Anda di halaman 1dari 2

SUNDA TENTANG AGAMA

( ku Yogi Ginanjar) Sila kahiji katuhanan NU esa

Agama nyaeta salah sahiji aturan NU tos ditetepkeun ku Alloh SWT kanggo
manusa hirup di alam Dunya ieu, A miboga arti heunteu pami GAMA miboga
arti kacau upami disambungkan agama ieu nyaeta aturan hirup manusia
aneh hidupnya teu kacau balau. Tah eta fungsi agama NU nyatana, aneh
hirup urang salarea tengtrem, aman, damei, Jeung silih mikanyaah, mikaasih
Jeung mikaasih. Fungsi agama didieu era pisan tapi urang cobi jentrekeun hiji
hiji wenya meh tantos jadi apal atau lebih manoh apalna.

1. Bekel hirup didunya Jeung akherat

Agamanya kuayana ngajieun hirup urang Aya tujuan keur di Dunya Jeung
keur di aherat, naha bet kitu? Kusabab agamateh mangrupa pedoman urang
hirup di alam Dunya, maju mundurna hirup urang pami dibekukan ku
agamamah bakal aya katengtreman Dina Jero manah, tibalik pami urang teu
boga kayakinan, sok pikirkeun ku anjeun pan urangmah ngadoa KA Alloh
SWT,

tapi pami NU teu gaduh kayakinan ngadoa kasaha? Atanapi ngamotivasi diri
sorangan unggal dinten? Nyarios tentang agama ieu bekel di alam dunyana
nyaeta hirup urangteh salahsahijina diatur ku aturan agama, ku Parentah
agama Jeung ku larangan agama, bayangkeun we upami hirup teu aya
aturan agama, Bade kumaha?

Komo deui kangge nentukeun suami istrinya pan Kedah Aya akad nikah
heula, tapi lamun teu aya aturan eta siganamah hirupteh siga sasatoan,
wihhh ngeri pisan nya. Matak sok dialajar agama NU bener ulah Matak pohon
Kana kawajibanana.

Inget lamun urang mawakeun aherat Dunya pasti kasampeur beda lamun
urang mawakeun nafsu Dunya aherat hese kasampeur, matakan sok diajar
dengan elmu aherat nyaeta diajar agama NU bener bener.

Lamun tobat oge ulah ngansaukur tobat sambel, geus apal lada di coel deui
di coel deui.
2. Ngatur kahirupan

Saha nu satuju agama ngatur kahirupan urang salarea? Aneh hirup urang
jauh Tina kamurkaan, Dina agama oge di atur Yen hirupteh lain saukur
ngagugulung hawa nafsu hungkul tapi kudu boga tujuan, inget tujuan
jalmimah moal jauh ti sukses dunia Jeung aherat.

Kumargi kitu berarti kahirupan urangteh salah sahijina di atur ku agama,


ngameh hirupteh Aya Dina jalur anu bener, nyaeta jalan nu lempeng.

Kahirupan urang diatur timimiti gugah Bobo nempika Bade Bobo oge, naon
buktosna? Tah coba gugah Bobo pasti urang ngadua heula kitu oge
sateuacan Bobo pasti ngadoa heula, bat asup Kana wc oge pan urangteh
ngadoa heula, Yen etateh salah sahiji bentuk kepercayaan urang ka maha
pencipta.

Kasimpulanana agamateh Aya aneh ngatur hirup urang meh hirup urangteh
henteu jauh Tina jalan NU bener, pan hirup urang aneh Aya pamuntanganana
nyaeta KA Alloh. Inget oge AGAMA ngatur meh hirup jalma didinya teu kacau
balau, meh pada pada ngarti, pada pada apal kumaha kuduna, kumaha
nyatana.