Anda di halaman 1dari 3
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA OFFICE OF DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF EDUCATION MALAYSIA SEKTOR OPERAS! PENDIDIKAN EDUCATIONAL OPERATION SECTOR REMENTERIAN-PELAJARANAALAYSIA.. KEMENTERIAN PENDII MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA See ARAS 4 BLOK 2, KOMPLEKS E LEVEL 4 BL.00K €2 COMPLEX E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE Teh; s60a.8664 9302 2004 PUTRAATA Fox 400-8808 6380 MALAYSIA Webs: hts gory! KPM(BPSH-SPDK)100-1/7/3 (// ) Tarikh: O/ Julai 2015 ‘Semua Ketua Bahagian ‘Semua Pengarah Pendidikan Negeri YBhg. Datuk /Datin/tuan/puan, SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 9 TAHUN 2015 PENGISIAN DATA MENERUSI INSTRUMEN STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) TAHUN 2015 Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk 2. Dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK). Instrumen ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SKPK di prasekolah kendalian KPM dan tadika swasta dilaksanakan secara menyeluruh. Objektif utarna pelaksanaan SKPK adalah untuk menambahbaik kualiti prasekolah melalui penarafan kenditi, 3. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Kemajuan Prasekolah Kebangsaan (JKPKPK) Bil, 1/2015 pada 10 Mac 2015 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia telah memutuskan agar SKPK hendaklah dilaksanakan bermula tahun 2015 di prasekolah kendalian KPM dan tadika swasta. 4, Bagi memastikan kelancaran pelaksanaannya, KPM perlu terlebin dahulu mendapatkan data berkaitan prasekolah bagi menyediakan data asas (base lino) untuk menetapkan Standard Minimum Kualiti Pengurusan Prasekolah. 5. SKPK dilaksanakan secara dalam talian melalui laman web yoww.smpk.moe.gov.my, Semua institusi prasekolah perlu mengisi maklumat dalam SKPK dengan lengkap mulai 1hb Julai hingga 10hb Ogos. Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikan guru prasekolah mengisi maklumat dengan betul dan lengkap ke dalam SKPK dalam tempoh yang ditetapkan. 6. __ Video tutorial bagi menjelaskan tatacara pengisian SKPK turut disediakan dan boleh dimuat turun daripada laman web www.smpk.moe.gov.ny, Bersama-sama ini disertakan Garis Panduan Pelaksanaan SKPK untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan SKPK seperti di Lampiran 1. 7. YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan dimohon untuk mengambil tindakan yang sewajamya dan memakiumkan kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan prasekolah di bawah pentadbiran YBhg, Datuk/Datin/tuan/puan Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yafig mequrut perintah, DATO” HAJ! AHMAD/TAJUDIN BIN JAB, TimBwan Ketua Pefigarah Pelajargo-vfalaysia Sektor Kementerian Pendidikan Malaysia sk 1. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia 2. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia 3. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia 4, Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia 5. Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia 6. Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 7, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Herian 8. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 9. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam 10. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 11, Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta 12, Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Maklumat