertambahan guru opsyen PSV.
kepada panitia. W3- 70% pelajar sering tidak membawa
S2- Pertambahan guru beropsyen PSV. peralatan dan bahan pendidikan seni
S3- 10% pelajar berpotensi dalam bidang seni visual.
visual. W4- Hanya 10% murid mendapat gred A
LUARAN S4- Mendapat peruntukan PCG yang dalam PKSR 2.
mencukupi.
S5- Peralatan ICT lengkap.
S6- Komitmen guru yang sangat tinggi.

PELUANG (O) STRATEGI SO STRATEGI WO


O1- Para pembekal dapat (Menggunakan kekuatan bagi merebut peluang) (Menggunakan peluang bagi mengatasi
menyediakan alatan pendidikan kelemahan)
seni yang sesuai dengan S2 + S3 + S4 + O1 + O2 + O3
W1 + W4 + O4
keperluan P&P. Meningkatkan kreativiti dan inovatif hasil karya
O2- Banyak buku kraf di pasaran. murid dalam seni visual . Meningkatkan jumlah penyertaan dalam
O3- Ibu bapa memberi dorongan pertandingan mewarna lukisan.
dan komitmen kepada anak-
anak dalam aktiviti seni visual.
04- Terdapat pertandingan melukis
anjuran badan kerajaan atau
badan swasta.
ANCAMAN (T) STRATEGI ST STRATEGI WT
T1- 40% ibu bapa tidak menggalakkan (Menggunakan kekuatan bagi mengatasi cabaran) (Mewujudkan pelan pertahanan untuk
aktiviti seni visual kerana dianggap menghalang kelemahan organisasi daripada
sebagai mata pelajaran sampingan. S5 + S6 + T2 diganggu oleh cabaran luar)
T2- Berdekatan dengan siber kafe. Meningkatkan tahap penggunaan ICT di kal