Anda di halaman 1dari 50

GAMBAR

FAIL REKOD
PERSEDIAAN MENGAJAR
2018
NAMA GURU :
NO. FAIL :
GRED/JAWATAN :
NAMA SEKOLAH :
KELAS DIAJAR :

Haylee
Haylee
Maklumat Diri Guru
NAMA PENUH :
NO. FAIL PERIBADI :
NO. KAD PENGENALAN :

JANTINA :
JAWATAN :
BANGSA/AGAMA :
TARAF KEWARGANEGARAAN :
TARIKH LAHIR :
TEMPAT LAHIR :
STATUS :
NAMA SUAMI/ISTERI :
TARIKH PELANTIKAN :
TARIKH PENGESAHAN JAWATAN :
KELULUSAN AKADEMIK/IKHTISAS :
OPSYEN :
TARIKH MENGAJAR DI SINI :
NAMA SEKOLAH DAHULU :

NO. KWSP :
NO. CUKAI PENDAPATAN :
NO. AKAUN PINJAMAN PERUMAHAN :
NO. GAJI :
NO. AKAUN GAJI :
ALAMAT RUMAH :

Haylee
Haylee
Senarai Tugas Guru
BAHAGIAN A
TUGAS 1: KURIKULUM
MATAPELAJARAN KELAS MINIT SEMINGGU BIL. MURID

TUGAS 2: TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN

TUGAS 3: KOKURIKULUM

TUGAS 4: HAL EHWAL MURID

BAHAGIAN B
SUKAN:
PERTUBUHAN:
SUMBANGAN KREATIF:
LAIN-LAIN:

Haylee
Haylee
Jadual Waktu Mengajar
NAMA GURU:
MASA
HARI
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

ANALISIS MATAPELAJARAN
KOD MATAPELAJARAN MATAPELAJARAN KALI MASA

Haylee
Jadual Waktu Kelas
NAMA GURU KELAS: KELAS:
MASA
HARI

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

ANALISIS MATAPELAJARAN
KOD MATAPELAJARAN NAMA GURU BIL WAKTU MASA

Haylee
Haylee
Visi dan Misi KPM

VISI - Pendidikan
Berkualiti, Insan
Terdidik, Negara
Sejahtera.

MISI - Melestarikan
Sistem Pendidikan yang
Berkualiti untuk
Membangunkan Potensi
Individu bagi Memenuhi
Aspirasi Negara.

Haylee
Visi dan Misi JPN

Haylee
Visi dan Misi Sekolah

Haylee
Haylee
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
Haylee
Haylee
Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025

Haylee
Haylee
Kalendar Tahun 2018

Haylee
Haylee
Takwim Persekolahan
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2018
KUMPULAN A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
TAHUN 2018
MULA AKHIR JUMLAH
PENGGAL JUMLAH HARI
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU

01.01.2018 31.01.2018 23
01.02.2018 28.02.2018 20 11
01.03.2018 15.03.2018 11
JUMLAH HARI 54
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
16.03.2018 24.03.2018 9
1
25.03.2018 31.03.2018 5
01.04.2018 30.04.2018 22
01.05.2018 31.05.2018 23 11
01.06.2018 07.06.2018 5
JUMLAH HARI 55
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
08.06.2018 23.06.2018 16

24.06.2018 30.06.2018 5
01.07.2018 31.07.2018 23 8
01.08.2018 16.08.2018 12
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1
17.08.2018 25.08.2018 9
2
26.08.2018 31.08.2018 5
01.09.2018 30.09.2018 21
01.10.2018 31.10.2018 23 13
01.11.2018 22.11.2018 16
JUMLAH HARI 65
CUTI AKHIR TAHUN
5
23.11.2018 31.12.2018 39

Haylee
Takwim Persekolahan
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2018
KUMPULAN B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
TAHUN 2018
MULA AKHIR JUMLAH
PENGGAL JUMLAH HARI
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU

02.01.2018 31.01.2018 22
01.02.2018 28.02.2018 20 11
01.03.2018 16.03.2018 12
JUMLAH HARI 54
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
17.03.2018 25.03.2018 9
1
26.03.2018 31.03.2018 5
01.04.2018 30.04.2018 21
01.05.2018 31.05.2018 23 11
01.06.2018 08.06.2018 6
JUMLAH HARI 55
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
09.06.2018 24.06.2018 16

25.06.2018 30.06.2018 5
01.07.2018 31.07.2018 22 8
01.08.2018 17.08.2018 13
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1
18.08.2018 26.08.2018 9
2
27.08.2018 31.08.2018 5
01.09.2018 30.09.2018 20
01.10.2018 31.10.2018 23 13
01.11.2018 23.11.2018 17
JUMLAH HARI 65
CUTI AKHIR TAHUN
5
24.11.2018 31.12.2018 38

Haylee
Haylee
Sasaran Kerja Tahunan

Haylee
Haylee
Sukatan Pelajaran
BIL MATAPELAJARAN TAHUN/TINGKATAN KELAS

Haylee
Haylee
Rancangan Pengajaran Tahunan
BIL MATAPELAJARAN TAHUN/TINGKATAN KELAS

Haylee
Haylee
Senarai Buku Rujukan
BIL NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBIT LAIN-LAIN

Haylee
Haylee
Rancangan Pengajaran dan
Pembelajaran Harian
KELAS: MASA: MATAPELAJARAN: HARI/TARIKH

TAJUK:

STANDARD KANDUNGAN:

STANDARD PEMBELAJARAN:

AKTIVITI:

KBAT:

BBM:

EMK:

PBS:

PAK21:

PETA
PEMIKIRAN:

NILAI MURNI:

STANDARD
PRESTASI /
CATATAN:

Haylee
Haylee
Jadual Pencerapan
BIL TARIKH MASA KELAS MATAPELAJARAN TANDATANGAN DAN
DICERAP DICERAP DICERAP DICERAP NAMA PENCERAP

Haylee
Haylee
Rekod Guru Ganti
BIL TARIKH MASA KELAS MATAPELAJARAN AKTIVITI

Haylee
Haylee
Lembaran Markah Murid
BIL MATAPELAJARAN TAHUN/TINGKATAN KELAS UJIAN/PEPERIKSAAN

Haylee
Haylee
Rekod Prestasi Headcount
Murid
BIL MATAPELAJARAN TAHUN/TINGKATAN KELAS UJIAN/PEPERIKSAAN

Haylee
Haylee
Rekod Mesyuarat / Taklimat
BIL TARIKH MASA TEMPAT MESYUARAT/TAKLIMAT PERKARA YANG
DIBINCANGKAN

Haylee
Haylee
Rekod Kursus / Seminar / Ladap
BIL TARIKH MASA TEMPAT KURSUS/SEMINAR/ PERKARA YANG
LADAP DIBINCANGKAN

Haylee
Haylee
Rekod Penghargaan

Haylee
Haylee
Catatan

Haylee
Haylee
Lampiran
BIL LAMPIRAN

Haylee
Haylee