Anda di halaman 1dari 7

Dalam subjek Pendidikan Seni Visual asasnya Reka Bentuk :

ialah sama dari tingkatan 1 hingga tingkatan


5....Secara umumnya kita akan mengajar pelajar 1. Industri
dan sentiasa mengingatkan mereka kepada 2. hiasan dalaman
Asas Seni visual iaitu 3. landskap

Unsur Seni :
Kraf Tradisional dan dimensi baru :

1. Garisan - terhasil daripada satu siri titik 1. Tembikar


yang disambungkan.
2. Anyaman
2. Rupa - terhasil daripada satu siri titik
3. Ukiran kayu
yang kemudiannya disambung sehingga
4. Tekat
ke titik permulaannya. 5. Batik
3. Bentuk - apabila dilukis mempunyai 6. Tenunan
pandangan sudut yang menunjukkan
3D.
4. Ruang
5. Jalinan
6. Warna

Prinsip Rekaan :

1. Harmoni
2. Penegasan
3. Kontra
4. Pergerakan
5. Keseimbangan
6. Kepelbagaian
7. Kesatuan

Semua di atas adalah perkara asas yang perlu


diketahui oleh para pelajar dari setiap tingkatan.

Seni Halus :

1. Lukisan
2. Catan
3. Arca
4. Cetakan

Komunikasi Visual :

1. Reka bentuk Grafik


2. Poster
3. Simbol, Logo dan Maskot
4. Kaligrafi
5. Pembungkusan
6. Grafik Persekitaran
7. Ilustrasi
8. Komputer
9. Multimedia
PRINSIP REKAAN

Prinsip rekaan adalah kaedah atau pengolahan


unsur seni untuk menimbulkan gambaran
tertentu dalam gubahan seni visual.

1. Harmoni

Dalam istilah bahasa harmoni


membawa maksud aman dan damai
Dalam istilah seni harmoni merupakan
hasil ulangan dan rentak unsur seni
yang sesuai dan seimbang
Harmoni wujud dalam penggunaan
garisan dan warna
Harmoni tidak akan wujud jika ada
unsur-unsur yang bercanggah

harmoni dari segi bentuk

harmoni dari segi garisan


harmoni dari segi rupa

2. Kontra

Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni


yang bertentangan atau bercanggah
dalam sesuatu gubahan
Fungsi kontra ialah untuk menarik
perhatian, memberi fokus, mengelakkan
kebosanan dan kesan pergerakan
Kontra dapat dihasilkan melalui
penggunaan unsur seni, teknik dan
bahan yang berlainan
kontra dari segi bentuk kontra dari segi warna

3. Penegasan

Penegasan wujud apabila terdapat


sesuatu unsur yang menonjol, kontra
atau ganjil dalam sesuatu gubahan
Fungsi penegasan ialah untuk menarik
perhatian, memberi fokus, dan
mengelakkan kebosanan
Penegasan dapat dihasilkan melalui
penggunaan unsur seni yang kontra
atau asingkan objek yang hendak
ditegaskan

kontra dari segi warna

penekanan pada cahaya dan bayang


menimbulkan penegasan
penegasan pada objek yang berbeza warna

objek bangunan di tengah menimbulkan


penegasan

4. Imbangan

Imbangan bermaksud kesamaan dan


kesepadanan dari segi berat, tarikan
dan tumpuan
Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:

a. Imbangan simetri unsur seni yang


sama antara kiri dan kanan atau atas
dan bawah (garisan axis dilukis di
tengah-tengah pembahagian tersebut)
imbangan simetri
b. Imbangan tidak simetri unsur seni
tidak sama di kedua-dua bahagian
tetapi mempunyai cirri-ciri yang
menimbulkan kesan keseimbangan

imbangan tidak simetri

5. Irama dan Pergerakan

Pergerakan ialah keadaan yang


bergetar, bergoyang, berayun,
berpancar, bersinar-sinar dsb
Fungsi irama dan pergerakan ialah
untuk memberi kesan lebih hidup dan
realistic terhadap sesuatu gubahan
Pergerakan dapat dilihat melalui kesan
angin, air, ombak, taufan dsb

ulangan objek yang menimbulkan pergerakan


arca pergerakan/irama

6. Kepelbagaian

Kepelbagaian wujud hasil penggunaan


pelbagai gaya, nilai, dan idea yang
berbeza dalam sesuatu gubahan kepelbagaian bentuk dan jenis objek
Kepelbagaian dapat memberi gaya,
variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam 7. Kesatuan
sesuatu gubahan
Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui Kesatuan bermaksud satu tema atau
penggunaan unsur seni seperti garisan, satu idea bagi semua unsur dalam
rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu gubahan
sesuatu gubahan Kesatuan dapat menimbulkan suasana
yang tenteram, teratur dan selesa

kesatuan tema
kepelbagaian warna
kesatuan tema jenis objek dan warna

kesatuan warna, objek, dan rupa