Anda di halaman 1dari 1

Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Untuk menutup acara kita pada hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada
Allah SWT, semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan selalu mendapat rahmat,hidayah
dan keridhoaannya, bagi saudara2 kami yg beragama selain islam silahkan menyesuaikan
menurut keyakinan masing2.

Audzubillahiminassyaithonirrojiim, bismillahirohmanirrohim.

Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi niamahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal
hamdu kama yambaghi liljalali wajhikal karimi waadzimi sulthonik. Allahumma shalli ala
muhammad wa ala ali muhammad.

Allahumma ya Allah, ya tuhan kami...

Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganmu atas segala rahmat karunia-mu
yang telah engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini berkat rahmatMu kami
dapat hadir di sini, kiranya engkau memberikan barokah dan ridho-mu dalam acara yang kami
laksanakan ini, limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah serta maghfirahmu kepada kami
semua. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisimu..

Ya Allah Yang Maha Pemurah, hanya kepada-MU kami meminta.

Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami, untuk menjalin kerjasama
dan menyatukan langkah, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja
kami, Semoga kami dapat bersinergi lebih baik yang pada akhirnya kami dapat menunaikan
amanah yang kami emban, guna menyelenggarakan pelayanan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya
yang bermutu.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung

Tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan,
persaudaraan yang mendalam, rasa kasih sayang di antara kami, Agar kami tetap terjalin utuh.
Dan janganlah engkau tanamkan kebencian dan kedengkian di antara kami. Penuhilah hati-hati
ini dengan cahaya mu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada-dada kami dengan karunia
keimanan kepadamu dan keindahan bertawakkal kepadamu, agar kami mampu berbuat yang
maksimal, engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan
cinta mu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam
kehidupan,

Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, adzabmu adalah benar, ampunanmu adalah benar,
kami yakin ya Allah ampunanmu lebih tinggi dari dosa kami yg menggunung, ampuni kami duhai
yang maha pengampun, ampuni orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami yang
adil, dan para pendahulu kami yang shaleh, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu
bertaqwa kepadamu, jauhkanlah mereka dari Sifat tamak terhadap harta dan kedudukan dunia
yg sementara, jauhkanlah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, jangan jerumuskan mereka
untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya, berilah mereka petunjuk agar selalu
berada di jalan-Mu.

Yaa Allah, kabulkanlah doa kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaaban naar
subhanAllah, subhanarabbikal rabbil 'izzati amma yasifuun wassalamu 'alal mursaliin
walhamdulillahrabbil alamin...

Anda mungkin juga menyukai