Anda di halaman 1dari 2

Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)

Tujuan: Sahsiah yang Cemerlang


Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua: Guru Besar Nama Projek: Zero Defect Tarikh: 2017

Objektif Program: 1. Transformasi diri berpandukan prinsip kesedaran dan prinsip alihan sikap
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
O O O 1 Program Bimbingan Motivasi dan Kerjaya 0 O A D E C B
O O O 2 Program kepimpinan pegawas 0 0 0 O O A D E D C
O O O 3 Program kepimpinan pembimbing rakan sebaya 0 0 0 0 0 0 0 O O O 0 A C E D B
4 Program tanggungungjawab bersama 0 0 0 B A C
5 Program Adap Sopan dan Insan Murni 0 0 0 B D C A
6 Program Salah Laku Sifir 0 0 0 0 0 B D A C
7
8
9
10
11

Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

GPK 1
GURU-GURU
GURU DISPLIN
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Mac

Ogos
September
Oktober
November
Disember
GPK HEM

GURU B & k
Mencetuskan azam untuk melawan sikap lama yang negatif

Tarikh
Sasaran
Mengukuhkan nilai-nilai kejayaan dalam hidup

Mengukuhkan nilai-nilai kejayaan dalam hidup

Objektif Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


1 Program Bimbingan Motivasi dan 100 PIBG
Kerjaya
2 Program kepimpinan pegawas 100 PIBG
Kos 3 Program kepimpinan pembimbing 100 PIBG
rakan sebaya

Ringkasan & Ramalan


1 Mengurangkan masalah displin murid kepada 0
2 Menurunkan peratus murid terlibat salah laku kepada 0%
3 Meningkat bilangan murid lulus dalam peperiksaan kepada 90%
4
Simbol : Belum Siap Siap A/B/C/E : Orang Pertama / Kedua / Ketiga/Keempat/Kelima dipertanggungjawabkan